• Τάση μείωσης στα 'κόκκινα δάνεια'

  Τάση μείωσης στα 'κόκκινα δάνεια'

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Μαρία Ψαρά | Ημερομηνία: 2018-01-18 13:22:32 | Πηγή: News247

  Κατά 0,6% μειώθηκαν τα «κόκκινα» δάνεια στην Ελλάδα το δεύτερο τετράμηνο του 2017, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Πρόκειται για πολύ μικρή μεταβολή συγκριτικά με την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Κύπρο, ωστόσο βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση.

  «Πράγματι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων», παραδέχθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόφσκις. «Όμως, η Ελλάδα μόνο τώρα βγαίνει από την μεγάλη κρίση, θυμόσαστε ότι έχει περάσει τη βαθύτερη και μεγαλύτερη κρίση στην ΕΕ και αυτό αποτυπώνεται φυσικά και στα κόκκινα δάνεια. Τώρα, η ελληνική οικονομία αποκαθίσταται και περιμένουμε να το δούμε τα αποτελέσματα και στο θέμα των κόκκινων δανείων», είπε.

  Γενικά, η πρώτη έκθεση προόδου της Κομισιόν για τα «κόκκινα» δάνεια στην Ευρώπη είναι θετική. Η Επιτροπή επισήμανε την περαιτέρω βελτίωση των ποσοστών των μη εξυπηρετούμενων δανείων και παρουσίασε τα μελλοντικά μέτρα για την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των συσσωρευμένων «κόκκινων» δανείων.

  Η πρώτη έκθεση προόδου υπογραμμίζει τις πρόσφατες εξελίξεις των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), τόσο στην ΕΕ συνολικά όσο και σε κάθε κράτος μέλος. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι η θετική τάση μείωσης των ποσοστών των ΜΕΔ και αύξησης των δεικτών κάλυψης σταθεροποιήθηκε και συνεχίστηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

  Τα ποσοστά των ΜΕΔ σημειώνουν πτώση σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, παρόλο που η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από μια χώρα σε άλλη. Το συνολικό ποσοστό των ΜΕΔ στην ΕΕ μειώθηκε σε 4,6% (δεύτερο τρίμηνο 2017), δηλαδή κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως, και κατά το ένα τρίτο σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2014.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μείωση των κινδύνων στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι εμφανής και συμβάλλει στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, που αναμένεται να επιτευχθεί με παράλληλα μέτρα μείωσης και επιμερισμού των κινδύνων.

  Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου.

  «Η μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει ουσιαστική σημασία για τον μετριασμό των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Οι συντονισμένες προσπάθειες των τραπεζών, των εποπτικών αρχών, των κρατών μελών και της Επιτροπής έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Ωστόσο, οφείλουμε να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για την περαιτέρω μείωση του επιπέδου των ΜΕΔ. Στόχος μας είναι οι τράπεζες σε όλες τις χώρες της ΕΕ να ανακτήσουν το πλήρες δυναμικό τους για να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αποτρέποντας παράλληλα τη συσσώρευση νέων επισφαλών δανείων.», σχολίασε για την έκθεση ο Β. Ντομπρόφσκις.

  Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και για τη σταθερότητα και την ολοκλήρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ. Για την ενίσχυση και τη θωράκιση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, είναι αναγκαίο να να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ΜΕΔ και να αποτραπεί η πιθανή μελλοντική συσσώρευσή τους. Για να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από έναν ισχυρό χρηματοπιστωτικό τομέα, ανθεκτικό απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις. Παρόλο που οι μεμονωμένες τράπεζες και κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, το πρόβλημα αυτό έχει σαφή ευρωπαϊκή διάσταση λόγω των πιθανών δευτερογενών επιπτώσεών του στην οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της.

  Την άνοιξη, η Επιτροπή θα προτείνει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση του επιπέδου των υφιστάμενων ΜΕΔ και την αποτροπή της μελλοντικής συσσώρευσης ΜΕΔ. Η δέσμη αυτή θα επικεντρωθεί σε τέσσερις τομείς: εποπτικά μέτρα, μεταρρύθμιση των πλαισίων αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και είσπραξης οφειλών, ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για επισφαλή περιουσιακά στοιχεία και προώθηση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος. Οι δράσεις σε αυτούς τους τομείς πρέπει να αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και, όπου απαιτείται, σε επίπεδο Ένωσης.

  Η Επιτροπή καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων. Το μέτρο αυτό, που προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2016, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αναδιαρθρώνονται έγκαιρα, ώστε να αποφεύγουν την πτώχευση και, κατ΄επέκταση, θα συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών αφερεγγυότητας στην ΕΕ.

 • Έκοψε τα δεσμά με το Δημόσιο η Eurobank

  Έκοψε τα δεσμά με το Δημόσιο η Eurobank

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Λίλυ Σπυροπούλου | Ημερομηνία: 2018-01-18 13:12:07 | Πηγή: News247

  Έκλεισε τους λογαριασμούς της με το Δημόσιο η Eurobank, εγκαταλείποντας πλέον την κρατική συμμετοχή από το πακέτο στήριξης. Η Τράπεζα, ανεξάρτητη πλεόν και ιδιωτικοποιημένη από καιρό , με βασικό επενδυτή την καναδική Fairfax, προχώρησε στην αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου.

  Η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών ήταν μία τελευταία εκκρεμότητα για τη  Eurobank η οποία ήθελε πλέον να κόψει κάθε δεσμό με το κράτος. Ετσι, η ολοκλήρωση της πλήρους εξαγοράς των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ήταν το τελευταίο βήμα για την πλήρη ανεξαρτητοποίησή της.

  Ειδικότερα, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι με σύμβουλο της Deutsche Bank,προχώρησε στην εξαγορά τίτλων ονομαστικής αξίας 950 εκατ ευρώ, συναλλαγή η οποία έγινε κατά ένα τμήμα με μετρητά.

  «Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (“Eurobank”) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πλήρους εξαγοράς του συνόλου των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής €950.125.000 σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 όπως ισχύει και στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων της 3.11.2017.

  Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε εν μέρει με μετρητά κι εν μέρει με παράδοση κεφαλαιακών μέσων της κατηγορίας 2 ύψους €950.000.000 κατά τον κανονισμό 575/2013.

  Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Eurobank για την εξαγορά ήταν η Deutsche Bank.»

  (Φωτογραφία: Sooc)

 • Η χαρτογράφηση του Αποκλεισμού για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία σε όλη την Ευρώπη

  Η χαρτογράφηση του Αποκλεισμού για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία σε όλη την Ευρώπη

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Χρήστος Δεμέτης | Ημερομηνία: 2018-01-18 13:01:56 | Πηγή: News247

  Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ψυχική υγεία Mental Health Europe-μέλος του οποίου είναι η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας- και το Πανεπιστήμιο του Κεντ (Ηνωμένο Βασίλειο) δημοσιεύουν νέα έκθεση με τίτλο «Χαρτογράφηση και Κατανόηση του Αποκλεισμού στην Ευρώπη» (“Mapping and Understanding Exclusion in Europe”) που περιγράφει την κατάσταση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλη την Ευρώπη (35+ χώρες).

  Η έκθεση παρέχει αποκλειστικά στοιχεία και μαρτυρίες για τα συστήματα ψυχικής υγείας στην Ευρώπη, τη συνεχιζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και των αλλαγών που δρομολογούνται.

  Σήμερα στην Ευρώπη δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας ζουν σε ψυχιατρικά και άλλα ιδρύματα. Τουλάχιστον 264.000 άνθρωποι ζουν υπό πλήρη κηδεμονία, απομονωμένοι από την κοινωνία και χωρίς το δικαίωμα της προσωπικής επιλογής στην καθημερινότητά τους.

  «Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους στερούνται τα περισσότερα από τα βασικά τους δικαιώματα, έχουν πολύ μικρό έλεγχο επάνω στη ζωή τους και έρχονται αντιμέτωποι με καταχρηστικές συμπεριφορές, όπως η  παρατεταμένη χρήση της απομόνωσης,  η καθήλωση και η  αναγκαστική θεραπεία. Παρά τις θετικές αλλαγές που γίνονται σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, τα ευρήματα της νέας έκθεσής υπογραμμίζουν ορισμένες ξεπερασμένες και αμφισβητήσιμες πρακτικές που συνεχίζουν να εφαρμόζονται στα συστήματα ψυχικής υγείας στην Ευρώπη», εξηγεί ο Nigel Henderson, Πρόεδρος του Mental Health Europe.

  Η έκθεση δείχνει ότι η ιδρυματική περίθαλψη, η χρήση εξαναγκαστικών μέτρων, η υποχρεωτική φαρμακευτική αγωγή, η απώλεια δικαιωμάτων και η κατάχρηση της ακούσιας νοσηλείας δεν αποτελούν μόνο  προβλήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης (μεταξύ των οποίων Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Γερμανία) υπάρχουν, επίσης, συστήματα ψυχικής υγείας που η θεραπεία βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον περιορισμό και όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας εξακολουθούν να ζουν έγκλειστοι σε ιδρύματα.

  Την ίδια στιγμή στην αναφορά περιλαμβάνονται προτάσεις γύρω από πιο σύγχρονες και προοδευτικές προσεγγίσεις και επιτυχημένα παραδείγματα κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Παρόλο που η κατάσταση της ψυχικής υγείας παρουσιάζει ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ελπιδοφόρες μεταρρυθμίσεις για τη δικαιοπρακτική ικανότητα, τους νόμους περί δικαστικής συμπαράστασης και τη μετάβαση από ιδρύματα σε κοινοτικές υπηρεσίες είναι υπό εφαρμογή σε περισσότερες από 10 χώρες.

   

  Σύμφωνα με την έκθεση, τάσεις όπως η λιτότητα και η μετανάστευση ήταν, επίσης, ζητήματα που επηρέασαν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

  Ένα ακόμη βασικό στοιχείο της έκθεσης «Χαρτογράφηση και Κατανόηση του Αποκλεισμού στην Ευρώπη» είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν βιώσει την αναγκαστική θεραπεία. Μέσα από τις ιστορίες τους βοηθούν στην κατανόηση των συνεπειών που μπορεί να έχουν τα εξαναγκαστικά μέτρα (coercive measures) και η απομόνωση και στο πόσο μπορεί να επηρεάσουν την  ανάρρωσή τους.

  «Είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσω την τραυματική εμπειρία της νοσηλείας από ότι τα ίδια τα προβλήματα ψυχικής υγείας», αναφέρει η Sabrina Palumbo που μοιράστηκε την εμπειρία της θέλοντας να συμβάλει σε μια αλλαγή της κατάστασης.

  Επίσης, στην έκδοση γίνονται βασικές συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης της ψυχικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ αυτών η συνέχιση της χρηματοδότησης της αποϊδρυματοποίησης μετά το 2020, η διάθεση πόρων σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας γύρω από εναλλακτικές μεθόδους ψυχιατρικής φροντίδας με στόχο την εξάλειψη των ιδρυματικών πρακτικών. Τη σημασία αξιοποίησης των βελτιωτικών πρακτικών που παρουσιάζονται στην έκθεση υπογραμμίζει ο καθηγητής, Δρ. Dainius Puras, Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για θέματα δικαιωμάτων στη σωματική και ψυχική υγεία αναφέροντας ότι «Οι πολλά υποσχόμενες πρακτικές που παρουσιάζονται στην έκθεση δεν θα έπρεπε να θεωρούνται εναλλακτικές προτάσεις αλλά να αποτελούν τον κεντρικό άξονα λειτουργίας των συστημάτων ψυχικής υγείας».

  Σημαντικά στοιχεία δημοσιεύονται και για την κατάσταση της ψυχικής υγείας και στην Ελλάδα. Στη χώρα μας παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα σχετικά με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση με το κλείσιμο των πέντε από τα εννιά ψυχιατρεία και την ανάπτυξη υπηρεσιών στην κοινότητα, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της τομεοποίησης, και της ανάπτυξης πλήρους φάσματος υπηρεσιών που να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού (κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα ημέρας, εξειδικευμένες δομές κτλ).Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να εντοπίζονται μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στις γεωγραφικές περιφέρειες.

  Ο αριθμός των ακούσιων νοσηλειών στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλός (άνω του 50%) σε σχέση με τον μονοψήφιο ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ τα δικαιώματα των ληπτών κατά τη διαδικασία δεν τηρούνται. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη χρήση περιοριστικών μέτρων, της καταστολής και της απομόνωσης. Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη σε εκθέσεις του αναφέρει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας είναι σε πολλές περιπτώσεις ακατάλληλα ενώ καταγράφεται παραβίαση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το ίδιο αδικαιολόγητα υψηλός είναι και ο αριθμός των ατόμων που είναι σε δικαστική συμπαράσταση, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστικών αποφάσεων αποφαίνονται υπέρ της πλήρους στερητικής συμπαράστασης.

  «Παρά τις ελλείψεις και τις δυσλειτουργίες του συστήματος ψυχικής υγείας στην Ελλάδα-που αναδεικνύονται και στη νέα έκθεση- έχουν εφαρμοστεί κάποιες θετικές πρακτικές, όπως το Γραφείο Συνηγορίας για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία (πιλοτική λειτουργία 2015-2016), οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας κτλ.» αναφέρει η Παναγιώτα Φίτσιου, ψυχολόγος-συνεργάτης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας δίνοντας μια σφαιρική εικόνα της επικρατούσας κατάστασης στη χώρα μας. «Παράλληλα, βλέπουμε να λαμβάνονται κάποιες ελπιδοφόρες θεσμικές πρωτοβουλίες, όπως η σύσταση ομάδας εργασίας από το Υπουργείο Υγείας το Μάιο του 2017 με στόχο να προταθεί αλλαγή της νομοθεσίας για την ακούσια νοσηλεία και κατά προέκταση μείωση των αναγκαστικών νοσηλειών και ενδυνάμωση της κοινοτικής περίθαλψης με σεβασμό στα δικαιώματα των πασχόντων. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να υπάρξει συνέχεια σε όποια θετικά βήματα έχουν γίνει γιατί ο δρόμος είναι μακρύς», προσθέτει.

 • Ειδικό αφιέρωμα για το Bitcoin στην Ημερησία, αυτή την Κυριακή με το ΕΘΝΟΣ

  Ειδικό αφιέρωμα για το Bitcoin στην Ημερησία, αυτή την Κυριακή με το ΕΘΝΟΣ

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 12:31:51 | Πηγή: News247

  Αυτή την Κυριακή 14 Ιανουαρίου το ΕΘΝΟΣ έρχεται στα χέρια σας με επτά πλούσια ένθετα και ένα ειδικό αφιέρωμα για το bitcoin!. Μη χάσετε την Ημερησία με όλες τις εξελίξεις στην οικονομική και επιχειρηματική αγορά, το TV ΕΘΝΟΣ, το ΕΘΝΟΣΠΟΡ, το ένθετο LIFE για τον σύγχρονο τρόπο ζωής, το ένθετο για το αυτοκίνητο, ειδικό ένθετο για τον πολιτισμό.

  Μαζί και το ΕΘΝΟΣ ΛΕΞΕΙΣ με σταυρόλεξα για όλη την οικογένεια.

   

  Όλα τα ένθετα έρχονται με το ΕΘΝΟΣ της Κυριακής στην έκδοση των 2 ευρώ!

  Η εφημερίδα με όλες τις εξελίξεις στην οικονομική και επιχειρηματική αγορά κυκλοφορεί και αυτή την Κυριακή με πλούσια ρεπορτάζ και ένα ειδικό αφιέρωμα στο bitcoin. Μάθετε για το bitcoin χωρίς μυστικά!

   

  -Ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα για τις φετινές διακοπές τους δίνουν οι Ρώσοι. Τι δείχνουν τα στοιχεία από τους Ρώσους tour operator.

  -Τα σχέδια και η στρατηγική των 8 πιο ισχυρών Ελλήνων εφοπλιστών Το προφίλ και οι επόμενες κινήσεις του Γιάννη Αγγελικούση, Γιώργου Προκοπίου, Αγγελικής Φράγκου, Γιώργου Οικονόμου, Πέτρου Λιβανού, Πέτρου Παππά, Νίκου Τσάκου και Κωστή Κωνσταντακόπουλου .

  -Οι μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν τον χάρτη της Αττικής. Το Ελληνικό, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, υπερσύγχρονα κτήρια γραφείων και εμπορικά κέντρα μεταμορφώνουν την Αθήνα.

  -Οι αλλαγές στο διεθνή διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη που θα οδηγήσουν τα ελληνικά κρασιά στα υψηλότερα... «βάθρα» του κόσμου.

  Ακόμα:

  -Όμιλος Σαράντη: Η ελληνική πολυεθνική με το σερί εξαγορών στη ΝΑ Ευρώπη και νέες επενδύσεις 25 εκατ.ευρώ στην Ελλάδα τη διετία 2018-2019.

  -Συνέντευξή Τάσος Τάγαρης, Πρόεδρος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ): Στα πρότυπα του κοινωνικού μερίσματος κάθε αίτηση για προνοιακά βοηθήματα και επιδόματα. Ο κ. Τάγαρης μιλά ακόμα για τους «σκελετούς» που ανακάλυψε κάτω από το… χαλί των μητρώων του κράτους, τις αγκυλώσεις, αλλά και τα 400.000 λάθος ΑΜΚΑ που διορθώθηκαν με την διαδικασία του Μερίσματος.

  -Σε δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές προχωρούν οι τράπεζες ενεργοποιώντας τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Επιστρατεύουν ντετέκτιβ τους κρυμμένους θησαυρούς

  Το αγαπημένο περιοδικό με το αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της εβδομάδας φιλοξενεί αυτή την Κυριακή συνεντεύξεις της πρωταγωνίστριας της σειράς του ΑΝΤ1 "Κάτι χωρισμένα Παλικάρια" Μαρίας Σολωμού, της ηθοποιού Μυριέλλας Κουρεντή και του ηθοποιού Γιάννη Ποιμενίδη. Ακόμη ρεπορτάζ για τον νέο ρόλο του Αντόνιο Μπαντέρας ως "Πάμπλο Πικάσο" σε σειρά του National Geographic και η επιστροφή του Ντέϊβιντ Λέτερμαν στην οθόνη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Netflix. 

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Συνέντευξη Νεϊμάρ. Μιλάει για το Μουντιάλ, τα φαβορί να κατακτήσουν το τρόπαιο και την αποκάλυψη της διοργάνωσης. Ποιον παίκτη θεωρεί ότι θα εντυπωσιάσει, τι λέει για τον εαυτό του και την Παρί.

  -Οι επιθέσεις κρίνουν τα ΑΕΚ - Ολυμπιακό - Ανάλυση

  -Νίκος Χατζηβρέττας: Το ιδιόκτητο γήπεδο που έφτιαξε και θα φιλοξενήσει τις ακαδημίες του Ευόσμου. Μιλάει ο ίδιος ενώ υπάρχουν και εξαιρετικές φωτογραφίες

  -Παππάς... προπονητής: Ο πατήρ Γιουζμάς που κοουτσάρει με ράσα, παίζει μουσική σε συναυλίες του Πλιάτσικα και τρέχει για τους μετανάστες στη Μυτιλήνη.

  -Αθλητές που διέβαλαν συναθλητή τους: Τρομερές ιστορίες με αφορμή την υπόθεση Ιάπωνα κωπηλάτη που έριξε αναβολική ουσία σε ποτήρι συναθλητή του προκειμένου να πιαστεί ντοπέ.

  -Προσωπογραφία: Μολέδο που κλείνει στον ΠΑΟΚ.

  Το ειδικό ένθετο για τον σύγχρονο τρόπο ζωής φιλοξενεί τον Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος μιλά για την δουλειά του στην τράπεζα, την αγάπη του για το φαγητό, το σκληρό εργασιακό περιβάλλον μιας κουζίνας και τις προτεραιότητες που βάζει κανείς στη ζωή. Επίσης, θέμα για το κάπνισμα: Οι Έλληνες σβήνουν το τσιγάρο. Όλα δείχνουν πως στην Ελλάδα όλο και περισσότερο εγκαταλείπουμε το κάπνισμα.

  Ακόμα, αντιδικίες και... χειροδικίες στο θεατρικό σανίδι. Με αφορμή την υπόθεση Παυλίδου - Παπαγιάννη, ανατρέχουμε σε όλες τις περιπτώσεις που ηθοποιοί και άνθρωποι του θεάτρου έφτασαν στα άκρα.Επίσης, εκτάκτως αυτή την Κυριακή στο LIFE αφιέρωμα στα Τρίκαλα Κορινθίας. Ταξιδεύουμε σε ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, ανακαλύπτουμε πετρόχτιστους παραδοσιακούς ξενώνες και καλό φαγητό και διαπιστώνουμε τους λόγους που τα Τρίκαλα Κορινθίας αποτελούν έναν από τους καλύτερους χειμερινούς προορισμούς.

  Το πόδι στο γκάζι και αυτή την Κυριακή με θέμα για την οδική ασφάλεια. Στα σχολεία το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής από φέτος, στο Γ' Τρίμηνο. Ακόμα:

  -TOYOTA: Τέλος τα πετρελαιοκίνητα στην Ιταλία και επιδοτεί την αγορά των υβριδικών.

  -VW: Οδηγούμε το Golf 1.5 EVO των 150 ίππων και μεταφέρουμε εντυπώσεις.

  -WRC 2018: Ανεβαίνει η αδρεναλίνη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι που ανοίγει αυλαία.

  -CORVETTE: Η «τερατώδης» έκδοση με 800 ίππους επιταχύνει σε 3 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.

  Θέατρο, βιβλίο, μουσική, κινηματογράφος και ό,τι αφορά τις τέχνες σε ένα πλούσιο ένθετο 16 σελίδων. Αυτή την Κυριακή oκτώ συντάκτες του Έθνους εξετάζουν τη σάτιρα σε όλες της τις εκδοχές (θέατρο, μουσική και τραγούδι, πεζογραφία, σκίτσο, stand-up comedy, ΜΜΕ) και θυμίζουν ή μιλούν με μερικούς από όσους την εξάσκησαν ή την εξασκούν στα..άκρα με σπουδαία αποτελέσματα. Τοποθετούνται οι: Χριστόφορος Ζαραλίκος, ΛΟΓΟ (Γιάννης Λογοθέτης), Αννα Παναγιωτοπούλου, Δημήτρης Πιατάς, Δημήτρης Πουλικάκος, Λάμπης Ταγματάρχης, Σταμάτης Φασουλής, Λάμπρος Φισφής, η γυναίκα stand-up comedian Χρύσα Κατσαρίνη και ο Τσολιάς της “Ελληνοφρένειας”.  

  Ειδικότερα:

  -Συνέντευξη ενός εμβληματικού της αντιεξουσιαστικής σάτιρας του Δημήτρη Πουλικάκου.

  -Σατιρα και μουσική: Από τα ρεμπέτικα μέχρι τον Μποστ, από τον Μαρκόπουλο μέχρι το Λογό και τον Πανούση

  -Σάτιρα και σκίτσο: από το Charlie Hebdo έως το Ιράν και την Τουρκία «πεθαίνοντας στο γέλιο» κυριολεκτικά. Δολοφονίες, απαγορεύσεις (η λογοκρισία της έκθεσης των Ελλήνων γελοιογράφων στο Ευρωκοινοβούλιο) και τσακωμοί

  -Σάτιρα και βιβλίο: Από τον Αριστοφάνη στο Σουρή και μέχρι τον Τζόναθαν Κόου

  -Σάτιρα και θέατρο: “Οι πολιτικοί μας πήραν τη δουλειά μας”. Μιλούν Σταμάτης Φασουλής, Αννα Παναγιωτοπούλου, Δημήτρης Πιατάς, Λάμπρος Φισφής

  -Σάτιρα και ελληνική stand-up comedy. Μία νέα δυναμική γενιά.. Μιλά ο Χριστόφορος Ζαραλίκος (που μας αποκαλύπτει ότι λόγω αστείου του, ο Κυριάκος Μητσοτσάκης του ζήτησε να συναντηθούν) και η Χρύσα Κατσαρίνη.

  -Σάτιρα και ελληνικό σινεμά: Νίκος Περάκης, Σταύρος Τσιώλης, Θανάσης Βέγγος, τρείς εμβληματικές περιπτώσεις της ελληνικής κινηματογραφικής σάτιρας.Αλλά και Χάρυ Κλυν, Νίκος Ζερβός, Ρέππας-Παπαθανασίου.

  -Σάτιρα και ΜΜΕ: Μία αναδρομή στα πρόσωπα και στις εκπομπές σε τηλεόραση και ραδιόφωνο που έγραψαν ιστορία στο είδος. Μιλά ο Λάμπης Ταγματάρχης (ως “Κακό Παιδί”) και ο Τσολιάς της “Ελληνοφρένειας”.

  -Stand up comedy made in USA. ΟΙ τεράστιες προσωπικότητες που “δίδαξαν” την έννοια αυτού του είδους κωμωδίας και οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησαν ή τις οποίες ενέπνευσαν

  Επίκαιρα, σύγχρονα και διασκεδαστικά σταυρόλεξα για ολόκληρη την οικογένεια! Στο "ΕΘΝΟΣ ΛΕΞΕΙΣ" θα βρείτε μεταξύ άλλων σκανδιναβικά, κλασικά, αμερικάνικα διαγράμματα, κρυπτογραφικά Sudokou σε μία πλούσια έκδοση 52 σελίδων.

  Επιλέξτε το ΕΘΝΟΣ της Κυριακής στην έκδοση των 2 ευρώ η οποία περιέχει:

   

 • Βίντεο: Δείτε τη θεαματική διάσωση κολυμβητών από drone

  Βίντεο: Δείτε τη θεαματική διάσωση κολυμβητών από drone

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 12:31:51 | Πηγή: News247

  Μη επανδρωμένο αεροσκάφος διέσωσε δύο κολυμβητές σε παραλία της Αυστραλίας, σε μια παγκόσμια πρωτιά για τη γρήγορα αναπτυσσόμενη τεχνολογία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

  Η διάσωση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ναυαγοσώστες στο Λένοξ Χεντ, μια πολύ δημοφιλή παραλία νότια του Μπρίσμπεϊν, προετοιμάζονταν για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη διάσωση κολυμβητών.

  Η εκπαίδευση τελικά μετατράπηκε σε πραγματική διάσωση όταν κάποιος παρατήρησε δύο άνδρες να κολυμπούν εκτός των ορίων ασφαλείας και να κινδυνεύουν από τα κύματα τα οποία έφταναν σε ύψος τα τρία μέτρα, επεσήμανε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

  Οι ναυαγοσώστες απογείωσαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος και το οδήγησαν προς τους κολυμβητές. Έριξαν ένα «σωσίβιο» στο νερό, το οποίο άρπαξαν οι κολυμβητές και με τη βοήθειά του κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή.

   

  «Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη διάσωση κολυμβητών ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο οποίο έχει τοποθετηθεί μια συσκευή επίπλευσης», σχολίασε ο Τζον Μπαριλάρο, αντιπρόεδρος της πολιτείας Νέας Νότιας Ουαλίας.

  Η διάσωση διήρκησε μόλις 70 δευτερόλεπτα και οι κολυμβητές, αν και εξουθενωμένοι, ήταν καλά στην υγεία τους.

  Από την αρχή του 2017 έως τις 30 Ιουνίου 291 άνθρωποι πνίγηκαν στην Αυστραλία, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

   

 • Ο Αιώνας των Ανατροπών: Αντισεξισμός

  Ο Αιώνας των Ανατροπών: Αντισεξισμός

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 12:21:18 | Πηγή: News247

  Ο 20ος αιώνας τόλμησε όλων των ειδών τις ανατροπές, σε όλα τα πεδία: στην τέχνη, στη ζωή, στην κοινωνία, στην πολιτική οργάνωση. Όλη η ιστορία του 20ου αιώνα επιβεβαιώνει την ποικιλομορφία των εξεγέρσεων και των επακόλουθων ανατροπών: βίαιες και ειρηνικές, ατομικές και συλλογικές, ουμανιστικές ή μηδενιστικές.

  Ο Αιώνας των Ανατροπών από τις Εκδόσεις Οξύ, ως απαραίτητο βοήθημα στην προσπάθεια κατανόησης της εποχής μας, φωτίζει τα γεγονότα, τα ρεύματα και τα κινήματα, τα πρόσωπα και τους τόπους που τη σφυρηλάτησαν.

  Αυτό το λεξικό, με τη μορφή ενός χρονικά μετατοπισμένου απολογισμού του 20ου αιώνα, δεν είναι μόνο μια εκ νέου ανακάλυψη της εποχής μας. Είναι μια συλλογική και συνθετική εργασία, καθώς έχει γραφτεί από ιστορικούς, φιλοσόφους, μυθιστοριογράφους και δοκιμιογράφους με ευαισθησίες ενίοτε ριζικά διαφορετικές και αντλεί τον πλούτο του από τις πολυποίκιλες μεροληπτικές κρίσεις τους.

  Το υλικό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τον Πικάσο μέχρι τους Beatles και από την Greenpeace μέχρι το Μάη του ’68. Τα περίπου 500 λήμματα, γραμμένα από 150 και πλέον συγγραφείς, κατανέμονται ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε πέντε ενότητες: - θέματα - κινήματα - βιογραφίες - τίτλοι έργων - τοποθεσίες και αντικείμενα. Το σύνολο είναι δομημένο πάνω στις σχέσεις των εννοιολογικών λημμάτων (που αποτελούν το σκελετό του βιβλίου) με τους «δορυφόρους» τους, τις βιογραφίες, τα κινήματα, τους τίτλους, τις τοποθεσίες και τα αντικείμενα. Επίσης, δίπλα σε κάποια λήμματα, υπάρχουν ορισμένες σελίδες, που είναι αφιερωμένες σε θέματα που συμπληρώνουν τα λήμματα. Από την εποχή των ιστορικών «αβανγκάρντ» μέχρι τις ημέρες μας, από τους πρωτοπόρους των αρχών του αιώνα μέχρι τον Νέλσον Μαντέλα, διαπιστώνουμε ότι το να «κάνεις κάτι» σημαίνει και ότι θέλεις «να διευρύνεις τα όρια του εφικτού».

   

  Αποκλειστική δημοσίευση στο NEWS 24/7 σε συνεργασία με τις εκδόσεις Οξύ

  Κεφάλαιο "Αντισεξισμός"

  null

  null

   

  null

 • Μηχανή του Χρόνου: Όταν ο Τίτο στη Θεσσαλονίκη έθετε θέμα 'μακεδονικής μειονότητας'

  Μηχανή του Χρόνου: Όταν ο Τίτο στη Θεσσαλονίκη έθετε θέμα 'μακεδονικής μειονότητας'

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 12:02:31 | Πηγή: News247

  Από τη mixanitouxronou.gr: Ο πρόεδρος της ενιαίας τότε Γιουγκοσλαβίας, στρατάρχης Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, είχε φτάσει στην Αθήνα στις 3 Ιουνίου 1954, κομίζοντας ως δώρο προς τον τότε βασιλιά Παύλο δύο άλογα. Κι αφού του απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο της Αθήνας και επιθεώρησε τον ελληνικό πολεμικό στόλο, δύο μέρες αργότερα, στις 5 Ιουνίου 1954, επιβαίνοντας του καταδρομικού «Έλλη», έφτασε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε προς τιμήν του μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο αεροδρόμιο του Σέδες.

  Σε εκείνη την επίσημη επίσκεψη υπήρξε έντονο παρασκήνιο, καθώς η τότε πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, στην κυριολεξία «κατάπιε» μπροστά στον γιουγκοσλάβο στρατάρχη το θέμα του Μακεδονικού ζητήματος, προκειμένου να ικανοποιήσει τις αμερικανικές αξιώσεις για σύσφιγξη των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων.

  Για να θυμηθούμε, ήταν η περίοδος που ο Τίτο, λίγα χρόνια πριν είχε έρθει σε πλήρη ρήξη με τον Στάλιν, με συνέπεια την αποπομπή της Γιουγκοσλαβίας από την Κομινφόρμ.

  Και οι Αμερικανοί, προσπαθώντας να ρυμουλκήσουν τον Τίτο και τη χώρα του στο άρμα τους, είχαν βάλει την Ελλάδα να εξαπολύσει «επίθεση φιλίας» προς τη γιουγκοσλαβική πλευρά, παρά το γεγονός ότι η τελευταία είχε ανεβάσει στα ύψη την προπαγάνδα κατά της χώρας μας, ανακαλύπτοντας «μακεδονική μειονότητα» στην Ελλάδα και υποστηρίζοντας την υπερεθνικιστική στάση των υποστηρικτών της σοβινιστικής ιδέας περί «Μεγάλης Μακεδονίας» Ενδιαφέροντα στοιχεία για το παρασκήνιο εκείνης της επίσκεψης του Τίτο στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Κατσάνου «Βελιγράδι-Σκόπια και Θεσσαλονίκη-Αθήνα για τη Μακεδονία, Τεκμήρια και απόρρητα έγγραφα 1950-1960», το οποίο εκδόθηκε από την Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών το 2009.

  Η προσέγγιση της Ελλάδας με τη Γιουγκοσλαβία ξεκίνησε στις αρχές του 1950 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του ίδιου έτους με την τοποθέτηση πρεσβευτών στο Βελιγράδι και την Αθήνα, αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές επιδόθηκαν σε μία διελκυστίνδα σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα:

  Η γιουγκοσλαβική πλευρά επιχείρησε να θέσει ως προϋπόθεση για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων την αναγνώριση της ανύπαρκτης «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα και τη χορήγηση σε αυτήν μειονοτικών δικαιωμάτων.

  Αντίθετα, η ελληνική πλευρά προσπάθησε να εκμαιεύσει δήλωση της κυβέρνησης του Βελιγραδίου ότι «δεν πρόκειται στο μέλλον να ανακινήσει το ζήτημα του καθεστώτος της μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα. Τελικά, η πλήρης αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων πραγματοποιήθηκε χωρίς οι δύο πλευρές να υπαναχωρήσουν από τις αρχικές τους θέσεις. Στο διάστημα που ακολούθησε την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων η ελληνική κυβέρνηση συνέχισε να προβάλλει την άποψη περί ανύπαρκτου Μακεδονικού Ζητήματος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι όσοι Σλαβόφωνοι παρέμειναν εντός της ελληνικής επικράτειας είχαν ελληνική συνείδηση.

   

  Νόμος της κυβέρνησης της ΕΡΕ, στις 27-10-1959, με υπογραφές Κ. Καραμανλή, Κανελλόπουλου, Καλλία, Στράτου, Αβέρωφ, Μάρτη, Τσάτσου, Κεφαλογιάννη, ανέφερε τα Σκόπια ως «Μακεδονία» Η Γιουγκοσλαβία, αντιμετωπίζοντας τις έντονες επικρίσεις της Σοβιετικής Ένωσης και των υπολοίπων ανατολικοευρωπαϊκών κρατών, αλλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέσυρε προσωρινά το μειονοτικό ζήτημα από την ατζέντα των συνομιλιών. Συνέχισε, ωστόσο, να το θεωρεί ως «ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα» στις διμερείς σχέσεις.

  Το «εύκρατο κλίμα» που επικράτησε στις σχέσεις Αθηνών και Βελιγραδίου από τα τέλη του 1950 και εξής είχε ως αποτέλεσμα οι διπλωματικοί και πολιτικοί κύκλοι της Γιουγκοσλαβίας να αποφεύγουν πλέον να θέτουν το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων.

  Το στίγμα της νέας πολιτικής εκφράστηκε μέσα από το περιεχόμενο της πρώτης συνέντευξης του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Ράντος Γιοβάνοβιτς στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ερωτηθείς για το ζήτημα της «μακεδονικής» μειονότητας, απάντησε ότι «πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις σχέσεις των δύο χωρών». Όλα αυτά την ώρα που η γιουγκοσλαβική ηγεσία, ανέχονταν και υποδαύλιζε την αλυτρωτική προπαγάνδα που αναπτύσσονταν στα Σκόπια από τη λεγόμενη «Λαϊκή Δημοκρατία Μακεδονίας» περί «Μακεδονικού ζητήματος». Ενώ ουδέποτε παραιτήθηκε από την προσπάθειά της να κηδεμονεύσει τους σλαβόφωνους πληθυσμούς που είχαν παραμείνει στην Ελλάδα μετά τα «δίσεκτα» χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου.

  Μέσα στο κλίμα αυτό, λίγο πριν φτάσει ο Τίτο στην Ελλάδα, ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ), Αλέξανδρος Λέτσας, επισκέφθηκε τον υπουργό Βόρειας Ελλάδας, Ανδρέα Στράτο και ζήτησε στο επίσημο πρόγραμμα να ενταχθεί και η επίσκεψη του Στρατάρχη στην ΕΜΣ. Ο υπουργός όμως, προφανώς μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση της Αθήνας, απέρριψε το αίτημα με το πρόσχημα της έλλειψης χρόνου του γιουγκοσλάβου ηγέτη. Έτσι χάθηκε η ευκαιρία του συμβολισμού μιας επίσκεψης του Τίτο στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

  Όπως μετέδιδε ο τότε Γενικός Πρόξενος της Γιουγκοσλαβίας στη Θεσσαλονίκη, Πόποβιτς, ακόμη και αν υπήρχε στο πρόγραμμα ανάλογη πρόβλεψη, δεν φαίνεται ότι θα γινόταν αποδεκτή από τη γιουγκοσλαβική πλευρά, λόγω των διαστάσεων που θεωρούσε η ίδια ότι θα σηματοδοτούσε μια τέτοια ενέργεια. Κατά τον γιουγκοσλάβο διπλωμάτη, ενδεχόμενη επίσκεψη του Τίτο στην ΕΜΣ θα μπορούσε πράγματι να ερμηνευθεί ως απόδοση αναγνώρισης στο ίδρυμα και παράλληλα ως σιωπηρή έλλειψη ενδιαφέροντος από τη Γιουγκοσλαβία για το ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας.

  Λίγο αργότερα, στην έκθεσή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Τίτο στη Θεσσαλονίκη, ο Πόποβιτς αναφερόμενος στα διάφορα επικριτικά δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου της Θεσσαλονίκης για τη γιουγκοσλαβική πολιτική έναντι της Ελλάδας που δημοσιεύθηκαν στις αρχές Ιουνίου, τα απέδωσε σε «αλυτρωτικούς κύκλους προσκείμενους στην ΕΜΣ». Οι φιλοφρονήσεις της τότε ελληνικής κυβέρνησης προς τον Τίτο, οι επιθεωρήσεις του στόλου μας και οι παρελάσεις των ενόπλων μας δυνάμεων ενώπιον του, ήταν που τα κατοπινά χρόνια αποθράσυναν τόσο την γιουγκοσλαβική ηγεσία όσο και τους υπερεθνικιστικούς αλυτρωτικούς κύκλους των Σκοπίων. Την ίδια ώρα, η ελληνική πλευρά διαλαλούσε σε όλους τους τόνους «ότι δεν υφίσταται Μακεδονικό ζήτημα».

  Για να φτάσουμε εδώ που έφτασε το πρόβλημα με ευθύνη των μεταπολεμικών κυβερνήσεων του τόπου. Και κάτι τελευταίο: επειδή ήταν διαταραγμένες οι σχέσεις του Τίτο με τους σοβιετικούς και καθώς το ΚΚΕ ήταν συντεταγμένο με τη Μόσχα, οι κυβερνώντες στην Ελλάδα και τα σαϊνια των υπηρεσιών ασφαλείας, κατέληξαν δια της εις άτοπον απαγωγής στο συμπέρασμα ότι ο γιουγκοσλάβος ηγέτης κινδύνευε από τους έλληνες αριστερούς. Έτσι, μερικές ημέρες πριν από την άφιξη του Τίτο στην πόλη μας, είχαν συλληφθεί και κρατηθεί στα αστυνομικά τμήματα εκατοντάδες μέλη και στελέχη της ΕΔΑ. Κι όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμη στον Έβρο ή τη Φλώρινα και την Καστοριά!!.

  Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στο βιβλίο του Σπύρου Κουζινόπουλου «Τα παρασκήνια του Μακεδονικού ζητήματος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτης

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:

 • Το Ράδιο 'Παρατηρητής' γιορτάζει τη συνεργασία του με το Ραδιόφωνο 24/7

  Το Ράδιο 'Παρατηρητής' γιορτάζει τη συνεργασία του με το Ραδιόφωνο 24/7

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 11:42:09 | Πηγή: News247

  Η μουσική καρδιά της Κομοτηνής θα "χτυπήσει" αύριο, Παρασκευή, βράδυ στο μαγαζί "ΟΧΤΩ" στην Κομοτηνή όπου το Ράδιο «Παρατηρητής» στους 95 FM θα στήσει μια μοναδική εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου του προγράμματος και τη συνεργασία με το Ραδιόφωνο 24/7 στους 88,3.

  Στην εκδήλωση θα παραστούν ακροατές, αντιπρόσωποι πολιτικού παρασκηνίου και επιχειρηματίες της περιοχής καθώς και αντιπρόσωποι των μεγάλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια. Το παρών θα δώσουν ο διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του Ραδιοφώνου 24/7 στους 88,3 FM κ. Κώστας Αρβανίτης και η διευθύντρια προγράμματος του σταθμού κα. Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

  Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καλωσόρισμα με βίντεο Low Bap, προβολές, stand-up με θέμα το ραδιόφωνο από τους "Καληνυχτάκιδες", ουσική από γνωστούς Dj's και κοπή βασιλόπιτας.

  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει σάκος για τη συλλογή τροφίμων για τη φιλανθρωπική δράση "Ο Άη Βασίλης άργησε μια μέρα".

   

  Το 1998 η εφημερίδα «Παρατηρητής της Θράκης» απέκτησε και το ραδιόφωνό της, το Ράδιο «Παρατηρητής που εκπέμπει στους 94 FM. Πρώτος του διευθυντής ήταν ο θεολόγος Μάριος Λιάγκης που είχε ως φοιτητής σπουδαία εκπαίδευση στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης.

  Το ράδιο του «Παρατηρητή» υπήρξε από την αρχή μία πολύφωνη συχνότητα, με την παρουσίαση των ειδήσεων στην ενημερωτική του ζώνη να προσφέρεται σε τρεις γλώσσες, την ελληνική, τη ρωσική και την τουρκική. Από την ίδρυση του σταθμού, επιλογή και στόχος υπήρξε η αφοσίωση στην έντεχνη ελληνική μουσική και στη δημιουργία ζωντανού προγράμματος, έτσι ώστε να ακυρώνεται στην πράξη το αυτονόητο έθος των play lists.

  Σήμερα διαθέτει ενημερωτικό πρόγραμμα με καθημερινά δελτία ειδήσεων, πολιτικό μαγκαζίνο, ενημερωτικές εκπομπές, αθλητικές εκπομπές και πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

  Επιπλέον, το Ράδιο «Παρατηρητής »έχει στο ενεργητικό του τη διοργάνωση σημαντικών ποιοτικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συναυλιών και μουσικών events που έτυχαν καθολικής αποδοχής και σημείωσαν εισπρακτική επιτυχία.

  Τον Σεπτέμβριο του 2017 το Ράδιο «Παρατηρητής» προσχώρησε σε συνεργασία με το Ραδιόφωνο 24/7 στους 88,3.

 • ΟΧη ΣΤΙΝ ΠΑΛΟΙΝΟΡΘΟΣΥ ΤΟΥ ΕΟΣΦΟΡΟΥ

  ΟΧη ΣΤΙΝ ΠΑΛΟΙΝΟΡΘΟΣΥ ΤΟΥ ΕΟΣΦΟΡΟΥ

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Σταμάτης Ζαχαρός | Ημερομηνία: 2018-01-18 11:12:53 | Πηγή: News247

  Εν αρχή ήν η ειρηνική διαμαρτυρία μετά αγιαστούρας. Κατόπιν το ποίμνιο πήρε το νόμο στα χέρια του, στο όνομα της θρησκείας της αγάπης, αλλά δεν εισακούσθη. Αφού είδε κι’ αποείδε κάποιος Άγιος φιλοτιμήθηκε και μεταμορφώθηκε σε 14 κουκουλοφόρους, που χρησιμοποιώντας σχοινιά και φορτηγάκι αποκαθήλωσαν το γλυπτό Phylax που έσκιαζε τους πιστούς, σκανδάλιζε τη νεολαία και έκανε το γάλα να ξινίζει στα κοντινά mini markets. Στην Ελλάδα του 2018, νόμος είναι το δίκιο του φανατικού.

  Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του δυτικού κόσμου, όσα συνέβησαν τη νύχτα της 18ης Γενάρη, θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος μιας καλλιτεχνικής έκφρασης με γερές δόσεις marketing. Ο δημιουργός Κωστής Γεωργίου θα τόνιζε με δηλώσεις του τον συμβολισμό του happening που θα είχε ως σκοπό την καταγγελία για τις διώξεις καλλιτεχνών στα ανελεύθερα καθεστώτα. Στην χώρα του υπαρκτού σουρεαλισμού ολ’ αυτά αποτελούν μέρος της άσκησης ενός δικαιώματος που έχουν κατακτήσει οι φανατικοί κάθε είδους. Δεν μας αρέσει; Το γκρεμίζουμε.

  Το κάναμε όταν κυκλοφόρησε “ο Τελευταίος πειρασμός” του Καζαντζάκη. Όταν προβλήθηκε η -βασισμένη στο βιβλίο- ομότιτλη ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε. Με μεγαλύτερη ένταση όταν επιχειρήθηκε να ανέβει στο Θέατρο Χυτήριο η παράσταση Corpus Christi. Ακόμη και όταν Ο Μίμης Ανδρουλάκης κυκλοφόρησε το Βιβλίο “Μ εις την Ν”. Με κάθε ευκαιρία, μια ομάδα φανατικών επιχείρησε (και εν πολλοίς κατάφερε) να επιβάλλει τη γνώμη του στην πλειοψηφία.

  Το χειρότερο είναι ότι συνήθως το έκανε στο όνομα της θρησκείας της αγάπης. Του Χριστιανισμού. Ζηλωτές μιας ιδιότυπης λογοκρισίας, δεν εκφράζουν απλώς το μίσος τους απέναντι σε ένα έργο τέχνης. Θεωρούν τη βία εργαλείο και απείλησαν -σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου Π. Φαλήρου κ. Δ. Χατζηδάκη- το ιδιοκτήτη παρακείμενης καντίνας που παρακολουθούσε το …”θαύμα” της αποκαθήλωσης. “Αν πάρεις την αστυνομία θα σου κάψουμε την καντίνα” του είπαν, πάντοτε στο όνομα του Χριστιανισμού.

  Βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα να αντιδρούν, ακόμη και αν οι αντιδράσεις τους βασίζονται στην αυθαίρετη άποψη τους ότι το γλυπτό του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη απεικονίζει τον “ξαποδώ” και όχι τον αρχαίο Θεό Τάλω τον μυθικό προστάτη της Κρήτης. Θα μπορούσαν να απευθυνθούν στην δικαιοσύνη επιχειρηματολογώντας κατά του γλυπτού και όσων κατά τη γνώμη τους συμβολίζει. Γνωρίζοντας ότι ουδείς θα τους δικαιώσει για την ιδεοληπτική τους στάση, δεν μπαίνουν σ’ αυτή τη διαδικασία. Παίρνουν απλώς το νόμο στα χέρια τους και γκρεμίζουν το γλυπτό. Ο διάλογος δεν χωρά στον κόσμο των φανατικών. Ούτε φυσικά η αποδοχή της αντίθετης γνώμης. ακόμη και αν εκφράζει τους περισσότερους.

  Η μέχρι τώρα στάση της δημοτικής αρχής αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Δεν ενδίδει στις φωνασκίες, τις κατάρες και τις απειλές μιας χούφτας φανατικών. Επιμένει στην ελεύθερη έκφραση κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας και έχει δηλώσει ότι θα αποκαθιστά διαρκώς τις ζημιές που προκαλούν οι τραμπούκοι. Το ίδιο δήλωσε και σήμερα παρά το γεγονός ότι το γλυπτό έχει υποστεί σοβαρές φθορές.

  Οι κοινωνίες μας δεν πρέπει να ενδίδουν στο φασισμό των τραμπούκων. Μεταχειρίζονται τον φόβο και σφετερίζονται ακόμη και την θρησκεία. Η ίδια η εκκλησία θα πρέπει να καταδικάσει την αποτρόπαια πράξη τους. Ακόμη και αν δεν έχουν σχέση με το χθεσινό περιστατικό, οι κληρικοί που υποδαύλισαν τον φανατισμό κατά του Phylax, έχουν ευθύνες για όσα έπραξαν οι κουκουλοφόροι. Πρέπει να απομονώσουμε όσους νομίζουν ότι μπορούν να επιβάλλουν την άποψή τους σε όλους τους υπόλοιπους μεταχειριζόμενοι κάθε μορφής βία. Ειδάλλως, οι μέρες που θα καίμε βιβλία δεν είναι μακριά. Και όλοι γνωρίζουμε τι ακολουθεί…

  *Ο Σταμάτης Ζαχαρός είναι Αρθρογράφος του NEWS 24/7 και Σύμβουλος Έκδοσης της 24 MEDIA (@SZacharos).

 • Κερδίστε προσκλήσεις για το "Δον Παναγιώτης" και "Όταν σβήνουν τα φώτα"

  Κερδίστε προσκλήσεις για το "Δον Παναγιώτης" και "Όταν σβήνουν τα φώτα"

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 11:12:53 | Πηγή: News247

  Και αυτήν την Κυριακή με το ΕΘΝΟΣ, τυχεροί αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τις δημοφιλέστερες μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.

  -ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:

  Πάνος Μουζουράκης μαζί με τους Ζήση Ρούμπο, Μιχάλη Παούρη και Μυρτώ Ναούμ

   

  ANODOS LIVE STAGE, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 183, ΑΘΗΝΑ, 210-3468100

  Κάθε Παρασκευή (για περιορισμένες εμφανίσεις)

  «Δον Παναγιώτης», ένα υπαρξιακό καθόλου, μα καθόλου δράμα σε πέντε πράξεις, με τον Πάνο Μουζουράκη να κυνηγάει μουσικούς ανεμόμυλους, σαν άλλος Δον Κιχώτης, στην καρδιά της νυχτερινής Αθήνας.

  Ενα πρόγραμμα που θα σας λύσει όλα σας τα θέματα και θα σας δημιουργήσει καινούργια. Βασικός υπεύθυνος γι’ αυτό θα είναι ο Πάνος Μουζουράκης καθώς και τα τραγούδια του, αλλά όχι μόνο. Και κάποια από τα τραγούδια που αγάπησε. Και κάποια από αυτά που τον μεγάλωσαν. Και κάποια από αυτά που ζήλεψε που τα λένε άλλοι. Και κάποια που δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα τα έλεγε. Και κάποια που απλώς εξυπηρετούν το πρόγραμμα, του αρέσουν και δεν υπάρχει άλλος λόγος που θα τα πει. Μαζί του ο ηθοποιός και stand up comedian Ζήσης Ρούμπος, ο βιρτουόζος του μπουζουκιού Μιχάλης Παούρης και η τραγουδίστρια Μυρτώ Ναούμ.

  -ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:

  Του Τζακ Σάρκεϋ σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου

   

  ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131, ΓΚΑΖΙ, 210-3450922

  Κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 19.30, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21.15 & στις 18.15 (λαϊκή απογευματινή)

  Μια καταιγίδα! Τα φώτα σβήνουν ξαφνικά! Μια κραυγή ακούγεται στο σκοτάδι! Ένας πυροβολισμός! Τα φώτα ανάβουν! Μια άγνωστη με τα εσώρουχα στέκει πάνω από τον νεκρό κρατώντας ένα ματωμένο στιλέτο! Ο Επιθεωρητής εξετάζει το πτώμα «Μα αυτός έχει στραγγαλιστεί!» Αυτή είναι μόνο η αρχή ενός από τα πιο ξεκαρδιστικά μυστήρια φόνου που έχουν ποτέ ανέβει στη σκηνή. Κάθε στοιχείο αποτελεί μια αποκάλυψη και η υπόθεση περιπλέκεται όλο και πιο πολύ. Η λύση του μυστηρίου οδηγεί στο πιο παράξενο κίνητρο που έχει ποτέ κανείς φανταστεί. Μία κωμωδία εκρηκτική , χωρίς ανάσα από έκπληξη και γέλιο.

  Παίζουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Μάριος Αθανασίου, Μαρία Κωνσταντάκη, Βασίλης Ευταξόπουλος, Τζένη Διαγούπη, Πηνελόπη Πλακά, Ματίνα Νικολάου, Φραγκίσκος Γιάννης, Εύη Δαέλη, Νίνα Έππα

  *Οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς και οι όροι στο ΕΘΝΟΣ της Κυριακής

 • Ο γ' τόμος της "Εγκυκλοπαίδειας του Κρασιού" με τη σφραγίδα της LAROUSSE στο ΕΘΝΟΣ της Κυριακής

  Ο γ' τόμος της "Εγκυκλοπαίδειας του Κρασιού" με τη σφραγίδα της LAROUSSE στο ΕΘΝΟΣ της Κυριακής

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 11:12:53 | Πηγή: News247

  Γεύσεις, αρώματα, παραδόσεις και μεράκι από το πιεστήριο στο κελάρι αλλά και πώς να αναγνωρίσετε, να επιλέξετε και να σερβίρετε το κρασί. Μετά τον δεύτερο τόμο από την “ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ”, με τη σφραγίδα της LAROUSSE, αυτή την Κυριακή ολοκληρώνεται η σειρά με τον τρίτο και τελευταίο τόμο.

   

  Η απόλαυση που προσφέρει το κρασί

  Από τη στιγμή που οι άνθρωποι έμαθαν να εκμεταλλεύονται τον καρπό του αμπελιού για να τον μετατρέπουν σε κρασί, εκδήλωσαν γι' αυτό το ποτό ιδιαίτερη προτίμηση και περιέργεια, που δεν φθάρηκαν με το πέρασμα των αιώνων. Από γενιά σε γενιά επιμένουν στην εξιχνίαση των μυστηρίων του και τη βελτίωση της ποιότητάς του. Από αυτή την άποψη, ο 20ός αιώνας έπαιξε θεμελιώδη ρόλο στην ιστορία του κρασιού χάρη στην εμφάνιση και ανάπτυξη της οινολογίας.

  Η επιστήμη αυτή, η οποία είναι ταυτόχρονα και μία τεχνική, γεννήθηκε τη δεκαετία του '50 από μία παρόρμηση των χημικών Imile Peynaud και Jean Ribereau-Gayon στην περιοχή του Μπορντώ και των καθηγητών Jaumes και Flandry στο Μονπελιέ, οι οποίοι ήταν παθιασμένοι με το κρασί. Όντας εργαλείο θαυμάσιο για τον αμπελουργό, η οινολογία τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση του κρασιού, να ελέγξουν τα διαφορετικά επίπεδα της επεξεργασίας του και της δημιουργίας του. Σε αντίθεση με το φόβο που είχε προκαλέσει, δεν έφερε ως αποτέλεσμα την τυποποίηση των κρασιών αλλά περισσότερη άνεση στον αμπελουργό αφήνοντάς του μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας, για να προσδιορίσει ο ίδιος τα είδη των κρασιών του.

   

  Τα νέα για τους οινόφιλους της τρίτης χιλιετίας είναι χαρμόσυνα: αν πίνουν λιγότερο, θα πίνουν στο εξής καλύτερα επωφελούμενοι από την ποιότητα παρά από την ποσότητα. Για αυτούς το κρασί δεν είναι πλέον "το πιο υγιεινό ποτό", το οποίο εκθειάζει το Ινστιτούτο Παστέρ, αλλά "το ποτό που προσφέρει απόλαυση". Όντας ανοιχτόμυαλοι και γεμάτοι περιέργεια, μαθαίνουν να γεύονται, δεν διστάζουν να θέτουν ερωτήματα και τους αρέσει να μοιράζονται τα συναισθήματά τους με τους φίλους τους.

  Είτε πρόκειται για οινόφιλους οι οποίοι τώρα μυούνται στην τέχνη του είτε για περισσότερο μυημένους, αυτό το βιβλίο αποτελεί έναν οδηγό σε αυτή τη σπαρακτική περιπέτεια της ανακάλυψης του κρασιού.

  (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

   

  Οι ποικιλίες, η ιστορία και τα στυλ κρασιού στις 5 ηπείρους. Μαζί το γλωσσάριο με την ειδική ορολογία!

  Τα περιεχόμενα του τρίτου τόμου:

  ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

  ΙΝΔΙΑ, ΚΙΝΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ

  ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

  Καλιφόρνια

  Βορειοανατολικές, Νότιες και Κεντροδυτικές περιοχές

  Καναδάς

  ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

  Βραζιλία και άλλες χώρες

  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

  ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

  ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

  Γλωσσάριο

   

  Ο τρίτος και τελευταίος τόμος από την “ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ” σας περιμένει στις 21/01 στα περίπτερα με το ΕΘΝΟΣ της Κυριακής! Μη χάσετε αυτή την ξεχωριστή προσφορά, ολοκληρώνοντας τη σειρά!

 • Το 6ο τεύχος του Ερίκ Καστέλ στο "Eθνος της Κυριακής"

  Το 6ο τεύχος του Ερίκ Καστέλ στο "Eθνος της Κυριακής"

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 11:12:53 | Πηγή: News247

  Oι περιπέτειες του Ερίκ Καστέλ συνεχίζονται με το "Έθνος της Κυριακής" το οποίο δίνει την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να συγκεντρώσει για πρώτη φορά και τα 16 τεύχη της συλλογής του θρυλικού κόμικ, καθώς κάποια εξ’ αυτών δεν κυκλοφόρησαν ποτέ στην Ελλάδα!

  Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε το 5ο τεύχος της σειράς με τον τίτλο "Η αεροπειρατεία". H ιστορία ξεκινάει στις 13 Αυγούστου με την Ολυμπιάδα της Φίαντ να βρίσκεται σε εξέλιξη και τους Παμπλίτος να παίρνουν μέρος (εκτός φυσικά από τον αρχηγό τους). Ο Τούρο κερδίζει την πρώτη θέση στο άλμα εις ύψος και στις εξέδρες εκτός από τους φίλους του, βρίσκεται και ο Ερίκ Καστέλ, ως επίσημος προσκεκλημένος της Φίαντ.

  Όσα ακολούθησαν στο 5ο τεύχος μπορείτε να τα διαβάσετε στο review του PopCode

  Και τώρα ετοιμαστείτε για τη συνέχεια των περιπετειών του Ερίκ Καστέλ: Μην χάσετε αυτή την Κυριακή 21/1 με το "Eθνος της Κυριακής" το 6ο τεύχος με τον τίτλο "Το μυστικό του Παμπλίτο".

   

 • Παπάς: Είμαστε έτοιμοι για τη μετάβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο

  Παπάς: Είμαστε έτοιμοι για τη μετάβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 11:01:47 | Πηγή: News247

  "Είμαστε έτοιμοι για τη μετάβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο" τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, μιλώντας το πρωί στον ραδιοσταθμό "Στο Κόκκινο" Θεσσαλονίκης.

  Ειδικότερα, για το ψηφιακό ραδιόφωνο σημείωσε ότι θα υπάρξει μια σταδιακή μετάβαση και κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί καθώς "όλοι χωρούν στο φάσμα". Ο Ν.Παππάς ανέφερε ότι χθες βγήκε ο χάρτης συχνοτήτων και σήμερα εκδίδεται και η προκήρυξη για τον πάροχο δικτύου. Είμαστε έτοιμοι για τη μετάβαση είπε, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν με όλους συζητήσεις, ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας ραδιοσταθμός και καμία θέση εργασίας.

  Σχετικά με την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, τόνισε ότι το υπουργείο δεν έχει κάποια αρμοδιότητα, καθώς το ΕΣΡ ολοκληρώνει τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων. Ωστόσο υπογράμμισε ότι δικαιώθηκαν σε μια σφοδρή αντιπαράθεση για ένα ζήτημα που παρέμενε άλυτο για 30 χρόνια. Το σενάριο της ΝΔ ότι δεν έπρεπε να υπάρχει τίμημα και ότι το φάσμα είναι απεριόριστο κατέρρευσε, ανέφερε ο Ν. Παππάς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εάν μιλούσαμε για κανάλια ασπρόμαυρα, λειτουργούντα με 20 εργαζομένους μόνο και χωρίς κανέναν έλεγχο στην ποιότητα του προγράμματος, θα είχαμε άπειρα κανάλια.

  Τόνισε ότι τώρα μπαίνουν οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στους τηλεοπτικούς σταθμούς, ότι τηρούνται οι ποιοτικές προϋποθέσεις, ότι εντασσόμαστε στις νέες τεχνολογίες, για να επισημάνει ότι ο σπάνιος πόρος του φάσματος πρέπει να αξιοποιείται ώστε και οι εργαζόμενοι να προστατεύονται και ο τηλεθεατής να απολαμβάνει ποιοτική τηλεόραση.

  Επανέλαβε ότι για την 7η εναπομείνασα άδεια, ο νόμος προβλέπει ότι εάν δεν υπάρξει έμπρακτο ενδιαφέρον αυτή θα μεταπέσει με τις θεματικές άδειες.

  Σχολιάζοντας το συλλαλητήριο που διοργανώνεται την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, για το όνομα της πΓΔΜ, ο Ν. Παππάς ανέφερε ότι είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας μπορεί να κάνει ότι νομίζει. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το συλλαλητήριο δεν μπορεί να προστατέψει τα συμφέροντας της χώρας και δεν βοηθάει ουσιαστικά τη συγκεκριμένη στιγμή. Το ζήτημα χρειάζεται ψυχραιμία.

  Όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε, συνέχισε ο Ν. Παππάς, ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία, ο όρος Μακεδονία υπάρχει και το έχουμε δεχθεί. Ευχήθηκε να πάνε καλά τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις με μια συμφωνία, η οποία θα γίνει αποδεκτή και από την άλλη πλευρά για να ανακτήσει η βόρεια Ελλάδα τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή.

  Σχολιάζοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα, ο υπουργός ΨΗΠΤΕ σημείωσε ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει γνωστό τι ακριβώς εννοούν. Έκανε λόγο για ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα, την ώρα που στο παρελθόν η Ελλάδα είχε χάσει έδαφος και τώρα χαϊδολογούν ακραίες φωνές. Πρόσθεσε ότι πρέπει να περιμένουμε την επίσημη θέση της ΝΔ, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει μια εσωτερική συζήτηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα.

  Αναφορικά με την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο, είπε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα λυθούν ως εκ θαύματος όλα τα προβλήματα της χώρας, ωστόσο θα περάσουμε σε μία φάση στην οποία θα αποκτήσουμε βαθμούς αυξημένης ελευθερίας άσκησης πολιτικής από μια κυβέρνηση, η οποία έχει αποδείξει ότι στρέφεται εκεί που πρέπει να στραφεί. Επανέλαβε ότι κανείς δεν πιστεύει τώρα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, σημειώνοντας ότι με το "μαξιλαράκι" του ESM και την ευρωπαϊκή ομπρέλα, η χώρα μπορεί να λαμβάνει λογικά επιτόκια στις αγορές, κάνοντας λόγο για θετικό κλίμα στην οικονομία.

  Τέλος, ο υπουργός ΨΗΠΤΕ μίλησε για την αποψινή εκδήλωση την οποία διοργανώνει το υπουργείο του και αφορά την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Πηλιχού "ΑΟΥΣΒΙΤΣ : ΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥ". Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε την έκδοση, την οποία χρηματοδοτούν τα ΕΛΤΑ, συγκλονιστική και έδωσε τα εύσημα στα ελληνικά Ταχυδρομεία για το θέμα.

  Το βιβλίο στέλνει ακατανίκητο μήνυμα προς όλους για το πόσο πρέπει ο δημοκρατικός κόσμος να έχει τις κεραίες του ανοικτές γιατί το τέρας του φασισμού, πάντα υπάρχουν πρόθυμοι να το ταΐσουν σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ν. Παππάς, προσθέτοντας ότι σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο έχουμε άτομα που έχουν χαραγμένο το ναζιστικό σύμβολο επάνω τους. Πρέπει να υψωθεί ένα τοίχος απέναντι σε αυτές τις δηλητηριώδεις ιδέες του φασισμού, σαν λαός αναγεννηθήκαμε από τον αγώνα μας ενάντια στον φασισμό και αυτό δεν πρέπει να φύγει ποτέ από τη συλλογική μας συνείδηση, υπογράμμισε.

  Σημειώνεται ότι στη σημερινή εκδήλωση το βιβλίο θα παρουσιάσουν, μαζί με τον συγγραφέα, ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, ο καθηγητής Εβραϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και επικεφαλής ιστορικός στο Ινστιτούτο Shem Olam για την Έρευνα, Τεκμηρίωση και Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, Δρ. Gideon Greif και ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) και ειδικός γραμματέας Πολιτιστικής και Θρησκευτικής Διπλωματίας Δρ. Ευστάθιος Λιανός Λιάντης.

  Στην εκδήλωση θα μεταδοθεί μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικόλαος Βούτσης, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, ο πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, η πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα Irit Ben-Abba, ο αναπληρωτής διευθυντής του Κρατικού Μουσείου 'Αουσβιτς-Μπίρκεναου Andrzej Kacorzyk, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας Δαυίδ Σαλτιέλ, ο τ. πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας, Μωυσής Κωνσταντίνης και η πρόεδρος του ΔΣ των ΕΛΤΑ Ευφροσύνη Σταυράκη.

  Φωτογραφία:Sooc

 • Επαναστατικό τεστ ανίχνευσης για τον καρκίνο του οισοφάγου

  Επαναστατικό τεστ ανίχνευσης για τον καρκίνο του οισοφάγου

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 11:01:47 | Πηγή: News247

  Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανέπτυξαν επιτέλους μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, που ανιχνεύει κατά πόσο ένας άνθρωπος κινδυνεύει από καρκίνο του οισοφάγου στο μέλλον.

  Πρόκειται για ένα μικρό μπαλόνι που καταπίνεται και συλλέγει δείγματα DNA από το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται για τυχόν πρόδρομες ενδείξεις καρκίνου. Η νέα τεχνική μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση στην ενδοσκόπηση του οισοφάγου, μια επεμβατική διαδικασία που είναι χρονοβόρα και απαιτεί νάρκωση του ασθενούς.

  Οι ερευνητές, με επικεφαλής την δρα Έλεν Μοϊνόβα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Case Western Reserve του Κλίβελαντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "Science Translational Medicine", ανέφεραν ότι από τους 128 ανθρώπους που κατάπιαν τη συσκευή, σχεδόν κανείς δεν ανέφερε άγχος, πόνο ή αίσθηση πνιγμού, ενώ οι περισσότεροι είπαν ότι θα συνιστούσαν τη νέα μέθοδο σε άλλους.

  Η συσκευή αποτελείται από μια κάψουλα λίγο μεγαλύτερη από ασπιρίνη, η οποία περιέχει ένα μπαλονάκι. Αυτό συνδέεται με ένα καθετήρα, ο οποίος το φουσκώνει μόλις αυτό φθάσει έως το στομάχι μετά από περίπου τρία λεπτά, αφότου το έχει καταπιεί ο ασθενής. Μετά το φούσκωμά του, το μπαλονάκι εφάπτεται στον οισοφάγο και έτσι συλλέγει κυτταρικά δείγματα για περαιτέρω ανάλυση DNA. Στη συνέχεια το μπαλόνι ξεφουσκώνει πάλι μέσω του καθετήρα και επιστρέφει μέσα στην κάψουλα, η οποία ανακτάται από το στόμα. Τελικά, τα δείγματα εξάγονται από τη συσκευή και αναλύονται γενετικά.

  Το μπαλονάκι μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση παθήσεων όπως του «οισοφάγου Barret's», που αποτελεί συχνό πρόδρομο του καρκινώματος του οισοφάγου. Σήμερα περίπου το 95% των περιπτώσεων του «οισοφάγου Barret's» δεν ανιχνεύονται, εωσότου ο ασθενής έχει πια φθάσει στο στάδιο του αδενοκαρκινώματος, το οποίο έχει κακή πρόγνωση και η πενταετής επιβίωση των ασθενών μετά τη διάγνωση δεν ξεπερνά το 20%. Τα περιστατικά οισοφαγικού αδενοκαρκινώματος έχουν υπερτετραπλασιασθεί κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες.

  Όπως έδειξε η κλινική δοκιμή του νέου τεστ σε 86 άτομα, η νέα μέθοδος επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση του «οισοφάγου Barret's» σε ποσοστό άνω του 90% των ασθενών. Αυτό θα διευκολύνει την έγκαιρη αφαίρεση των επικίνδυνων προκαρκινικών δυσπλασιών, ώστε να μην εξελιχθούν σε κανονικό καρκίνο.

  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτό: AP Photo

 • Ο Μάνος Παπαγιάννης απομακρύνεται από την παράσταση στο Χυτήριο

  Ο Μάνος Παπαγιάννης απομακρύνεται από την παράσταση στο Χυτήριο

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 09:53:04 | Πηγή: News247

  Την απομάκρυνση του ηθοποιού Μάνου Παπαγιάννη από την παράσταση "Πετάει πετάει", ύστερα από τις μεγάλες διαστάσεις που πήρε η καταγγελία για βίαιη επίθεση σε βάρος της συναδέλφου του Σοφίας Παυλίδου, προχώρησε το θέατρο Χυτήριο

  Την είδηση αποκάλυψε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομή "Happy Day" του Alpha, επικαλούμενη πληροφορίες που είχε από χθες το βράδυ. Αν και αρχικά η είδηση διαψεύστηκε, λίγη ώρα αργότερα δημοσιοποιήθηκε επίσημη ανακοίνωση του θεάτρου που την επιβεβαίωνε.

  Η ανακοίνωση για τον Μάνο Παπαγιάννη:

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΥΤΗΡΙΟ

  Σε μια δύσκολη εποχή για την κοινωνία και τον πολιτισμό,  το θέατρο ΧΥΤΗΡΙΟ προσπαθεί  με αίσθημα ευθύνης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παραμείνει αντάξιο των προσδοκιών όλων των συντελεστών της  παράστασης, του κοινού  και του καλλιτεχνικού κόσμου.

  Η διοίκηση του Θεάτρου θεωρεί υποχρέωσή της  να  δηλώσει,  ότι  καμία ανοχή, ούτε ασυλία μπορεί να επιδείξει,  έναντι οιουδήποτε, για  απαράδεκτες  συμπεριφορές,    που θίγουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στο Θέατρο  και παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας του και  πλήττουν  βαθύτατα το καλλιτεχνικό του έργο.

  Η διοίκηση του Θεάτρου εκφράζει  τη βαθιά απογοήτευση και αποδοκιμασία  για τη βίαιη συμπεριφορά του κ. Μάνου Παπαγιάννη απέναντι στη συνάδελφό του ηθοποιό κ. Σοφία Παυλίδου, μετά το τέλος της παράστασης,  στον προσωπικό της χώρο, στο καμαρίνι που χρησιμοποιεί στο θέατρο, την παραβίαση του οποίου, παραδέχθηκε ο ίδιος ο ηθοποιός δημόσια. Επειδή όμως ως   γεγονός εντάσσεται στις  ιδιωτικές  διαφορές, που απαιτείται έγκληση για τη δίωξη του δράστη και δεδομένου ότι έχει ασκηθεί έγκληση από την κ. Σοφία Παυλίδου, οφείλει η διοίκηση του Θεάτρου  να απέχει  από το  δημόσιο διάλογο για  το γεγονός αυτό,  εφόσον  ευρίσκεται πλέον στη σφαίρα του αποκλειστικού  ελέγχου της δικαιοσύνης.    

  Λαμβάνοντας υπόψη την καταγεγραμμένη αδυναμία της κ. Σοφίας Παυλίδου να συνεχίσει στη σκηνή του θεάτρου τη συνεργασία της με τον κ.Παπαγιάννη,   την υποχρέωση διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας του Θεάτρου και της  προστασίας του συμφέροντος του Θεάτρου, των δημιουργών και όλων των υπολοίπων ηθοποιών της παράστασης, η διοίκηση του Θεάτρου αποφάσισε  να συνεχιστούν οι   παραστάσεις με την αντικατάσταση του ηθοποιού κ. Μάνου Παπαγιάννη από άλλο ηθοποιό.

  Η απόφαση  αυτή πιστεύουμε ότι είναι η ενδεδειγμένη για την παρούσα κατάσταση, χωρίς να αποδίδονται εκ μέρους της διοίκησης  «τιμωρητικές» συνέπειες  στο πρόσωπο του κ. Παπαγιάννη,  ρόλο που αποκλειστικά και μόνο φέρει η Δικαιοσύνη. Υπαγορεύτηκε από λόγους  προστασίας και διαφύλαξης υπέρτερου συμφέροντος,   όπως  της  υποχρέωσης σεβασμού του στοιχειώδους πλαισίου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όλων  των απασχολουμένων στο θέατρο,  της διατήρησης των  αμοιβαία καλών και δίκαιων σχέσεων μεταξύ όλων, της διαφύλαξης κλίματος ειρήνης και ασφάλειας στο χώρο του Θεάτρου  και της  προστασία του κύρους του Θεάτρου,  ώστε το Θέατρο,  ηθοποιοί και  δημιουργοί της παράστασης να συνεχίσουν απρόσκοπτα το παραγωγικό πολιτιστικό τους έργο.

  Αθήνα 17-1-2018

  Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

  ΕΛΛΗ Γ. ΡΟΥΣΣΟΥ

   

 • Άλεκ Μπάλντουιν: 'Άδικοι και αξιολύπητοι' όσοι καταγγέλλουν τον Γούντι Άλεν

  Άλεκ Μπάλντουιν: 'Άδικοι και αξιολύπητοι' όσοι καταγγέλλουν τον Γούντι Άλεν

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 09:34:43 | Πηγή: News247

  Ο ηθοποιός Άλεκ Μπόλντγουιν ξεκίνησε εκστρατεία υπεράσπισης του δημιουργού ταινιών, Γούντι Άλεν στο Twitter, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία μαζί του ένα από τα «πλεονεκτήματα της καριέρας του».

  Ο Άλεκ Μπόλντγουιν χαρακτήρισε τους άλλους ηθοποιούς «άδικους και αξιολύπητους» επειδή δήλωσαν ότι μετάνιωσαν για τη συνεργασία με τον Γούντι Άλεν.

  Ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες του Άλεν, «Blue Jasmine», «Alice were» και «To Rome With Love» είναι ένας από τους πολλούς που μίλησαν δημόσια για τον θρυλικό κινηματογραφιστή, μετά τους Γκρέτα Γκέργουικ, Μίρα Σορβίνο, Ρεμπέκα Χολ και Τιμοτέ Σαλαμέ. Όλοι δήλωσαν ότι μετάνιωσαν για τη συνεργασία με τον Γούντιν Άλεν, τον οποίο κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση η θετή του κόρη, Ντίλαν Φάροου.

  «Για τον Γούντι Άλεν διεξήχθησαν εγκληματολογικές έρευνες σε δύο πολιτείες Νέα Υόρκη και Κονέκτικατ (NY και CT) και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες» είπε ο Μπόλντγουιν.

  «Η απόρριψη του ίδιου και του έργου του, χωρίς αμφιβολία, έχει κάποιο σκοπό. Αλλά είναι άδικο και λυπηρό για μένα. Έχω δουλέψει με τον Γούντι Άλεν τρεις φορές και ήταν ένα από τα πλεονεκτήματα της καριέρας μου» σημείωσε.

  Στη συνέχεια αναδημοσίευσε τα tweet χρηστών που αναφέρονται στην ιστορία της Μία Φάροου και του υιοθετημένου γιου του, Γούντι Άλεν, Μόουζες Φάροου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι υπέστη «πλύση εγκεφάλου» από τη θετή μητέρα του και αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε κακοποίηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

  Ο Μόζες Φάροου πήρε θέση ενάντια στην αδερφή του, Ντίλαν, η οποία ισχυρίζεται πως ο Γούντι Άλεν την κακοποιούσε.

  «Η μητέρα μου μας βομβάρδιζε συνεχώς με διάφορα πράγματα ώστε να μισούμε τον πατέρα μας και έτσι διαλύθηκε η οικογένεια μας. Έτσι ακούστηκαν και όλα αυτά περί κακοποίησης της αδελφής μου. Τον μισούσα όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα βλέπω καθαρά πως αυτός ήταν ένας τρόπος της μητέρας μου για να του ανταποδώσει τον πόνο που της έδωσε όταν έφυγε με την Σουν-Γι» δήλωσε ο Μόζες Φάροου.

  «Είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε τους επιζώντες της παιδεραστίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης/ κακοποίησης και επίσης να πιστεύουμε ότι ο Γούντι Άλεν είναι αθώος;» Ο Μπόλντγουιν ανέφερε: «Έτσι νομίζω. Η πρόθεση μας δεν είναι να απορρίπτονται ή να αγνοούνται τέτοιες καταγγελίες. Αλλά η κατηγορία περί τέτοιων εγκλημάτων αυτών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται προσεκτικά. Εξ ονόματος των θυμάτων, επίσης».

  Τον περασμένο χρόνο ο Μπόλντγουιν είπε ότι η συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος δεν ήταν πάντα επαγγελματική.

  «Σίγουρα έχω αντιμετωπίσει τις γυναίκες με πολύ σεξιστικό τρόπο» είπε κατά τη διάρκεια συζήτησης επί σκηνής. «Έχω εκφοβίσει γυναίκες. Έχω αγνοήσει γυναίκες. Έχω υποτιμήσει γυναίκες. Δεν ήταν κανόνας. Από καιρό σε καιρό, έχω κάνει ό,τι κάνουν πολλοί άντρες, ... όταν δεν αντιμετωπίζουν τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο συμπεριφέρονται στους άνδρες. Είμαι από μια γενιά που πραγματικά δεν το κάνει και θα ήθελα να αλλάξει αυτό. Θα ήθελα πραγματικά να αλλάξει αυτό».

 • Ισχυροί άνεμοι, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

  Ισχυροί άνεμοι, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 09:05:01 | Πηγή: News247

  Τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική νησιωτική χώρα. Παροδικές χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά καθώς και πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Γρήγορη βελτίωση από τα δυτικά. Βορειοδυτικοί άνεμοι 6 με 7, στα πελάγη 8 τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι και από τα δυτικά.

  Η θερμοκρασία σε σταδιακή πτώση από τα βόρεια. Παγετός κατά τόπους τη νύχτα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

  Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Πάρνηθας. Βελτίωση από το μεσημέρι.

  Άνεμοι: βορειοδυτικοί 6 με 7 τοπικά έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ

  Θερμοκρασία: από 7 έως 14 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 χαμηλότερη.

  *Αιγάλεω *Βουλιαγμένη *Γλυφάδα *Εκάλη *Ζωγράφου *Ηλιούπολη *Ίλιον *Καλλιθέα *Κέντρο *Κηφισιά *Κορωπί *Μαρούσι *Μέγαρα *Νέα Μάκρη *Πειραιάς *Πεντέλη *Περιστέρι *Σαρωνίδα

  Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

  Άνεμοι: βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

  Θερμοκρασία: από 5 έως 10 βαθμούς κελσίου.

  *Ασβεστοχώρι *Εύοσμος *Θέρμη *Κέντρο *Κύμινα *Λαγκαδάς *Νέα Μηχανιώνα *Πανόραμα *Σίνδος *Χαλκιδική *Ωραιόκαστρο

  Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις σε ορεινές και σε ημιορεινές περιοχές. Βελτίωση από το μεσημέρι.

  Άνεμοι: βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

  Θερμοκρασία: από -02 έως 10 βαθμούς κελσίου.

  *Αλεξανδρούπολη *Βέροια *Δράμα *Έδεσσα *Καβάλα *Καστοριά *Κατερίνη *Κιλκίς *Κοζάνη *Κομοτηνή *Νάουσα *Ξάνθη *Ορεστιάδα *Σέρρες *Φλώρινα

  Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών, χιόνια στα ορεινά καθώς και σε περιοχές της Ηπείρου και της Στερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο. Βελτίωση από το μεσημέρι.

  Άνεμοι: βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο 8 τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

  Θερμοκρασία: από 9 έως 14 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο από -2 έως 9 βαθμούς.

  *Ζάκυνθος *Ηγουμενίτσα *Ιωάννινα *Καλαμάτα *Κέρκυρα *Κεφαλλονιά *Λευκάδα *Μεσολόγγι *Ναύπακτος *Πάτρα *Πρέβεζα

  Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιόνια στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς. Βελτίωση από το απόγευμα

  Άνεμοι: βορειοδυτικοί 6 με 7 και στα ανατολικά 8 τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ και από τα βόρεια.

  Θερμοκρασία: από 3 έως 14 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

   

  *Αράχωβα *Βόλος *Θήβα *Λαμία *Λάρισα *Λιβαδειά *Καρδίτσα *Κόρινθος *Ναύπλιο *Τρίκαλα *Τρίπολη *Χαλκίδα

  Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

  Άνεμοι:  βορειοδυτικοί 8 τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ και από τα δυτικά.

  Θερμοκρασία: από 10 έως 15 βαθμούς κελσίου.

  *Άγιος Νικόλαος *Αμοργός *Άνδρος *Ηράκλειο *Μήλος *Μύκονος *Νάξος *Πάρος *Ρέθυμνο

  Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα. Παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση τη νύχτα.

  Άνεμοι: βορειοδυτικοί 7 με 8 τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ και από τα βόρεια.

  Θερμοκρασία: από 11 έως 15 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

   

  *Ικαρία *Κως *Λήμνος *Μυτιλήνη *Ρόδος *Σαμοθράκη *Σάμος *Χίος

 • Τι συμβαίνει αν κάνεις σεξ καθημερινά, σύμφωνα με τους σεξοθεραπευτές

  Τι συμβαίνει αν κάνεις σεξ καθημερινά, σύμφωνα με τους σεξοθεραπευτές

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Ανθή Κουτσουμπού | Ημερομηνία: 2018-01-18 07:42:21 | Πηγή: News247

  Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς να κάνει σεξ καθημερινά επί ένα έτος, δεδομένης της προσπάθειας, της αφοσίωσης και της επιμονής που απαιτούνται.

  Η Αμερικανίδα συγγραφέας Μπρίτανι Γκίμπονς, η οποία έγραψε το Fat Girl Walking, το δοκίμασε πάντως στο παρελθόν και υποστήριξε ότι όχι μόνο αισθάνθηκε καλύτερα για το σώμα της αλλά έμαθε πώς να επικοινωνεί καλύτερα με τον σύντροφό της.

  Η Ντενίς Νόουλς, σύμβουλος σχέσεων και σεξοθεραπεύτρια και η Δρ. Σέρι Τζέικομπσον, κλινική θεραπεύτρια μίλησαν στο Indy100, τονίζοντας αμφότερες ότι το καθημερινό σεξ δεν είναι για όλους.

  "Η Γκίμπονς ήταν σε μια ασφαλή σχέση, θα μπορούσε να πει ναι ή όχι, να δηλώσει τις ανάγκες της και να είναι ευάλωτη. Σε αυτή την περίπτωση, τότε ίσως το σεξ μπορεί να οδηγήσει στην τόνωση της αυτοπεποίθησης. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή την ιστορία και να τεκμηριώσουμε ότι "το σεξ κάθε μέρα χτίζει την αυτοπεποίθηση", δήλωσε η Τζέικομπσον.

  Και πρόσθεσε: "Το καθημερινό σεξ με διαφορετικούς συντρόφους και ξένους, ειδικά αν υπάρχει τραυματικό παρελθόν με κάποιο είδος σεξουαλικής κακοποίησης, μπορεί να οδηγήσει σε ντροπή, αισθήματα ευτέλειας, αποσύνδεση από το σώμα σου και κατάθλιψη.

  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πιέσαμε τον εαυτό μας να κάνει σεξ μόνο για να 'τρέχει το ρεκόρ', αντί να τον ακούσουμε, να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό αν έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένα τρομερά επικίνδυνο παιχνίδι.

  Εάν είστε με έναν ή πολλούς συντρόφους που αγαπάτε και αποφασίσατε να το κάνετε για διασκέδαση, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη σχέση και περισσότερη εμπιστοσύνη στο σεξ, αλλά θα πρέπει και οι δύο να θέλετε ταυτόχρονα να κάνετε σεξ και να δοθεί προτεραιότητα στις ατομικές ανάγκες σε καθημερινή βάση για να 'σβήνονται μέρες στο ημερολόγιο'.

  Το σεξ με τυχαίους είναι πιο πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στον τομέα της αυτοπεποίθησης. Οποιαδήποτε μεγάλη απόφαση για καθημερινό σεξ επί ένα έτος με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους είναι λιγότερο πιθανό να αφορά την αυτοπεποίθηση και είναι πιθανότερο να αποτελεί ένδειξη βαθύτερων προβλημάτων, όπως τραυματική εμπειρία, εθισμός στο σεξ ή διαταραχή προσωπικότητας.

  Η Νόουλς τόνισε, από την πλευρά της: "Οι άνθρωποι μπορεί να εστιάζουν στο σώμα τους όταν υπάρχουν και άλλοι τομείς της ζωής τους που μπορεί να είναι προβληματικοί. Αλλά κοιτάζουν στον καθρέφτη και λένε 'Πώς μπορώ να είμαι ευχαριστημένος με ένα τέτοιο σώμα'. Και να επικεντρωθεί ολοκληρωτικά σ' αυτό. Αντί να εστιάσετε στα αρνητικά, σκεφτείτε τι έχετε πετύχει.

  Αν υπάρχουν σημεία του σώματός σας για τα οποία δεν είστε ικανοποιημένοι, σκεφτείτε θετικά και και δείτε τα μέρη του σώματός σας που σας αρέσουν. Ίσως να έχετε ωραίο δέρμα ή ωραία πόδια. Εάν δεν σας αρέσουν μέρη του σώματός σας, μην εστιάζετε σε αυτά καθημερινά, στα αρνητικά, γιατί θα σας ρίξουν ψυχολογικά.

  Η σεξοθεραπεύτρια προειδοποιεί πάντως να προσέχουμε τι ευχόμαστε. Εάν γίνεις εξαρτημένος από το καθημερινό σεξ για να αισθάνεσαι καλύτερα, τότε πώς θα αντιδράσεις αν αυτό αρχίσει να φθίνει και μειώνεται; Προτείνει βελτίωση του τρόπου ζωής, διατροφή και γυμναστική.

  "Το θέμα είναι να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πρώτα αναγνωρίζοντας ότι 'θέλω να κάνω κάτι καλό για το πρόβλημα' και να το αντιμετωπίσουμε".

 • Ψηφοφορία: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας Sherlock;

  Ψηφοφορία: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας Sherlock;

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Νίκη Μπάκουλη | Ημερομηνία: 2018-01-18 07:42:21 | Πηγή: News247

  Ο Sherlock Holmes είναι αποκύημα της φαντασίας του Sir Arthrur Conan Doyle, o οποίος είχε γράψει προς τα τέλη του 1880 νουβέλα, με πρωταγωνιστή έναν "σύμβουλο detective", γνωστό για την παρατηρητικότητα του, την λογική και τις γνώσεις επί εγκληματολογίας και όχι μόνο. Από την αρχή, ζητούσαν τη συνεργασία του άνθρωποι από όλους τους χώρους -συμπεριλαμβανομένης της Scotland Yard.

  Δεν ήταν ο πρώτος φανταστικός (με την έννοια του πλασματικού) detective, αλλά έγινε ο πιο γνωστός, με το Guinness World Records να τον προσδιορίζει ως "τον χαρακτήρα ταινίας με τις περισσότερες εμφανίσεις", στην ιστορία. Πλησιάζουν τις 300. Είναι σύμβολο της βρετανικής κουλτούρας και έχει μεταφερθεί στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τα video games κλπ, κλπ. Περισσότεροι από 80 ηθοποιοί έχουν αναλάβει τον Sherlock, τον οποίον εμπνεύστηκε ο Doyle από έναν χειρουργό του  Royal Infirmary of Edinburgh, ονόματι Joseph Bell. Ο τελευταίος ήταν γνωστός για την ικανότητα του να καταλήγει σε συμπεράσματα, μετά την παρατήρηση του όποιου φαινομένου είχε μπροστά του... για ένα λεπτό.

  Στη λίστα των ηθοποιών που 'χουν γίνει Sherlock, υπάρχουν τεράστιες μορφές, όπως ο Christopher Lee, o Charlton Heston και ο Roger Moore. Επιλέξαμε 7 για να διαλέξεις τον αγαπημένο σου.

   

 • Επάγγελμα 'κυνηγός καταιγίδων'. Ο Έλληνας που καταγράφει τυφώνες, ανεμοστρόβιλους και ηφαίστεια

  Επάγγελμα 'κυνηγός καταιγίδων'. Ο Έλληνας που καταγράφει τυφώνες, ανεμοστρόβιλους και ηφαίστεια

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 07:32:20 | Πηγή: News247

  Της Ελένης Λαζάρου

  Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν έρχονται αντιμέτωποι με την μανία της φύσης τρέχουν να κρυφτούν. Ο Ελληνοκαναδός Γιώργος Κουρούνης παίρνει την κάμερά του και ξεκινά να γράφει….Έχει  κυνηγήσει τυφώνες ,  ανεμοστρόβιλους, χιονοστιβάδες, καταιγίδες σκόνης, γιγαντιαίο χαλάζι , έχει βρεθεί μέσα σε ενεργά ηφαίστεια δίπλα στην καυτή λάβα, έχει κολυμπήσει δίπλα σε πεινασμένα πιράνχας.

  Το περίεργο αυτό κυνήγι των ακραίων καιρικών φαινομένων που τον έκανε παγκοσμίως διάσημο αφού οι εκπομπές του προβάλλονται στο κανάλι Discovery Channel, στο National Geographic Explorer, στο BBC TV, στο CNN και φυσικά στο δικό του τηλεοπτικό πρόγραμμα περιπέτειας Angry Planet, το οποίο έχει μεταδοθεί σε περισσότερες από 100 χώρες ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια όπως λέει στο News247.gr

  “Όσο μεγάλωνα είχα πάντα έντονο ενδιαφέρον  για την επιστήμη και την φύση αλλά στην πραγματικότητα αποφάσισα να το κάνω στα σοβαρά όταν ήμουν 25 χρονών. Είχα μία μικρή κάμερα και προσπαθούσα να φωτογραφίζω τις αστραπές στον ουρανό του Τορόντο. Στην αρχή ήταν τρομερό και το μόνο που κατάφερνα ήταν να βρέχομαι. Όσο περνούσε ο καιρός όμως μάθαινα περισσότερα και περισσότερα και τότε το 1997 πήγα το πρώτο μου ταξίδι στην Αριζόνα κατά την διάρκεια του των μουσώνων και έβγαλα μερικές ωραίες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές καταιγίδες της ερήμου που εκδηλώνονται κάθε Αύγουστο”

  Την επόμενη χρονιά  βρήκε έναν έμπειρο κυνηγό καταιγίδων από την Οκλαχόμα που  έπαιρνε μαζί του άτομα για να τον βοηθήσουν να καταγράψει το δικό του κυνήγι καταιγίδων. Πέρασε δύο εβδομάδες μαζί του. Έμαθε τόσα πολλά από εκείνη την εμπειρία που τον  ενέπνευσε να βουτήξει  μέσα σε αυτό και   να κάνει ακόμη περισσότερα.  Από τότε το πάθος του συνέχεια μεγάλωνε. Το ενδιαφέρον του για την επιστήμη , τα ταξίδια, την εξερεύνηση  και την καταγραφή των βίαιων δυνάμεων της φύσης μεγάλωνε.  Από τις καταιγίδες μεταπήδησε στις φωτιές στα δάση , στα ηφαίστεια και τις χιονοστιβάδες ώσπου κατάφερε να ζει από αυτό.

  Τι ακριβώς  όμως κάνει ένας κυνηγός καταιγίδων και ποια είναι τα προσόντα που διασφαλίζουν την επιτυχία του;

  “Υπάρχουν  διαφορετικά είδη κυνηγών καταιγίδων” μας εξηγεί ο Γιώργος Κουρούνης. “ Κάποιοι είναι μετεωρολόγοι που δουλεύουν πάνω στην έρευνα του καιρού.  Κάποιοι άλλοι είναι σαν ρεπόρτερ ειδήσεων που καταγράφουν τις τελευταίες πληροφορίες για το τοπικό τηλεοπτικό κοινό. Κάποιοι -σαν εμένα- βιντεοσκοπούν τηλεοπτικά προγράμματα . Η συντριπτική πλειοψηφία των κυνηγών καταιγίδων είναι χομπίστες που ξοδεύουν πολλά χρήματα ταξιδεύοντας όπου τους οδηγεί το δελτίο καιρού. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως οι περισσότεροι κυνηγοί δεν είναι μετεωρολόγοι αλλά έχουν μάθει να προβλέπουν τον καιρό μέσα από τις καταιγίδες. Είναι μία περίεργη κατηγορία ανθρώπων.”

  Το κυνήγι των ακραίων καιρικών φαινομένων τον οδήγησε στις ζούγκλες της Ρουάντα όπου ζει ένα σπάνιο είδος γορίλα , βρέθηκε να κολυμπά σε ακτή του Μεξικό μέσα  σε ένα κλουβί περιτριγυρισμένος από λευκούς καρχαρίες, πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τις τεράστιες φωτιές στο Βόρειο Οντάριο, στο νησιωτικό σύμπλεγμα Βανουάτου στον Νότιο Ειρηνικό όπου παντρεύτηκε πάω στον κρατήρα του ενεργού ηφαιστείου yasur, έκανε καγιάκ με φάλαινες στην Ανταρκτική , πέρασε από εκπαίδευση αστροναυτών σε πτήση  μηδενικής βαρύτητας , βρέθηκε μέσα στο Σπήλαιο με τους γιγαντιαίους κρυστάλλους στο Μεξικό 300 μέτρα κάτω από το ορυχείο Νάικα στην έρημο Τσιουάουα -ένα από τα πιο ένα από τα πιο θανατηφόρα περιβάλλοντα του πλανήτη λόγω της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Ο Γιώργος Κουρούνης σταμάτησε να μετρά τα ταξίδια του.

  “Έχω χάσει τον λογαριασμό για το πόσα ταξίδια και αποστολές έχω κάνει πάντως μπορώ να σου πω πως έχω βρεθεί σε 65 χώρες και στις 7 ηπείρους. Δεν είναι ασυνήθιστο για μένα να ταξιδεύω 150-220 νύχτες τον χρόνο. Έχω βρεθεί σε 20 τυφώνες , είδα  από κοντά  πάνω από 100 ανεμοστρόβιλους , σκαρφάλωσα  πάνω (κάποιες φορές και κάτω από μέσα) σε δεκάδες ενεργά η σε έκρηξη ηφαίστεια. Τα ταξίδια μου με πήγαν σε μέρη όπως: Μαδαγασκάρη, Γροιλανδία, Ινδία, Παταγονία, Ανταρκτική, Τόνγκα, Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία, Κονγκό, Μάλι, Περού, Βραζιλία, Τουρκμενιστάν. Και η λίστα συνεχίζεται.

   

  Μόνο το περασμένο έτος, ήμουν ο φωτογράφος σε μια μεγάλη εκστρατεία στη Μιανμάρ, μετά έκανα  αναρρίχηση στα  βουνά της  Βόρειας Κορέας (ναι, της Βόρειας Κορέας  ), αργότερα το καλοκαίρι πέρασα 7 εβδομάδες σε μια αποστολή στο ηφαίστειο  στο σύμπλεγμα των νησιών στο αρχιπέλαγος  Βανουάτου στον νότιο Ειρηνικό, , κατασκηνώνοντας  κοντά σε λίμνη λάβας. Έχω γύρισα  τηλεοπτικά προγράμματα στις Μπαχάμες, τη Βρετανική Κολούμπια και τη κοιλάδα  του Θανάτου φέτος.”

  Οι σκηνές από τις εξερευνήσεις του Γιώργου Κουρούνη κόβουν την ανάσα. Ο ίδιος ομολογεί πως συχνά νιώθει φόβο όμως το αίσθημα αυτό είναι το καμπανάκι που τον κάνει να αναλάβει δράση : “. Ο φόβος με βοηθά να μείνω ζωντανός. Ο πανικός είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγει κανείς. Ο πανικός παγώνει όλες σου τις αντιδράσεις. Πλέον έχω αρκετή εμπειρία ώστε νιώθω πολύ άνετα μέσα σε έναν τυφώνα ή να κρέμομαι από ένα σκοινί μέσα σε ένα ενεργό ηφαίστειο. Προσπαθώ να συγκεντρώνομαι σε ότι συμβαίνει γύρω μου. Θα τρομοκρατούμουν  προσπαθούσα να πετάξω ένα αεροπλάνο γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Η εμπειρία η μελέτη και η εκπαίδευση με βοηθούν να μειώνω τον φόβο μου.”

  Οι περισσότερες εμπειρίες του είναι τρομακτικές για τους κοινούς θνητούς. Ο ίδιος δεν θα ξεχάσει ποτέ όσα συνέβησαν όταν βρέθηκε στην καρδιά του τυφώνα ΚΑΤΡΙΝΑ : “ .Ήταν σαν να είχα μπει  στο μπλέντερ για 8 ώρες. Υπήρχαν τόσα συντρίμμια που στροβιλίζονταν γύρω μου και κάθε σταγόνα της βροχής με χαστούκιζε στο πρόσωπο. Φανταστείτε την οδήγηση σε  αυτοκινητόδρομο υψηλής ταχύτητας με το πρόσωπό σας έξω από το παράθυρο με δυνατή βροχή.  Δυσάρεστο. Έπεφταν κεραυνοί τόσο κοντά μου που είδα τους σπινθήρες να βγαίνουν από το έδαφος και να νιώθω την θερμότητα στο πρόσωπό μου.”

  Ο Ελληνοκαναδός κυνηγός καταιγίδων είναι ο πρώτος άνθρωπος που  βιντεοσκόπησε  από μέσα τις 3 πιο άγριες δυνάμεις της φύσης . Βρέθηκε  μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο, το μάτι ενός τυφώνα και μέσα σε ένα ενεργό ηφαίστειο. “Πιστεύω πως είμαι ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να ελέγξει αυτά τα τρία φαινόμενα. Δεν είχα πρόθεση να το κάνω αλλά όταν εγκλωβίστηκα σε έναν ανεμοστρόβιλο στην Οκλαχόμα και μετά στον πρώτο τυφώνα και μετά μέσα στο πρώτο ηφαίστειο. Συνειδητοποίησα πως κανείς δεν το χε κάνει πριν. Το έψαξα πολύ. ήμουν ο μόνος που το χε κάνει.”

  Όταν βρέθηκε στην Βενεζουέλα για την κινηματογράφηση ενός επεισοδίου   για το πρόγραμμα  Angry Planet  μαζί με την ομάδα του πήγαν  σε  μία περιοχή με πολλά πιράνχας.  Τότε θέλησε να δείξει  στο κοινό πως τα πιράνχας  δεν είναι τόσο επικίνδυνα όσο πιστεύουν οι περισσότεροι . “Βρήκαμε  μία λίμνη με χιλιάδες πιράνχας . τόσα πολλά που όταν ρίχναμε κομμάτια ωμού κοτόπουλου γινόταν μία πραγματική έκρηξη για να καταβροχθίσουν το κρέας του αμέσως. Είχα άγχος αλλά είχα κάνει την έρευνά μου. Βούτηξα μέσα και με άφησαν ήσυχο. Επιτίθενται σε άνθρωπο μόνο αν πεινάνε πολύ ή αν υπάρχει ξηρασία. Συνήθως τους ανθρώπους τους αφήνουν ήσυχους, Είχα δέσει ένα σκοινί γύρω μου σε περίπτωση που χρειαζόταν...ήθελα τα άλλα μέλη της ομάδας μου να μπορούν να τραβήξουν έξω τα κόκαλά μου αν οτιδήποτε πήγαινε στραβά.”

  Παρά τις δεκάδες ριψοκίνδυνες αποστολές του δεν τραυματίστηκε ποτέ σοβαρά και αυτό το πέτυχε γιατί πάντα βάζει την ασφάλεια σε προτεραιότητα και έχει πάντα εφεδρικά σχέδια ασφαλείας σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Βρέθηκε πολλές φορές σε  αποστολές όπου κάποιος άλλος τραυματίστηκε.  Θυμάται πως μία φορά συνάδελφος του  κάποιος έσπασε το πόδι σε ένα ηφαίστειο, άλλη μια φορά, κάποια μέλη της ομάδας έπρεπε να διασωθούν με ελικόπτερο στη Μαδαγασκάρη, αλλά ποτέ ο ίδιος. Ωστόσο κάποιες φορές αρρώστησε βαριά: “Υπήρξαν πολλές φορές όταν έπεσα άρρωστος ενώ βρισκόμουν σε αποστολές. είχα  δάγκειο πυρετό  από ένα κουνούπι στην Καραϊβική, το οποίο ήταν φοβερό και μια φορά κατέβηκα με ένα τρομακτικό πυρετό αφού έφαγα ένα μικρό κομμάτι κρέατος από  μαμούθ  που είχε παγώσει στο στεριανό πάγο της Σιβηρίας για περίπου 10.000 χρόνια. Κατηγορώ τον εαυτό μου γι 'αυτό!”

  Στα 47 του χρόνια ο Γιώργος Κουρούνης παραμένει το ίδιο ενθουσιασμένος όσο ήταν στο ξεκίνημά του. Ήδη σχεδιάζει πολλές ακόμη επικίνδυνες αποστολές στα πιο μακρινά σημεία του πλανήτη. Τον Μάρτιο  θα ταξιδέψει  στο Νεπάλ  για να γυρίσει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με θέμα πως είναι η ζωή μετά τον σεισμό  και να ερευνήσει πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα Ιμαλάϊα.  Στην   “bucket list” του υπάρχουν πολλά μέρη που θέλει να επισκεφθεί . “ Στην κορυφή της λίστας μου βρίσκεται το όρος Έρεβος στην Ανταρκτική  -το νοτιότερο ενεργό ηφαίστειο της γης. Τρελαίνομαι να πάω εκεί, Μιλάμε για εξτρίμ καταστάσεις.”

  Ο Γιώργος Κουρούνης περιμένει πως τα επόμενα χρόνια θα εμφανιστούν ακόμη πιο ακραία καιρικά φαινόμενα και μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές  γι`αυτό θέλει να εκπαιδεύσει  τον κόσμο για αυτά. Μπορεί να ναι  σε βιασύνη να μπει  σε έναν τυφώνα  ή να κυνηγήσει  έναν ανεμοστρόβιλο, αλλά παίρνει μεγάλη  ικανοποίηση  όταν μοιράζεται τις εμπειρίες του  με εκείνους που αδυνατούν ή δεν θέλουν να βγουν έξω και να δουν αυτά τα πράγματα μόνοι τους. “Θέλω οι άνθρωποι να εμπνέονται από την φύση και να σέβονται την δύναμή της. Επίσης έχουμε αποκοπεί από την φύση ιδίως όσοι ζούμε στις πόλεις. Ελπίζω κάποιοι να σηκωθούν από τους καναπέδες και να ζήσουν μία μεγάλη περιπέτεια και επίσης ελπίζω πως άλλοι θα δούν τα βίντεο και τις φωτογραφίες και θα αποφασίσουν πως στην επόμενη φυσική καταστροφή που θα γίνει να αναλάβουν δράση στην εκκένωση της περιοχής τους ή στην αναζήτηση καταφυγίου. Όλοι μας έχουμε γεννηθεί εξερευνητές. Απλώς μερικοί μεγαλώνουν χωρίς να το συνειδητοποιήσουν“.

  Μπορεί ο ίδιος να κατάφερε να γίνει παγκοσμίως γνωστός και να βγάζει ένα ικανοποιητικό εισόδημα αλλά δεν θα παρότρυνε έναν νέο να ακολουθήσει το παράδειγμά του αν δεν έχει μεγάλο πάθος για την φύση: “Είναι ένα πολύ άσχημο επαγγελματικό μονοπάτι. Αβέβαιο εισόδημα, τα πάντα εξαρτώνται από τον καιρό,  σκληρός ανταγωνισμός  αφού ο καθένας πλέον έχει κινητό με κάμερα στην τσέπη του. Θα το συνιστούσα μόνο σε όσους είναι πραγματικά παθιασμένοι με τον καιρό. Αυτοί που δεν είναι παθιασμένοι κουράζονται γρήγορα. Επίσης βοηθά να έχει κανείς λίγη τρέλα.”

  Το όνομα του Γιώργου μαρτυρά την ελληνική καταγωγή του. Ο πατέρας του είναι από την Κω.   Ο ίδιος έχει έρθει στην Ελλάδα μόνο δύο φορές αλλά ελπίζει σύντομα να επισκεφθεί την χώρα μας πάλι: “ Στην πραγματικότητα είμαι μισός Έλληνας. Η μητέρα μου είναι Καναδή κι εγώ ζω στο Τορόντο και ο πατέρας μου κατάγεται από το νησί της Κω. Έχω έρθει στην Ελλάδα δύο φορές . Μία όταν ήμουν 19 ετών  και η δεύτερη πριν λίγα χρόνια όταν έδωσα μία ομιλία στο TEDx .  Αγαπώ την Ελλάδα αλλά δεν μιλάω Ελληνικά, λυπάμαι…(χα χα) . Η Ελλάδα έχει μεγάλη ιστορία από φυσικές καταστροφές. Σεισμοί, καταστροφικές φωτιές και φυσικά το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Ελπίζω σύντομα να καταφέρω να έρθω και πάλι.”

 • Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας απονεμήθηκαν τα βραβεία του Ιδρύματος Μπότση

  Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας απονεμήθηκαν τα βραβεία του Ιδρύματος Μπότση

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-18 03:14:51 | Πηγή: News247

  Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου απονεμήθηκαν και φέτος τα 34α δημοσιογραφικά βραβεία του Ιδρύματος Μπότση, στην κατάμεστη αίθουσα της παλαιάς Βουλής.

  Στην τελετή παραβρέθηκαν αντιπρόεδροι της Βουλής, εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, εκπρόσωποι των δημοσιογραφικών Ενώσεων και πλήθος κόσμου.

  Ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Δ. Κουμπιάς στον χαιρετισμό του ευχήθηκε την ολοκλήρωση σε μια στέρεη βάση, της διάσωσης των ασφαλιστικών φορέων του Τύπου, την ευόδωση της προσπάθειας διάσωσης του έντυπου Τύπου, αλλά και μιας λύσης για τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, που θα διασώσει τις θέσεις εργασίας των 420 εργαζομένων του καναλιού.

  Στο θέμα αναφέρθηκε και η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου στον χαιρετισμό της, λέγοντας ότι «σήμερα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο MEGA». Η κα Αντωνιάδου ανέφερε ότι η κρίση στην ενημέρωση οδήγησε στην ασφυξία παραδοσιακά συγκροτήματα του Τύπου με μόνα θύματα τους εργαζόμενους οι οποίοι, είτε με χαμηλούς μισθούς, είτε με ‘'μαύρα'', είτε απλήρωτοι, συνεχίζουν να επιτελούν το δύσκολο έργο τους.

  Το Ίδρυμα Μπότση απένειμε ειδική τιμητική διάκριση στον μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, για το παγκόσμια αναγνωρισμένο μουσικό και πολιτιστικό του έργο, καθώς και την πολύπλευρη εθνική του συμβολή στη χώρα και τη Δημοκρατία. Το βραβείο παρέλαβε από τα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου για λογαριασμό του, ο στενός του φίλος και συνεργάτης, Διονύσης Τόδουλος.

  Ο κ. Παυλόπουλος απένειμε επίσης βραβεία στους δημοσιογράφους: Ευγένιο Δαδαλιάρα για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη δωρεά οργάνων μέσω των ρεπορτάζ του, στην Ανδριάνα Παρασκευοπούλου για το ντοκιμαντέρ «CERN, τα μυστικά του Σύμπαντος» για την ΕΡΤ, στην Λένα Παρασκευά για την αντικειμενική κάλυψη της ειδησεογραφίας της περιφέρειας, και τέλος, στον Κωνσταντίνο Φαφούτη για την επιτυχημένη δημοσιογραφική του καριέρα ως διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Η Καθημερινή».

  Βραβείο κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ έλαβαν οι εργαζόμενοι στο κανάλι της Βουλής.

  Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» έλαβε ο Χρήστος Μπόκας. Τα δύο αυτά βραβεία κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ απένειμε ο γενικός γραμματέας της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Αθανασίου, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικόλαο Βούτση.

  Βραβεία οικονομικού ρεπορτάζ έλαβαν οι δημοσιογράφοι Γιώργος Κούρος και Χρήστος Κολωνάς.

  Βραβείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους: Νίκο Μάνεση και Μαρία Νικολάου.

  Το βραβείο Ξένου Τύπου & Ανταποκριτών «Κώστας Τσατσαρώνης» έλαβε η ανταποκρίτρια στο Παρίσι Μαρία Δεναξά.

  Το βραβείο δημοσιογραφίας & Τεχνολογίας «Γιώργος Καραγιάννης» μοιράστηκαν οι δημοσιογράφοι Ζωή Κατσιγιάννη και Πάνος Κωνσταντόπουλος για το ταλέντο τους στα infographics στα ΜΜΕ. Και οι δύο συνεργάζονται με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προσφέροντας υψηλές υπηρεσίες στον τομέα του infographics του Πρακτορείου.

  Τέλος, τιμητικές διακρίσεις έλαβαν οι:

  Θωμάς Σιδέρης για το ντοκιμαντέρ του «ILMMIK - η θηλιά» μια διεθνής συμπαραγωγή για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία.

  Φαίη Χρυσοχόου για τον αντικειμενικό και ψύχραιμο τρόπο που κάλυψε το δικαστικό ρεπορτάζ στο Εφετείο της Αθήνας, όταν το Μάιο του 2017 ένας συγγενής διάδικου άρχισε να πυροβολεί μπροστά στους δημοσιογράφους.

  Στον Γιώργο Ευθυμίου για την αντικειμενική παρουσίαση του πολιτικού ρεπορτάζ στην ΕΡΤ.

  Στον Χρήστο Μαζανίτη για το ρεπορτάζ του στην Χειμάρρα και τις Δρυμάδες σχετικά με την απόπειρα δήμευσης περιουσιών Ελλήνων με τις κατεδαφίσεις σπιτιών τους από την αλβανική κυβέρνηση.

  Στον Σταμάτη Μαλέλη για την επί 37 χρόνια προσφορά του στην τηλεόραση και την ενημέρωση.

  Στη Δημοτική Ραδιοφωνία, σε όλους τους δημοτικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας για την συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας.

  Στην εφημερίδα «Εν Δελφοίς», εβδομαδιαία έκδοση της Βοιωτίας, για τα 17 χρόνια λειτουργίας της με εκδότη τον Ευάγγελο Μυταρά.

  Στην εφημερίδα «Έβδομη», εβδομαδιαία εφημερίδα της Αττικής που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια αδιάλειπτης κυκλοφορίας.

  (Πηγή: ΑΠΕ)

 • Μας έχουν δεμένους χειροπόδαρα με πολλά μνημόνια

  Μας έχουν δεμένους χειροπόδαρα με πολλά μνημόνια

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Σταμάτης Ζαχαρός | Ημερομηνία: 2018-01-17 11:32:01 | Πηγή: News247

  Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι οι δανειστές εμπιστεύονται τόσο πολύ τις ελληνικές Κυβερνήσεις, ώστε να μας διαγράψουν το χρέος και ταυτόχρονα να κοιμούνται ήσυχοι μετά το πέρας των μνημονίων; Πέρα από τις ήδη υπογραφείσες δεσμεύσεις, η Τρόικα ξέρει κόλπα ζόρικα που κάνουν στην Ινδία και η 22 Αυγούστου θα βρει την Ελλάδα διπλά δεσμευμένη σε υποχρεώσεις μεταρρυθμιστικού αλλά και δημοσιονομικού χαρακτήρα.

  Αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτίσει η Κυβέρνηση για το τέλος των μνημονίων θα τηρηθεί με ευλάβεια, η μόνη εκκρεμότητα που θα έχει απομείνει είναι αυτή η περιβόητη ελάφρυνση του χρέους. Παρ’ ότι και στο παρελθόν οι Ευρωπαίοι έχουν δεσμευθεί επί τούτο και το Δ.Ν.Τ. “αλυχτάει” για να βρεθεί λύση εδώ και χρόνια, το 2018 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που ο γόρδιος δεσμός του ελληνικού χρέους θα μπορούσε να λυθεί.

  Η ελληνική πλευρά θα επιθυμούσε βεβαίως λύση “μια κι έξω”. Να εμφανιστεί δηλαδή ο κιμπάρης ο Πιέρ ο Μοσκοβισί και να πει “χαρίζουμε το ήμισυ του ελληνικού χρέους ως ένδειξη αλληλεγγύης στον χειμαζόμενο ελληνικό λαό και αναγνώρισης των θυσιών που έκαναν οι Έλληνες πολίτες. Τι λέω ποιό ήμισυ; Όλο. Το αφεντικό τρελάθηκε”. Μια φράση που θα ηχούσε στ’ αυτιά των Ελλήνων ως “let the party begin”.

  Επειδή οι ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι οι Έλληνες έχουμε μια ροπή προς την ασωτία, δεν σκέπτονται καθόλου αυτή τη λύση. Σκέπτονται περισσότερο τη λύση που από την περασμένο Οκτώβριο έχει περιγράψει ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Δ.Ν.Τ. κος Gerry Rice. Μια τέτοια λύση προβλέπει ένα moratorium μη πληρωμής τόκων και κεφαλαίου μέχρι το 2040. Έπειτα, μέχρι το 2070 θα πληρώσουμε μόνο το κεφάλαιο και οι τόκοι (που θα υπολογίζονται με χαριστικό επιτόκιο 1,5%) θα πληρωθούν συγκεντρωτικά μετά το 2070. Μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει που λέει και ο τρισμέγιστος Ζουράρις. Πρόκειται πραγματικά για μια γενναιόδωρη απόφαση, που επί του παρόντος δεν έχει ακόμη ληφθεί. Ωστόσο η υλοποίησή της θα γίνει σταδιακά και θα εξαρτάται από την πειθαρχία των ελληνικών Κυβερνήσεων. Ένα άτυπο μνημόνιο δηλαδή.

  Δεδομένης της σιγουριάς που εκφράζουν τα Κυβερνητικά στελέχη σχετικά με την “καθαρή” επιστροφή στις αγορές, είναι επίσης πιθανό να μην ληφθεί ποτέ η προαναφερθείσα λύση. Είναι εύλογο το επιχείρημα ότι “αν η Ελλάδα επιστρέψει στις αγορές και τα ομόλογά της τιμολογηθούν με λογικούς όρους, δεν υπάρχει ανάγκη ελάφρυνσης του χρέους”. Η χώρα θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της με δανεισμό και θα είναι στο χέρι της να μειώσει το χρέος που έχει ξεπεράσει το 180% του ΑΕΠ κάνοντας σωστή διαχείριση και μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικά θα πρέπει να εφαρμόζουμε ένα “μνημόνιο” χωρίς να το έχει επιβάλλει κάποιος εξωτερικός παράγων.

  Αν δεν το κάνουμε, το κόστος δανεισμού θα ανέβει σχεδόν αυτόματα και θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε εκ’ νέου στους τοκογλύφους δανειστές για να μας σώσουν. Αν μας σώσουν για άλλη μια φορά, θα επιβάλλουν φυσικά τους όρους τους. Δηλαδή ένα νέο μνημόνιο. Η ήττα μιας κυβέρνησης που βγαίνει με τσαμπουκά στις αγορές, αποτυγχάνει και με την ουρά στα σκέλια επιστρέφει σε αυτούς που έβριζε θα είναι μεγάλη και προφανώς κανείς δεν θέλει να πάθει τέτοιο φιάσκο.

  Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν πείθουν οι αντιδράσεις των Κυβερνητικών στις παραινέσεις του Mario Draghi,  του Γ. Στουρνάρα ή ακόμη και του επικεφαλής της Budesbank κου Jens Weidmann  περί ανάγκης μιας προληπτικής γραμμής στήριξης, ώστε να δοθεί ένα σήμα στις αγορές ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Μια προληπτική γραμμή στήριξης φυσικά θα συνοδεύεται και από ένα “μνημονιάκι”. Είναι εύλογο ότι δεν θα εγγυώνται οι ευρωπαίοι για να μας δίνουν λεφτά οι καπιταλιστές των αγορών και εμείς να τα τρώμε σε προσλήψεις και λούσα.

  Σε κάθε μια από τις τρεις αυτές περιπτώσεις, υπάρχει μια μορφή σκληρής πειθαρχίας. Λιγότερο ή περισσότερο θεσμοθετημένης, δεν έχει σημασία. Θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τις υποχρεώσεις στις οποίες έχει ήδη δεσμευθεί η Ελλάδα τόσο σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα, όσο και στο τελευταίο μεσοπρόθεσμο.  Η χώρα είναι αδύνατον να επιστρέψει στην παραλυσία προηγουμένων ετών. Για επικοινωνιακούς λόγους φυσικά, η Κυβέρνηση θα απαιτήσει οι όποιες δεσμεύσεις να μην αποκαλούνται μνημόνιο, λες και το όνομα έχει κάποια σημασία. Σκεφθείτε απλώς το show που στήθηκε για να μετονομαστεί η “Τρόικα” σε “Θεσμοί” και αν επέφερε καμία ουσιαστική αλλαγή στις ζωές των Ελλήνων.

  *Ο Σταμάτης Ζαχαρός είναι Αρθρογράφος του NEWS 24/7 και Σύμβουλος Έκδοσης της 24 MEDIA (@SZacharos).

 • Μακεδονία ξακουστή

  Μακεδονία ξακουστή

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Παύλος Μεθενίτης | Ημερομηνία: 2018-01-17 10:30:50 | Πηγή: News247

  Θυμάμαι το στρατό. Να πηγαίνω με βήμα, εν-δυο, εν-δυο, και να τραγουδώ «Μακεδονία ξακουστή, του Αλεξάνδρου η χώρα». Θυμάμαι τους Έλληνες, μάλλον Βορειοελλαδίτες, στο καζίνο της Δοϊράνης, στην «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας». Προφανώς, στα σύνορα είχαν βγάλει από το πέτο τους την καρφίτσα με την Ήλιο της Βεργίνας, που φορούσαν ως γνήσιοι «Μακεδονομάχοι», για να πάνε να παίξουν στα καζίνα των «Γυφτοσκοπιανών», μοστράροντας στις δίμετρες γκαρσόνες τα κλειδιά του Καγιέν που ήταν παρκαρισμένο απέξω.

  Θυμάμαι το σύνθημα «Το όνομά μας είναι η ψυχή μας». Οκέι. Είμεθα όλοι κατευθείαν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, άλλωστε. Θυμάμαι τα πανό, στις μαζικές διαδηλώσεις της δεκαετίας του ’90. Η Μακεδονία είναι ελληνική; Ασφαλώς, η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική – ούτε λόγος επ’ αυτού. Όμως, η Μακεδονία είναι μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, είναι σαν μια εθνογεωγραφική εξίσωση, με πολλούς αγνώστους... Σίγουρα πάντως ο ευρύτερος χώρος της Μακεδονίας υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα – δεν είναι όλη στην Ελλάδα. Και σίγουρα δεν είναι όλη ελληνική. Στο κάτω – κάτω, ο Αλέξανδρος έφτασε με τους Μακεδόνες του μέχρι την Ινδία. Μήπως κι η Αίγυπτος είναι ελληνική επειδή έγινε μέρος του Μακεδονικού Βασιλείου, του αρχαίου κράτους της Μακεδονίας;

  Θυμάμαι τα αγάλματα του Μεγαλέξανδρου στα Σκόπια. Ο Αλεξάνταρ Φιλιπόφσκι, ο Μακεντόνσκι, καβάλα στον Βουκεφάλωφ... Η εθνικιστική βλακεία δεν είναι προνόμιο των Ελλήνων. Είναι απαράδεκτο και ύποπτο να κατακεραυνώνεις τον εθνικισμό των συμπατριωτών σου, καταπίνοντας αμάσητο, την ίδια στιγμή, τον εθνικισμό των άλλων. Οι Μακεδονομάχοι της Ρουλέτας, που λέγανε «η λύση είναι μία, σύνορα με τη Σερβία», είναι τα ανεστραμμένα είδωλα των Σκοπιανών ομολόγων τους, που φαντασιώνονται τη Μεγάλη Μακεδονία, που υποστηρίζουν στα σοβαρά πως οι Σλάβοι πρόγονοί τους είναι τα δισέγγονα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάτι που είναι απορίας άξιον, το πώς δηλαδή τα κατάφεραν να σχετίζονται εξ αίματος με τον Μακεδόνα στρατηλάτη, εφόσον τα σλαβικά φύλα, από τα οποία κατάγονται, κατέβηκαν στην περιοχή εννιά αιώνες μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου...

  Θυμάμαι στα Σκόπια μια πινακίδα να λέει «Αθήνα 700 χλμ», αλλά δε θυμάμαι κάποια με τη σήμανση «Θεσσαλονίκη 240 χλμ». Για τους Σκοπιανούς, μία είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, και σίγουρα αυτή δεν είναι η Θεσσαλονίκη.

  Θυμάμαι όμως και τον αγρότη με το κάρο, να μου δείχνει έξω από τη Δοϊράνη ένα νεκροταφείο, και να μου λέει πως εδώ είναι θαμμένος ο παππούς του. Ο παππούς του, που θεωρούσε τον εαυτό του Μακεδόνα, πολίτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που ιδρύθηκε το 1946, ως μία από τις συνιστώσες της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Αυτός ο παππούλης του αγρότη θεωρούσε εαυτόν νέτα σκέτα Μακεδόνα: ούτε Φυρομίτη, ούτε Σκοπιανό, ούτε υπήκοο της Δημοκρατίας του Βαρδάρη. Είχε λάθος ο γέρος; Ήταν ανιστόρητος; Ασφαλώς. Όμως, τί να γίνει τώρα; Να ξεθάψει ο αγρότης τον παππού και τη γιαγιά και να πει στους σκελετούς «ξέρετε, δεν είστε Μακεδόνες, όπως νομίζατε όλη σας τη ζωή, αλλά Φυρομίτες ή Σκοπιανοί»; Είναι δυνατόν το όνομα ενός κράτους να περιέχει τη λέξη «πρώην», ή να ορίζεται από την πρωτεύουσά του; Θα ήταν ποτέ δυνατόν να ονομαστεί η Ελλάδα «Πρώην Οθωμανικό Δοβλέτι των Ρωμιών», ή οι Αλβανοί να ονομάζονταν «Τιρανέζοι»;

  Θυμάμαι το στρατό. Θυμάμαι τους βασιλικούς τάφους στη Βεργίνα με τις ελληνικές επιτύμβιες στήλες. Θυμάμαι τη Μακεδονία. Την ξακουστή, του Αλεξάνδρου τη χώρα, που τραγουδούσα, αλλά και την άλλη. Τη Νέα, ας πούμε, Μακεδονία.

  *Ο Παύλος Μεθενίτης είναι δημοσιογράφος του Ραδιοφώνου 24/7.

 • Ο Κυριάκος παρέδωσε τα κλειδιά στην άκρα Δεξιά

  Ο Κυριάκος παρέδωσε τα κλειδιά στην άκρα Δεξιά

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Λευτέρης Αρβανίτης | Ημερομηνία: 2018-01-17 07:41:47 | Πηγή: News247

  Η μετριοπαθής στάση του Ζόραν Ζάεφ και η ύπαρξη μιας προοδευτικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, αποτελούσαν τις ιδανικές συνθήκες για να υπάρξει λύση, δίχως εθνικιστικές εξάρσεις και παρατράγουδα προηγούμενων δεκαετιών. Ακόμη και ο Πάνος Καμένος φάνηκε πως ήταν έτοιμος να υποχωρήσει και να συναινέσει στη συμφωνία που θα έφερνε ο Νίκος Κοτζιάς, δίχως όμως να είναι και απαραίτητη η συγκατάθεσή του.

  Στη Νέα Δημοκρατία, που απευθύνεται σε ένα πιο ευαίσθητο στα εθνικά ζητήματα ακροατήριο, κυρίαρχη γραμμή ήταν η θέση που διαμορφώθηκε το 2008 από την κυβέρνηση Καραμανλή και σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε και την προσωπική άποψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Σύνθετη ονομασία δηλαδή, με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις.

  Μοναδική αποστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν να ελέγξει την ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματος του και να ανακόψει προσπάθειες λαϊκής κινητοποίησης και εθνικιστικής έξαρσης. Και για να είμαστε απολύτως δίκαιοι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά αποδείχτηκε ανίκανος να το κάνει. Ενώ αρχικά επανέλαβε πως θέση του κόμματος είναι η εθνική γραμμή του Βουκουρεστίου και αποδοκίμασε τα συλλαλητήρια λέγοντας πως «εξωτερική πολιτική έτσι δεν γίνεται», τελικά ηττήθηκε κατά κράτος από το μηχανισμό των Σαμαρά-Βορίδη-Γεωργιάδη και των τοπικών γαλάζιων στελεχών που παραμένουν απόφοιτοι της σχολής Ψωμιάδη.

  Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέτρεψε, μέσα σε 15 ημέρες, τη Νέα Δημοκρατία σε Πολιτική Άνοιξη της δεκαετίας του ’90, άλλαξε την κομματική γραμμή και επέστρεψε στο δόγμα του ’92 -από το οποίο προφανώς δεν προκύπτει λύση- ενώ υιοθέτησε μια στρατηγική «λαϊκής διπλωματίας» που αποτυπώνεται στην φράση «δικαιολογώ πλήρως τον ελληνικό λαό που δεν έχει καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Ούτε και εγώ σας έχω καμία εμπιστοσύνη να διαχειριστείτε αυτό το κρίσιμο θέμα». Έσπευσε μάλιστα με επίσημη ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία να προκαταλάβει την επικείμενη εθνική προδοσία, δίνοντας στη δημοσιότητα κείμενο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που αναγνωρίζουν τη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία.

  Το πιο σοβαρό όμως στον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα, είναι πως η νομιμοποίηση των ακραίων εθνικιστικών κύκλων θα φέρει την σφραγίδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τους περιθωριακούς ακροδεξιούς που θα μιλούν την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, θα χειροκροτούν κάτω από την εξέδρα γαλάζιοι βουλευτές. Στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης οι Χρυσαυγιτές έκαναν ντου, για να αποδοκιμάσουν τον Γιάννη Μπουτάρη, τη στιγμή που τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ασκούν παρόμοια κριτική στον δήμαρχο της πόλης και με ανακοινώσεις τους καταθέτουν πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης. Η εκκλησία μπήκε στο παιχνίδι ως ρυθμιστικός παράγοντας με τον κ.Μητσοτάκη να καταγγέλλει από το βήμα της βουλής πως «αποφασίσατε, με διαρροές, να καθυβρίσετε την Εκκλησία της Ελλάδας η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο από το να εκφράσει τη γνώμη της» και να οριοθετεί με σαφήνεια την κοινωνική συμμαχία που επιθυμεί να συγκροτήσει και είχαμε να δούμε από τις λαοσυνάξεις του Χριστόδουλου.

  Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί τα εσωτερικά ζητήματα του κόμματος του να τα χειριστεί με όποιον τρόπο επιθυμεί. Να καταγράψει νίκες ή να χρεωθεί ήττες. Είναι τεράστια η ευθύνη όμως -ακόμη και λόγω της ανικανότητας-, να βάζει μια χώρα σε περιπέτειες. Και μεγαλύτερη περιπέτεια και από τη μη λύση ενός ζητήματος δεκαετιών είναι η έξαρση του εθνικισμού και η πολιτική νομιμοποίηση της άκρας Δεξιάς.

  *Ο Λευτέρης Αρβανίτης είναι δημοσιογράφος και υπεύθυνος του γραφείου της 24MEDIA στη Θεσσαλονίκη

 • Ντουγρού στην κατηφόρα τη μεγάλη

  Ντουγρού στην κατηφόρα τη μεγάλη

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Βαγγέλης Δεληπέτρος | Ημερομηνία: 2018-01-17 07:31:23 | Πηγή: News247

  Η καινούργια μόδα που φοριέται πολύ από τα στελέχη και ιδίως τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι το “διαφωνώ αλλά στηρίζω”. Γιατί είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν ό,τι τους ζητείται αλλά ταυτόχρονα κρατάνε και μια πισινή, μην τυχόν και ζουν όταν αλλάξουν τα πράγματα, ώστε να μπορούν να πάνε πιο εύκολα με το όποιο ρεύμα θα επικρατεί τότε.

  Αυτή την πολιτική την ακολουθούν ακόμα περισσότερο όσοι συμμετέχουν τακτικότερα στις διάφορες εκπομπές. Γιατί έτσι θεωρούν ότι το έχουν δίπορτο και μπορούν -ειδικά εάν χειρίζονται ικανοποιητικά την γλώσσα- να παίξουν πιο εύκολα το μιντιακό παιχνίδι.

  Ο Δημήτρης Σεβαστάκης, που ο Ζουράρις θα συμφωνούσε ότι έχει ερίδμητο λόγο, είναι ένας από αυτούς που θεωρούν, τόσο για τις εμφανίσεις τους στα ΜΜΕ όσο και για την πολιτική του κυβερνώντος κόμματος, ότι “άσπρη γάτα μαύρη γάτα, σημασία έχει να πιάνει ποντίκια”.

  Όπως λοιπόν ο μακαρίτης Τενγκ Χσιάο Πινγκ “δικαιολόγησε” τη μετατροπή του κομμουνιστικού κόμματος σε συλλογικό οργανωτή της,,, καπιταλιστικής Κίνας, έτσι και ο βουλευτής Σάμου υποστηρίζει τα σχέδια για... Ριβιέρες και καζίνα με την άποψη πως «οτιδήποτε δίνει δουλειά αυτή τη στιγμή είναι ηθικό”.

  Αλλά επειδή όπως είπαμε οφείλει και να διαφωνεί για να μπορεί εάν χρειαστεί να τα πει και αλλιώς, συμπλήρωσε ότι όλα αυτά “μπορεί να είναι μορφές αποκρουστικής ανάπτυξης, αλλά θέλουμε δουλειές”.

  Αυτό που δεν φαίνεται να περνά από το μυαλό του, όπως δεν πέρασε ούτε για μια στιγμή από το μυαλό αυτών που του έπαιρναν συνέντευξη, είναι πού πάμε εάν πάρουμε αυτή τη ρότα, πού σταματάει αυτή η “λογική”, εάν βέβαια υπάρχει τέλος και αλλαγή πορείας όταν επιλεγούν τέτοιες κατευθύνσεις.

  Ο σεξοτουρισμός λ.χ. και το ο τράφικινγκ, το δουλεμπόριο, το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, φέρνουν σίγουρα έσοδα και αυξάνουν τις “δουλειές”, τόσο στα ίδια τα σκοτεινά κυκλώματα όσο και στα πέριξ, στα “φωτεινά” παρακλάδια τους, γιατί υπάρχει μπόλικο ρήμα που πρέπει να ξεπλυθεί και πέφτει στην αγορά, αλλά δεν νομίζω ότι ο βουλευτής θα μπορούσε να προτείνει κάτι τέτοιο ως μέσο για την... παραγωγική στροφή της χώρας.

  Όπως, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, δεν μπορεί να προτείνει, κι ας φέρνουν έσοδα και δουλειές, ούτε εκτεταμένα φωτοβολταϊκά πάρκα στον κάμπο της Σάμου, ούτε ανεμογεννήτριες σε εθνικούς δρυμούς, ούτε γεωτρήσεις πλάι στις όποιες ακτές μας δεν έχουν καταστραφεί.

  Γιατί οι “λύσεις” δεν αρκεί να φέρνουν “δουλειές” και η ανάπτυξη δεν έρχεται όταν απλώς γίνονται “μπίζνες”. Γιατί όλα αυτά απαιτούν συγκεκριμένο σχέδιο που να εντάσσεται σε μια προοπτική και όχι να παίζουμε το “απόψε αυτοσχεδιάζουμε” από μικρόφωνο σε μικρόφωνο και από πάνελ σε πάνελ.

  Στο κάτω κάτω της γραφής, ο κ. Σεβαστάκης μπορεί να λέει και το ένα και το άλλο και να μην βρίσκει ότι υπάρχει πρόβλημα. Να θεωρεί, ως καθηγητής Αρχιτεκτονικής, ότι οι “Ριβιέρες” είναι “αποκρουστικές μορφές ανάπτυξης” αλλά να υποστηρίζει επίσης, ταυτόχρονα, ως βουλευτής, ότι “είναι ηθικό οτιδήποτε δίνει δουλειά”, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλει να τα παρουσιάζει.

  Και εάν δεν θέλουμε να μας πάρει και να μας σηκώσει ακόμα περισσότερο, πρέπει να αντισταθούμε στην ευκολία με την οποία τα πάντα γίνονται -με περισσή σοβαροφάνεια- ίσωμα.

  *Ο Βαγγέλης Δεληπέτρος είναι Διευθυντής Σύνταξης στο Έθνος

 • Θα σας φορολογήσουμε στο περίπου, με ταξικά κριτήρια

  Θα σας φορολογήσουμε στο περίπου, με ταξικά κριτήρια

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Σταμάτης Ζαχαρός | Ημερομηνία: 2018-01-16 11:12:09 | Πηγή: News247

  Οι κυβερνήσεις των μνημονίων φορολόγησαν βάναυσα την ακίνητη περιουσία των πολιτών προκειμένου να διατηρήσουν το πελατειακό κράτος που τις εξέλεξε. Δεν μπήκαν καν στον κόπο να μοιράσουν τη επιβάρυνση δίκαια. Όλοι οι φόροι που πληρώνετε και σχετίζονται με τα σπίτια σας, υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες της προηγούμενης δεκαετίας.

  Τότε που ακόμη και το λούμπεν προλεταριάτο μπορούσε να πάρει διακοποδάνειο για να πιει καφέ στο Empire State Building. Θα έφθανε κάποια στιγμή που η αλλαγή των αντικειμενικών θα ήταν επιβεβλημένη αλλά πιστή στην παράδοση, η Κυβέρνηση έκανε και αυτή τη δουλειά στο πόδι. 

  Διότι ο χρόνος σπαταλήθηκε προκειμένου να μην διαταραχθεί η εισπρακτική ισορροπία. Κανείς δεν έπαιρνε το ρίσκο να εξορθολογίσει τις τιμές, υπό το κράτος του φόβου των αντιδράσεων όσων θα πλήρωναν περισσότερα μετά τις αλλαγές. Άφησαν τα κορόιδα που πλήρωναν αστρονομικές τιμές να διαμαρτύρονται και πέταγαν φελλούς για να περάσει η ώρα. Ώσπου ήρθε μια μέρα η τρόικα και άρχισε να ανασκαλεύει το θέμα. Τότε η Κυβέρνηση άρχισε να ψάχνει πώς θα βρει λύση στον γόρδιο δεσμό των αντικειμενικών.

  Τα προβλήματα ήταν δύο. Πρώτον ότι δεν είχε τεχνογνωσία και μηχανισμό για να το κάνει και δεύτερον ότι ο εξορθολογισμός θα επέφερε αυξήσεις αξιών για την λαϊκή κατοικία και μειώσεις για τις βίλες της πλουτοκρατίας.

  Η αρχική υπόσχεση ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα υπήρχαν νέες αντικειμενικές δεν έπειθε ούτε τους πιο φανατικούς Συριζαίους. Μιλάμε άλλωστε για 10.000 διαφορετικές ζώνες αξιών σε όλη τη χώρα και για τις οποίες το ΥΠΟΙΚ φιλοδοξεί να λάβει τουλάχιστον 3 ή 4 (!) διαφορετικές απόψεις για την αξία της κάθε ζώνης. Έτσι το “έργο” μεταφέρθηκε για την τέταρτη και φαρμακερή αξιολόγηση που θα λάβει χώρα την άνοιξη.

  Μέχρι τότε, σε διάστημα σχεδόν δυο μηνών, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές που δήλωσαν συμμετοχή θα πρέπει να συντάξουν 30.000-40.000 διαφορετικές εκθέσεις για τις τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο ότι παρά την πρόσκληση του ΥΠΟΙΚ, ενδιαφέρον εξεδήλωσαν μόνον 100 εκτιμητές, έναντι στόχου για 400 από το σύνολο των Ελλήνων εκτιμητών που ανέρχονται σε 600.

  Με μια απλή πράξη γίνεται κατανοητό ότι ο κάθε ένας απ’ αυτούς θα πρέπει να συντάξει περίπου 3.000- 4.000 εκθέσεις. Ήτοι 50 με 66 εκθέσεις κάθε ημέρα, δουλεύοντας και τα Σαββατοκύριακα.

  Ακόμη και αν πρόκειται για πολύ έμπειρους εκτιμητές, θεωρείται απίθανο να μπορούν να συντάξουν περισσότερες από 2 ή 3 εκθέσεις κάθε ημέρα, οπότε ο προγραμματισμός πάει περίπατο. Εκτός και αν χρησιμοποιήσουν την μη αποδεκτή διεθνώς μέθοδο του “τσάτρα-πάτρα”. Καθώς όμως μιλάμε για τα σπίτια και τις επαγγελματικές στέγες των πολιτών, η μέθοδος αυτή δεν αναμένεται να εκτιμηθεί απ’ όσους θα κληθούν να πληρώσουν. Είναι οι ίδιοι που θα πάνε μετά και για να ψηφίσουν. 

  Η κυβέρνηση θα μπορούσε να απευθυνθεί βεβαίως και σε μια εξειδικευμένη εταιρεία που θα τελείωνε τη δουλειά γρήγορα και με εγκυρότητα. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνει μέσω διεθνούς διαγωνισμού που θα απαιτούσε σχεδόν έναν χρόνο. Χρόνος που δεν υπήρχε. Πλέον. 

  Το δεύτερο πρόβλημα αν και δεν σχετίζεται με ανυπέρβλητα εμπόδια, είναι πιο σοβαρό. Πολιτικά μιλώντας. Η Κυβέρνηση της αριστεράς δεν μπορεί εύκολα να δικαιολογήσει την αύξηση στους φόρους της φτωχολογιάς ακόμη και αν προκύψει από την εναρμόνιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές που ισχύουν σε κάθε ζώνη. Ακόμη περισσότερο δεν θα μπορεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ της μείωσης των φόρων ου πληρώνουν οι πλούσιοι για βίλες στα ακριβά προάστια.

  Ούτε μπορεί φυσικά να “παίξει” με τις τιμές και να τις ρυθμίσει κατά το πώς τη βολεύουν. Οι εκτιμητές θα βάλουν την υπογραφή τους για κάθε αξία που θα πιστοποιήσουν. Δύσκολα θα πεισθούν να δώσουν αξίες “άλλα ντ’ άλλων”. Η αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται είναι μικρή και η αξιοπιστία παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Δεν θα την απεμπολήσουν για να κάνουν το ταξικό χατίρι καμίας Κυβέρνησης. 

  Εδώ βέβαια “είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε-γέλασε” που λέει κι’ ο Νιόνιος. Η κυβέρνηση θα βρει “μια λύση στο ποδάρι” που λέει κι ο Κότσιρας. Η κτηματαγορά όμως δεν πρόκειται να κινηθεί ποτέ με ημίμετρα και πατέντες. Κυρίως όμως οι πολίτες δεν θα είναι συνεργάσιμοι για πολύ καιρό, βιώνοντας την αδικία. Κυρίως γιατί αδυνατούν να ανταπαεξέλθουν…

  *Ο Σταμάτης Ζαχαρός είναι Αρθρογράφος του NEWS 24/7 και Σύμβουλος Έκδοσης της 24 MEDIA (@SZacharos).

 • Δυο φεγγάρια τον Αύγουστο

  Δυο φεγγάρια τον Αύγουστο

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Στέφανος Τζανάκης | Ημερομηνία: 2018-01-16 09:43:28 | Πηγή: News247

  Ποιο θα είναι το στοίχημα των επόμενων μηνών; Ένα και μοναδικό: το είδος της εξόδου από τα Μνημόνια – μιας και οι πάντες αρχίζουν πλέον να συνειδητοποιούν ότι δεν θα υπάρξει άλλο"ελληνικό πρόγραμμα"...

  Οι πρώτοι που δεν θέλουν νέο Μνημόνιο – στο επίπεδο της ονοματοδοσίας, τουλάχιστον – είναι οι δανειστές: με το πολιτικό σκηνικό να γίνεται όλο και πιο περίπλοκο σε όλο και περισσότερες κεντρικές χώρες της Ένωσης, το"ελληνικό πρόβλημα" θα αντιμετωπισθεί πια ως ένα δευτερεύον ζήτημα και όχι ως το βασικό θέμα της Ευρώπης, όπως συνέβαινε τα πρώτα χρόνια της κρίσης.

  Επομένως, το ερώτημα που τίθεται για την κυβέρνηση είναι απλό: θα καταφέρει να δείξει ότι η έξοδος από το Μνημόνιο συμβαδίζει με την κατάκτηση σημαντικών βαθμών ελευθερίας στην οικονομική πολιτική; 'Η θα καταλήξουμε σε ένα Μνημόνιο που θα έχει απλώς ένα άλλο όνομα;

  Το ερώτημα θα απαντηθεί – επί της ουσίας , μιας και η πολιτική διαχείριση της όποιας εξέλιξης είναι ένας άλλος αγώνας, σε ένα άλλο γήπεδο – μέσα στους επόμενους μήνες και πάντως, πριν από την τυπική ολοκλήρωση του προγράμματος, το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

  Το κλειδί για το μέλλον θα είναι η συμφωνία για τη διευθέτηση του χρέους. Γνωρίζουμε το περίγραμμα των μέτρων – αλλά δεν γνωρίζουμε ούτε τα ίδια τα μέτρα, ούτε (κυρίως) το τι θα απαιτηθεί από την ελληνική πλευρά προκειμένου να μειωθεί το βάρος του χρέους, με δεδομένο ότι έχει αποκλειστεί το"κούρεμά" του.

  Ήδη, οι βασικοί παίκτες έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα χαρτιά τους – αλλά ως προς την έκβαση της διαπραγμάτευσης , θα είναι η πρώτη φορά που οι πολιτικές πραγματικότητες στον ευρωπαϊκό χώρο θα παίξουν καταλυτικό ρόλο. Και είναι η πρώτη φορά που η ελληνική πλευρά – με δεδομένη την δύσκολη θέση της , λόγω του ύψους του χρέους - έχει ένα χαρτί παραπάνω από τους"σκληρούς" της πλευράς των δανειστών.

  Η Ελλάδα εχει ολοκληρώσει μία τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή,  με τρομερό κόστος για τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ της Ευρώπης δεν θα ήθελαν να έλθει το"ελληνικό πρόβλημα" και πάλι στην επικαιρότητα – απλώς και μόνον επειδή κάτι τέτοιο θα έδινε πόντους στις πολιτικές δυνάμεις που είδαν τα ποσοστά τους να ανεβαίνουν μόλις ποντάρισαν στο Grexit. Δεν θα μας χαρίσουν τίποτα – αλλά για πρώτη φορά θα μας λαμβάνουν υπ' όψη.

 • Περί Εθνικού Ήθους

  Περί Εθνικού Ήθους

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Χάρης Παυλίδης | Ημερομηνία: 2018-01-16 07:32:24 | Πηγή: News247

  Τι θα πει «Εθνικό ήθος» είχε ρωτήσει η Μαρία Ρεζάν τον Μάνο Χατζιδάκι. Εκείνος με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, αυτόν του δημιουργού που δεν ήθελε να τον τοποθετούν κατά το δοκούν «Δεξιά» και «Αριστερά» αν και δεν έκρυψε ποτέ ότι υπήρξε στην ΕΠΟΝ, είπε: «Είναι το ήθος που υπαγορεύει η Εθνική μας πνευματική κληρονομία… Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, εμείς, να συμμαχούμε με την αυθαιρεσία και το έγκλημα, έστω για να επιλύσουμε δύσκολα Εθνικά μας προβλήματα». Ο Μάνος Χατζιδάκις εξήγησε ότι μιλούσε σαν Έλληνας πολίτης: «Και όχι σαν Έλληνας πολίτης αντιθέτου παρατάξεως με την παρούσα κυβέρνηση». Θα το έλεγα, το ίδιο ακριβώς, αν ήταν και η προηγούμενη κυβέρνηση».

  Κάπου τριάντα χρόνια μετά από εκείνη τη συνομιλία παραμένει ζητούμενο το «Εθνικό» ήθος. Για όσους τέλος πάντων το συνάντησαν στη στάση και στη συμπεριφορά μεγάλων πολιτικών προσωπικοτήτων. Συγχρόνως, όμως, παραμένει στα αζήτητα, μαζί με το «Εθνικό», και το πολιτικό ήθος. Κάποιοι, είναι αλήθεια, δυσκολεύονται να καταλάβουν την απουσία τους. Δεν τους ενδιαφέρει να τα επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο. Δεν θέλουν ούτε να μάθουν ότι λόγω της απουσίας τους έχει παρακμάσει το πολιτικό σύστημα της χώρας, ενώ επιμένουν να εθελοτυφλούν θεωρώντας ότι η απαξίωση του οφείλεται στην οικονομική κρίση.

  Τι θα μπορούσε άραγε να σημαίνει «Εθνικό ήθος» το 2018; Πόσο χρειάζεται το πολιτικό ήθος στις ημέρες μας; Δεν θα το πω εγώ. Θα αφήσω να μιλήσουν για τη σημασία τους κάποιοι που με την πολιτική τους διαδρομή, και άλλοι με τη δημόσια προσφορά τους, τα εφήρμοσαν στην πράξη. Έτσι ώστε να τα μάθουν οι νεώτεροι που δεν τα γνώρισαν, αλλά και να προβληματισθούν οι πολιτικοί που δεν τα αναζητούν.

  Παναγιώτης Κανελλόπουλος: «Από τη μια μεριά το ΠΑΣΟΚ θεωρεί και κραυγάζει και λέει: «Η κατάρα της Δεξιάς». Από την άλλη μεριά οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας- δε λέω ότι το κάνει ο αρχηγός ή τα κύρια στελέχη- τοιχοκολλούν αφίσες που λένε: «Η χούντα του ΠΑΣΟΚ». Αυτά είναι συνθήματα τα οποία οδηγούν σε διχασμό».

  Μανώλης Ανδρόνικος: «Θυμούμαι, κάποτε, ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Κ. Καραμανλής) μου είπε: Άκουσε να σου πω: Αυτός που κυβερνά, δεν πρέπει να είναι ειδικός. Πρέπει να έχει μυαλό, να ακούει τους ειδικούς και να καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό από αυτά που λένε οι ειδικοί»».

  Γεώργιος Ράλλης: «Σε μια Δημοκρατία, προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δύο κομμάτων. Συνεπώς, πρέπει κανένας να κάνει κριτική και να κατακρίνει ή να επαινεί το ένα ή το άλλο κόμμα. Και εγώ το κάνω. Ίσως το έχω κάνει στη ζωή μου, καμιά φορά, λιγάκι περισσότερο απ’ ό,τι θα έπρεπε».

  Λεωνίδας Κύρκος: «Με το δεξιό άνθρωπο, δεν μπορείς να έχεις διάλογο; Κύριε των Δυνάμεων! Βάλε με, με οποιονδήποτε δεξιό άνθρωπο θέλεις. Θα βρούμε τα κοινά μας σημεία».

  Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: «Δεν είχα ποτέ μου πρόβλημα προσωπικής επαφής με τον Ανδρέα. Συζητώ πάντοτε πάρα πολύ άνετα μαζί του και προσωπικές επαφές δεν διέκοψα ποτέ. Κάπου έγραψα ότι, και σήμερα, όταν συμβεί τυχαία να συναντηθούμε, δεν έχω καμία δυσκολία να κουβεντιάσω μαζί του. Ούτε πολιτικά έχω καμία δυσκολία αυτή την ώρα. Ούτε σύνδρομο έχω ούτε πάθος. Έχω απλώς διαφορά πολιτικών αντιλήψεων».

  Ανδρέας Παπανδρέου: «Νομίζω ότι θα πρέπει, με βήματα μετρημένα, σώφρονα, αλλά γοργά, να προχωρήσουμε σ’ εκείνες τις αλλαγές που έχει οραματισθεί ο λαός μας. Ξέρω ότι, πέρα από κομματικές τοποθετήσεις, υπάρχουν μερικά πράγματα, πολύ σημαντικά, τα οποία ο λαός μας θα ήθελε να κατακτήσει».

  Λαοκράτης Βάσης: «Ο τόπος έχει σωρευμένα προβλήματα. Και, αντί να καθίσουμε, πάνω από τα προβλήματα, με ηρεμία, να τα αναλύσουμε, να βρούμε λύσεις, δεν κάνουμε άλλο, από το να προσπαθούμε να τα εκμεταλλευθούμε, στενοκομματικά, πολιτικάντικα. Και, να πάρει η οργή να πάρει, περάσαμε και μια εφτάχρονη δικτατορία, που, αν μη τι άλλο, θα πρεπε, τους πάντες, να μας κάνει συνετούς και ρεαλιστές».

  Μίκης Θεοδωράκης: «Όταν, εκ των προτέρων, τοποθετούμε έναν αντίπαλο μας και λέμε «αυτό είναι κάθαρμα», αυτό είναι θρησκευτικός φανατισμός, που οδηγεί, ας πούμε, σε πολώσεις και ασχημίες, και, οπωσδήποτε, δεν βοηθάει».

  Υπάρχουν πλείστα όσα παραδείγματα που οριοθετούν το τέλος και την αρχή, ή καλύτερα την αρχή του τέλους της πολιτικής ευπρέπειας και του «εθνικού» ήθους μέσα από τα λόγια ανθρώπων που άφησαν το στίγμα τους στη δημόσια ζωή. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από ιδεολογίες και πολιτικές σκοπιμότητες, είναι εμφανής η απουσία ηγετών που το αποτύπωμα τους είναι μεγαλύτερο από το κόμμα τους. Ηγετών που έμειναν στην ιστορία, εν αντιθέσει με πολλά κόμματα που ξεχάστηκαν, γιατί έγραψαν την ιστορία. Αυτό είναι σήμερα το μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Ότι το «εθνικό» ήθος και η πολιτική ευπρέπεια, ως έννοιες στην καθημερινή πολιτική πρακτική, δεν έχουν βρει τον ηγέτη που θα δώσει νόημα και περιεχόμενο σ’ ένα νέο κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των πολιτικών.     

  *Ο Χάρης Παυλίδης είναι δημοσιογράφος.

 • Ποιος κάνει φιγούρα με τα μέζεά του;

  Ποιος κάνει φιγούρα με τα μέζεά του;

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Σταμάτης Ζαχαρός | Ημερομηνία: 2018-01-15 11:32:32 | Πηγή: News247

  Το βασικό πρόβλημα με την περίπτωση Ζουράρι δεν είναι ότι παραιτήθηκε από την Κυβέρνηση μετά τα όσα χυδαία δήλωσε για τους φιλάθλους των δύο ιστορικών ομάδων. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εξαρχής τοποθετήθηκε και μάλιστα στην ευαίσθητη θέση του υφυπουργού παιδείας. Υπάρχει όμως και μια σωρεία από άλλα θέματα που αναδεικνύει η παραίτηση Ζουράρι και σχετίζονται με την απαξίωση της πολιτικής στη χώρα. Γεγονός που πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο τους πολίτες για τις επιλογές τους αλλά και τους ίδιους τους πολιτικούς, οι οποίοι ελαφρά τη καρδία ανέχονται την απαξίωση του έργου τους.

  Είναι προφανές ότι αυτό που έπαιξε ρόλο στην παραίτηση του Υφυπουργού παιδείας δεν ήταν το μέγεθος της χυδαιότητας αλλά το πλήθος αυτών που προσεβλήθησαν. Στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν υπάρξει και πιο χυδαίες τοποθετήσεις από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη. Αφορούσαν όμως λίγους και ως εκ’ τούτο ουδείς ενοχλήθηκε. Ούτε στην Κυβέρνηση ούτε στα κόμματα που την αποτελούν.

  Οι πολιτικοί κάθε απόχρωσης θα πρέπει να αναρωτηθούν γιατί ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές και δεν αντιδρούν σφόδρα σε όσους εκφυλίζουν την έννοια του κοινοβουλίου. Ορισμένοι βεβαίως τους ανέχονται γιατί έτσι τους βολεύει, τη δεδομένη στιγμή. Εδώ έχουν ανεχθεί πολύ πιο επικίνδυνες συμπεριφορές από μια “οπαδική” χυδαιότητα που άλλωστε κατάντησε τουλάχιστον αποδεκτή (για να μην πω εθιμοτυπική) εντός των ορίων ενός γηπέδου.

  Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός δεν έπρεπε να τον αποπέμψει, συμψηφίζοντας τη χυδαιότητά του με τη χυδαιότητα άλλων. Οι ισορροπίες όμως στην συγκυβέρνηση δεν επιτρέπουν τέτοιους χειρισμούς. Επιτρέπουν ωστόσο στον κο. Ζουράρι να διατείνεται ότι “μόνος του παραιτήθηκε”, όπως δήλωσε σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

  Οι περιβόητες ισορροπίες άλλωστε ήταν αυτές που τον έφεραν στην Κυβέρνηση. Με το σύνολο σχεδόν των Βουλευτών των ΑΝΕΛ να βρίσκονται σε Κυβερνητικά πόστα, ο κος. Ζουράρις δεν θα μπορούσε να μείνει στην απ’ έξω. Άλλωστε δεν ήταν απλός στρατιώτης της παράταξης. ήταν επικεφαλής του κόμματος “πυρίκαυστος Ελλάδα” και απλώς συνεργάστηκε με τους ΑΝΕΛ. Έπαιζε και πιάνο στα γλέντια του κυβερνητικού επιτελείου, ήταν συμπαθής στην παρέα. Ας τον κάνουμε Υφυπουργό Παιδείας.

  Το πρόβλημα είναι ότι λόγω του προφίλ που είχε προσεκτικά χτίσει επί δεκαετίες βασιζόμενος στην αστική του κουλτούρα, η οποία ανέκαθεν θάμπωνε τους μπολσεβίκους, τοποθετήθηκε χωρίς πολλή σκέψη στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας. Παρέμεινε δε εκεί παρά τα όσα γελοία έχει κατά καιρούς υποστηρίξει με τελευταίο το επιχείρημα για το μπορντέλο, προκειμένου να υπερασπιστεί την απόφαση του προϊσταμένου του υπουργού. Χρειάστηκε να ξεπεράσει τον εαυτό του βρίζοντας περίπου την μισή Ελλάδα για να υπάρξει μια κάποια αντίδρασις.

  Ακόμη και στην επιστολή παραίτησης του, ο “λόγιος Ζουράρις” εγγράφει στα “μέζεά" του την πολιτική ορθότητα και αντί να την συντάξει με σεμνότητα (αναγνωρίζοντας έστω το κακό που κάνει στην δημοφιλία της Κυβερνητικής πλειοψηφίας), επιχειρεί απλώς να αναδείξει το πόσο γραμματιζούμενος είναι. Μεταχειριζόμενος την -σπάνια και Αισχύλεια- λέξη Ερίδματος στην αρχή του κειμένου του, ουσιαστικά γελοιοποιεί την όλη διαδικασία της παραίτησης κάνοντας αυτό που κατά το κοινώς λεγόμενο ονομάζουμε  φιγούρα. Έτσι έκανε ανέκαθεν μεταχειριζόμενος Ομηρικές λέξεις από κάποιο ομηρικό λεξικό που βρέθηκε στο διάβα του.

  Με την καφρίλα του, ο κος. Ζουράρις έκανε διπλό κακό στην Κυβερνητική πλειοψηφία. Πρωτίστως -όπως προαναφέρθηκε- έβαλλε εναντίον σχεδόν της μισής Ελλάδας βρίζοντας Ολυμπιακό και Άρη. Κυρίως όμως δημιούργησε το “μέτρο Ζουράρι”, με το οποίο άπαντές (εντός και εκτός Κυβέρνησης) θα μετρούν εφεξής το πόσο κάφρος είναι κάποιος που κάνει εμπρηστικές δηλώσεις.

  Μέχρι σήμερα, άπαντές ήταν στο απυρόβλητο. Ακόμη και αν έβριζαν συλλήβδην επαγγελματικούς κλάδους, πολιτικούς αντιπάλους, επιστήμονες ή οπαδούς. Έχοντας υπάρξει το προηγούμενο του κου. Ζουράρι, όλα θα περνούν πλέον από την κρισάρα της συγκεκριμένης παραίτησης στην οποία υποχρεώθηκε ο Θεσσαλονικιός Βουλευτής.

  Δυστυχώς αυτή είναι μια συνέπεια της “πολυσυλλεκτικότητας” στην οποία επιδόθηκαν άρον άρον οι αντιμνημονιακοί προκειμένου να “συμπληρώσουν εντεκάδα”. Χωρίς τις διαδικασίες που είχαν θεσμοθετήσει τα παραδοσιακά κόμματα, “μπούκαραν” στην πολιτική διάφοροι “περίεργοι τύποι”. Η ανοχή όμως στις συμπεριφορές αυτές, θεωρείται από τους πολίτες σαν συνενοχή ενώ επιπλέον υποβαθμίζουν συλλήβδην το επίπεδο της πολιτικής.

  *Ο Σταμάτης Ζαχαρός είναι Αρθρογράφος του NEWS 24/7 και Σύμβουλος Έκδοσης της 24 MEDIA (@SZacharos).

 • Ο Βορίδης και οι μακεδονομάχοι

  Ο Βορίδης και οι μακεδονομάχοι

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Χρήστος Δεμέτης | Ημερομηνία: 2018-01-15 11:12:13 | Πηγή: News247

  Την άποψη ότι όσοι βουλευτές της ΝΔ επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο ή να υπογράψουν κείμενο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας εξέφρασε ο Μάκης Βορίδης σε μια θέση που καθόλου δεν θα έπρεπε να μας ξενίζει αλλά εν πολλοίς, μας υπενθυμίζει το ακροδεξιό "παρελθόν" του και φέρνει την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προ των διλημμάτων της.

  Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, τα συλλαλητήρια για το όνομα της πΓΔΜ βοηθούν τη χώρα, καθώς "είναι σπουδαίο και συγκινητικό να παρακινούν οι πολίτες τους αντιπροσώπους τους να τηρήσουν μια περήφανη και σθεναρή στάση". Μιλάμε για τα συλλαλητήρια αναζωπύρωσης του αλυτρωτισμού και της δημιουργίας κλίματος αποσταθεροποίησης εν όψει συνέχειας.

  Στη συνέντευξη του στη Real News ο τομεάρχης Εσωτερικών της ΝΔ ανέφερε δε ότι "χωρίς κυβερνητική θέση, με συντεταγμένους πίσω από αυτήν όλους τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η ΝΔ δεν μπαίνει καν σε συζήτηση" για το όνομα.

  Προφανώς και δεν μπαίνει, γιατί όμως δεν έχει η ίδια μια σθεναρή και συμπαγώς συγκροτημένη θέση, αφού ακροβατεί ανάμεσα στις απόψεις που εκφράζουν κεντροδεξιά στελέχη και τις πιο πατριδοκαπηλευτικές και αλυτρωτικές "κορώνες". Πόσω μάλλον την ώρα που τα εν λόγω συλλαλητήρια διοργανώνονται από τους γνωστούς "μακεδονομάχους" και προκρίνονται ανοιχτά από ακροδεξιές λαϊκίστικες ομάδες-οργανώσεις που εκ νέου προσπαθούν να κρύψουν τις εθνικιστικές τους ιδέες πίσω από έναν φαινομενικό πατριωτισμό.

  Ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει πως δεν έχει υπάρξει απαγορευτικό προς τα γαλάζια στελέχη για τη συμμετοχή τους σε συλλαλητήρια, αν και εν προκειμένω, η συμμετοχή τους θα ήταν "πονοκέφαλος" για τον ίδιο μιας και προσπαθεί να υιοθετήσει μια πιο μετριοπαθή στάση φλερτάροντας με το κέντρο.

  Έχει διαμηνύσει άλλωστε και τις 3 κόκκινες γραμμές της ΝΔ: σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, χρήση «erga omnes» (έναντι όλων) και αποκήρυξη κάθε έκφρασης ή δράσης αλυτρωτισμού.

  Μήπως φάσκει και αντιφάσκει χωρίς να ξέρει πώς πρέπει να κινηθεί;

  Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως οι προηγούμενες απόψεις του κ. Βορίδη έρχονται μετά από εκείνες που εξέφρασε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, σύμφωνα με τον οποίο οι συνθήκες είναι "ιδανικές" για να βρεθεί μια λύση που δεν θα περιλαμβάνει τον όρο "Μακεδονία", μιας και η τωρινή κυβέρνηση των Σκοπίων είναι πιο "ήπια". Και στη συνέχεια τόνιζε βέβαια πως η κυβέρνηση "δεν νομιμοποιείται σε καμία περίπτωση να υποχωρήσει από την εθνική κόκκινη γραμμή, όπως αυτή διαμορφώθηκε πριν από 10 χρόνια στο Βουκουρέστι, επί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλή".

  Μια γραμμή όμως που και η ίδια η κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί.

  Η παρέμβαση Τζιτζικώστα δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς χρονικά, έγινε την ώρα που ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για να γίνει δημοψήφισμα, ώστε να μην υπάρχει το όνομα Μακεδονία στην πρόταση, από διάφορους φορείς. Οι δηλώσεις και των δύο, αναδεικνύουν πως υπάρχει μια πιο "δεξιόστροφη" τάση εντός της ΝΔ, την οποία καλείται να οριοθετήσει ο κ. Μητσοτάκης, για να μην τη βρει μπροστά του με τρόπο ιδιαιτέρως ηχηρό. Τάση που ζητά ένα κόμμα καθαρόαιμα "δεξιό" και όπως διαφαίνεται, δεν αποδέχεται ότι τα παράγωγα-συνθέσεις του όρου "Μακεδονία".

  Ο πρόεδρος της ΝΔ θα πρέπει λοιπόν ή να πάει με την εθνική γραμμή του Καραμανλή που θα είναι ανοιχτή σε έναν "εθνικό συμβιβασμό" για το συμφέρον της χώρας με άμβλυνση των σκληρών εθνικιστικών αντιθέσεων και με παραγωγική σύνθεση του ονόματος προς πάσα χρήση, ή να υποκύψει στον ακροδεξιό τροχό της αμάξης του.

  Θυμίζουμε πως η εθνική γραμμή Καραμανλή του '08 ήταν: "Ναι στη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, για όλες τις χρήσεις. Η σύνθετη ονομασία μπορεί να περιλαμβάνει και τον όρο Μακεδονία αλλά η γειτονική χώρα δεν θα έχει διαφορετική ονομασία για το εσωτερικό της και διαφορετικό για τις σχέσεις της με την Ελλάδα και τις διεθνείς σχέσεις της, θα ισχύει erga omnes -έναντι όλων".

  "Όπως έχει πει και ο κ.Κοτζιάς, η εθνική θέση της Ελλάδος είναι σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις και βέβαια χωρίς στοιχεία και χωρίς στοιχεία αλυτρωτισμού. Χωρίς λύση δε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ" είναι άλλωστε ως ανταπάντηση το κυβερνητικό μήνυμα, όπως εκφράστηκε δια στόματος Γιάννη Αμανατίδη στην κοπή της πίτας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, είναι ξεκάθαρη ευθύνη της κυβέρνησης να ενημερώσει όλα τα πολιτικά κόμματα για τις εξελίξεις και να προχωρήσει με μια εθνική τοποθέτηση, κοινώς αποδεκτή από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, μιας και το ζήτημα δεν είναι αντικείμενο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά βαρύνουσας σημασίας.

  Ο Χρήστος Δεμέτης είναι αρχισυντάκτης του News 24/7

 • Megaλα λάθη

  Megaλα λάθη

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Βαγγέλης Δεληπέτρος | Ημερομηνία: 2018-01-15 09:02:08 | Πηγή: News247

  Είπε λέει ένας πρώην megaλος τηλεαστέρας ότι το MEGA κατέρρευσε γιατί κατέρρευσε, λέει, η μεσαία τάξη. Οπότε μπορούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να υποθέσουμε ότι τα άλλα κανάλια παρέμειναν γιατί τα στηρίζει η μεγαλοαστική τάξη, η... εργατική και το πρεκαριάτο, οι άνεργοι, και οι απασχολήσιμοι.

  Ας σοβαρευτούμε: Με κάτι τέτοιες “εκτιμήσεις” το μόνο που επιβεβαιώνεται είναι τα λάθη δημοσιογραφικής πρακτικής που οδήγησαν τα δελτία ειδήσεων του σταθμού στην ανυποληψία και η απουσία κάθε δημοσιογραφικής δεοντολογίας που ναρκοθέτησε τη θεαματικότητα των ενημερωτικών του εκπομπών.

  Με απλά λόγια κάποιοι τηλεαστέρες αντί να δουν στοιχειωδώς απολογιστικά το χτες και να εντοπίσουν το δικό τους μερίδιο ευθυνών για την άκριτη αποδοχή των θέσεων των υποστηρικτών του νεοφιλελευθερισμού, εξακολουθούν και σήμερα, σε συνθήκες χρεοκοπίας αυτών των αντιλήψεων, να προσπαθούν να μετατρέψουν το μαύρο σε άσπρο.

  Σε πείσμα λοιπόν αυτών των αντιλήψεων, που ακόμη και τώρα, όταν εκατοντάδες οικογένειες απλών εργαζομένων στο κανάλι μένουν στο δρόμο, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα λάθη των “στελεχών” και την αποτυχημένη τακτική και στρατηγική των κύριων μετόχων του MEGA, η αλήθεια, είναι αλλού.

  Αυτό που κατέρρευσε λοιπόν είναι η πολιτική των ιδιοκτητών του Megaλου καναλιού: Η τακτική της σύγκρουσης με την κυβέρνηση για να εξακολουθήσει να υπάρχει ένα χρυσοφόρο για τους επενδυτές τηλεοπτικό πεδίο που ταυτόχρονα θα είναι ξέφραγο αμπέλι, χωρίς κανόνες και ρυθμίσεις και δίχως κοινωνικό έλεγχο.

  Αυτή η κατάρρευση ήρθε ως επακόλουθο της στάσης του Καναλιού όλα τα μνημονιακά χρόνια με αποκορύφωμα την στάση που κράτησε το Mega στο δημοψήφισμα, όταν αντιμετωπίζοντας την κοινωνία σαν εχθρό αντί να αναδείξει τις διαφορετικές απόψεις και να συμβάλει στο διάλογο μεταξύ τους, επιχείρησε έξω και πέρα από κάθε δεοντολογικό κανόνα, να επιβάλει το “ναι”.

  Αυτή η ήττα της στρατηγικής αντίληψης των ιδιοκτητών του Mega και του πολιτικού τους στρατοπέδου μαζί με την χρεοκοπία της τακτικής τους, εσωτερίκευσαν την κρίση και ναρκοθέτησαν το “ενιαίο” επιχειρηματικό σχήμα.

  Το κακό είναι ότι μέχρι την τελευταία στιγμή αντί για ξεκάθαρες τοποθετήσεις επέλεξαν τις υπεκφυγές, στέλνοντας πάλι την λυπητερή στους εργαζόμενους.

  *Ο Βαγγέλης Δεληπέτρος είναι Διευθυντής Σύνταξης στο Έθνος

 • Πλάκα μας κάνεις...

  Πλάκα μας κάνεις...

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Παύλος Μεθενίτης | Ημερομηνία: 2018-01-14 12:35:01 | Πηγή: News247

  «Μην παίρνετε ναρκωτικά – δεν φτάνουν για όλους». Δεν θα ξεχάσω αυτό το γκράφιτι που είχα δει σ’ ένα μαγαζί που εμφανιζόταν ο Τζιμάκος ο Πανούσης πριν από πολλά χρόνια – ακόμα γελάω όταν το σκέφτομαι. Επίσης, μέρος της προσωπικής μου μυθολογίας είναι μια ιστορία που είχα ακούσει για το πώς παραιτήθηκε ο Πανούσης από την Εθνική Τράπεζα, για να γίνει καλλιτέχνης. Κάποια στιγμή λοιπόν απλώς σταμάτησε να πηγαίνει στο γραφείο. Όταν ο προϊστάμενός του τού τηλεφώνησε για να του ζητήσει εξηγήσεις για την απουσία του, ο Πανούσης, του εκμυστηρεύτηκε, σοβαρά και συγκινητικά, πως είναι έγκυος, και γι’ αυτό δεν μπορεί να παρουσιαστεί στην εργασία του.

  Αλήθεια; Ψέματα; Τί σημασία έχει, εφόσον είναι μια ωραία ιστορία, που έχει πλάκα. Η πλάκα, δηλαδή, σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, το περιπαικτικό αστείο σε βάρος κάποιου, και γενικότερα η διασκέδαση με πειράγματα και αστεία, ήταν το είδος της Τέχνης που υπηρετούσε ο Τζιμάκος ο Πανούσης. Ξεκινώντας από τον εαυτό του, σατίριζε τους πάντες και τα πάντα: τη σημαία και το σφυροδρέπανο, τις ιδεολογίες και την πίστη, το οπαδιλίκι και το αντριλίκι, τους μικροαστούς και τους πολιτικούς, το σεξ και τα μίντια, το στρατό και την εκκλησία, τους άντρες και τις γυναίκες, τους μπάτσους και τους φασίστες, του κομουνιστές και τους εθνικόφρονες, τους φτωχούς και τους πλούσιους, τη ζωή και τον θάνατο. 

  Ασφαλώς και η πλάκα του ενίοτε ήταν χοντροκομμένη, χυδαία, προσβλητική, ισοπεδωτική, υπερβολική και εμμονική. Επίσης, από αυτή ζούσε, αυτή πουλούσε για να ευημερήσει, αυτό ήταν το νούμερό του, όπως άλλοι τραγουδάνε λαϊκοπόπ, ή φτιάχνουν κεντροαριστερά κόμματα, η κάνουν ινσταλέισον μοντέρνας τέχνης, λέμε τώρα. Δεν ξέρω για την προσωπική του ιδεολογία, τί είχε βαθιά μέσα στη καρδιά και το μυαλό του, και δεν μ’ενδιαφέρει. Είπαμε, το προϊόν του Τζιμάκου ήταν η πλάκα, και την υπηρέτησε ευδοκίμως και φιλοτίμως, παραμένοντας επί των σατιρικών επάλξεων μέχρι την τελευταία του στιγμή.

  Ποτέ ο Τζιμάκος δεν άρεσε στους σοβαροφανείς – οι αληθινά σοβαροί μπορεί να ενοχλούνταν, αλλά τουλάχιστον εκτιμούσαν το πηγαίο του ταλέντο, το αριστοφανικό του χιούμορ, την εκρηκτική του σκηνική ζωτικότητα, το στόμα του το απύλωτο που ξερνούσε ωκεανούς πιπεράτου λόγου. Οι σοβαροφανείς, αυτές οι ξύλινες μούρες, οι έχοντες καταπιεί μπαστούνι, οι εξ επαγγέλματος δυσκοίλιοι, όλοι αυτοί δυστυχώς αφθονούν, είναι πέντε στο δεκάρικο, ο τόπος βρομάει από δαύτους. Όμως άνθρωποι σαν τον Πανούση σπανίζουν, είναι το αλάτι της Γης, μην αφήνοντάς την να σαπίσει, να καλυφθεί από τη μούχλα της έγκριτης μετριότητας.

  Ο Τζιμάκος επιτέλους απολύθηκε, στραβάδια, και ο κόσμος έγινε λίγο πιο θλιβερός και γκρίζος. Μακάρι η είδηση του θανάτου του να ήταν μία ακόμα πλάκα.

  *Ο Παύλος Μεθενίτης είναι δημοσιογράφος του Ραδιοφώνου 24/7.

 • Ρουβίκωνας είναι το ΠΑΜΕ, αλλά όχι ο Ρουβίκωνας

  Ρουβίκωνας είναι το ΠΑΜΕ, αλλά όχι ο Ρουβίκωνας

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Σταμάτης Ζαχαρός | Ημερομηνία: 2018-01-12 11:22:48 | Πηγή: News247

  Η ολομέτωπη επίθεση του ιστορικού στελέχους της αριστεράς κου. Ανδ. Νεφελούδη στο ΠΑΜΕ με αφορμή το “ντού” των συνδικαλιστών στο γραφείο της κυρίας Έφης Αχτσιόγλου ήταν αρκετή για να δημιουργήσει μοιραίες συγκρίσεις με το τι αποδέχονται οι σύντροφοι ως ακτιβισμό και τι όχι.   Ιδίως καθώς ο γενικός γραμματέας του Υπ. Εργασίας σήκωσε ακόμη περισσότερο τους τόνους δηλώνοντας ότι το ΠΑΜΕ αντιγράφει πρακτικές Ρουβίκωνα. Τα λεγόμενά του -στα οποία συνηγόρησαν και άλλοι συναγωνιστές όπως ο Βουλευτής κος Ν. Παπαδόπουλος που χαρακτήρισε το ΠΑΜΕ “επαναστάτες φασίστες”- είναι μουσική στα αυτιά όσων πρεσβεύουν το δόγμα “νόμος και τάξη” αλλά μοιάζουν ανακόλουθα καθώς οι νομοταγείς αριστεροί δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο όταν ο “αυθεντικός Ρουβίκωνας” τρομοκρατεί ανυπεράσπιστους πολίτες. Ακόμη και γυναίκες.

  Δύο ημέρες μετά το show των εργατοπατέρων στο γραφείο της κυρίας Αχτσιογλου, μέλη του Ρουβίκωνα μπούκαραν στο γραφείο μιας συμβολαιογράφου, τα έκαναν λαμπόγυαλο και την απείλησαν ότι θα πάθει 100 φορές χειρότερα αν δεν αλλάξει όνομα και διεύθυνση. Ο λόγος ήταν ότι η συμβολαιογράφος έκανε τη δουλειά της όπως είναι υποχρεωμένη από το νόμο. Δεν ήταν αυτή που αποφάσισε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση των κόκκινων δανείων. Ούτε θα επωφεληθεί από τη διενέργεια του πλειστηριασμού, πέραν μιας τυπικής αμοιβής. Στην πραγματικότητα εκτελεί εντολές της Κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας. Η δύσμοιρη συμβολαιογράφος πληρώνει για τις φθορές στον εξοπλισμό και την ψυχική υγεία της, επειδή οι κουκουλοφόροι την αντιμετωπίζουν ως εύκολο στόχο.

  Περιέργως, δεν υπήρξαν ανάλογες αντιδράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς ενοχλούνται όταν κάποιος επιτίθεται στους δικούς τους αλλά η στάση τους μοιάζει μεροληπτική και ωφελιμιστική καθώς δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο όταν θύματα του τραμπουκισμού είναι αθώοι πολίτες. Καθώς φαίνεται, ο φασισμός εξαρτάται από το αν μια πράξη στρέφεται εναντίον τους ή όχι.

  Προσωπικά θεωρώ κάθε απόπειρα εκφοβισμού και άσκησης βίας κατακριτέα. Τόσο απέναντι στην κυρία Αχτσιόγλου, όσο και απέναντι στην συμβολαιογράφο. Οφείλω ωστόσο να παραδεχτώ ότι σε γενικές γραμμές το ΚΚΕ και τα ελεγχόμενα από τον Περισσό όργανα είναι πολύ προσεκτικά στο να μην δίνουν δικαιώματα και να περιορίζουν κατά το δυνατόν τη βία. Υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις για τις οποίες δέχονται κριτική. Ο Ρουβίκωνας από την άλλη χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τη βία. Όχι σε βαθμό τέτοιο ώστε να κινδυνεύουν ζωές αλλά η φθορά περιουσίας και η ταραχή που περνούν τα θύματά του, εμπίπτουν εξίσου στην άσκηση βίας.

  Είναι οξύμωρο να κατηγορεί κανείς το ΠΑΜΕ για πρακτικές Ρουβίκωνα αλλά να μην έχει ούτε μια λέξη να πει για τον “original Ρουβίκωνα”. Ακόμη χειρότερα, να δικαιολογεί τις πρακτικές του Ρουβίκωνα χαρακτηρίζοντάς τες “ακτιβισμό”, όπως έκανε για παράδειγμα ο Πρόεδρος της Βουλής και τρίτος πολιτειακός παράγων της Ελληνικής Δημοκρατίας, κος Ν. Βούτσης σε συνέντευξή του (Νέα Σελίδα, Νοέμβριος 2017).

  Πρακτικά η αποδοχή της “καλής βίας” δημιουργεί τις συνθήκες για να ασκηθεί και η “κακή βία”. Η μη συμφέρουσα , αν προτιμάτε. Μια κοινωνία που εθίζεται σε πρακτικές αυτοδικίας, είναι βέβαιο ότι θα καταφύγει σε αυτήν όταν βρεθεί σε μια δύσκολη στιγμή. Το να ποτίζει κανείς τους πολίτες με το δηλητήριο της βίας, μπορεί να είναι συμφέρον βραχυπρόθεσμα αλλά νομοτελειακά θα στραφούν κάποτε εναντίον του …ποτιστή. Όπως έλεγε και ο Χαρ. Φλωράκης: “όποιος κατουράει στη θάλασσα, θα το βρει στ’ αλάτι”.

  Σε ότι αφορά το “εμπνευσμένο” επιχείρημα ότι η βία που ασκείται από τους “ακτιβιστές” είναι ασήμαντη μπροστά στη βία των μνημονίων, θα πρέπει όλοι να καταλάβουν τρία πράγματα. Πρώτον ότι τα προγράμματα στήριξης κράτησαν την Ελλάδα ζωντανή, ειδάλλως δεν θα υπήρχε σάλιο και θα ζούσαμε στιγμές Βενεζουέλας. Δεύτερον ότι τα μνημόνια ήταν η συνέπεια των πράξεών μας και δεν προηγήθηκαν της χρεοκοπίας και τρίτο και κυριότερο ότι οι πολίτες επιλέγουν τις κυβερνήσεις τους. Όποιος δεν σέβεται ιδίως το τελευταίο μάλλον δεν έχει ούτως ή άλλως πρόβλημα με τη βία…

  *Ο Σταμάτης Ζαχαρός είναι Αρθρογράφος του NEWS 24/7 και Σύμβουλος Έκδοσης της 24 MEDIA (@SZacharos).

 • Οι εθνικές ήττες δεν έχουν ιδεολογία

  Οι εθνικές ήττες δεν έχουν ιδεολογία

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Χάρης Παυλίδης | Ημερομηνία: 2018-01-12 07:25:00 | Πηγή: News247

  Κάποτε, εύχομαι το συντομότερο δυνατόν, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κριτική για να είναι εποικοδομητική σ’ αυτόν που τη δέχεται και «κερδοφόρα» γι αυτόν που την ασκεί, πρέπει να υπόκειται σε κανόνες.

  Αντιλαμβάνομαι ότι όσοι περιμένουν να έρθει η σειρά τους για να κυβερνήσουν, ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και η Νέα Δημοκρατία στο παρόν, διακατέχονται  από… Λεόντειο νοοτροπία.

  Θεωρούν ότι η κυβέρνηση είναι μια παρέα ανθρώπων που παρενοχλεί τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα η αντίδραση τους να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Βέβαια ο Τολστόι ως ένας εκ των «υπολοίπων» μπορούσε να λέει και να γράφει ό,τι ήθελε. Διότι είναι άλλο να είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άλλο συγγραφέας και άλλο σχολιαστής. Στην προκειμένη περίπτωση το ελληνικό μοντέλο συνάδει με τον ποιητικό οίστρο του Ezra Pound. Έναν κακό κριτικό μπορεί κανείς να τον καταλάβει από το γεγονός ότι αρχίζει και μιλά για τον ποιητή και όχι για το ποίημα.

  Στην προκειμένη περίπτωση η κριτική που γίνεται στο θέμα της ονομασίας της FYROM επικεντρώνεται στον πρωθυπουργό- όπως συμβαίνει και σε όλα τα θέματα με τον εκάστοτε πρωθυπουργό- με επιθέσεις προσωπικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία και εν πολλοίς η όποια δυνατότητα συνεννόησης. Το μοντέλο της δομικής αντιπολίτευσης το λανσάρισε για πρώτη φορά ο Ανδρέας Παπανδρέου και στη συνέχεια το αντέγραψαν όλοι σε διαφορετικές εκδοχές. Και ο σημερινός πρωθυπουργός, που μερικές φορές επικρίνεται αδίκως όπως στην προκειμένη περίπτωση για την ονομασία, δεν παρέκκλινε του γενικού κανόνα. Ο τρόπος που αντιπολιτεύθηκε δεν του παρέχει το άλλοθι να παραπονιέται και να εκφράζει δυσαρέσκεια για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση προκειμένου να τον πλήξει πολιτικά.

  Όμως ό,τι ισχύει για τον Αλέξη Τσίπρα, ισχύει και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού ο τρόπος που αντιπολιτεύεται προδιαγράφει σε μεγάλο βαθμό και τα όσα θα… υποστεί όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να είναι συναινετικός μέχρι σημείου παρεξήγησης. Θα ήταν θαυμάσιο να είχαμε κουλτούρα συνεννόησης αντίστοιχη με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά δεν έχουμε. Ας αρκεστούμε συνεπώς σ’ αυτό που έχουμε, βοηθώντας με τη στάση μας τις πολιτικές ηγεσίες να βρουν ένα σημείο συνεννόησης. Και στην παρούσα συγκυρία η συνεννόηση είναι εκ των ων ουκ άνευ.

  Δεν έχω τη ψευδαίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θα βρουν σημείο σύγκλισης. Άλλωστε και να ήθελαν οι ηγεσίες τους- που δεν θέλουν- υπάρχουν και από τις δύο πλευρές πολλοί πρόθυμοι να υπονομεύσουν οτιδήποτε θα οδηγούσε σε μια έστω υποτυπώδη εθνική συνεννόηση. Ωστόσο όταν πρόκειται για εθνικά θέματα, γιατί όπως και να έχει η ονομασία έχει καταστεί εθνικό θέμα, οι πολιτικές ηγεσίες υποχρεούνται να τοποθετούν το εθνικό συμφέρον πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Γιατί στις εθνικές ήττες η ταπείνωση δεν έχει ιδεολογία.

  *Ο Χάρης Παυλίδης είναι δημοσιογράφος

 • Παρασκευή και 13 πλην 1

  Παρασκευή και 13 πλην 1

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Στέφανος Τζανάκης | Ημερομηνία: 2018-01-11 11:49:58 | Πηγή: News247

  Παράξενο πράγμα η δημοσιότητα: τον Σεπτέμβριο, μετά από την εμφάνιση Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όλα τα μάτια – και όλα τα πολιτικά στοιχήματα - έπεσαν στην επένδυση του Ελληνικού. Λίγο μετά ήλθαν οι συνεδριάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, οι διαφωνίες επί διαφωνιών. Και τώρα που τα έργα πρόκειται να ξεκινήσουν, δεν ασχολείται – σχεδόν – κανείς. Και ούτε πρόκειται.

  Λογικό: όπως είναι γνωστό, για να έχουμε είδηση πρέπει ο άνθρωπος να δαγκώσει τον σκύλο. Είναι όμως και ένα δομικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας – στους σεισμούς σεισμολόγοι, στις φωτιές πυροσβέστες, στην κρίση οικονομολόγοι, στο «σκοπιανό» διεθνολόγοι. Και μετά από λίγο, σιωπή και λησμονιά – κάθε θαύμα, τρεις ημέρες...

  Είμαστε η κοινωνία ενός λαϊκού κράτους, εντός της οποίας η Εκκλησία θεωρεί ως απολύτως φυσικό να στείλει επιστολή στον πρωθυπουργό με την γνωμάτευσή της επί του ονόματος της γειτονικής μας χώρας. Τι έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού το όνομα των Σκοπίων; Λογικά, δεν έχει να κάνει – αλλά ποιος χρησιμοποιεί την λογική του όταν μπορεί να πει και να κάνει όσα του φέρνουν πελατεία; Αυτό που σε μία άλλη χώρα – από τις γνωστές, τις ευρωπαϊκές , αλλά και στις περισσότερες από τις πιο μακρινές – θα ήταν αδιανόητο, εδώ είναι αυτονόητο.

  Αλλά μήπως και οι Ιεράρχες δεν είναι καθ' εικόνα και ομοίωση όλων ημών των υπολοίπων; Είπαμε, στους σεισμούς σεισμολόγοι – και μετά σιωπή, περιμένοντας την επόμενη ειδικότητα που θα μας δώσει η επικαιρότητα.

  Να, όπως το σωματείο του Μετρό της Αθήνας, που αποφάσισε απεργία για αύριο – με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Με μία ανακοίνωση που διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση ανάμεσα στις πιο οργισμένες κομματικές δηλώσεις , οι συνδικαλιστές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παραδίδει στους δανειστές ενέχυρο ό,τι απόμεινε από την δημόσια περιουσία και μαζί τις τελευταίες ελπίδες για μία ζωή με αξιοπρέπεια στους ανθρώπους του μόχθου».

  Άρα, το σκορ στο ματς κυβέρνησης – σωματείου διαμορφώνεται σε 10 – 1 για το 2018, μιας και όλες τις υπόλοιπες ημέρες την αξιοπρέπεια των ανθρώπων του μόχθου την κλέβει η κυβέρνηση και μόνον αύριο, Παρασκευή, οι συνδικαλιστές.

  * Ο Στέφανος Τζανάκης είναι διευθυντής του News247.gr.

 • Η εκκλησία σε ρόλο 'πυθίας' για το όνομα της ΠΓΔΜ

  Η εκκλησία σε ρόλο 'πυθίας' για το όνομα της ΠΓΔΜ

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Σταμάτης Ζαχαρός | Ημερομηνία: 2018-01-11 11:49:58 | Πηγή: News247

  Η θέση που εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά τη συνάντηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το ονοματολογικό ζήτημα της ΠΓΔΜ, αποτελεί το απαύγασμα της σοφίας που έχει αποκτήσει ένας οργανισμός με ιστορία σχεδόν 2000 ετών. Είναι διατυπωμένη έτσι ώστε όλοι -ή έστω οι περισσότεροι-  να νιώθουν ικανοποιημένοι, χωρίς μάλιστα να έχει πει τίποτε ουσιαστικό. Πρόκειται για μια μοναδική τεχνογνωσία που έχει επιτρέψει στον θεσμό  να μακροημερεύσει ανεξαρτήτως των λοιπών ιστορικών συνθηκών.

  Πρωτίστως βέβαια έπρεπε να ικανοποιηθεί το ποίμνιο της Β. Ελλάδος και οι απανταχού σκληροπυρηνικοί. Για το λόγο αυτό η ανακοίνωση της ΔΙΣ ξεκαθαρίζει ότι η εκκλησία: “δεν μπορεί να αποδεχθεί την απονομή του όρου «Μακεδονία» ή παραγώγου του ως συστατικού ονόματος άλλου Κράτους”. Πρόκειται για μια θέση που επανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος και ουσιαστικά ισοδυναμεί με “μη λύση”. Εκτος και αν θεωρεί κανείς πιθανό ότι οι βόρειοι γείτονές μας που κυκλοφορούν εδώ και δυο δεκαετίες με το όνομα Μακεδονία, θα δεχτούν πλέον να ονομάζονται Θεσσαλία ή κάτι αντίστοιχο.

  Για να μην προλάβει κανείς εγκάθετος να αναρωτηθεί “γιατί ασχολείται η Εκκλησία της Ελλάδος με τα εγκόσμια”, η ΔΙΣ φυλάει τα νώτα της αναφερόμενη στην “σχισματική αυτοαποκαλούμενη εκκλησία της Μακεδονίας”. Ως γνωστόν τα σχίσματα προκαλούν διαμάχες αιώνων μεταξύ των χριστιανών. Έτσι είναι αδιάφορο το γεγονός ότι το 65% του πληθυσμού της ΠΓΔΜ είναι χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι. Αυτό που ενοχλεί την Εκκλησία της Ελλάδος είναι η ανεξαρτησία της Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, την οποία και δεν αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει αντίθετα την αρχιεπισκοπή Αχρίδος, την οποία ωστόσο δεν αναγνωρίζει η τοπική Κυβέρνηση. Στο τεράστιο αυτό μπέρδεμα, βοηθά βεβαίως και η χρήση του παλαιού ημερολογίου από τους χριστιανούς της Μακεδονικής εκκλησίας. Ολ’ αυτά βεβαίως είναι αρκετά σοβαρά για να δημιουργήσουν έριδες μεταξύ του κλήρου και ικανά για να αγνοήσουμε το γεγονός ότι μιλάμε για την θρησκεία της αγάπης.

  Βεβαίως κάθε σωστός ιεράρχης γνωρίζει ότι πρέπει να διατηρεί τις καλές σχέσεις “με το γκουβέρνο”, κατά τη ρήση του βιομήχανου Μποδοσάκη. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Αρχιεπίσκοπος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συζητήθηκε μεν το θέμα της συμμετοχής της Εκκλησίας στα συλλαλητήρια, αλλά προσωπικά ο ίδιος είναι εναντίον. Με την προσεκτική αυτή διατύπωση, ο ορθόδοξος ιεράρχης με έναν σμπάρο πετυχαίνει τρία τρυγόνια. Πρώτον δεν απογοητεύει το ποίμνιο που θα ήθελε να συμμετάσχει, δεσμεύοντάς το με μια απόφαση της ΔΙΣ. Δεύτερον διαχωρίζει την προσωπική θέση του από  “ύποπτους” Βορειοελλαδίτες ιεράρχες που ενδεχομένως “ξεφύγουν” από τα όρια, όπως συνηθίζουν, χωρίς επίσης να τους δεσμεύει. Τρίτον στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι -οργανωμένα τουλάχιστον- δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο.

  Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι διάφοροι ιεράρχες δεν θα σηκώσουν το δικό τους μπαϊράκι. Στο “αυθεντικό συλλαλητήριο για τη Μακεδονία” το 1992, κεντρικός ομιλητής ήταν ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Παντελεήμων ο Β’, ενώ πρωτοστατούσε ο τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος και αργότερα Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Όλ’ αυτά βέβαια είχαν συμβεί με τις ευλογίες του τότε Αρχιεπισκόπου Σεραφειμ αλλά η σημερινή κεφαλή της τοπικής εκκλησίας έχει αποδείξει ότι σέβεται το ποίμνιο και ακολουθεί τις επιταγές του ενώ λατρεύει να παρεμβαίνει σε κοσμικά θέματα, ντύνοντας τα με θρησκευτικό μανδύα. Θα είναι πολύ παράξενο αν ο Μητροπολίτης Άνθιμος τηρήσει μετριοπαθή στάση. Ιδίως αν βγουν μερικές χιλιάδες ανθρώπων στους δρόμους.

  Η στάση της εκκλησίας έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από τοποθετήσεις που περιπλέκουν το ζήτημα του ονοματολογικού. Ένα μεγάλο κομμάτι της συντηρητικής Ελληνικής κοινωνίας φοβάται οποιαδήποτε αλλαγή και προτιμά να διατηρεί εκκρεμή τα θέματα παρά να “ξεβολευτεί” με τη λύση. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας προφανώς και βρίσκει εκφραστές. Η εκκλησία με την πανάρχαια τεχνογνωσία της θα μετρήσει τις αντιδράσεις και θα διαλέξει στρατόπεδο όταν σιγουρευτεί για το τι θέλουν οι πιστοί και η πλειοψηφία της κοινωνίας. Η μέχρι τώρα στάση της, της επιτρέπει να κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις…

 • Είναι αυτό το πράγμα αντιπολίτευση;

  Είναι αυτό το πράγμα αντιπολίτευση;

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Βαγγέλης Δεληπέτρος | Ημερομηνία: 2018-01-11 07:47:37 | Πηγή: News247

  Όταν είχα γράψει ότι οι λογογράφοι του Μητσοτάκη έπιασαν δουλειά με μέσο, γιατί τον βάζουν κάθε τόσο να λέει απίθανα πράγματα στη Βουλή, από τους εξωγήινους του Υμηττού μέχρι τις ανύπαρκτες ρήσεις του Αϊνστάιν, κάτι παλικάρια με γαλάζιες άκρες είχαν ενοχληθεί και με βρήκαν, λέει, προκατειλημμένο. Αν και, προφανώς, είχα περιορίσει το σχόλιο μόνο τους απίθανους της επικοινωνιακής ομάδας και όχι τους ακόμα πιο απίθανους της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

  Αναρωτιέμαι λοιπόν τι λένε -και πολύ περισσότερο τι θα γράψουν- όλες αυτές οι περσόνες τώρα, που η Σπυράκη και οι παρατρεχάμενοί της, αλλά και όλη η ΝΔ, από τον Μητσοτάκη μέχρι τον Αυγενάκη, τα στελέχη της αξιωματικής -υποτίθεται- αντιπολίτευσης βρίσκουν “ημίμετρο” τις αλλαγές στη νομοθεσία για τις απεργίες που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα καταθέσουν αντιπρόταση για να γίνουν τα πράγματα τρισχειρότερα. Δηλαδή, οι “αντιπολιτευόμενοι”, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι “δεν διαπραγματεύεται”, θέλουν επί της ουσίας να μην γίνονται ποτέ απεργίες.

  Με απλά λόγια, για να το κάνουμε λιανά και να το καταλάβουν και οι γαλάζιες περσόνες, ζούμε στιγμές που η κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα και το κυβερνητικό απόκομμα, εξ αντικειμένου ζορίζονται. Γιατί, από όποια οπτική γωνία και εάν το δούμε, δεν είναι εύκολο να φέρνεις στη Βουλή ένα πολυνομοσχέδιο 1.500 σελίδων και 400 άρθρων επειδή έτσι σου επέβαλαν οι δανειστές, ενώ εντείνονται οι έστω αποσπασματικές αντιδράσεις.

  Πάνω λοιπόν που η κυβέρνηση προσπαθούσε να αντιμετωπίσει επικοινωνιακά το ακτιβιστικό μπαράζ του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ και ενώ το μόνο άξιο λόγου επιχείρημα που προέβαλε ήταν οι πιέσεις των δανειστών, εμφανίζεται η αξιωματική... αντιπολίτευση βασιλικότερη του βασιλέως και πιο ΔΝΤ από την Λαγκάρντ και τραβάει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και τα μπινελίκια.

  Γιατί αυτό κάνουν με την “αντιπρότασή” τους που προβλέπει ότι απεργία γίνεται μόνο εάν την υπερψηφίσει το 50% + 1 των μελών του σωματείου και -επιπλέον!- ότι η αντιαπεργιακή “ρύθμιση” ισχύει και για τα σωματεία περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

  Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι η “μέλλουσα κυβέρνηση” δεν έχει τίποτε να αντιπροτείνει για τους πλειστηριασμούς που γίνονται όλοι, συλλήβδην, ηλεκτρονικοί και ανεξέλεγκτοι, δεν έχει λέξη να πει για τις αλλαγές στη φορολογία, σιωπά για τις αλλαγές στο ωράριο των φαρμακείων ή των εκπαιδευτικών και προσπερνά τις περικοπές για τους τρίτεκνους, αντιλαμβανόμαστε ότι το μήνυμα που στέλνει προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι έχουν ενστερνιστεί τα πάντα όλα των μνημονίων, ακόμα κι αυτά που οι δανειστές δεν σκέφτηκαν -ακόμα- να ζητήσουν.

  Προφανώς, όλα γίνονται για να κερδίσει η (μητσοτακική) Νέα Δημοκρατία την ευαρέσκεια της τρόικας και συγκεκριμένων συμφερόντων με τα οποία διαπλέκεται. Αλλά, δυστυχώς για τους γαλάζιους φωστήρες υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Αυτό το “μεταρρυθμιστικό σχέδιο” δηλαδή, δεν τους εξασφαλίζει ούτε την στήριξη όλων των συμφερόντων ούτε την ευαρέσκεια όλων των δανειστών.

  *Ο Βαγγέλης Δεληπέτρος είναι Διευθυντής Σύνταξης στο Έθνος

 • Ή εμείς ή αυτοί

  Ή εμείς ή αυτοί

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Λευτέρης Αρβανίτης | Ημερομηνία: 2018-01-10 15:47:07 | Πηγή: News247

  Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015 θεωρήθηκε μια ανωμαλία του συστήματος. Το κυρίαρχο σενάριο της αριστερής παρένθεσης γκρεμίστηκε μερικούς μήνες αργότερα με το εμβληματικό 62% του δημοψηφίσματος, τη μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ και τη νίκη στις εκλογές του 2015.

  Η ανάληψη της προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έφερε την υιοθέτηση μιας γραμμής πολύ λιγότερο πολιτικής, που αποτύπωνε όμως την ενστικτώδη αντίδραση ενός συστήματος διαπλοκής και κυρίαρχου status quo που απαιτούσε  τη «νόμιμη ιδιοκτησία του κράτους». Γι’ αυτό και από τους πρώτους δύο μήνες ανάληψης των καθηκόντων του έθεσε θέμα πρόωρων εκλογών, αδιαφορώντας για την καταλληλότητα του timing και για το βαθμό του ετοιμότητας του κόμματός του.

  Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να πέσει, γιατί απλά δεν «δικαιούνταν» οι άνθρωποι αυτοί να είναι σε υπουργεία. Η ταύτιση με τους αντιδημοφιλείς καναλάρχες στην περίπτωση της αδειοδότησης, η υπεράσπιση των συμφερόντων μεγαλοεταιρειών κόντρα στο δημόσιο συμφέρον και απέναντι στην κοινωνία και η  θεώρηση της δικαιοσύνης ως θεσμό αντίστασης απέναντι σε αντιδημοκράτες «Μαδουριστές», έδειξαν και το εύρος της κοινωνικής συμμαχίας που επιθυμούσε να στήσει η νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αρκέστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην φθορά της κυβέρνησης λόγω της εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών και απευθύνθηκε αποκλειστικά σε όσους θεώρησαν τα τελευταία δύο χρόνια πως ο αστικός κόσμος αυτού του τόπου βρίσκεται σε κίνδυνο και ζούμε περίπου «την εκδίκηση της γυφτιάς». Αυτός ο κόσμος, ο τόσος λίγος μα και ισχυρός αποτέλεσε το «Εμείς» της Νέας Δημοκρατίας.

  Η ανακοίνωση με την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση επιτίθεται στο Έθνος αποτελεί μνημείο κομματικής έκφρασης που σε δύο παραγράφους αποσαφηνίζει «με ποιους είμαστε» και «ποιους έχουμε απέναντι». Η ουσία είναι πως:

  Α) Επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του Γεράσιμου Λιβιτσάνου για μη υπεράσπιση των πεπραγμένων της κυβέρνησης Καραμανλή, καθώς τρεις ημέρες μετά το αρχικό δημοσίευμα δεν υπάρχει αντίδραση από την Πειραιώς.

  Β) Η Νέα Δημοκρατία όχι απλώς δεν μίλησε πολιτικά για τα πεπραγμένα Καραμανλή, αλλά θεώρησε ότι το Έθνος επιτίθεται στην «σχέση» του κόμματος με τον επιχειρηματία Γιάννη Αλαφούζο. Δηλαδή σε αυτό που στην Πειραιώς ονομάζουν παλιά διαπλοκή.

  Γ) Επιχείρησε να ανακόψει την επίθεση στην παλιά διαπλοκή, μοιράζοντας την «τοξικότητα» στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Κοντά στην παλιά διαπλοκή, που η ΝΔ αποδέχεται την ύπαρξή της, υπάρχει και μια νέα. Άρα πάνω-κάτω ίδιοι είμαστε και απλά επιλέγετε αν είστε με «εμάς ή αυτούς». Τα όσα όμως αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, αν πράγματι λειτουργούσε η δικαιοσύνη θα οδηγούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις.

  Δ) Το Έθνος χειρίστηκε την υπόθεση της  κ. Μαρέβα Μητσοτάκη σχεδόν με «ακαδημαϊκό» τρόπο και σίγουρα τοποθετώντας την δεοντολογία πάνω από πρωτοσέλιδα, τίτλους και πωλήσεις. Η κατηγορία για διατεταγμένη υπηρεσία έχει μόνο στόχο να πλήξει την αξιοπιστία του μέσου, ώστε κάθε μη αρεστό ρεπορτάζ να αποδίδεται σε πολιτική σκοπιμότητα.

  Το πραγματικό βέβαια πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι οι δημοσιογράφοι και το Έθνος, αλλά η μικρή κοινωνική απεύθυνση που έχει οποιοδήποτε κόμμα φαντάζει ως διαμεσολαβητής συγκεκριμένων επιχειρηματικών και εκδοτικών συμφερόντων. Και αυτά δεν τα λέει κανείς από τη «νέα διαπλοκή», αλλά ο γαλάζιος βουλευτής Γιώργος Βλάχος που δηλώνει ευθαρσώς πως  γίνεται προσπάθεια ώστε «σώνει και καλά να γραφτεί η ιστορία όπως επιμένουν κάποια συμφέροντα και κάποιοι διαπλεκόμενοι που χτύπησαν τον Καραμανλή και την κυβέρνησή του». 

  Υ.Γ. Με βάση τη χθεσινή ανακοίνωση της ΝΔ, ο κ. Βλάχος έπρεπε να έχει διαγραφεί ως προβοκάτορας του Μαξίμου.

  *Ο Λευτέρης Αρβανίτης είναι δημοσιογράφος και υπεύθυνος του γραφείου της 24MEDIA στη Θεσσαλονίκη

 • Όχι σ’ ένα νέο εθνικό διχασμό

  Όχι σ’ ένα νέο εθνικό διχασμό

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Χάρης Παυλίδης | Ημερομηνία: 2018-01-10 12:28:35 | Πηγή: News247

  Αν δεν με απατά η μνήμη μου θα ήταν το 1991, τότε που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πει ότι σε δέκα χρόνια θα έχουμε ξεχάσει το «Μακεδονικό».

  Πράγματι στη δεκαετία οι περισσότεροι το είχαν ξεχάσει, πλην εκείνων που η δουλειά τους είναι να θυμούνται. Και συνήθως αυτοί που θυμούνται, εν προκειμένω οι διπλωμάτες, θυμούνται πάντα αυτό που πρέπει να ξεχνούν.

  Προσφάτως πέραν των διπλωματών θυμήθηκαν όλοι ότι υπάρχει μια… μικρή εκκρεμότητα στα βόρεια σύνορα της χώρας. Τρόπος του λέγειν δηλαδή, αφού από τότε μέχρι σήμερα ο κόσμος (κυριολεκτικά) το είχε τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη μακεδονική σαλάτα, η οποία ειρήσθω εν παρόδω δεν ενοχλεί διόλου όταν σερβίρεται στις ιταλικές τρατορίες, αλλά στη «σαλάτα» που σερβίρουν στην Ελλάδα όταν γουργουρίζουν τα στομάχια των πειναλέων «πατριωτών». Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει πως ξαφνικά μετά από 25 χρόνια μας... ήρθε η όρεξη να δοκιμάσουμε ξαναζεσταμένο φαγητό. Και δεν ξέρω γιατί το έχουμε κάνει τόσο... σύνθετο.

  Τόσο που έχουμε φθάσει μέχρι του σημείου να λέμε, να λένε δηλαδή οι καθ έξην «πατριώτες», ότι: «αυτοί έχουν το πρόβλημα, οπότε εμείς γιατί να συμφωνήσουμε σε σύνθετη ονομασία;». Εντάξει, κι εγώ θα ήθελα να λέγεται τρικολόρε ή όπως αλλιώς, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα και τέλος πάντων μια ελληνική θέση από τη σύνοδο του Βουκουρεστίου που λέει: Σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό, για κάθε χρήση. Απ’ ότι γνωρίζω τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση συμφωνούν σ’ αυτή την εθνική γραμμή. Αλλά όπως ανέφερα έχει γίνει τόσο σύνθετο το θέμα ώστε να εμφανίζονται ξαφνικά ορισμένοι και να υποστηρίζουν ότι δεν αποδέχονται τη χρήση του όρου «Μακεδονία»!

  Αντιλαμβάνομαι τη συναισθηματική φόρτιση όλων όσοι υποστηρίζουν αυτή τη θέση. Δεν θεωρώ όμως ότι η απόρριψη διασφαλίζει το εθνικό συμφέρον στην προκειμένη περίπτωση. Η FYROM ουσιαστικά αναγνωρίζεται από τους πάντες, δεν είναι «κρατίδιο» όπως το εμφανίζουν στην Ελλάδα όσοι επιμένουν να κλείνουν τα μάτια νομίζουν ότι έτσι δεν υπάρχει ως κράτος, ενώ ο μεγάλος κίνδυνος είναι να αναγνωρισθεί ως «Μακεδονία» και από εκείνες τις χώρες που προσπαθούν μέσω μιας συμβιβαστικής λύσης να εξασφαλίσουν στην Ελλάδα την αξιοπρέπεια και το ιστορία της.

  Κάτι τέτοιες στιγμές της ιστορίας αναδεικνύονται οι ηγέτες. Αυτοί που τολμούν να πάνε κόντρα στο ρεύμα. Γιατί πράγματι αυτή την ώρα επικρατεί το συναίσθημα και όχι η λογική και ο ρεαλισμός. Και το συναίσθημα το έχει πληρώσει ακριβά η Ελλάδα. Γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τον πολιτικό κόσμο. Γιατί δεν είναι απίθανο το λεγόμενο «Σκοπιανό» να εξελιχθεί σε διχασμό που θα βγάλει στον αφρό έναν «πατριώτη» που θα αξιοποιήσει το  momentum, όπως άλλοι εκμεταλλεύθηκαν την οικονομική κρίση για να κάνουν πολιτική καριέρα.

  Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια μιας νέας κρίσης- εθνικής αυτή τη φορά- που θα θέσει σε δοκιμασία το κύρος της χώρας, ενώ στο τέλος θα ταπεινώσει τον ελληνικό λαό. Το πολιτικό κόστος των προηγούμενων κυβερνήσεων και αντιπολιτεύσεων, όλων όσοι δεν το αναλάμβαναν ώστε να μη κατηγορηθούν ως προδότες, λειτούργησε τελικά σε βάρος της χώρας. Γι αυτό χρειάζεται ο πολιτικός κόσμος να επιδείξει θάρρος και τόλμη ώστε να υπερβεί τεχνητές διαφωνίες, που εν πολλοίς καλλιεργούν ακραίοι πολιτικοί από όλο το φάσμα του πολιτικού εκκρεμούς.

  Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει επιλέξει να πάει κόντρα στο ρεύμα. Κινείται στη γραμμή που είχε χαράξει ο Κώστας Καραμανλής το 2007. Σ’ αυτή τη γραμμή οφείλει να κινηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αγνοώντας φωνές που θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα στο παρελθόν.      

   

 • Οι 50+1 αποχρώσεις του μαύρου

  Οι 50+1 αποχρώσεις του μαύρου

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-10 11:14:25 | Πηγή: News247

  Μία φράση του συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ προς την Υπουργό Εργασίας κα. Έφη Αχτσιόγλου ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. “Χύθηκε αίμα για τις απεργίες” είπε εξοργισμένος ο κομουνιστής συνδικαλιστής. Η Υπουργός τον κοιτούσε αμήχανα και δικαίως. Δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει με λογικά επιχειρήματα ότι κάποιοι έχυσαν το αίμα τους για να μπορούν οι μειοψηφίες να επιβάλλονται στους εργαζομένους. Κι’ όμως στην Ελλάδα του υπαρκτού σουρεαλισμού μπορεί.

  Διότι η πολύπαθη αλλαγή του νόμου για τις απεργίες, δεν τις απαγορεύει όπως προσπαθούν να εμφανίσουν οι εργατοπατέρες. Απλώς απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των μισών -ταμειακά ενήμερων- μελών ενός σωματείου. Κάτι σαν απλή αναλογική δηλαδή και όχι αυτό το περίεργο μόρφωμα που επιτρέπει σήμερα σε ισχνές μειοψηφίες να αποφασίζουν με απολυταρχικό τρόπο για τις τύχες όλων. Μάλιστα η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο τα πρωτοβάθμια σωματεία. Αν κάτι θα έπρεπε να ενοχλεί είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή οι μειοψηφίες θα συνεχίσουν να κάνουν κουμάντο στα  μεγαλύτερα συνδικαλιστικά σχήματα. 

  Για να στηρίξουν τη θέση τους, οι κομουνιστές συνδικαλιστές επινοούν διάφορα επιχειρήματα. Όπως για παράδειγμα ότι τα μέλη των σωματείων δεν θα έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και δεν “ζυμώνονται” για τα φλέγοντα θέματα επί των οποίων οι συνελεύσεις καλούνται να αποφασίσουν. Είναι προφανές ότι ο ελληνικός συνδικαλισμός ξέμεινε στη δεκαετία του 70. Τότε που οι εργάτες ενημερώνονταν από προκηρύξεις τυπωμένες σε πολύγραφο ή περίμεναν τον ινστρούχτορα του κόμματος για να τους διαφωτίσει. Ακόμη και ο Ριζοσπάστης ήταν απαγορευμένος. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι γνωρίζουμε ότι οι εποχές άλλαξαν. Ακόμη και ο πιο αμετανόητος συνδικαλιστής διαθέτει smartphone και broadband internet ενώ στα περίπτερα, ο Ριζοσπάστης πωλείται ελευθέρα. Όπως και πλειάδα άλλων εντύπων.

  Υποστηρίζουν ακόμη ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν όλοι μαζί για να ψηφίσουν. Στη χώρα που οι συγκοινωνίες παραλύουν και τα σχολεία αργούν όταν υπάρχει συνδικαλιστική δράση, το συγκεκριμένο επιχείρημα μοιάζει προκλητικό. Σε κάθε περίπτωση είμαι στην ευχάριστο θέση να ενημερώσω τους συμπαθείς φίλους συνδικαλιστές ότι πλέον υπάρχει η νέα πρωτοποριακή δυνατότητα μιας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Την χρησιμοποιούν μέχρι και για να εκλέξουν κυβερνήσεις, δεν θα είναι υποθέτω δύσκολο να την χρησιμοποιήσει ένα σωματείο με μερικές δεκάδες εργαζομένους.

  Πίσω από αυτόν τον φερετζέ  του τάχα ενδιαφέροντος για να διασφαλιστεί το δικαίωμα των εργαζομένων στη συμμετοχή, κρύβεται φυσικά ο απολυταρχικός τρόπος με τον οποίο οι εργατοπατέρες θέλουν να ελέγχουν το εργατικό κίνημα. Ο νέος νόμος για τις απεργίες, τους παίρνει την μπουκιά απ’ το στόμα και η λυσσαλέα αντίδρασή τους ήταν αναμενόμενη.

  Ιδίως καθώς η απόφαση για απεργία στην Ελλάδα είναι δεσμευτική. Αφού οι μειοψηφίες αποφασίσουν μια απεργία, στους περισσότερους κλάδους είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις, ασχέτως αν διαφωνείς ή όχι. Οι συνδικαλιστές έχουν κατακτήσει το δικαίωμα να τραμπουκίζουν λεκτικά αλλά -και σωματικά αν χρειαστεί- όσους δεν συμφωνούν με την απόφαση χαρακτηρίζοντας τους με συνοπτικές διαδικασίες με τον υποτιμητικό όρο “απεργοσπάστες”.

  Το πιο οξύμωρο στον υπερβάλλοντα ζήλο των συνδικαλιστών είναι ότι η μεγαλύτερη αντίδραση έρχεται από τους κομουνιστές συνδικαλιστές. Και είναι οξύμωρο διότι ως γνωστόν στις χώρες όπου ευδοκιμούσε ο κομουνισμός, οι απεργίες ήταν άγνωστη λέξη. Το καθεστώς τις θεωρούσε περιττές υποστηρίζοντας ότι σε ένα κράτος που ανήκει στους εργάτες, οι τελευταίοι δεν έχουν λόγο να στρέφονται κατά του κράτους. Στην πραγματικότητα αν ήθελες να απεργήσεις, μπορούσες και μάλιστα το κράτος σε επιβράβευε με ένα εισιτήριο του Υπερσιβηρικού. Χωρίς επιστροφή.

 • Λογοδοτούμε μόνο στους αναγνώστες μας

  Λογοδοτούμε μόνο στους αναγνώστες μας

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2018-01-09 20:43:53 | Πηγή: News247

  Για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγει να στοχοποιήσει την εφημερίδα μας, με προφανή στόχο να μας εκφοβίσει.

  Μεταχειριζόμενη σκαιές εκφράσεις και εκτοξεύοντας απειλές και συκοφαντίες, που δεν ταιριάζουν σε κόμμα του δημοκρατικού τόξου, αποδεικνύει ότι έχει αλλεργία στη δημοσιογραφία και ότι κρίνει βάσει των εκλεκτικών συγγενειών της με συγκεκριμένα επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα.

  Μάλιστα, μας κατηγορεί ως χειραγωγούμενους, την ώρα που με την ανακοίνωσή της προσπαθεί να μας χειραγωγήσει και να μας ελέγξει. Δεν θα τα καταφέρει.

  Το “Έθνος”, δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κ. Μητσοτάκη σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο.

  Εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το δημοσιογραφικό λειτούργημα, βάσει των αρχών μας και με σεβασμό στους αναγνώστες μας, που είναι οι μόνοι στους οποίους λογοδοτούμε καθημερινά.

  Ο εκδότης 

 • Η σκευωρία της Aegean Airlines

  Η σκευωρία της Aegean Airlines

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Σταμάτης Ζαχαρός | Ημερομηνία: 2018-01-09 11:54:30 | Πηγή: News247

  Ο στόχος της εισηγμένης εταιρείας αερομεταφορών θα έπρεπε να είναι το κέρδος των μετόχων. Η πραγματική όμως και μόνη αλήθεια είναι ότι η ανοδική πορεία της Aegean είναι μια σκοτεινή σκευωρία που έχει σαν μοναδικό στόχο να πλήξει το κύρος των εργατοπατέρων και των συντρόφων που τρομοκρατούσαν την κοινωνία κατά τη διαδικασία της πώλησης του “εθνικού αερομεταφορέα”. Το ρεκόρ επιβατών που πέτυχε το 2017 η αεροπορική θα έπρεπε να εκθέτει όλους όσοι συμμετείχαν στην καμπάνια τρομοκρατίας αλλά και συνολικά μια νοοτροπία τραμπούκων που αρμέγουν το δημόσιο. Σιγά όμως μην μασάνε από τέτοια…

  Η πώληση της Ολυμπιακής από τον σημερινό αντιπρόεδρο της ΝΔ κο. Κ. Χατζηδάκη, πολεμήθηκε όσο λίγα πράγματα σ’ αυτή τη χώρα. Ο ίδιος λοιδορήθηκε και εδάρη στα πλαίσια της αντίστασης κατά του αφελληνισμού των αιθέρων. Στον δημόσιο διάλογο ουδείς επιθυμούσε την πώληση. Οι συνδικαλιστές της πολιτικής αεροπορίας προειδοποιούσαν με ανακοίνωσή τους ότι “έγινε το μεγάλο ξεπούλημα (και ο πολίτης) πληρώνει ακριβότερα εισιτήρια για τους προορισμούς του εσωτερικού”. Οι πιλότοι της ΟΑ καλούσαν την τότε Κυβέρνηση να αποτρέψει “ένα μονοπωλιακό καθεστώς στον κλάδο των εγχώριων αερομεταφορών”. Ο ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε ότι "η χώρα μπαίνει σε τριτοκοσμικό μαρασμό με ολέθριες συνέπειες για την εθνική οικονομία και για την περιφερική (sic) συνοχή της χώρας”.

  Αντί λοιπόν να σεβαστεί όλες αυτές τις προβλέψεις η Aegean -που συγχώνευσε την Olympic air μετά από συμφωνία με τον όμιλο MIG- τις διέψευσε και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ένα σκοτεινό σχέδιο κατά των δυνάμεων που επιδιώκουν την πρόοδο της χώρας. Μιας χώρας με ανοιχτή την Ολυμπιακή για να την απομυζούν οι κομματικοί στρατοί. Το 2017 η Aegean πέτυχε αύξηση επιβατών κατά 6%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της τα 13 εκατ. επιβάτες.

  Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακοίνωσης της εισηγμένης αφορά στον τρόπο με τον οποίο πέτυχε αυτή την επίδοση και διέψευσε συλλήβδην όσα υποστήριζαν οι υπέρμαχης της εταιρείας που μας έκανε περήφανους και ας μας στοίχιζε περισσότερο από ένα εκατ. ευρώ ημερησίως.

  Πρώτον δεν επωφελήθηκε από τη “δημιουργία μονοπωλίου”. Σήμερα η εσωτερική αγορά αερομεταφορών αποτελείται από διάφορες εταιρείες ελληνικών και αλλοδαπών συμφερόντων. Δεύτερον δεν βασίστηκε αποκλειστικά στην αύξηση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος. Όντως η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία επωφελήθηκε από την αύξηση των αλλοδαπών τουριστών και των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό. Ειδικότερα και σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Aegean εμφάνισε αύξηση 9% στις πτήσεις του δικτύου εξωτερικού. Εμφάνισε όμως και αύξηση στους επιβάτες εσωτερικού, από 5,7 σε 5,9 εκατομμύρια. Τρίτον, όλ’ αυτά τα πέτυχε χωρίς να αυξήσει τα δρομολόγιά της στο εσωτερικό. Αξιοποίησε απλώς καλύτερα το υφιστάμενο δίκτυό της. Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της εταιρείας, ο συντελεστής πληρότητας στο σύνολο του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού ανήλθε σε 83%, από 77% το προηγούμενο έτος.

  Κερασάκι στην τούρτα αποτελούν οι χαμηλοί ναύλοι των αερομεταφορών που πλέον είναι ανταγωνιστικοί της ακτοπλοΐας και των (διαλυμένων) σιδηροδρόμων. Υπάρχουν πτήσεις που κοστίζουν μόλις λίγα ευρώ για τα δρομολόγια του εσωτερικού. Μαζί με τους φόρους. Φτηνότερα και από το ΚΤΕΛ.

  Η ισχύς του παρασιτικού μηχανισμού που είχε στηθεί γύρω από την ΟΑ ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και μετά την πώληση, έπειθαν για τη λάθος επιλογή των “φιλελέρων” που τόλμησαν να πουλήσουν το καμάρι των ελληνικών ουρανών. Ακόμη λοιπόν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές. Διαβάζω σε ρεπορτάζ του 2014 ότι: “Αντίθετα με τις διακηρύξεις των πρωταγωνιστών, είναι κοινή διαπίστωση πως η εξαγορά της Ολυμπιακής από την Aegean δεν έχει λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή” (Hot Doc 14 Δεκεμβρίου 2014) όπως και ότι: “Το βέβαιο είναι ότι η ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής κατέληξε σε τεράστιο φιάσκο” (left.gr 10 Οκτωβρίου 2013).

  Δεν επρόκειτο ωστόσο για λάθος εκτιμήσεις. Ο μηχανισμός που χρέωνε τους Έλληνες πολίτες με δισεκατομμύρια γνώριζε και τότε την αλήθεια. Είχε όμως το θράσος να την διαστρεβλώνει για να διατηρήσει τα εξωφρενικά προνόμιά του. Το έκανε γνωρίζοντας ότι ουδείς θα τολμήσει να αντιπαρατεθεί δημόσια ενάντια στα συμφέροντα των -χρυσοπληρωμένων- εργαζομένων. Ακόμη και αν το έκανε, μπορούσαν να τον τραμπουκίσουν λεκτικά ή και σωματικά. Αυτή ΄ήταν η ισχύς του συνδικαλιστικού κινήματος κατά τις ασύδοτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης. Σήμερα οι “οπαδοί της Ολυμπιακής” λουφάζουν απολαμβάνοντας τα “λύτρα” που πήραν ως αποζημίωση για να σταματήσουν τις αγριότητες.. Απαξιούν να εξηγήσουν τι έκαναν τότε και πόσο κόστισαν οι πράξεις τους στον ελληνικό λαό. Δεν συμβαίνει το ίδιο βεβαίως και με ομολόγους τους από άλλους κλάδους. Δεν διστάζουν να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία του κράτους ή σε συμπολίτες μας. Δεν τους νοιάζει τίποτε άλλο παρά η διατήρηση των στρεβλών προνομίων τους και έχουν το θράσος να μεταχειρίζονται τις ίδιες μεθόδους. Το καλό είναι ότι η κοινωνία τους ανέχεται ολοένα και λιγότερο…

  *Ο Σταμάτης Ζαχαρός είναι Αρθρογράφος του NEWS 24/7 και Σύμβουλος Έκδοσης της 24 MEDIA (@SZacharos).

 • Η ΝΔ πάει για μαλλί

  Η ΝΔ πάει για μαλλί

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Στέφανος Τζανάκης | Ημερομηνία: 2018-01-09 10:19:19 | Πηγή: News247

  Το λεγόμενο «σκοπιανό» από τις πρώτες στιγμές της διάλυσης της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας ως σήμερα αντιμετωπίσθηκε από την ελληνική πολιτική σκηνή με δύο ταχύτητες: είτε ως σημαία ευκαιρίας, είτε ως πρόβλημα που πρέπει να κρύψουμε κάτω από το χαλί.

  Οι εντυπωσιακές δηλώσεις από την πλευρά της νέας ηγεσίας των Σκοπίων έβαλαν ξανά το θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας – και του σκληρού πολιτικού παιχνιδιού: η αξιωματική αντιπολίτευση έσπευσε να εκμεταλλευθεί κάποιες δηλώσεις του Πάνου Καμμένου με αναφορές στην απόφαση του Συμβουλίου των αρχηγών του '92 – και να θέσει ζήτημα δεδηλωμένης σε περίπτωση άρνησής του να υπερψηφίσει την όποια συμφωνία με τους γείτονες.

  Ακολούθησε νέα δήλωση Καμμένου με αναφορές στην γραμμή της κυβέρνησης Καραμανλή στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο Βουκουρέστι – και τα πράγματα θόλωσαν: εκεί που η ΝΔ περίμενε ένα κυβερνητικό στραβοπάτημα , βρέθηκε μπροστά σε μία προσπάθεια αρπαγής του καραμανλικού της δισκοπότηρου , που είναι το βέτο στο Βουκουρέστι , το οποίο ωστόσο συνδυάστηκε με την πρόταση για σύνθετη ονομασία των Σκοπίων.

  Στην πραγματικότητα, η ελληνική συναίνεση για λύση στο «σκοπιανό» είναι δεδομένη, από τη στιγμή που το «Κίνημα Αλλαγής» δεν έσπευσε να υιοθετήσει τις φαντασιώσεις της ΝΔ περί δεδηλωμένης. Αλλά τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για την αξιωματική αντιπολίτευση, από τη στιγμή που οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επιδιώκουν να εμφανιστούν ως οι πραγματικοί συνεχιστές του καραμανλισμού, ο ίδιος ο Κ. Καραμανλής δεν παίρνει θέση και οι καραμανλικοί της βόρειας Ελλάδας βρίσκουν μία αφορμή για να δείξουν την δυσφορία τους με την σημερινή ηγεσία του κόμματος.

  Επομένως, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας κινδυνεύει να πάθει το εξής: και να υποχρεωθεί να υπερψηφίσει την όποια συμφωνία για σύνθετη ονομασία – ας μην ξεχνάμε ότι στο Βουκουρέστι την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι κ.κ Κ. Καραμανλής, Ντόρα Μπακογιάννη και Βαγ. Μεϊμαράκης – και να μην έχει το παραμικρό όφελος από μία τέτοια κίνηση. Αντίθετα, να βρεθεί μπροστά σε μία ανταρσία με αφορμή το σκοπιανό – όπου διάφορες πλευρές του κόμματος θα αγκιστρωθούν σε μία σκληρή θέση , μόνον και μόνον για να αντιπαρατεθούν με την ηγεσία. Θα πρόκειται για την τέλεια περιγραφή του «πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος» - αλλά τουλάχιστον η χώρα θα έχει ξεφύγει από ένα πρόβλημα...

  * Ο Στέφανος Τζανάκης είναι διευθυντής του News247.gr.

 • Δεν είναι χαζοί στον ΣΥΡΙΖΑ για να θέλουν 'καθαρή έξοδο'

  Δεν είναι χαζοί στον ΣΥΡΙΖΑ για να θέλουν 'καθαρή έξοδο'

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Σταμάτης Ζαχαρός | Ημερομηνία: 2018-01-08 11:34:06 | Πηγή: News247

  Μπορεί να ακούγεται ωραίο ως σύνθημα. Άλλωστε στην πολιτική η έννοια “καθαρός” προσδίδει μια φρεσκάδα και υπόσχεται στους πολίτες αυτό που τους λείπει. Ο τρόπος όμως με τον οποίο ορίζει ο καθείς τις συνέπειες της “καθαρής” εξόδου, είναι διαφορετικός και κατά κανόνα εγκυμονεί κινδύνους για τη σταθερότητα της χώρας και ενδεχομένως της ίδιας της Κυβέρνησης.

  Διότι κακά τα ψέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ ρίσκαρε πολύ και ανέλαβε μεγάλο πολιτικό κόστος προκειμένου να μπορεί να πανηγυρίζει με την επιτυχία της εφαρμογής ενός προγράμματος που διατείνεται ότι δεν του ανήκει. Αρκετοί πολίτες πιστεύουν λοιπόν ότι μετά το πέρας του “μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ”, θα επιστρέψουμε στις ένδοξες ημέρες του παρελθόντος. Τότε που οι πλαστικές σακούλες δίδονταν δωρεάν και δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα…

  Αυτή είναι για πολλούς η έννοια της καθαρής εξόδου. Ξεμπερδεύουμε δηλαδή με το στενό κορσέ της επιτροπείας και αρχίζουμε πάλι τις ασωτίες. Διορισμοί, επιδόματα, ρεμούλα και “ελαστικότητα” στην εφαρμογή των νόμων. Ιδίως των φορολογικών. Αυτά ονειρεύεται μια μερίδα του πληθυσμού που γαλουχήθηκε με τα ιδανικά του παρασιτισμού και του πελατειακού κράτους.

  Στον ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο δεν τρελάθηκαν. Ούτε είναι αυτόχειρες ώστε να γκρεμίσουν σε μερικούς μήνες όλ’ αυτά που έχτισαν αναλαμβάνοντας τεράστιο πολιτικό κόστος, που ουδείς άλλος τόλμησε να αναλάβει. Όλ’ αυτά δηλαδή που δεν ήθελαν να κάνουν αλλά τελικά το αποτέλεσμα τους, τους εξέπληξε θετικά και βρήκαν τρόπο να ασπαστούν τις μεθόδους των δανειστών. 

  Θέλουν φυσικά να απαλλαγούν από την στενή εποπτεία. Για λόγους επικοινωνιακούς και πρακτικούς. Επικοινωνιακά διότι η “καθαρή έξοδος” εμπεριέχει κάτι από τη φρεσκάδα που λείπει από την εγχώρια πολιτική σκηνή. Διότι υπάρχουν πολίτες που φαντασιώνονται τις ένδοξες ημέρες του παρελθόντος και ουδείς μπαίνει στον κόπο να τους χαλάσει το όνειρο. Η σκληρή πραγματικότητα θα αναλάβει να τους δώσει ένα γερό χαστούκι.

  Πρακτικά, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορεί να κάνει τακτικούς ελιγμούς χωρίς το άγρυπνο μάτι της Τρόικας. Οχι σπουδαία πράγματα, αλλά κινήσεις που θα ενισχύουν το προφίλ του, χωρίς να κινδυνεύει από το ξεμπρόστιασμα των δανειστών, όπως συνέβη με τις επιδοματικές πολιτικές, όταν οι δανειστές ανέλυσαν το πώς η Κυβέρνηση περιέκοψε κοινωνικές δαπάνες όλο το 2017 για να μοιράσει επιδόματα στο τέλος.

  Κατά τα άλλα, η Κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να εφαρμόζει πιστά το πρόγραμμα με το οποίο πορεύθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Η άλλη μέθοδος, η μέθοδος του τίποτα και της αμπελοφιλοσοφίας που εφάρμοσε στο πρώτο εξάμηνο του 2015, αποδείχθηκε καταστροφική για τη χώρα και παρά λίγο για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα την ξαναεφαρμόσει. Να είστε σίγουροι.

  Κάνοντας “ταμείο”, η Κυβέρνηση θα επιχειρήσει να μην υπογράψει καμία νέα σύμβαση με τους δανειστές. Θα ήταν καταστροφικό για το image της να υπογράψει για τρίτη φορά κάποιου είδους σύμβαση από την οποία θα απορρέουν υποχρεώσεις. Παραμένουν φυσικά όσα ήδη έχει υπογράψει το περυσινό καλοκαίρι και όσα θα επικυρώσουν οι κυβερνητικοί βουλευτές -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- την ερχόμενη εβδομάδα.

  Κυρίως όμως παραμένει η λογική με την οποία ήρθε σε επαφή η εγχώρια αριστερά όταν έγινε “κυβερνώσα”. Γνωρίζουν πλέον ότι “λεφτά δεν υπάρχουν” και οι παροχές -αν δίδονται- θα δίδονται με μέτρο. Μαζι με την Κυβέρνηση, το συνειδητοποίησαν και οι Έλληνες πολίτες. Τουλάχιστον η πλειοψηφία. Χωρίς μάλιστα κάποιον να υποδαυλίζει την κοινωνική αναταραχή φαίνεται ότι το ασπάστηκαν κιόλας. Η χώρα ευτυχώς δείχνει ότι θα συνεχίσει να πορεύεται με δημοσιονομική πειθαρχία που θα ζήλευαν και οι Γερμανοί, ακόμη και μετά την “καθαρή έξοδο” του καλοκαιριού.

  Καλή Χρονιά.

  *Ο Σταμάτης Ζαχαρός είναι Αρθρογράφος του NEWS 24/7 και Σύμβουλος Έκδοσης της 24 MEDIA (@SZacharos)

 • Οι εξαποδώ

  Οι εξαποδώ

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Βαγγέλης Δεληπέτρος | Ημερομηνία: 2018-01-08 08:18:06 | Πηγή: News247

  Ότι βρέθηκαν μερικοί παλαιοημερολογίτες να ακολουθήσουν έναν παπά που αποφάσισε να ξορκίσει τον εξαποδώ και άρχισαν τα Κύριε ελέησον και τα Παναγιά βοήθα γύρω από το άγαλμα «Phylax» στο Παλαιό Φάληρο, δεν με παραξένεψε. Πάντοτε, σε κάθε χώρα, υπάρχει ένα ευάριθμο τμήμα του πληθυσμού που ζει σε προηγούμενους αιώνες και το οποίο μάλιστα, σε περιόδους κρίσης, αυξάνεται σχετικά.

  Περισσότερο με παραξενεύει ότι ο άφαντος τόσους μήνες Σώρρας επανεμφανίζεται με μια κωλοτούμπα που αξίζει παγκόσμιο μετάλλιο στο παπατζηλίκι, καλώντας τους οπαδούς του να ξεχάσουν τα περιβόητα ομόλογα που τάχα θα μας ξεχρέωναν και να εξοφλήσουν τα χρέη τους με μετρητά, και αυτοί οι κακομοίρηδες εξακολουθούν να είναι οπαδοί του.

  Μερικοί μάλιστα, όπως εκείνοι οι γραφικοί τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη, οργανώνουν και πικετοφορίες μέσα στις γιορτές στους κεντρικούς δρόμους, θέλοντας προφανώς να προσηλυτίσουν και άλλους στον δρόμο που δείχνουν τα «Ελλάνια πρωτόκολλα» και άλλες σαχλαμάρες.

  Αυτό πάντως που με προβληματίζει, και μάλιστα πολύ, είτε στην επιμονή των μελών της «Ελλήνων Συνέλευσις» του Σώρρα να «σώσουν» την Ελλάδα διά του παγανισμού, είτε στη... χριστιανική αγανάκτηση όσων φρικίασαν από το άγαλμα, είναι το ακροδεξιό υπόβαθρο των αντιδράσεών τους, που όσο κι αν προσπαθούν να το κρύψουν δεν βγαίνει από το φόντο των «κινητοποιήσεων».

  Γιατί όλα αυτά, τα διόλου γραφικά, αλλά απολύτως επικίνδυνα, από τις παλαιοημερολογίτικες ψαλμωδίες μέχρι τον... λιθοβολισμό του γλυπτού από ανώνυμους «αγανακτισμένους», συμπεριλαμβανομένου του «ψηφιακού» πετροβολήματος στα social media από τους ακροδεξιούς «ανησυχούντες», ξεκίνησαν όταν ο Παναγιώταρος, το γνωστό και μη εξαιρετέο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, «διαμαρτυρήθηκε» με ερώτησή του στη Βουλή για τη «δαιμονική φιγούρα».

  Η εξήγηση βέβαια του μένους είναι απλή: Μετά τις αποκαλύψεις στη δίκη για τον φόνο του Παύλου Φύσσα και τις επιθέσεις κατά μεταναστών, οι χρυσαυγίτες χρειάζονται επειγόντως μετατόπιση της συζήτησης και μια έστω συμβολική «επιτυχία».

  Έτσι, παλιά τους τέχνη κόσκινο, πατάνε πάνω στον «φύλακα» του κιτς και μεταμφιέζονται πάλι σε αγανακτισμένους, ανησυχούντες πολίτες, όπως πριν από μερικά χρόνια στον Αγιο Παντελεήμονα, τότε που άρχισαν να βγαίνουν από τα λαγούμια τους.

  (Φωτογραφία: Sooc)

  *Ο Βαγγέλης Δεληπέτρος είναι Διευθυντής Σύνταξης στο Έθνος

 • Η Ζωή είναι δύσκολη

  Η Ζωή είναι δύσκολη

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Παύλος Μεθενίτης | Ημερομηνία: 2018-01-07 14:11:32 | Πηγή: News247

  Το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη συνέντευξη της Περιστέρας Μπαζιάνα ήρθε μέσω σόσιαλ μίντια: η Πρόεδρος του Κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», η πρώην βουλευτής του Σύριζα, η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, και πρώην υποψηφια βουλευτής με τη «Λαϊκή Ενότητα», έγραψε, επί λέξει, στο Φέισμπουκ: «Σήμερα έβαλαν να μιλήσει την πρώην ασυμβίβαστη αριστερή, που θα χώριζε τον Τσίπρα αν υπέγραφε Μνημόνιο. Που τώρα πηγαίνει σε δεξιώσεις με τουαλέτες και γίνεται καθηγήτρια στην...Κίνα. Κάπως πρέπει να ξεπληρώσει τις φωτογραφικές ρυθμίσεις με τις οποίες ο άντρας της τής χτίζει την καριέρα της. Θα το διαβάσω όλο και θα επανέλθω.»

  Προσωπικά, η συνέντευξη της συζύγου του Πρωθυπουργού δεν με ενδιέφερε – τη διάβασα γιατί έπρεπε. Η κυρία Μπαζιάνα δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο, δεν είναι ο Πρωθυπουργός, είναι η σύζυγός του. Ναι μεν είναι κοντά του, αλλά στη συνέντευξη μίλησε ως «απλός πολίτης», όπως δήλωσε. 

  Με την ίδια λογική, δεν θα με ενδιέφερε ούτε μια συνέντευξη της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη, ή της Δάφνης Σημίτη, της Νατάσας Καραμανλή, της Μελάνιας Τραμπ, ούτε του Ντένις Θάτσερ, ή του κυρίου Ξαβιέ Τζοκάντι, του συντρόφου της Κριστίν Λαγκάρντ, ας πούμε.  Δεν μαθαίνω τίποτα ενδιαφέρον, πολιτικά εννοώντας, από τέτοιου είδους συνεντεύξεις. 

  Όλοι αυτοί, τί θα πούνε; Φυσικά, το αναμενόμενο: θα υποστηρίξουν κριτικά (για να τηρήσουν τα προσχήματα) τον (ή την) σύντροφό τους, και τέλος – δεν βγαίνει καμία είδηση από όλα αυτά τα σοβαρά,  ή σοβαροφανή, πολιτικά κοσμικογραφήματα. Άλλωστε κάποια από αυτά δεν είναι παρά «κουτσομπολίστικη δημοσιότητα της κλειδαρότρυπας», όπως χαρακτηρίζει η ίδια η Περιστέρα Μπαζιάνα τη δημοσιότητα που εξ ανάγκης παίρνει ο/η σύντροφος ενός πολιτικού. 

  Όμως, ενώ η συνέντευξη της κ.Μπαζιάνα, θα έπρεπε να έχει την απήχηση που της αξίζει, ούτε περισσότερη ούτε λιγότερη, αίφνης ένα μεγάλο φάσμα του πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου (από τον κωμικοτραγικό κ. Λεβέντη, μέχρι κάποιους εγκρίτους, λέμε τώρα, πολιτικούς σχολιαστές), επετέθη τόσο στη δημοσιογράφο της Εφημερίδας των Συντακτών, στην κ. Έφη Μαρίνου, όσο και στο πρόσωπο της συνεντευξιαζομένης της. Κι αυτή η επίθεση, χοντρικά, λέει: ο Τσίπρας βλέπει τα σκούρα, και ρίχνει στην επικοινωνιακή μάχη τις εφεδρείες του, τη σύζυγό του.

  Αυτό, και με το συμπάθιο, είναι βλακώδες. Ποτέ άλλοτε, από το δημοψήφισμα και τις εκλογές του 2015 και μετά, ο Τσίπρας δεν ήταν σε ισχυρότερη θέση – πράγματι, γεννάνε και τα κοκκόρια του. Με την απίστευτη τύχη να έχει ως κύριο αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οικονομία να τσιμπάει ανοδικά, ίσως νομοτελειακά, μετά από από μια επταετία που είχαμε πιάσει πάτο, αλλά πάντως να τσιμπάει, με την έξωθεν καλή μαρτυρία από τους θεσμούς, με τον ελληνικό λαό να μην εξεγείρεται για τα δεινά του, ίσως λόγω της κόπωσης και του σοκ μετά από τα απανωτά μνημόνια, με ένα φώς να αρχίζει να διακρίνεται στην άκρη του τούνελ, που μπορεί και να είναι η έξοδος, με όλα αυτά λοιπόν, ο Τσίπρας απλά δεν χρειάζεται να «βγάλει τη γυναίκα του στο κλαρί», όπως δήλωσε ο ογκόλιθος της πολιτικής σκέψης, ο Βασίλης Λεβέντης.

  Ο Τσίπρας απλά δεν έχει ανάγκη από τη βοήθεια της γυναίκας του – μια χαρά τα καταφέρνει και μόνος του. Ίσως γιατί οι Έλληνες αναγνωρίζουν πως η σύγκριση με τους πολιτικούς του αντιπάλους, με όλους απ’ αυτούς, τον ευνοεί...

  Οπότε, όλη αυτή η εμπάθεια, όλη αυτή η κακοπιστία και η χολή, εάν μιλάμε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, οφείλεται μόνο σε ένα λόγο: στο φθόνο. Η αυταρχικότητα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο υπέρογκος εγωισμός της, η γιγαντιαία εικόνα που έχει για τον εαυτό της, απλά δεν της επιτρέπουν να αποδεχτεί το γεγονός πως κάποια άλλη γυναίκα, πλην αυτής, συζητιέται και προβάλλεται τόσο. Που μάλιστα, δεν είναι καν πολιτικός. Ή κομματάρχης...

  Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατηγορεί την «πρώην ασυμβίβαστη αριστερή» Περιστέρα Μπαζιάνα για συμβιβασμό, δεξιώσεις και τουαλέτες, όταν διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής, άφησε εποχή...  Η  Αυτοκράτειρα του Κοινοβουλίου, που περιόδευε στους διαδρόμους της Βουλής με τη μύτη της να δείχνει τον Πολικό Αστέρα ψηλά στον ουρανό, με την ακολουθία των παρατρεχάμενών της να ψέλνουν ύμνους στην Αυτής Προεδρικότητα, είναι αστείο να κατηγορεί την Μπαζιάνα...

  Οι Έλληνες έκλεισαν με την ψήφο τους την πόρτα της Βουλής στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Φαίνεται πως αυτό δεν τους το συγχώρησε ποτέ. Κι επειδή δεν γίνεται να τους βρίσει γι’ αυτή την απόφασή τους, βρίζει την Μπαζιάνα. Που μπορεί να μην έχει θεσμικό ρόλο, που δεν είναι παρά μια ακόμα αριστερή πολίτης, επιστήμων, εργαζόμενη, σύζυγος και μητέρα, έχει όμως αξιοπρέπεια.

  *Ο Παύλος Μεθενίτης είναι δημοσιογράφος του Ραδιοφώνου 24/7.

 • Η συνιστώσα ΛΑΟΣ και η Λίγκα του Βορρά

  Η συνιστώσα ΛΑΟΣ και η Λίγκα του Βορρά

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Λευτέρης Αρβανίτης | Ημερομηνία: 2018-01-06 12:32:03 | Πηγή: News247

  Ο επικοινωνιολόγος Γιάννης Λούλης που γνωρίζει όσο λίγοι τη Νέα Δημοκρατία, σε πρόσφατη συνέντευξη του στην ΕΦ.ΣΥΝ. εκτιμά πως η ΝΔ δεν έγινε ποτέ ένα γνήσιο κεντροδεξιό κόμμα. Αντίθετα ισχυρίζεται πως η στροφή του Κώστα Καραμανλή στο μεσαίο χώρο δεν ολοκληρώθηκε, με τον Αντώνη Σαμαρά να λειτουργεί ως «η επιτομή της δεξιάς στροφής», συνομιλώντας με την Χρυσή Αυγή και ακραία στελέχη. Ο Λούλης πιστεύει πως τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον έχει καταπιεί το κόμμα του.

  Ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος τους τελευταίους μήνες, θεωρείται ένας «γραμμιτζής» αρθρογράφος, που αποτυπώνει τις απόψεις στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο για τον στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος.

  Γράφει λοιπόν με αφορμή το Μακεδονικό, εξηγώντας τι σημαίνει σκληρή αντιπολίτευση, πως «το μόνο που δεν πρέπει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το καλό παιδί» κι ας ξεφύγει και κανένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Ο Πανούτσος θεωρεί πως η υπόθεση του ονόματος της ΠΓΔΜ, είναι η χρυσή ευκαιρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, να φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, αρκεί να μην συμπεριφερθεί σαν να «είμαστε στη βουλή των λόρδων».

  Τα όσα λένε με διαφορετική συγκρότηση, εμπειρία και βαρύτητα οι κ.κ. Λούλης και Πανούτσος μας δίνουν μια εικόνα της σημερινής ΝΔ και μια πρόγευση για την στάση που θα κρατήσουν τα στελέχη της στο Μακεδονικό. Πρόκειται για ένα κόμμα που η ταυτότητα του γράφει παραδοσιακή Δεξιά με ακροδεξιούς θύλακες, καθώς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ ο μετασχηματισμός του σε μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη.

  Παράλληλα οι νεόκοποι οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποσώς ενδιαφέρονται για την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, ακόμη και για την ίδια την πολιτική. Στην πλειοψηφία τους είναι άνθρωποι που δεν άντεξαν την διακυβέρνηση της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ και κινητοποιήθηκαν σε έναν αγώνα, για την επαναφορά των νόμιμων ιδιοκτητών στην εξουσία.

  Με αυτά τα δεδομένα καθορίζεται η στάση της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της ονομασίας της FYROM και δεν είναι καθόλου εύκολο να βγει αλώβητη, αν και εφόσον οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν και κληθεί να πάρει σαφή θέση. Ήδη ο Άδωνις Γεωργιάδης, που εκπροσωπεί την άκρα Δεξιά στο εσωτερικό του κόμματος ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην «κάνει τον χρήσιμο ηλίθιο» και διευκολύνει την κυβέρνηση, ενώ έχει επανειλημμένα δηλώσει πως για το θέμα «οι θέσεις μου παραμένουν οι ίδιες και είναι γνωστές. Αντί να εκφράζονται από τον ΛΑ.Ο.Σ θα εκφράζονται από τη ΝΔ».

  Λύση χωρίς τον όρο Μακεδονία δήλωσαν πως επιθυμούν και οι Απόστολος Τζιτζικώστας και Θόδωρος Καράογλου. Το σύνολο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, είτε κρύβονται, είτε δηλώνουν ανοιχτά πως δεν συμφωνούν ούτε με τη λεγόμενη εθνική γραμμή του 2008, που άλλωστε δεν αποτύπωνε τη βούληση της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αποτελούσε διπλωματική επιλογή για να χρεωθούν οι γείτονες, την αποτυχία των διαπραγματεύσεων.

  Το Μακεδονικό για τη Νέα Δημοκρατία είναι παλιά πληγή και έμπειρα στελέχη δέχονται πιέσεις να βγουν στην επίθεση. Όπως ο Άδωνις δηλώνει ότι εκφράζει το ΛΑΟΣ στη ΝΔ, έτσι και Νικήτας Κακλαμάνης ξαναέγινε Πολιτική Άνοιξη και κατήγγειλε την διακήρυξη 200 μελών του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία αναφέρεται ότι τα Σκόπια πρέπει να ονομαστούν «Μακεδονία». Ζήτησε μάλιστα τη σύγκλιση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ τόνισε ότι η θέση του είναι σκληρότερη από της ΝΔ.

  Με δεδομένη την επιλογή για σκληρή αντιπολίτευση άνευ όρων και την εκφρασμένη άποψη των συνιστωσών ΛΑΟΣ, Πολιτικής Άνοιξης και της “Λίγκας του Βορρά”, διαμορφώνεται μάλλον ένα δυσχερές περιβάλλον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είτε θα υποχρεωθεί να υπαναχωρήσει στους ακραίους του κόμματος, είτε να κρυφτεί πίσω από την καραμανλική «εθνική γραμμή» του 2008, με τον κίνδυνο διάσπασης να είναι ορατός.

  Κάπως έτσι εξηγείται και το άγχος του γραμματέα, Λευτέρη Αυγενάκη, να προλάβει τη συμμετοχή των γαλάζιων στελεχών στα συλλαλητήρια που οργανώνονται για το τέλος του μήνα. Γιατί κανείς δεν αποκλείει μαζί με Χρυσαυγίτες και γραφικούς Μακεδονομάχους, να βρεθούν στην παρθενική τους εμφάνιση και οι οπαδοί ενός κόμματος, που θα κινείται λίγο δεξιότερα της ΝΔ.

  *Ο Λευτέρης Αρβανίτης είναι δημοσιογράφος και υπεύθυνος του γραφείου της 24MEDIA στη Θεσσαλονίκη

 • Το Σκοπιανό και ο μουντζούρης

  Το Σκοπιανό και ο μουντζούρης

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Βίκυ Σαμαρά | Ημερομηνία: 2018-01-05 14:07:20 | Πηγή: News247

  Όταν παίζεις πόκερ, δεν αποκαλύπτεις τα χαρτιά σου στον αντίπαλο. Μία βασική αρχή, που ως χώρα δεν ξέρουμε όταν διαπραγματευόμαστε και που έχουμε ξεχάσει και στο ζήτημα του Σκοπιανού.

  Η ΠΓΔΜ, που είναι και αυτή που "καίγεται" για το θέμα της ονομασίας δεν έχει πάρει θέση, ενώ εμείς έχουμε σπεύσει να τοποθετηθούμε και να αλληλοκαρφωθούμε, μετατρέποντας το εθνικό αυτό ζήτημα σε αφορμή εσωτερικής, κομματικής αντιπαράθεσης. Και μάλιστα, συμφωνώντας ή διαφωνώντας με μία θέση προ δέκα ετών. Λες και δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες από το 2008. Εκτός εάν αίφνης το πολιτικό σύστημα θεωρεί θέσφατο τη θέση που είχε πάρει τότε, σε μία πολύ συγκεκριμένη συγκυρία και ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο και διεθνώς και στα Βαλκάνια, η κυβέρνηση Καραμανλή, τον οποίο τότε πολλοί σημερινοί τιμητές είχαν λοιδωρήσει για το Βουκουρέστι.

  Πέραν όλων των άλλων, το ΑΕΠ της Ελλάδας τότε ήταν ίσο με το ΑΕΠ σχεδόν όλων των Βαλκανίων. Οι ελληνικές τράπεζες κυριαρχούσαν στα Βαλκάνια γενικώς και στα Σκόπια ειδικώς. Αλλά σήμερα στη θέση τους είναι οι αυστριακές τράπεζες και η Ελλάδα μόλις τώρα μετά από οκτώ χρόνια μνημονιακής αποσάρθρωσης ελπίζει σε φως στην άκρη του τούνελ.

  Ας το πούμε άλλη μία φορά: Όταν σπεύδεις να ανοίξεις τα χαρτιά σου, ενώ δεν είσαι εσύ ο επισπεύδων, κινδυνεύεις να μείνεις με το μουντζούρη μίας δυσλειτουργικής λύσης ή μίας αποτυχίας στο χέρι. Το 2008 για παράδειγμα η διπλωματική επιτυχία ήταν σε σημαντικό βαθμό ότι την αποτυχία εν τέλει της συζήτησης για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό τη χρεώθηκαν τα Σκόπια. Το Βουκουρέστι λοιπόν σε ό,τι αφορά στην ουσία της συζήτησης ήταν ένα ναυάγιο. Αλλά εμείς δέκα χρόνια μετά, ξεκινάμε ξανά το ταξίδι από το σημείο εκείνου του ναυαγίου.

  Έχει δίκιο λοιπον η Κατερινα Παπακώστα όταν λέει ότι η συζήτηση θα έπρεπε να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Όχι για να πούμε "ηρωικό όχι" ή "ρεαλιστικό ναι" σε κάτι. Αλλά ακριβώς γιατί δεν έχουμε κανένα όφελος να τοποθετηθούμε εκ των προτέρων, την ώρα που η ΠΓΔΜ κάνει μεν κινήσεις καλής θέλησης, όπως όμως αναγνώρισε και η Κομισιόν, δεν έχει ακόμη ανοίξει κανένα χαρτί. Και να μην ξεχνάμε ότι καμία φορά, καμία λύση μπορεί να είναι η καλύτερη λύση. Όχι για την ΠΓΔΜ, ούτε για τις ΗΠΑ. Αλλά την Ελλάδα το μόνο που πρέπει να την ενδιαφέρει είναι το δικό της συμφέρον. Το κύριο ερώτημα λοιπόν, το μόνο ερώτημα που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι: Πως ξεκινώντας από μηδενική βάση θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αντάλλαγμα ως χώρα για να συμφωνήσουμε σε κάτι που στην πραγματικότητα δεν καίει εμάς.

  ΥΓ: Ορισμένοι κόπτονται για άλλη μία φορά για το δικαίωμα "γεωγραφικού προσδιορισμού" της γείτονος. Μόνο που το πρόβλημα εν προκειμένω είναι ότι το όνομα συνοδεύεται από αγάλματα του Μεγαλέξανδρου, χάρτες και μεγαλόστομες διακηρύξεις. Κι επιπλέον, τελικά το μεγάλο αγκάθι δε θα είναι το όνομα αλλά η ιθαγένεια που θα αναγράφεται στις ταυτότητες των σλαβικής (βουλγάρικης) ή αλβανικής καταγωγής πολιτών αυτού του κρατιδίου, που αναζήτησε απεγνωσμένα μία ενιαία ταυτότητα στο όρο "Μακεδονία".

  *H Βίκυ Σαμαρά είναι αρχισυντάκτρια πολιτικού του News24/7

  Πηγή φωτογραφίας: Sooc.gr

 • Κάν' το όπως η Ισλανδία και στην ισότητα φύλων

  Κάν' το όπως η Ισλανδία και στην ισότητα φύλων

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Χρήστος Δεμέτης | Ημερομηνία: 2018-01-04 14:29:57 | Πηγή: News247

  Η Ισλανδία είναι μια χώρα 335.000 μόλις κατοίκων με την οικονομία της να στηρίζεται στον τουρισμό και την αλιεία. Η μικρή αυτή χώρα των Βίκινγκς είναι η πρώτη στη λίστα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων εδώ και εννέα ολόκληρα χρόνια.

  Σήμερα, η Ισλανδία γίνεται η η πρώτη χώρα στον κόσμο που κρίνει παράνομη την ανισότητα πληρωμών μεταξύ ανδρών και γυναικών με τον νέο νόμο να περνά από τη Βουλή με ψήφους της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης.

  Η νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ στην Ισλανδία από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει πρόστιμα για κάθε εταιρεία ή κυβερνητική υπηρεσία με περισσότερους από 25 υπαλλήλους που δε διαθέτει το κυβερνητικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες της εταιρείας αμείβονται με ίσο τρόπο. Στόχος είναι να εξαλειφθεί έως το 2022 το χάσμα στη μισθοδοσία μεταξύ ανδρών και γυναικών σε μια χώρα όπου το κοινοβούλιο αποτελείται από γυναίκες στο 38% του. Πρωθυπουργός είναι άλλωστε η Κάτριν Γιακομπσντότιρ.

  "Ο νέος νόμος της Ισλανδίας μπορεί να βοηθήσει να αλλάξουν οι συμπεριφορές προς τις γυναίκες στην εργασία, αλλά και στην πολιτική, και να εμπνεύσει κι άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο", δήλωσε η Βιρζινί Λε Μασόν από το ινστιτούτο ODI, μιλώντας στο Thomson Reuters Foundation.

  Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως περισσότερες χώρες πρέπει πλέον να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Βίκινγκς μιας και σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, πέρυσι το οικονομικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ανήλθε στο 58%, ενώ με αυτόν τον ρυθμό εκτιμάται ότι οι γυναίκες θα πρέπει να περιμένουν 217 χρόνια μέχρι να φτάσουν στο σημείο να αμείβονται εξίσου με τους άνδρες και να εκπροσωπούνται εξίσου στους εργασιακούς χώρους, αλλά και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια του πλανήτη. Προβλέψεις, καθόλου αισιόδοξες.

  Ένας από τους πρώτους πολιτικούς που πήραν θέση υπέρ του μέτρου, ήταν ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς. "Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των αδελφών μας στην Ισλανδία και να απαιτήσουμε ίσο μισθό για ίση εργασία τώρα, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή σεξουαλικότητας", έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο Facebook αποσπώντας θετικά σχόλια.

  Αναρωτιέστε πού βρίσκεται η χώρα μας στη σχετική λίστα του WEF; Μόλις στην 78η θέση, σε σύνολο 144 χωρών. Η χώρα μας σημειώνει μεν πρόοδο, μιας και από το 2016 ανέβηκε κατά 14 μονάδες (ήταν στην 92η θέση), ωστόσο χρειάζονται πολλά ακόμη να γίνουν, εντατικοποιώντας το ζήτημα από τις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης, με συχνότερες καμπάνιες ενημέρωσης, περαιτέρω κίνητρα και ενδεχομένως, παρόμοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

   

  Προφανώς, ένα μέτρο σαν αυτό που πήρε η Ισλανδία θα βοηθούσε. Το αν θα υλοποιηθεί ποτέ κάτι τέτοιο, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης.

  Μιλώντας με αριθμούς:

  Το 2017, η δυτική Ευρώπη παρέμεινε η περιοχή με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων των φύλων, μπροστά από τη βόρεια Αμερική. Οι περιοχές της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής αντίθετα κατατάχθηκαν στις χαμηλότερες θέσεις.

  Μεταξύ των κρατών της Ομάδας των Είκοσι (G20), η Γαλλία κατατάσσεται πρώτη σε ό,τι αφορά την ισότητα ανδρών-γυναικών, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική και την Αργεντινή.

  Στη γενική κατάταξη, στην οποία κυριαρχούν χώρες της βόρειας Ευρώπης—Ισλανδία, Νορβηγία, Φινλανδία—η Γαλλία κέρδισε έξι θέσεις και ανέβηκε στην 11η, χάρη κυρίως στην πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την ισότητα στο πεδίο της πολιτικής. Το 2006, όταν δινόταν στη δημοσιότητα η πρώτη έκθεση, η Γαλλία βρισκόταν στην 70ή θέση.

  Αντίθετα, οι ΗΠΑ έχασαν τέσσερις θέσεις και κατατάσσονται πλέον στην 49η θέση της γενικής κατάταξης, κυρίως λόγω της μείωσης της αντιπροσώπευσης των γυναικών στην πολιτική.

  Φωτογραφία: AP Photo/David Keyton - Απεικονίζονται μαθητές στο Borgarholtsskoli high school του Reykjavik σε μάθημα ισότητας φύλων

  *Ο Χρήστος Δεμέτης είναι αρχισυντάκτης του News 24/7

 • Ακροδεξιός, γραφικός και αντιπρόεδρος

  Ακροδεξιός, γραφικός και αντιπρόεδρος

  Κατηγορία: Γνώμες | Συντάκτης: Λευτέρης Αρβανίτης | Ημερομηνία: 2018-01-04 12:55:46 | Πηγή: News247

  Λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές του 2012 στην κοινή γνώμη συστήνεται ο κ.Ιφικράτης Αμυράς. Ένας εμφανώς «ιδιαίτερος» τύπος που μέσω αναρτήσεων του στο youtube καλεί σε ένα ιδιότυπο αντάρτικο πόλεων, ενάντια στους κατακτητές. Είναι η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των ψηφοδελτίων του δέχεται προτάσεις υποψηφίων και δίχως κανένα φοβερό σκανάρισμα ή αυστηρό κριτήριο –αποδείχτηκε περίτρανα στη συνέχεια- συζητά τη συμμετοχή τους στις εκλογές. Για την περίπτωση Αμυρά ενημέρωσε τότε την Κουμουνδούρου ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που ζει και εργάζεται πλέον στις Βρυξέλλες και το όνομα του σβήστηκε από τη λίστα των πιθανών υποψηφίων.

  Παρόλο που τα αντανακλαστικά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν άμεσα και άπαντες διαβεβαίωναν ότι ο Αμυράς δεν είχε καμία σχέση με το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή τη έλεγε πως «Σοκ προκαλεί η σημερινή αποκάλυψη, ότι ο κ. Ιφικράτης Αμυράς, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σε δημόσια παρέμβασή του, καλεί ομάδες πολιτών να κάνουν αντάρτικο πόλεων», για να συμπληρώσει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες απόψεις τις αποσιωπά, αλλά δεν τις καταδικάζει. Τις υποθάλπει και τις ενθαρρύνει». Τελικά ο τότε εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Γιάννης Μιχελάκης, κατέθεσε στον εισαγγελέα και προσκόμισε το DVD της διαδικτυακής εκπομπής και πλήρη απομαγνητοφώνηση των λεχθέντων, ενώ αργότερα στον Αμυρά ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος.

  Λίγα μόλις χρόνια μετά, ένας επίσης «ιδιαίτερος» τύπος, ο ραβίνος Μορντεχάι Φριζή, σε ένα βίντεο στο youtube λέει απίθανα πράγματα, με αφορμή την επίθεση του Ρουβίκωνα στην πρεσβεία του Ισραήλ, τα οποία σπεύδει να αποδεχτεί πλήρως ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει «απλά άψογος» για έναν τύπο που θυμίζει parody account, καλεί σε δολοφονίες Ελλήνων πολιτών, εκφράζει ανοιχτά ακροδεξιές και ρατσιστικές απόψεις και αποδοκιμάζεται ακόμη και από τη καθόλου μετριοπαθή πρεσβεία του Ισραήλ.

  Αν η υπόθεση Αμυρά έφτασε μέχρι τον εισαγγελέα, στην περίπτωση του κ.Φριζή οι αντιδράσεις περιορίζονται σε μια χαμηλής έντασης αποδοκιμασία, αφού για το θέμα έχει προηγηθεί η ανακοίνωση της πρεσβείας του Ισραήλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χάνει ακόμη μια ευκαιρία να «τελειώσει» από αντιπρόεδρο τον Άδωνη και να απαλλαγεί όχι μόνο από τον κύριο εκφραστή της ακροδεξιάς τάσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από ένα πολιτικό στέλεχος που εμφανώς πλέον κάνει ζημιά στο κόμμα.

  Τελευταία διαγραφή με σαφές ιδεολογικό πρόσημο στη Νέα Δημοκρατία, παραμένει αυτή του Σωτήρη Χατζηδάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς διέγραψε το ιστορικό γαλάζιο στέλεχος όταν έκανε λόγο για ακροδεξιά σταγονίδια εντός της ΝΔ. «Ακροδεξιά σταγονίδια κάτω από την ταμπέλα της λαϊκής δεξιάς επιχειρούν να αλλοιώσουν την ιδεολογική ταυτότητα της Ν.Δ.» δήλωνε τότε ο κ. Χατζηγάκης και συμπλήρωνε πως «η Ν.Δ. που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έχει μέσα και φιλελεύθερους και λαϊκή δεξιά και μεσαίο χώρο. Όλες μαζί αυτές οι τάσεις συγκροτούν τη Ν.Δ που κανείς δεν μπορεί να αλλάξει».

  Για τα όσα έλεγε ο «αβερωφικής» προέλευσης Τρικαλινός πολιτικός δικαιώνεται σήμερα πανηγυρικά. Πράγματι η ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας έχει αλλοιωθεί και μια νέα ακροδεξιά τάση έχει αντικαταστήσει το «μεσαίο χώρο». Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα στο οποίο δεν χωράει η Κατερίνα Παπακώστα, αλλά μπορεί κανείς να μπερδεύει τον αντιπρόεδρο με ένα ακροδεξιό parody account.

  *Ο Λευτέρης Αρβανίτης είναι δημοσιογράφος και υπεύθυνος του γραφείου της 24MEDIA στη Θεσσαλονίκη

           

Σπόνσορες

φιλοξενία ιστοσελίδας
Live News

 • Γίνεται φόρτωση των τελευταίων νέων σε πραγματικό χρόνο