• Επιστολή ΠΟΕΠΛΣ για τις προαγωγές

  Επιστολή ΠΟΕΠΛΣ για τις προαγωγές

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-03 13:48:07 | Πηγή: Μπλόκο

  Επιστολή προς κ. Υπουργό Ν.Α. σχετικά με το 33ο και 34ο σχολείο ΔΥΛΣ 

  Κύριε Υπουργέ, Επανερχόμαστε σε ένα ανοιχτό ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό της προσθήκης στο άρθρο 57 του Κ.Π.Λ.Σ. ν.3079/02 για την επίτευξη ίσης μεταχείρισης στο θέμα των προαγωγών μεταξύ των σχολείων ΔΥΛΣ 33ο και 34ο με το 32ο και παρακαλούμε για την εκτός διαδικασίας κατάθεση σχετικής τροπολογίας λόγω της παρέλευσης σημαντικού χρόνου προς άρση της αδικίας που οι εν λόγω συνάδελφοι υφίστανται.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Προσθήκη στο άρθρο 57

  « Οι καταταγέντες ως Κελευστές Λ.Σ στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ κατά το έτος 1999 (33ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ) που φέρουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ και κατά το έτος 2000 (34ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ) που φέρουν επίσης το βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ, προάγονται αναδρομικά από 04-10-2008 (ημερομηνία κατάταξης 04-10-1999) και 23-10-2009 (ημερομηνία κατάταξης 23-10-2000) αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ (άρθρο 57 παρ. 1γγ του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α), ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ και χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. Ο χρόνος από 04-10-2008 και 23-10-2009 αντίστοιχα, προσμετράτε για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται από την κατηγορία τους (άρθρο 57 παρ. 1α του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α). Οι προαγόμενοι κατά τα ανωτέρω τίθενται στο τέλος της επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.»

  Λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος μη πρόσληψης προσωπικού και συγκεκριμένα Υπαξιωματικών Λ.Σ από το 1988 (31ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ) έως και το 1996 (32ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ), ήτοι 8 έτη με αποτέλεσμα συμπλήρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αποστρατείας αυτών, ανάμεσα στο 31ο και στο 32ο Σχολείο Υπαξιωματικών αλλά και μετά, δημιουργούνται και υφίστανται κενές οργανικές θέσεις στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ και Ανθυπασπιστή Λ.Σ αντίστοιχα, ικανές να απορροφήσουν τους προαγόμενους του 33ου (36 στελέχη) και 34ου (46 στελέχη) Σχολείων Υπαξιωματικών Λ.Σ.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

  Με την προσθήκη της παρούσας παραγράφου στο άρθρο 57 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α), επιτυγχάνεται ισονομία των προερχομένων στελεχών από Λιμενοφύλακες των 33ου και 34ου Σχολείων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ με το 32ο που κατατάχθηκε το 1996 και αποτελείτο αποκλειστικά από στελέχη προερχόμενα από Λιμενοφύλακες η εξέλιξη των οποίων ρυθμίστηκε με το άρθρο 16 παρ. 19 του Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ 35Α )2 . Τα 33ο και 34ο Σχολεία Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ ήταν τα τελευταία για τα οποία ίσχυσε η προϋπόθεση τριετούς προϋπηρεσίας για στελέχη προερχόμενα από Λιμενοφύλακες προκειμένου να έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ, ενώ ο χρόνος προϋπηρεσίας τους ως Λιμενοφύλακες κυμαίνεται από 4 έως 7 έτη. Σημειώνεται ότι με την παρούσα προσθήκη δεν προκαλείται διατάραξη αρχαιότητας μεταξύ των στελεχών τόσο της ίδιας σειράς όσο και της υπόλοιπης επετηρίδας, αφού η προαγωγή αφορά όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως προελεύσεως (Λιμενοφύλακες – πολίτες), στον ελάχιστο χρόνο (τριετία) για το βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ για τον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ1α εδαφ. (γγ)3 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α) .

  Όσον αφορά την παραπάνω προσθήκη, δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για το τρέχον οικονομικό έτος, καθότι η μισθολογική προαγωγή ήδη έχει συντελεστεί τόσο για το 33ο όσο και για το 34ο Σχολείο Υπαξιωματικών Λ.Σ. Συνεπώς το περιεχόμενο της παραπάνω προσθήκης αφορά μόνο σε βαθμολογική – ηθική αποκατάσταση των στελεχών. Το αυτό προκύπτει και από το ισχύον ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών που ανά βαθμό δίνονται μισθολογικές προαγωγές. Άλλωστε όπως αναφέρεται και στην προσθήκη, οποιαδήποτε λήψη αναδρομικών αποδοχών δεν υφίσταται αλλά ακόμα και αν υφίστατο δεν είναι διεκδικήσιμη.

  Επίσης, με την συγκεκριμένη ρύθμιση ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα, ενώ αποκαθίσταται το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ισονομίας ανάμεσα στα στελέχη με παρόμοια προσφορά και προσόντα στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είχαν την πρόθεση να εξελιχθούν και το νομοθετικό πλαίσιο δεν τους το επέτρεπε.

  Παρακαλούμε όπως κάνετε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προώθηση ψήφιση της ανωτέρω τροπολογίας.

  Για το Δ.Σ. 

      Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας

  Δριβάκος Γεώργιος       Κατσίνας Σωτήριος

   

 • Το ΤΕΑΠΑΣΑ στη μέγγενη του ΕΤΕΑ και ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, του Αντώνη Ζαχαριουδάκη

  Το ΤΕΑΠΑΣΑ στη μέγγενη του ΕΤΕΑ και ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, του Αντώνη Ζαχαριουδάκη

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-03 10:56:37 | Πηγή: Μπλόκο

  Με τις διατάξεις του αρθ. 220 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ-220Α) εισάγεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο στην λειτουργία των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου από την 1.1.2015 ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης εντάσσεται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Ε.Α., πλην όμως παρέχεται η δυνητική επιλογή, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων, να

  μετατραπούν οι τομείς της επικουρικής ασφάλισης (ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ-ΤΕΑΥΠΣ) έως την 31-12-2024 σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης (επαγγελματικό ταμείο).

  Για τον κλάδο πρόνοιας προβλέπεται ότι από την 1.1.2015εφαρμόζεται υποχρεωτικά, για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την ημερομηνία κατάθεσης του νόμου στην Βουλή ήτοι την 30-7-2014, η τεχνική βάση υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος με διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC)(σχετ. υπ’ αριθ. Φ.80000/1093/26/10.2.2014 Υ.Α.), ενώ παραμένει η εποπτεία στην αρμοδιότητα του κ. Υπουργού Δ.Τ.Π.Π. Στον μαθηματικό τύπο εξαγωγής της εφάπαξ παροχής ενσωματώνεται η ρήτρα «αξιόμαχου Σωμάτων». Ωστόσο, παρέχεται η δυνητική επιλογή της μετατροπής των τομέων πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ.- Τ.Π.Υ.Α.Π.- Τ.Π.Υ.Π.Σ.), μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων, έως την31-12-2014 σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης (επαγγελματικά ταμεία).

  Ε.Τ.Ε.Α.
  Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει έδρα την Αθήνα .Συστάθηκε βάσει του Ν.4052/2012 Κεφ.ΙΑ αρθρ 35-48. Λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση και μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί σε αυτό:
  -το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),
  -οι τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ): Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ) & Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας & Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ)
  -το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,
  -το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση,
  -οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και
  -o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.
  Στο ΕΤΕΑ έχουν μεταφερθεί όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Με το άρθρο 5 του Ν.4225/2013 ορίσθηκε ότι από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.2084/1992.

  Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά:
  1. α) οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, των οποίων τα ταμεία τομείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης είναι ενταγμένοι στο ΕΤΕΑ.
    β) οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.
  2. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, των οποίων τα ταμεία-τομείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης δεν εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση αυτών των ταμείων-τομέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης.
  Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 01.01.2001 µε βάση το διανεμητικό Σύστηµα Προκαθορισμένων Εισφορών µε Νοητή Κεφαλαιοποίηση (NDC).Το χορηγούμενο ποσό της επικουρικής σύνταξης δεν θα είναι σταθερό, καθώς με βάση τη νομοθεσία προβλέπεται «ρήτρα» μηδενικού ελλείμματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κάθε χρόνο μπορούν να αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις, ώστε να μην υπάρχουν ελλείμματα στο Ταμείο (Ν.4052/2012).Για τους ασφαλισμένους μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2000,το τελικό ποσό προκύπτει από το άθροισμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2014, και στο ποσό που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης μετά το 2015.

  ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΘΗΜΑΤΟΣ
  Η εξαγωγή οποιοδήποτε συμπεράσματος για την εφαρμογή της τεχνικής βάσης (μαθηματικός τύπος) είναι σχεδόν αδύνατη καθώς όχι μόνον δεν έχει ακόμα ερμηνευτεί και καθοριστεί η ρήτρα «αξιόμαχου Σωμάτων» που ενσωματώνεται στον συντελεστή βιωσιμότητας, αλλά και από το γεγονός ότι σύμφωνα με την ΥΑ Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313)  τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται μετά την 1.1.2014 σε όλους τους ασφαλισμένους των φορέων − τομέων πρόνοιας, θα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με την τεχνική βάση. Ερωτηματικό είναι κατά πόσον θα θεωρηθούν ως συσσωρευμένες υποχρεώσεις, και πως θα επηρεαστεί ο συντελεστής βιωσιμότητας όσων αν και συνταξιοδοτήθηκαν δεν έχουν λάβει το εφάπαξ λόγω της μη συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης (30 έτη).

  Ν.Π.Ι.Δ. Επαγγελματικά ταμεία
  Ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων στην χώρα μαςγια την λειτουργία και την ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής ασφάλισης, εισήχθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002, ως προαιρετική ασφάλιση, προβλέποντας την δημιουργία Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
  Μέχρι σήμερα έχουν μετατραπεί από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης :
  - το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
  -το Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών, -το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων και
  -το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών.
  Προβλέπεται ότι τα ΝΠΙΔ πρέπει να λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και οι παροχές να μην εξαγοράζονται προ του προβλεπόμενου από το καταστατικό χρόνου για τη συνταξιοδότηση του δικαιούχου (Ν. 4261/2014 ΦΕΚ Α΄ 107/5-5-2014), και τα υπαγόμενα σ’ αυτά πρόσωπα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΤΕΑ.
  Τα ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο όπως αυτό αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσης του με συγκεκριμένη θητεία.
   

  Η εποπτεία και ο έλεγχος για τις επενδύσεις των ΝΠΙΔ γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι βάσει του αρθ. 42 του Ν.4052/2012 ορίζεται ξεκάθαρα ότι τόσο για το ΕΤΕΑ όσο και για τα ταμεία, τομείς ή κλάδους επικουρικής ασφάλισης που μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν.3029/2002 (Α” 160), το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση:
  α) Τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες θνησιμότητας.
  β) Το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.
  γ) Την επιλογή ή όχι της μεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιοδόχα μέλη κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου από τον επικουρικό του φορέα.
  δ) Τον συντελεστή βιωσιμότητας, ο οποίος θα πρέπει να αναπροσαρμόζει σε ετήσια βάση τις νέες και τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, μέσω ενός μηχανισμού μειωμένης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Οφείλουμε ακόμα να επισημάνουμε ότι ερωτηματικά εγείρονται και για την διατύπωση της παρ. 5 του νόμου όπου αποτυπώνεται ότι η εργοδοτική εισφορά στα Ν.Π.Ι.Δ. «παραμένει σταθερή ή μειώνεται» όπως και η διατύπωση «ή άλλων ανταποδοτικών πηγών πέραν των δικών τους πόρων».
  Με μια πρώτη εκτίμηση διαφαίνεται ότι η ουσιαστική διαφοροποίηση, αν επιλεχθεί η επαγγελματική ασφάλιση έναντι της λύσης του ΕΤΕΑ είναι ότι κατά τη διαδικασία υπολογισμού της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος θα ληφθούν υπόψη μόνο τα δικά τους ελλείμματα, και όχι τα συνολικά ελλείμματα των ταμείων που συμμετέχουν στο ΕΤΕΑ.

   

  του Αντώνη Ζαχαριουδάκη, Αντιπροέδρου Οικονομικών της ΠΟΑΣΥ

  politikanet.gr

  .

 • no photo
 • Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης που κατηγορείται για ξυλοδαρμό γυναίκας τροχονόμου, (Video)

  Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης που κατηγορείται για ξυλοδαρμό γυναίκας τροχονόμου, (Video)

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-03 10:19:53 | Πηγή: Μπλόκο

  Με κλωτσιές και σφαλιάρες ''απάντησε'' σε αστυνομικό έλεγχο ο Αρχιμανδρίτης Μητρόπολης της Στερεάς Ελλάδας, Ιγνάτιος Σάπιος.
   
  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το εκκλησιαστικό site romfea.gr (από το οποίο αναδημοσιεύουμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ) ο Αρχιμανδρίτης σταμάτησε σε έλεγχο από κλιμάκιο της τροχαίας επειδή κινούνταν με

  ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο.
   
  Όταν η γυναίκα αστυνομικός ζήτησε τα στοιχεία του κληρικού, ο οποίος είχε κατέβει από το όχημα, σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλείται το romfea.gr, άρχισε να φωνάζει και εξαγριωμένος κλώτσησε και χαστούκισε την αστυνομικό.
   
  Η αστυνομικός έχασε τις αισθήσεις της και ο κληρικός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τράπηκε σε φυγή.
   
  Ο αρχιμανδρίτης αναζητείται ακόμα από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

  Τι απαντάει ο ίδιος

  Μετά από τη δημοσιοποίηση του περιστατικού ο Αρχιμανδρίτης Σάπιος έδωσε τη δική του απάντηση μιλώντας στα Αναλυτικά Γεγονότα του Star Κεντρικής Ελλάδας.
  Παραδέχτηκε ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητό του στο οποίο επέβαιναν άλλα δύο άτομα, μια γυναίκα και ένας άνδρας και όπως ανέφερε όταν τον σταμάτησε η τροχονόμος έδωσε τα χαρτιά του ευγενικά και κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο ρώτησε την τροχονόμο με πόσο έτρεχε.

  Με 157 χιλιόμετρα του απάντησε εκείνη και ο Αρχιμανδρίτης της είπε πως δεν το κατάλαβε καν. Τότε σύμφωνα με τον Ιγνάτιο Σάπιο η αστυνομικός του απάντησε: «Βέβαια, με τέτοια γκόμενα που έχεις δίπλα σου τι περιμένεις». Εκείνος της ζήτησε το λόγο: «Σας παρακαλώ σας έδωσα τέτοια εντύπωση;» είπε στην ανθυπαστυνόμο που του απάντησε αμέσως «Ε βέβαια γιατί οι περισσότεροι από εσάς είστε γκέι».

  Τότε εκείνος εκνευρίστηκε της άρπαξε τα χαρτιά του, χωρίς να την χτυπήσει και έφυγε.

  Εκείνη, άρχισε να φωνάζει και στην συνέχεια του έκανε μήνυση.

  Τέλος ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σάπιος απόδωσε την δημοσιοποίηση του περιστατικού με τις σε βάρος του καταγγελίες, στα συστήματα των παπάδων και τις κόντρες που έχουν μεταξύ τους και δημοσιοποίησε ότι και ο ίδιος έχει κάνει μήνυση στην αστυνομικό.

  .

 • Διαβάστε και δείτε τις δηλώσεις των Κικίλια- Τσακνάκη για τους μεγαλεπήβολους στόχους του Μαζιώτη

  Διαβάστε και δείτε τις δηλώσεις των Κικίλια- Τσακνάκη για τους μεγαλεπήβολους στόχους του Μαζιώτη

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-03 10:02:28 | Πηγή: Μπλόκο

  Ακολουθούν από το σάιτ της Αστυνομίας αναλυτικά οι δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτρη Τσακνάκη για την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη σύλληψη ατόμου στο Βύρωνα Αττικής

  Δηλώσεις του

  Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια:

  «Θα ήθελα εξαρχής να συγχαρώ τον Αρχηγό, αλλά και το σύνολο των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τον επαγγελματισμό και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, που επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά.

  Όπως γνωρίζετε η καταπολέμηση του φαινομένου της τρομοκρατίας είναι ένας διαρκής και επίπονος αγώνας, που έχει άμεση συνάρτηση με το αίσθημα ελευθερίας και ασφάλειας των πολιτών, την ποιότητα της δημοκρατίας, την ομαλότητα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

  Στις δηλώσεις μου, επί τη ευκαιρία των ανακοινώσεων για τη σύλληψη του καταζητούμενου Νικόλαου Μαζιώτη, είχα επισημάνει ότι δεν χρειάζεται εφησυχασμός και απαιτείται επαγρύπνηση και σοβαρότητα.

  Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενέτειναν τις προσπάθειές τους στην περαιτέρω αναζήτηση συνεργών και συνεργατών του, ώστε να απομειώσουν πιθανούς κινδύνους για νέες τρομοκρατικές ενέργειες.

  Επισημαίνω ότι οι έρευνες αυτές, διεξάγοντο υπό πλήρη μυστικότητα και για την πορεία τους είχε τακτική ενημέρωση ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς.

  Οι προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να προσαχθεί άτομο την ώρα που έμπαινε σε γκαράζ, στο μισθωτήριο συμβόλαιο του οποίου ταυτοποιήθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα του Νικολάου Μαζιώτη.

  Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν στην κατοχή του προσαχθέντα υπήρχαν αναλυτικές αναφορές σε χώρους κατοικίας και εργασίας, καθώς και ευρύτερες πληροφορίες για τα κάτωθι πρόσωπα:

      Ευάγγελο Μαρινάκη, εφοπλιστή και πρόεδρο του Ολυμπιακού. Υπενθυμίζω ότι στο λιμάνι του Πειραιά είχε εκραγεί η βόμβα στα χέρια του Ξηρού και στις 14/10 εκδικάζεται η αίτηση για τον κατ΄ οίκον εγκλεισμό του Σάββα Ξηρού.
      Θεόδωρο Φέσσα επιχειρηματία και προέδρου του Σ.Ε.Β. καθώς και της συζύγου του Τσελέντη Μαρίας.
      Τηλέφωνα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, πρόεδρος της οποίας είναι ο Θεόδωρος Βενιάμης, εφοπλιστής.

  Επίσης αναφορές για τη Νέα Δημοκρατία και για τις εταιρείες Capital , Siemens , Info quest με συγκεκριμένη αναφορά στις ημερομηνίες 3 Οκτωβρίου για πρόβα τζενεράλε και 4 Οκτωβρίου για το χτύπημα. Όπως γνωρίζετε αυτή την ημερομηνία είναι η επέτειος τη ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας και είναι προγραμματισμένη και συγκεκριμένη επετειακή εκδήλωση.

  Όπως αντιλαμβάνεστε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία κάποιοι προγραμμάτιζαν συγκεκριμένα «χτυπήματα» με απώτερο στόχο την υπονόμευση των θεσμών και την οικονομική και κοινωνική μας συνοχή.

  Η εθνική προσπάθεια για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση προϋποθέτει σε σημαντικό βαθμό την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η διασφάλισή του αποτελεί εθνικό χρέος και πρωταρχική κυβερνητική προτεραιότητα και στο πλαίσιο αυτό θα εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

  Δηλώσεις του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτρη Τσακνάκη:

  «Στα πλαίσια των ερευνών που διεξάγει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τον εντοπισμό και σύλληψη της Πόλας Ρούπα, καθώς και ασύλληπτων μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός αγώνας», στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα Σεπτεμβρίου εντοπίστηκε γκαράζ - χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, στην περιοχή Βύρωνα Αττικής.

  Ακολούθησε έρευνα και μέσα βρέθηκαν: σχάρα αυτοκινήτου, μεταλλικά μέρη που στερεώνουν την σχάρα, καθώς και κλειδιά από το Nissan Sunny που είχε κλαπεί στις 3 προς 4 Απριλίου του 2014 και χρησιμοποιήθηκε για την έκρηξη στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η σχάρα και τα υπόλοιπα αντικείμενα αναγνωρίστηκαν από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και αποδόθηκαν σε αυτόν.

  Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι στο μισθωτήριο συμβόλαιο που καταρτίστηκε μεταξύ ενός Έλληνα πολίτη και του ιδιοκτήτη του γκαράζ, βρέθηκαν αποτυπώματα του Νίκου Μαζιώτη. Το πρόσωπο αυτό είναι υπαρκτό, πλην όμως ουδέποτε έχει δηλώσει απώλεια αστυνομικής ταυτότητας. Είχαμε δηλαδή υφαρπαγή στοιχείων ταυτότητας του Έλληνα πολίτη.

  Το συγκεκριμένο μέρος επιτηρήθηκε από αστυνομικούς και χθες βραδινές ώρες, πλησίασε στο σημείο άτομο, ηλικίας 25 έως 30 ετών περίπου, με σκοπό να εισέλθει μέσα. Έγινε προσπάθεια και ακινητοποιήθηκε, αφού προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν, αφενός μεν ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγματος του γκαράζ καθώς και χειροκίνητο (κλειδιά). Επίσης το άτομο έφερε ταξιδιωτικό σάκο μαζί του, σακίδιο πλάτης στο οποίο υπήρχαν διάφορα αντικείμενα, μπουφάν, γυαλιά, τζόκεϊ, καθώς και ένα μπλόκ με ιδιόχειρες σημειώσεις.

  Η ανάγνωση του μπλόκ δείχνει, στόχους επιχειρηματίες. Όπως είπε ο κ. Υπουργός, του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Φέσσα, τηλέφωνα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών - Πρόεδρος της οποίας είναι ο κύριος Βενιάμης, αναφορές στη Νέα Δημοκρατία, απόκομμα της Εφημερίδας των Συντακτών, με τίτλο «Ενώ τα κοροΐδα πληρώνουν, οι εφοπλιστές σαλπάρουν». Σημείωση με τίτλο «24 καράβια στον Πειραιά κανένα με ελληνική σημαία» και ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα του λιμανιού του Πειραιά.

  Κι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι υπάρχουν σημειώσεις που μιλάνε για 01/10, 02/10 του 2014, κατοπτεύσεις σε σημεία, τα ανωτέρω σημεία δηλαδή, γραφεία εφοπλιστών, εταιρειών του κυρίου Μαρινάκη, των κεντρικών γραφείων Capital , της εταιρείας Info Quest .

  Αλλά αυτό που ήταν το πλέον σημαντικό στις σημειώσεις ανέφερε, στις 03/10 πρόβα τζενεράλε και 04/10 τάπερ, ποδήλατα, λουκάνικα - εννοώντας δηλαδή εκρηκτική ύλη, που σήμαινε ότι θα είχαμε ένα χτύπημα στις 4 του μηνός.

  Επίσης, υπάρχει ένα καταγεγραμμένο δρομολόγιο από την αρχή της λεωφόρου Αμφιθέας και προς το γκαράζ, χρονομετρημένο 16 λεπτά - εκεί που είναι και τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να συγκεκριμενοποιεί το στόχο.

  Το άτομο αυτό συνελήφθη και κατηγορείται, για αντίσταση, απείθεια, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, διακεκριμένη κλοπή – δηλαδή τη κλοπή του αυτοκινήτου Nissan πάνω στο οποίο τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού - εννοούμε την επικίνδυνη σωματική βλάβη που υπέστη ο υπάλληλος security της Τράπεζας της Ελλάδος, ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη από κοινού, κατοχή από κοινού και κατασκευή από κοινού εκρηκτικών μηχανισμών.»

  .

 • " Aπάντηση του κ. Κικίλια για ενδεχόμενη πρόσληψη ειδικών φρουρών ", Επιστολή αναγνώστη

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-03 09:46:28 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναγνώστης μας, που υπογράφει ως "Επιτυχων Σχολων ΕΛ.ΑΣ" μας έστειλε την επιστολή που ακολουθεί.

  Ο κ.Κικιλιας στην απαντηση του (  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9031481.pdf  ) αναφερει το εξης :
  "Περεταίρω,  με τις διατάξεις του ν.4127/2013 (Φ.Ε.Κ.  Α - 50) «έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» παγώνουν οι

  προσλήψεις για τα έτη 2013 και 2014, ενώ για τα έτη 2015 και 2016 ο αριθμός των προσλήψεων θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ' έτος). " , θελοντας να δικαιολογησει τη μην απορροφηση των  870 επιτυχοτων στις παραγωγικες σχολες 580 εκ των οποιων βρισκονται στην αναμονη 15 μηνες ,και οι αλλοι 290 σε αναμονη εδω και 2 μηνες. Και μετα τον νομο που παρεθεσε, μολις τρεις παραγραφους παρακατω ερχεται,ακρως αντιφατικα και αντικρουομενα , να μας ενημερωσει οτι εχει ζητησει την ΠΡΟΣΛΗΨΗ(!!!) 474 ειδικων φρουρων.

  Τα ερωτηματα που προκυπτουν ειναι τα εξης. 

  Το πρωτο: Ο νομος  ν.4127/2013 (Φ.Ε.Κ.  Α - 50) που μας παρεθεσε αναφερει πως " παγωνουν οι ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ για τα ετη 2013 και 2014", αραγε 474 ειδικοι φουροι αποτελουν προσληψη η θα εκτελουν κοινοφελες εργο; H απαγορευση ισχυει επιλεκτικα για αξιωματικους και αστυφυλακες και οχι για ειδικους φρουρους και αν ναι που αναφερεται αυτο μεσα στον νομο; 

  To δευτερο :  Αν η προκηρυξη εν τελει εγκριθει ,εκδοθει και ολοκληρωθει μεσα στο 2015 εφοσον στον νομο αναφερεται για 580 προσληψεις το ετος 2015 μενουν μονο 106 διαθεσιμες προσληψεις  για τους 580  επιτυχοντες του 2013 ;   

  * Ειναι κατανοητο εκ μερους μου οτι υπαρχουν αναγκες σε φυλακες η δικαστηρια τις οποιες καλυπτουν ειδικοι φρουροι και συνεπως υπαρχει αναγκη για προσληψη νεου προσωπικου.Απο την αλλη ομως οι αναγκες,ειδικα σε αστυφυλακες, ειναι αναλογως τεραστιες,τα αναλογα δημοσιευματα στο bloko ειναι σε καθημερινη βαση. Αλλωστε το παγωμα προσληψεων για 2 ετη και ο εξορθολογιμος  του αριθμου των προσληψεων για τα επομενα  ± 2 ετη ,εγινε κατα κοινη ομολογια για λογους που επεβαλε η οικονομικη κατασταση της χωρας και η μνημονιακη πραγματικοτητα και οχι γιατι κριθηκε πως εκλειψαν οι αναγκες για αστυφυλακες και αξιωματικους

  Συνεπως το ερωτημα που προκυπτει ειναι γιατι ο κυριος Κικιλιας ο οποιος  μας δειχνει με το αιτημα του για προσληψεις ειδικων φουρων πως δεν υπολογιζει τον νομο που μας παρεθεσε,ακυρωνοντας ουσιαστικα τα ιδια του τα γραφομενα λιγες παραγραφους παρακατω, δεν πρατει το ιδιο και για τους 580+290 επιτυχοντες των παραγωγικων σχολων της ΕΛ.ΑΣ ζητωντας την αμεση προσληψη τους για να καλυψουν τις αναγκες που υπαρχουν και θα υπαρξουν ;;;;

  ( Ενδεικτικα το καλοκαιρι του 2015 το προβλημα, ειδικα στα  νησια, θα ειναι τεραστιο καθως θα ειναι η πρωτη φορα που δεν θα υπαρχει δειγμα δοκιμου προς διαθεση για ενισχυση σε αντιθεση με τα προηγουμενα χρονια που υπηρχαν 3000 και πλεον ατομα διαθεσιμα για πρακτικη,προβλημα το οποιο θα αποφευχθει με την εισοδο των επιτυχοντων στις σχολες εντος των επομενων εβδομαδων).

  .

  .

 • Είναι απαραίτητος ο αστυνομικός συνδικαλισμός; του Γιώργου Δεληγιώργη

  Είναι απαραίτητος ο αστυνομικός συνδικαλισμός; του Γιώργου Δεληγιώργη

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-03 09:27:42 | Πηγή: Μπλόκο

  Διάβασα προσεχτικά την ανακοίνωση των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας , σχετικά με τη συνάντηση που είχαν με τον Yφυπουργό Εργασίας κ.Αντώνιο ΜΠΕΖΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το επίμαχο θέμα του Ασφαλιστικού ταμείου του ΤΕΑΠΑΣΑ και για το οποίο οι Ομοσπονδίες ζήτησαν παράταση, επικαλούμενοι στενότητα χρόνου, καθόσον για να ληφθεί απόφαση θα

  πρέπει να γίνουν αναλογιστικές μελέτες, καθώς και να επιλυθούν διάφορα γραφειοκρατικά ζητήματα.

  Εκείνο όμως που δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση για τη συζήτηση και είναι επίκαιρο θέμα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η απόφαση των δανειστών για την αλλαγή του περίφημου συνδικαλιστικού νόμου του 1981 και των συνδικαλιστικών ελευθεριών που διέπουν όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς, ακόμα και αυτών των ένστολων.

  Είναι γνωστό ότι σε μεγάλη μερίδα πολιτών, αλλά και εργαζομένων, έχει πέσει σε μεγάλη δυσμένεια γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα, κυρίως λόγω της κρίσης, της επαφής με τις εκάστοτε κομματικές ηγεσίες, αλλά και των διαφόρων σκανδάλων που βγήκαν στην επιφάνεια τα τελευταία χρόνια.

  Είναι όμως γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των μνημονίων, αυτός ο έστω και κατακερματισμένος, ίσως και σε μερικές περιπτώσεις διαπλεκόμενος συνδικαλισμός, προσπάθησε με μερικές φορές πολύ καλά αποτελέσματα, να εξασφαλίσει και να διαφυλάξει πολλά από τα δικαιώματα των εργαζομένων.

  Στη περίπτωση των Σωμάτων Ασφαλείας, εκτός από τα πολλά εργασιακά ζητήματα και με τις διάφορες κόντρες μεταξύ διαφόρων συνδικαλιστών που ανά διαστήματα βλέπουν το φως της επιφάνειας, η μεγαλειώδης, θα τη χαρακτηρίζαμε, νίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακόμα και σήμερα, 6 μήνες μετά και παρ” όλα τα λεγόμενα και τις και καλά διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τις προθέσεις της για άμεση απόδοση των χρημάτων και επιστροφή στους μισθούς του Αυγούστου του 2012, ούτε τα χρήματα έχει επιστρέψει, ούτε κανείς ξέρει πως θα το καταφέρει, δημιουργώντας ένα βαθύ ρήγμα αυτής με ένα από τα πιο χρήσιμα και  ενεργά κομμάτια του Ελληνικού κράτους.

  Έφτασε μάλιστα να κληθεί για εξηγήσεις ο Υπουργός Οικονομιών από τις δικαστικές αρχές για την καθυστέρηση αυτή!

  Θα μπορούσε άραγε ο ένστολος συνδικαλισμός να πετύχει ένα τέτοιο πονοκέφαλο στη κυβέρνηση ή στην ηγεσία, αν δεν είχε τις συνταγματικές ελευθερίες του επίμαχου νόμου, που οι δανειστές μας τόσο επίμονα απαιτούν να καταργηθεί;

  Θα το θέσω αλλιώς, μετά απ” όσα έχουμε περάσει ως Έλληνες Αστυνομικοί κατά το παρελθόν, από τις διάφορες κυβερνήσεις, πιστεύετε ότι ο σκοπός των δανειστών ή της κυβέρνησης για την αλλαγή του Νόμου, είναι να καθαρίσει τη διαφθορά και το λεγόμενο, κατά αυτούς, ακαταλόγιστο των συνδικαλιστών;

  Να θυμίσω το περίφημο βαθμολόγιο, την απόπειρα αλλαγής-κατάργησης του κώδικα μεταθέσεων, τη δημιουργία δυο και τριών τρόπων εισαγωγής στο Σώμα, τη διάλυση των Σχολών και τη μετατροπή τους σε προσφυγικά στρατόπεδα, το μη άνοιγμα θέσεων για την επαρχία και τον εγκλωβισμό του μισού Αστυνομικού πληθυσμού στην Αττική, το κούρεμα των ασφαλιστικών μας ταμείων με το ζόρι και την υπαγωγή τους σε ένα τεράστιο δημόσιο και καταχρεωμένο, την απαράδεκτη κατάσταση σε υγιεινή και υλικοτεχνική υποδομή των κτιρίων και των μηχανοκίνητων μέσων, τη μη πρόσληψη για χρόνια Αστυνομικών και τις περίφημες αναδιαρθρώσεις-αναδιαλύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Πόσα άλλα καλά θέλετε να σας θυμίσω, για να σας πείσω, ότι αυτοί που τώρα επικαλούνται και κατακεραυνώνουν τον συνδικαλισμό, είναι αυτοί που δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αντίθετα δημιούργησαν πολλά, αν όχι όλα.

  Και όλα αυτά έγιναν με ένα αρκετά δυνατό συνδικαλισμό, που αντιστάθηκε τουλάχιστον όσο μπορούσε.

  Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε και αυτός, έτσι όπως θέλουν αυτοί;

  Όσον αφορά όμως τη ποιότητά του, αυτό βαραίνει το καθένα μας, καθώς ο συνδικαλισμός είναι αυτός που εμείς ψηφίζουμε και αυτός που εμείς θέλουμε, ως σύνολο, Σώμα και σωματείο εργαζομένων!

  Δεληγιώργης Γεώργιος,

  Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ, μέλος Σ.Κ.Α.Υ.

  .

 • Καταγγελία σοκ λιμενικού συνδικαλιστή:

  Καταγγελία σοκ λιμενικού συνδικαλιστή: " Ένστολοι εκβιασμοί για το συνέδριο της ΠΟΕΠΛΣ "

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-03 08:49:54 | Πηγή: Μπλόκο

  Δημοσιεύουμε την επιστολή που λάβαμε από πρόεδρο πρωτοβάθμιας ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων, ο οποίος μας κοινοποιεί τα στοιχεία του, αλλά σεβόμενοι την επιθυμία του δεν τα δημοσιοποιούμε. Η καταγγελία που κάνει είναι πολύ σοβαρή και νομίζουμε πως οι Εσωτερικές Υποθέσεις του Σώματος έχουν πολύ δουλειά μπροστά τους.

  "Είμαι πρόεδρος μίας

  εκ των 18 πρωτοβάθμιων ενώσεων της ΠΟΕΠΛΣ και για πρώτη και τελευταία φορά, επιθυμώ να διατηρήσω την ανωνυμία μου.

  Από αρχές Σεπτεμβρίου και μέχρι σήμερα, δέχομαι πολύ συχνά τηλεφωνήματα από 4 μέλη του ΔΣ της ΠΟΕΠΛΣ που αυτή την στιγμή, ασκούν δριμύτατη αντιπολίτευση στην ομοσπονδία, προτείνωντας μου να υπογράψω επιστολή με την οποία θα αναγκαστεί ο πρόεδρος κ. ΔΡΙΒΑΚΟΣ να συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο προκειμένου να τεθεί θέμα μομφής και να ξαναπάμε σε εκλογές.

  Τα τηλεφωνήματα που δέχομαι, τις περισσότερες φορές είναι φιλικού χαρακτήρα, κάποια από αυτά όμως περιέχουν απειλές όπως: "εσύ τους στηρίζεις" , "τί δουλειά έχεις με τους απόστρατους" , "εμείς θα μείνουμε πίσω".

  Μάλιστα διαπίστωσα οτι η κουβέντα αυτή δεν γίνεται μόνο σε μένα, αλλά ενοχλούν και άλλους προέδρους ή αντιπροσώπους. Επειδή ουδέποτε έχω εμπλακεί σε υπόγειες διαδικασίες και ούτε επιθυμώ να το κάνω στο μέλλον, τους προειδοποιώ για πρώτη και τελευταία φορά ανώνυμα. Η επόμενη επιστολή μου, θα είναι επώνυμη με συγκεκριμένα στοιχεία και ονόματα. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.."

 • Το τέιζερ στην βρετανική αστυνομία, Αποτελέσματα, χλεύη και προβληματισμός

  Το τέιζερ στην βρετανική αστυνομία, Αποτελέσματα, χλεύη και προβληματισμός

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-03 08:15:07 | Πηγή: Μπλόκο

  Καλέσαμε χθες τους αναγνώστες μας σε ανοιχτή τοποθέτηση και διάλογο αναφορικά με την χρήση των τέιζερ από αστυνομικούς και στα σχόλια, αστυνομικός μας παρέπεμψε σε μια εξόχως ενδιαφέρουσα δημοσίευση στο ekapolice.gr, αναφορικά με το καθεστώς χρήσης και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή στο βρετανικό μοντέλο αστυνόμευσης και διάκρισης όπλων σε θανάσιμα και μη. Το σχετικό άρθρο που

  ακολουθεί, αναρτήθηκε στο σάιτ του ekapolice.gr στις 5 Σεπτεμβρίου.

  "Σε άρθρο του Economist σχετικά με τα πραγματικά πυρά των αστυνομικών των Η.Π.Α. εναντίον κακοποιών,αναφέρεται οτι πέρυσι, το σύνολο των αστυνομικών της Ουαλίας και της Αγγλίας πυροβόλησαν μόλις 3 φορές.

  Ο αριθμός τρία αντήχησε άσχημα όταν η ιδιωτική αυτοψία του Michael Brown (του εφήβου που σκοτώθηκε στο Ferguson ,του Missouri, απο τον αστυνομικό Darren Wilson αυτό το μήνα), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπράουν πυροβολήθηκε τουλάχιστον έξι φορές. Πολλά tweets στο twitter ήρθαν σε αντίθεση με τους αριθμούς, λέγοντας οτι ο Wilson είχε πυροβολήσει περισσότερους πυροβολισμούς στο Brown από οτι το σύνολο των Βρετανών αξιωματικών της αστυνομίας για ολόκληρο το έτος 2013 .

   

   

  Δείτε τα tweets εδω:

  http://www.ekapolice.gr/images/stories/galleries_ekapolice/britishpolicetasers/twiit1.png

   

  http://www.ekapolice.gr/images/stories/galleries_ekapolice/britishpolicetasers/twiit2.png

   

  http://www.ekapolice.gr/images/stories/galleries_ekapolice/britishpolicetasers/twit3.pngΣτο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε, ότι οι Βρετανοί αστυνομικοί σπάνια πυροβολούν με  όπλα, αυτό  είναι αλήθεια - οι περισσότεροι αστυνομικοί υπάλληλοι εκεί δεν επιτρέπεται να οπλοφορούν. Ωστόσο, η σύγκριση με τους πυροβολισμούς του Wilson που έπληξε τον Brown δεν είναι ακριβώς σωστη.

  Στο βρεττανικό Υπουργείο Εσωτερικών, η υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου που επιβλέπει την αστυνόμευση, δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τη χρήση πυροβόλων όπλων από τους Βρετανούς αστυνομικούς κάθε 12 μήνες. Η τελευταία έκθεση, που καλύπτει τους 12 μήνες που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2013, περιλαμβάνει μόνο την Αγγλία και την Ουαλία, όχι όμως τη Σκωτία .

  Στην Αγγλία και την Ουαλία κατά την εν λόγω περίοδο, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν με όπλα σε μόλις τρία ξεχωριστά περιστατικά, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα όμως ότι οι οι αστυνομικοί έριξαν μόλις τρεις πυροβολισμούς. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν αναφέρει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα επεισόδια συμπλοκών.

  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ,ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΑΛΛΙΑ  Ένα περιστατικό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ηλεκτρικό χτύπημα με TASER αλλά κανένα πυροβολισμό.Το 2011 αναφέρθηκαν στην Αγγλία ελάχιστοι πυροβολισμοί, αφού εκεί η χρήση των ηλεκτρικών μέσων ακινητοποίησης όπως τα TASERS είναι πολύ διαδεδομένη.

  Δεν έχει σημασία το πώς οι αριθμοί υπολογίζονται, αλλά η Αγγλοι και οι Ουαλλοί αστυνομικοί πυροβολούν πολύ λιγότερο συχνά από ό, τι κάνουν οι Αμερικανοί ομόλογοί τους.Στην Αμερική δεν κρατάνε όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες δεδομένα σχετικά με τους πυροβολισμούς.  Αλλά το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης το κάνει. Το 2012, 60  αστυνομικοί της Νέας Υόρκης (NYPD) πυροβόλησαν συνολικά σε 45 περιστατικά τραυματίζοντας στο σύνολο 14 υπόπτους και σκοτώνοντας συνολικά άλλους 16. Υπήρξαν και άλλοι 21 πυροβολισμοί και 24 βολές σε επιθέσεις ζώων,στο σύνολο (μαζί με κάποια άλλα περιστατικά) 444 συνολικά πυροβολισμοί. Αυτό το νούμερο, μόνο για τη Νέα Υόρκη είναι τεράστιο, σε σχέση με αυτό στην  Αγγλία και την Ουαλία,που είναι 2 χώρες με πολύ μεγάλο πλυθησμό. Είναι όμως μικρό για τη Νέα Υόρκη σε σχέση με αυτο που συνέβαινε την δεκαετία του 70 και του 80.

  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ,ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΜΟΝΟ  Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία για τον αριθμό των αστυνομικών των  ΗΠΑ που πυροβολούν θανάσιμα  κάθε χρόνο - αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι με κάποια στοιχεία του FBI υπολογίζονται περίπου οτι ετησίως 400 άτομα σκοτώνονται κατά μέσο όρο. Και οι περισσότερες αστυνομικές ανθρωποκτονίες στις ΗΠΑ έχουν συσχετιστεί με τα όπλα. Οι αστυνομικοί στην Αγγλία και την Ουαλία δεν πυροβόλησαν θανάσιμα κανέναν με όπλο στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών που έληξε στις 31 Μαρτίου, 2013, έχοντας για τα τελευταία 8 χρόνια κατά μέσο όρο 3 θανάτους απο πυροβολισμό.ΟΜΩΣ 130 άτομα έχασαν τη ζωή τους με άλλους τρόπους κατά τη διάρκεια συμπλοκών της Αγγλικής και Ουαλικής Αστυνομίας στην ίδια περίοδο  σύμφωνα με την Ανεξάρτητη  Επιτροπή Παραπόνων της Αγγλικής Αστυνομίας.

  Βρετανοί αστυνομικοί πυροβολούν με όπλα τόσο σπάνια, επειδή οι περισσότεροι δεν φέρουν πυροβόλα όπλα, και εκείνοι που φέρουν το κάνουν μόνο σε εγκεκριμένες επιχειρήσεις. Απο 1 Απριλιου 2012 μέχρι στις 31 Μαρτίου του 2013, μόνον 6.091 Αγγλοι και Ουαλλοί αστυνομικοί ( περίπου 5 τοις εκατό του συνολικού αριθμού αστυνομικών)- επετράπη να φέρουν όπλα  σε σύνολο 10.996 αστυνομικών επιχειρήσεων.

  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ TASER ΑΝΑ ΕΤΟΣ ,ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΑΛΛΙΑ  Αυτό όμως που ελαχιστοποιεί τη χρήση όπλων απο τους Βρετανούς αστυνομικούς, είναι οτι αυτοί μεταφέρουν Tasers, που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για την εξουδετέρωση ατόμων. Τα Tasers χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από 10.000 φορές το περασμένο έτος στην Αγγλία και την Ουαλία,  τρεις φορές περισσότερο απο ότι έγινε το 2009, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Αγγλίας.

  Στην Αγγλία υπάρχει όμως θέμα με την υπερβολική χρήση των TASERS. Tα Tasers έχουν μετακινηθεί στην καθημερινή αστυνόμευση. Χρησιμοποιούνται  από αστυνομικούς με εκπαιδευτική κατάρτιση στα TASERS που διαρκεί μόλις τρεις μέρες και με μια μέρα επανεκπαίδευση ετησίως.

  Στη δεκαετία 2003-2013, το υπουργείο εσωτερικών της Αγγλίας υπολογίζει 11 θάνατους και 179 τραυματισμούς, πολλοί απο αυτούς σοβαροί , που συνδέοντται με τη χρήση Taser  αν και οι έρευνες στούς 8 από τους 11 θανάτους έδειξαν οτι αυτοί δεν προκλήθηκαν άμεσα απο τη χρήση Taser. Άλλες 493 καταγγελίες σχετικά με τη χρήση Taser  παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή του Αγγλικού υπουργείου εσωτερικών. Η Taser  International, η οποία κατασκευάζει τις επώνυμες συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, αναφέρει οτι απο έρευνά της στατιστικά προκύπτει ότι μόνο 1 απο 400 χρήσεις του Taser είναι ικανή  να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

  Ακόμη και με τα Tasers, οι αριθμοί ωχριούν μπροστά στα ισοδύναμα ΗΠΑ. Η Διεθνής Αμνηστία υπολογίζει 540 άτομα στις ΗΠΑ οτι έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν με Tasers μεταξύ του 2001 και στις αρχές του 2013 Αυτό είναι ένα ετήσιο, κατά κεφαλή ποσοστό θνησιμότητας περίπου επτά φορές μεγαλύτερο σε σχέση με την  Αγγλία και την Ουαλία."  Το παραπάνω άρθρο βρετανικού αστυνομικού ιστολογίου μεταφράστηκε απο ekapolice.gr

  .

 • Έθνος: Οι νέοι μισθοί των ενστόλων από τον Νοέμβριο, Πίνακας

  Έθνος: Οι νέοι μισθοί των ενστόλων από τον Νοέμβριο, Πίνακας

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-03 07:56:49 | Πηγή: Μπλόκο

  Αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και στα επιδόματα των ενστόλων από τον Νοέμβριο προβλέπει η τελική ρύθμιση της κυβέρνησης η οποία θα περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του νέου Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα. Οι αποδοχές θα αυξηθούν από 4 έως 232 ευρώ τον μήνα ανάλογα με τον βαθμό, ενώ τα αναδρομικά θα αρχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά από

  τις αρχές του 2015.

  Ο κύβος ερρίφθη. Η κυβέρνηση προχωρά σε σταδιακή... αποκατάσταση των ενστόλων, με τις πρώτες αυξήσεις αποδοχών να αποτυπώνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2015, το οποίο κατατίθεται την ερχόμενη Δευτέρα, 6 του μήνα, στη Βουλή.

  Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχουν έτοιμο το τελικό σενάριο των αυξήσεων που θα τεθούν σε ισχύ από τον Νοέμβριο και το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει ότι οι βασικοί μισθοί θα αυξηθούν από 4 έως 232 ευρώ τον μήνα ανάλογα και με τον βαθμό για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες.

  Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις συντάξεις η αναπροσαρμογή θα ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου και θα κυμανθεί από 1% ως 13%.

  Ανάλογα με τον βαθμό του κάθε ενστόλου τα παραπάνω ποσοστά μεταφράζονται σε ποσά από 4 ως και 232 ευρώ το μήνα.

  Σε ό,τι αφορά στα αναδρομικά τα ποσά θα κυμανθούν από 104 ευρώ ως και 6.000 και θα καταβληθούν μέχρι το 2016.

  Κάπως έτσι οι μηνιαίες αυξήσεις για τα στελέχη υπολογίζονται ως εξής:

  Μόνιμος οπλίτης 4 ευρώ το μήνα – βασικός στα 284 ευρώ
  Δεκανέας 7 ευρώ το μήνα – βασικός στα 506 ευρώ
  Επιλοχίας 15 ευρώ το μήνα - βασικός στα 785 ευρώ
  Αρχιλοχίας 20 ευρώ το μήνα – βασικός στα 816 ευρώ
  Ανθυπαστπιστής 20 ευρώ το μήνα – βασικός στα 843 ευρώ
  Ανθυπολοχαγός 12 ευρώ το μήνα – βασικός στα 887 ευρώ
  Υπολοχαγός 31 ευρώ το μήνα - βασικός στα 941 ευρώ
  Λοχαγός 44 ευρώ το μήνα – βασικός στα 972 ευρώ
  Ταγματάρχης 50 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.021 ευρώ
  Αντισυνταγματάρχης 59 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.092 ευρώ
  Συνταγματάρχης 75 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.221 ευρώ
  Ταξίαρχος 99 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.412 ευρώ
  Υποστράτηγος 113 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.523 ευρώ
  Αντιστράτηγος 137 ευρώ το μήνα – βασικός στα 1.616 ευρώ


  Σε ό,τι έχει να κάνει με τα αναδρομικά αυτά αναμένονται μετά τον Ιανουάριο του 2015 και για τους ανώτερους αξιωματικούς υπολογίζονται κοντά στις 6.000 ευρώ ενώ για τους υπαξιωματικούς κοντά στα 500 ευρώ.

  Τα αναδρομικά πάντως δεν θα δοθούν πίσω σε μια αλλά σε περισσότερες δόσεις και μάλλον το ποσό και ο αριθμός των δόσεων θα έχει να κάνει με το πόσα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν κατά περίπτωση στους δικαιούχους.

   

  Αναλυτικό ρεπορτάζ και πίνακες στο Έθνος που κυκλοφορεί. Το bloko.gr μέσα στην ημέρα θα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ

  .

 • no photo
 • Aναβάθμιση του ρόλου της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

  Aναβάθμιση του ρόλου της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-03 07:23:54 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση από το defencenews.gr. Ο συντάκτης του κειμένου αναφέρεται στην υπάρχουσα χωροχρονική δομή και όχι όπως θα διαμορφωθούν οι νέες συνθήκες μετά τη συγκρότηση και λειτουργία της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων.

  "Η επίσκεψη μας πριν αρκετούς μήνες στις έδρες της Διεύθυνσης  Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και Αττικής, αποτέλεσε το έναυσμα για βαθύτερη σκέψη από την

  πλευρά μας αναφορικά με τους ρόλους και τις αποστολές που αυτή έχει και που μπορεί να αναλάβει. Στις παρακάτω γραμμές θα επιχειρήσουμε μια συνοπτική παρουσίαση της ΔΑΕ και θα καταθέσουμε προτάσεις για την αναβάθμιση της. Η διεύθυνση αποτελεί τον πλέον επίλεκτο επιχειρησιακό βραχίονα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στεγάζει υπό την επιχειρησιακή της στέγη τις πλέον μάχιμες και στρατιωτικοποιημένες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ όπως την Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ), την Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ) καθώς και την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα(Ε.Κ.Α.Μ). Στην ΔΑΕ Θεσσαλονίκης υπάγεται ακόμη το Τμήμα Πεζών Περιπολιών. Το προσωπικό της ΔΑΕ αναπτύσσεται συχνά στην επαρχία καθώς οι Περιφερειακές πλέον (μετά την τελευταία αναδιοργάνωση) Αστυνομικές Διευθύνσεις της επαρχίας στερούνται ανάλογων υπηρεσιών. Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή να χαρακτηρίσουμε της ΔΑΕ ως την στρατηγική εφεδρεία της αστυνομίας. Σε γενικές γραμμές η ΔΑΕ ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην αποστολή της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπαρχουν ευρύτερα περιθώρια βελτίωσης.

  Προκειμένου να κατατεθούν οι όποιες προτάσεις για την αναβάθμιση της ΔΑΕ πρέπει προηγουμένως να αποκρυσταλλωθεί το επιχειρησιακό δόγμα της αστυνομίας. Άποψη μας είναι πως η αστυνομία και τα Σώματα Ασφαλείας γενικά πρέπει να στρατιωτικοποιηθούν περαιτέρω ώστε να εξασφαλιστεί η ορθότερη και ας μας επιτραπεί η έκφραση στιβαρότερη λειτουργία τους. Ξεκαθαρίζουμε πως για εμάς τα σώματα ασφαλείας δεν πρέπει να έχουν μόνο το ρόλο της προστασίας του πολίτη από το έγκλημα αλλά πρέπει να αναλάβουν ευρύτερους ρόλους και αποστολές στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας σε πολλαπλά σενάρια δράσης, από αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών έως και συμμετοχή στην πολεμική προσπάθεια των Ε.Δ. Η στρατιωτικοποίηση λοιπόν αποτελεί ουσιαστικό μονόδρομο, χωρίς αυτό να θέτει σε κίνδυνο τις πολιτικές ελευθερίες του πολίτη όπως πολλοί θα σπεύσουν να πουν.

  Αρχίζοντας με τις προτάσεις, θα εστιάσουμε αρχικά στην ικανότητα της ΔΑΕ να διαχειρίζεται τις παρούσες καταστάσεις στην οποίες εμπλέκεται καθημερινά. Πέραν την απαίτησης για αριθμητική ενίσχυση, βελτίωσης χρήζουν και τα χρησιμοποιούμενα μέσα. Είναι καιρός το δόγμα δράσης και ο εξοπλισμός της ΔΑΕ να ξεφύγει από την σημερινή τυπική εικόνα και να εμπλουτιστεί με νέα μέσα και τακτικές αντιμετώπισης οχλοκρατικών καταστάσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση οι επιλογές είναι πολλές, εμείς θα περιοριστούμε στην κατάθεση απλώς ορισμένων.

  Καταρχήν είναι καιρός η ΕΛ.ΑΣ να αποκτήσει πραγματικά σύγχρονα μέσα αντιμετώπισης οχλοκρατικών καταστάσεων όπως οχήματα ρίψης νερού(βήμα το οποίο έχει ήδη γίνει, απλώς απαιτείται τόσο η αριθμητική ενίσχυση του στόλου των οχημάτων και η συστηματικότερη ανάπτυξη και εμπλοκή τους στην αστυνομική καθημερινότητα). Γενικά η χρήση νερού στις διαδηλώσεις που καταλήγουν σε επεισόδια πρέπει να είναι εκτεταμένη καθώς είναι ευρέως αποδεκτό πως η ρίψη νερού είναι σαφώς το πλέον ήπιο μέσο στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο τραυματισμών ενώ παράλληλα διατηρεί την αποτελεσματικότητα του.

  Έπειτα θα πρέπει η ΔΑΕ να προμηθευτεί μέσα τα οποία επιτρέπουν την σημειακή προσβολή και εξουδετέρωση του στόχου, ώστε να πάψουν οι κατηγορίες για την γενικευμένη χρήση δακρυγόνων, τα οποία είναι αλήθεια πως πλήττουν πολλές φορές και άσχετους με τους ταραξίες διαδηλωτές. Τα βελγικό F 303 της FN Herstal καθώς και το Γαλλικό Flashball προτείνονται ενδεικτικά. Βέβαια ανάλογη χρησιμότητα έχουν και οι απλοί μαρκαδόροι paintball, όπως έχει αποδειχτεί από τη χρήση τους από την τουρκική αστυνομία, καθώς και οι σφαίρες από καουτσούκ εκτοξευόμενες από τυπικά λειόκαννα όπλα. Σήμερα η ΔΑΕ Αθήνας και Θεσσαλονίκης διαθέτει μη θανατηφόρα όπλα τύπου Manurhin MR35. 

  Θα έπρεπε επίσης να αποκτήσει η ΔΑΕ μια ταχυκίνητη δύναμη ταχείας επέμβασης σε περίπτωση διάπραξης εγκλημάτων όχλου. Η δύναμη αυτή υπάρχει ήδη, είναι η ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α, μόνο που η τελευταία υπάγεται στην δύναμη της Άμεσης Δράσης, εκτελώντας ευρύτερο αστυνομικό έργο. Αν δεν είναι εφικτή η μεταφορά της ΔΕΛΤΑ και η τάξη της υπό την διοίκηση της ΔΑΕ, θα πρέπει να σχηματιστεί μια νέα ομάδα στα πλαίσια της τελευταίας υπό τον ενδεικτικό τίτλο “Δύναμη Ταχείας Επέμβασης”. Το σχήμα δράσης θα είναι παρόμοιο με την ΔΕΛΤΑ μόνο που ως μέσα μεταφοράς πρέπει να επιλεγούν αυτή την φορά οχήματα ATV (κοινώς “γουρούνες”) που επιτρέπουν την με μεγαλύτερη ασφάλεια μεταφορά ανδρών, οι οποίοι δύνανται να φέρουν βαρύτερο εξοπλισμό (π.χ ασπίδα ο οπίσθιος αναβάτης).

   

  Εκτός αυτών σκόπιμη θα ήταν η μελέτη εξοπλισμού της ΔΑΕ με τεθωρακισμένα οχήματα εσωτερικής ασφαλείας (Internal Security Vehicles). Τα οχήματα αυτά θα ήταν χρήσιμα και στον ρόλο της μεταφοράς ομάδων της Υ.Α.Τ  ή και της Ε.Κ.Α.Μ, όσο και σε αυτόν της ανάληψης στρατιωτικών αποστολών. Για αυτό το τελευταίο όμως θα μιλήσουμε παρακάτω. Για να μείνουμε επί του παρόντος επί της εκτέλεσης των καθημερινών αποστολών της ΔΑΕ, θα μπορούσε π.χ η ΕΛΒΟ να σχεδιάσει ένα παρόμοιο όχημα βασισμένο στο MS240/290, εξοπλισμένο με εκτοξευτές δακρυγόνων βομβίδων, κλειστό κύκλωμα καταγραφής καμερών CCTV, σειρήνα και φάρο. Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει ήδη παρουσιάσει μια παρόμοια ειδικοποιημένη έκδοση του Akrep, το οποίο βασίζεται στη σειρά οχημάτων Land Rover Defender. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η πρόταση προμήθειας οχημάτων της κατηγορίας των MRAP, τα οποία μπορούν να προσφέρουν ενταγμένα στους κόλπους της ΔΑΕ ποικιλοτρόπως, από απλή μεταφορά ομάδων της Υ.Α.Τ σε περίπτωση επεισοδίων και της Ε.Κ.Α.Μ σε αποστολές εφόδου, έως της αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών.

  Αριθμός από τα υπό προμήθεια τεθωρακισμένα οχήματα θα πρέπει να φέρουν συλλογές στήσης φραγμών ενώ άλλα λεπίδες απομάκρυνσης εμποδίων. Γενικά η χρήση φραγμών ενδείκνυται καθώς καθώς απελευθερώνουν προσωπικό και προσφέρουν εκείνη την οικονομία δυνάμεων που απαιτείται ώστε να μπορεί η κύρια δύναμη της αστυνομίας να εκτελέσει κυκλωτικούς ελιγμούς κατά του σώματος των ταραξιών.

  Άλλη μια σκέψη είναι η δημιουργία στους κόλπους της ΔΑΕ τμήματος έφιππης αστυνομίας. Επειδή το τελευταίο ακούγεται παράδοξο είναι σκόπιμο να γίνουν κάποιες επισημάνσεις. Προηγμένες αστυνομίες χρησιμοποιούν έφιππα τμήματα για έλεγχο πλήθους. Αυτό οφείλεται στην αποτρεπτική εικόνα που προβάλει το ζώο(άλογο )το οποίο έχει αποδειχτεί πως αφαιρεί κάθε σκέψη πρόκλησης επεισοδίων εκ μέρους ταραχοποιών στοιχείων. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που τα επεισόδια ξεκινήσουν είναι σχετικά εύκολο για ένα έφιππο τμήμα να τα ελέγξει ακόμα και εκτελώντας επέλαση κατά του πλήθους των ταραξιών και διαλύοντας το, κάτι που βέβαια γίνεται σπάνια. Βέβαια το άλογο και ο αναβάτης είναι σε κάποιες περιπτώσεις ευάλωτοι σε καταστάσεις σαν και αυτές που συναντώνται σε επεισόδια σαν και αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα( π.χ εκτεταμένη χρήση βομβών μολότωφ εκ μέρους των ταραξιών ) αλλά αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη χρήση μεθόδων και μέσων την κατάλληλη στιγμή. Αλλωστε τα έφιππα τμήματα δεν θα δρουν μόνα τους αλλά σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τμήματα και μέσα της ΔΑΕ. Στην πραγματικόττητα εκείνο που προτείνουμε καθ’όλο το μήκος του άρθρου μας είναι η παροχή στα χέρια του τοπικού διοικητή εναλλακτικών μεθόδων, δυνάμεων και μέσων τα οποία θα καλείται ο ίδιος να διαχειριστεί ανάλογα με την κρίση του και την τακτική κατάσταση.  

  Επίσης θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την  αναβάθμιση της Υ.ΜΕ.Τ, υπηρεσίας που κατά κοινή ομολογία βρίσκεται λίγο “πίσω” σε σχέση με τις υπόλοιπες μονάδες και υποδιευθύνσεις της ΔΑΕ, από πλευράς εκπαίδευσης και σκληραγωγίας του προσωπικού. Ιδιαίτερες προσθήκες σε εξοπλισμό δεν κρίνονται απαραίτητες ( στην ουσία οι άνδρες της Υ.ΜΕ.Τ έχουν στην διάθεση του ό,τι είχαν οι ομόλογοι τους της Υ.Α.Τ μια δεκαετία πριν ), εκείνο που απαιτείται είναι η “σκλήρυνση” του προσωπικού και η εκπαίδευση του σε πιο απαιτητικά πρότυπα. Είναι απαραίτητο να περνάνε κάποιο σχολείο για τον έλεγχο πλήθους, καθώς ούτως η άλλως εμπλέκονται συστηματικά σε ανάλογες καταστάσεις. Ο ρόλος τους είναι κατά βάση προληπτικός και αμυντικός, σε αντίθεση με αυτόν της Υ.Α.Τ που είναι κατασταλτικός και επιθετικός, παρόλα αυτά κρίνεται πως η σημερινή τους εκπαίδευση είναι ανεπαρκής και δεν τους προετοιμάζει όσο θα έπρεπε για την εκτέλεση της αποστολής τους.

  Το Τμήμα Πεζών Περιπολιών θεωρούμε πως δεν έχει θέση στην ΔΑΕ και θα έπρεπε να ενταχθεί στην Διεύθυνση Αστυνομίας, αναβαθμιζόμενο σε Υποδιεύθυνση και οργανώνοντας ένοπλες Ομάδες Προληπτικής Αστυνόμευσης των 4-8 ατόμων. Επίσης ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί ο εφοδιασμός του με ελαφρά μέσα μεταφοράς όπως π.χ ποδήλατα, μοτοποδήλατα και δίκυκλα της κατηγορίας της θρυλικής “βέσπας” για την κάλυψη ευρύτερης περιοχής ευθύνης σε συνδυασμό πάντα με πεζές περιπολίες.

  Περνώντας στο κομμάτι της συμμετοχής της ΔΑΕ σε πιο στρατιωτικής φύσεως αποστολές, οφείλουμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν η ΔΑΕ, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να μεταφέρουμε, μετέχει ήδη ενεργά στην αμυντική διάταξη των ενόπλων δυνάμεων, συνεπώς οι όποιες ενστάσεις αναφορικά με την συστηματικότερη εμπλοκή της είναι άνευ ουσιαστικού περιεχομένου. Εκείνο που απαιτείται είναι η ενίσχυση της με μέσα, υλικά, προσωπικό και εκπαίδευση ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας στα καθήκοντα της.

  Οι αποστολές που μπορούμε να υποθέσουμε πως εμπλέκεται η ΔΑΕ είναι η εμπλοκή σε αντιανταρτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εξουδετέρωσης αεροπρογεφυρωμάτων και γενικότερη συμβολή στην εθνική άμυνα. Ειδικά για τον ευαίσθητο χώρο της Θράκης,η εμπλοκή της ΔΑΕ μπορεί να αποβεί καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς το προσωπικό της είναι δυνατόν να συνεισφέρει δυσανάλογα του αριθμητικού της μεγέθους λόγω της αμιγώς επαγγελματικής και συνειδητοποιημένης φυσιογνωμίας της διεύθυνσης, που την διαφοροποιεί σημαντικά από τις τυπικές μονάδες του Ε.Σ με την παρουσία κληρωτών στις τάξεις του. Και αυτό σε πλήθος τακτικών καταστάσεων, που ξεκινούν από τον έλεγχο πλήθους και φθάνουν έως την ανοικτή πολεμική σύγκρουση. Με δεδομένη την χρησιμότητα της ΔΑΕ, αλλά και της ανάγκης για την κάλυψη των μεγάλων αστικών κέντρων, θα έπρεπε ίσως και οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της επαρχίας ή τουλάχιστον αυτές της παραμεθορίου, να αποκτήσουν ανάλογες διευθύνσεις, ώστε να συνδράμουν/απελευθερώσουν τις κεντρικές ΔΑΕ από το άγχος της κάλυψης της επαρχίας.

  Μια άλλη πρόταση, οργανωτικού χαρακτήρα, είναι η δημιουργία τόσο στις (υφιστάμενες) κεντρικές ΔΑΕ, όσο και στις (προτενόμενες) περιφερειακές, Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, ανάλογη αυτής της Κρήτης, που θα προσφέρει την απαιτούμενη μάζα για την διενέργεια ευρείων αστυνομικών/παραστρατιωτικών επιχειρήσεων στην ύπαιθρο. Στην ουσία προτείνεται η δημιουργία μιας “Field Police” όπως είναι ο διεθνής όρος, που θα ταίριαζε απόλυτα με την στρατιωτικοποιημένη  εικόνα που πρέπει να έχουν τα σώματα ασφαλείας και θα επέτρεπε την με αξιώσεις συμμετοχή τους στην εθνική άμυνα και ασφάλεια.

  Από ‘κει και πέρα απαιτείται διεύρυνση του ρόλου της ΕΚΑΜ, που πρέπει να μετεξελιχθεί από εξειδικευμένη αντιτρομοκρατική δύναμη σημείου, σε δύναμη δράσης σε ευρύτερο πλαίσιο αποστολών χωρίς ωστόσο να απωλέσει τις τωρινές της δυνατότητες. Μια επιλογή θα ήταν το “σπάσιμο” της υπηρεσίας σε δύο διακριτά μέρη, με το ένα να προσφέρει αντιτρομοκρατική δράση σημείου και το άλλο δυνατότητα ειδικών επιχειρήσεων τόσο σε αστικό όσο και σε ανοιχτό περιβάλλον. Η ένταξη της στην διακλαδική δύναμη “Δ” των Ε.Δ στα πρότυπα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ και η συνεργασία της με εξειδικευμένες μονάδες των τελευταίων είναι μια άλλη επιλογή που θα έπρεπε να εξεταστεί σοβαρά.

  Βέβαια ανάλογη πρέπει να είναι η επένδυση σε υλικό και μέσα. Ο εφοδιασμός της ΔΑΕ με τυφέκια εφόδου, οπλοπολυβόλα/ελαφρά πολυβόλα, πολυβόλα, βομβιδοβόλα/πολυβομβιδοβόλα, όπλα ελεύθερου σκοπευτή, αντιαρματικά και όλμους δεν θα πρέπει να θεωρείται μαξιμαλισμός αλλά απολύτως απαραίτητος οπλισμός με βάση το προφίλ αποστολών της. Εξίσου σημαντική είναι η απόκτηση τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων, τόσο κλασικού τύπου, όσο και της κατηγορίας MRAP. Οχήματα της κατηγορίας των Γαλλικών PVP, VBL, VBR, των Αυστριακών Pandur, των Γερμανικών TM-170 είναι απαραίτητα για πλειάδα ρόλων και αποστολών( αναγνώριση, συνοδεία, επιτήρηση περιμέτρου, ελαφρά επίθεση, μεταφορά στοιχείων εφόδου, δράση ως τυπικό μηχανοποιημένο πεζικό) ενώ ευχής έργο θα ήταν η προμήθεια τόσο φορητών/στατικών όσο και εποχούμενων ραντάρ επιτήρησης εδάφους και θερμικών καμερών. Σημαντική κρίνεται και η δυνατότητα αερομεταφοράς τμημάτων της ΔΑΕ, απαραίτητη όμως κρίνεται η ενίσχυση του εναέριου στόλου της ΕΛ.ΑΣ με ελικόπτερα της κατηγορίας του Super Puma και Panther.

  Βέβαια προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η παροχή κατάλληλης στρατιωτικής εκπαίδευσης στα στελέχη της ΔΑΕ. Γνώμη μας είναι πως τα τελευταία, ειδικά αυτά της Υ.Α.Τ, πρέπει να περνούν το σχολείο καταδρομών του ΚΕΑΠ καθώς και άλλα σχολεία των Ε.Δ που πέραν των γνώσεων που θα τους προσφέρουν θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν το κατάλληλο πνεύμα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αποστολή τους. Ξαναλέμε πως απαραίτητη κρίνεται η αριθμητική ενίσχυση σε προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να παρατεθεί σχετικά μεγάλος αριθμός προσωπικού, καθώς είναι βέβαιο πως η ενεργητικότερη εμπλοκή σε ανάλογες επιχειρήσεις εν καιρώ έντασης, κρίσης ή σύγκρουσης θα επιφέρει απώλειες στις τάξεις της ΔΑΕ και θα διασπείρει τις δυνάμεις της τελευταίας.

  Γενικά επιθυμία αυτού του ιστολογίου είναι η μετεξέλιξη των Σωμάτων Ασφαλείας σε οργανισμούς, που πέραν την αυτονόητης αποστολής τους της προστασίας του πολίτη, θα αποτελούν και μέρος του ολιστικού μηχανισμού άμυνας και ασφάλειας που έχουμε προτείνει κατά καιρούς. Και αυτό γιατή η διάκριση ανάμεσα στους σχετικούς τομείς είναι πλέον ολοένα και πιο δυσδιάκριτη και καθιστά το παρόν μοντέλο οργάνωσης και δράσης του κρατικού μηχανισμού παρωχημένο. Απαιτείται ο διαρκής εκσυγχρονισμός και προσαρμογή των υπηρεσιών άμυνας και ασφάλειας του ελληνικού κράτους ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις απειλές που ανακύπτουν. Θεωρούμε πως η ενίσχυση της ΔΑΕ με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελεί ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Εκείνο που απομένει είναι η επίδειξη διορατικότητας και η αποφασιστικότητας εκ μέρους της ηγεσίας, φυσικής και πολιτικής, ώστε να εξασφαλιστεί η αναβάθμιση της ΔΑΕ και των σωμάτων ασφαλείας συνολικά προκειμένου να γίνουν πράξη τα δέοντα.

   

  του Κων. Τόλια

  defencenews.gr

  .

 • Λαμία: Διάσωση σκύλου από την ΕΜΑΚ μέσα σε χαράδρα

  Λαμία: Διάσωση σκύλου από την ΕΜΑΚ μέσα σε χαράδρα

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 22:48:47 | Πηγή: Μπλόκο

  Το πρωί της Τετάρτης η 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία κλήθηκε να συνδράμει το Π.Κ. Αργυροχωρίου Φθιώτιδας για απεγκλωβισμό σκύλου από χαράδρα βάθους 400 μέτρων στον ορεινό Δρυμό Οίτης στη θέση «Ακουνόραχη» και σε υψόμετρο 1100 μέτρων περίπου.

  Ο άτυχος σκύλος είχε εγκλωβιστεί σε μια φυσική προεξοχή από άγνωστη αιτία σε

  γκρεμό σε βάθος 100 μέτρων χωρίς να μπορεί να απεγκλωβιστεί μόνος και για 9 ημέρες αγνοείτο από τον ιδιοκτήτη του ο οποίος και τον αναζητούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.  Κατάφερε να τον βρει από τα ουρλιαχτά του και το μικρό κουδουνάκι που είχε περασμένο στο λαιμό του και ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

  Η επιχείρηση για την διάσωση πραγματοποιήθηκε από έξι άνδρες διασώστες-ορειβάτες της 7ης ΕΜΑΚ και του Π.Κ. Αργυροχωρίου και έλαβε τέλος στις 14:15΄ περίπου της ίδιας ημέρας.  Ο σκύλος ανασύρθηκε με ειδικό διασωστικό σάκο και σχοινιά διάσωσης και δεν έφερε καμία αντίσταση στους Πυροσβέστες, αλλά απεναντίας ζητούσε την βοήθειά τους πλησιάζοντάς τους. Του δόθηκε τροφή και νερό και ήταν φανερά ταλαιπωρημένος

  Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά μεγάλου βαθμού δυσκολίας λόγω του απόκρημνου της χαράδρας και των μεγάλων αρνητικών κλίσεων αυτής.  Η όλη επιχείρηση συντονίστηκε από τον Υποδιοικητή της 7ης ΕΜΑΚ Αντιπύραρχο Σίμο Αποστόλου.  ΠΗΓΗ: lamiareport.gr

  .

 • Πώς βγήκε η φράση «τον έπιασα στα πράσα». Πρωταγωνιστής ένας ατρόμητος παπάς της Αθήνας

  Πώς βγήκε η φράση «τον έπιασα στα πράσα». Πρωταγωνιστής ένας ατρόμητος παπάς της Αθήνας

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 22:26:38 | Πηγή: Μπλόκο

  Η φράση «τον έπιασα στα πράσα» που σημαίνει ότι κάποιος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να διαπράττει ένα αδίκημα, έχει τις ρίζες της στην Αθήνα του 19ου αιώνα.
  Την περίοδο που η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, μαζί με την ανάπτυξη της πόλης, πολλαπλασιάστηκαν οι κλοπές και οι ληστείες.
  Μια από τις γνωστές συμμορίες, που δρούσαν στην πόλη ήταν αυτή του

  περιβόητου λήσταρχου Καρρά, που είχε γίνει φόβος και τρόμος για τους κατοίκους.
  Παρόλο που η φήμη των ληστών είχε εξαπλωθεί, οι αρχές δεν είχαν καταφέρει να τους συλλάβουν.

  Ένας από τους στόχους της συμμορίας ήταν το σπίτι του παπά- Μελέτη, που βρισκόταν στην περιοχή της Κολοκυνθούς.
  Οι ληστές είχαν ακούσει πως ο παπάς έκρυβε εκεί τσουβάλια με φλουριά και ένα βράδυ προσπάθησαν να κάνουν έφοδο.
  Εκτός από τη φήμη του πλούσιου, ο παπάς ήταν πολύ δυνατός και ατρόμητος άνθρωπος.
  Την ώρα που ο Καρράς και οι άντρες του είχαν μπει στον κήπο, ο παπά- Μελέτης άκουσε ένα θόρυβο και χωρίς να το σκεφτεί καθόλου, βγήκε να δει τι συνέβη.
  Ακριβώς στο σημείο όπου είχε φυτέψει πράσα, ο παπάς είδε μια σκιά και χωρίς να διστάσει επιτέθηκε στον ληστή και τον συνέλαβε.
  Αργότερα συνελήφθησαν και τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας.

  Ο παπάς όταν περιέγραφε στους αστυνομικούς πώς έγινε η σύλληψη ανέφερε «τον έπιασα στα πράσα», δηλαδή στο συγκεκριμένο σημείο του κήπου.
  Έκτοτε καθιερώθηκε η φράση για όλες τις επ’ αυτοφώρω συλλήψεις.
  Κι ας μην υπάρχει καν κήπος…

   

  mixanitouxronou.gr

  .

 • Αρχιμανδρίτης κλώτσησε και χαστούκισε γυναίκα αστυνομικό σε τροχονομικό έλεγχο

  Αρχιμανδρίτης κλώτσησε και χαστούκισε γυναίκα αστυνομικό σε τροχονομικό έλεγχο

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 18:44:47 | Πηγή: Μπλόκο

  Με κλωτσιές και σφαλιάρες «απάντησε» σε αστυνομικό έλεγχο Αρχιμανδρίτης Μητρόπολης της Στερεάς Ελλάδας.
   
  Ο αρχιμανδρίτης σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr, σταμάτησε σε έλεγχο από κλιμάκιο της τροχαίας επειδή κινούνταν με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο.
   
  Όταν η γυναίκα αστυνομικός ζήτησε τα

  στοιχεία του κληρικού, ο οποίος είχε κατέβει από το όχημα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες άρχισε να φωνάζει και εξαγριωμένος κλώτσησε και χαστούκισε την αστυνομικό.
   
  Η αστυνομικός έχασε τις αισθήσεις της και ο κληρικός, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες και αστυνομικές πηγές, τράπηκε σε φυγή.
   
  Ο κληρικός δεν καταδιώχθηκε γιατί οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να συνεφέρουν την κοπέλα η οποία είχε λιποθυμήσει.
   
  Τέλος να αναφερθεί ότι ο κληρικός, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναζητείται ακόμα από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

   

  Ρεπορταζ: Αιμίλιος Πολυγένης

  Αναδημοσίευση από romfea.gr

  .

 • Αρχιμανδρίτης κλώτσησε και χαστούκισε αστυνομικό σε έλεγχο

  Αρχιμανδρίτης κλώτσησε και χαστούκισε αστυνομικό σε έλεγχο

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 18:21:45 | Πηγή: Μπλόκο

  Με κλωτσιές και σφαλιάρες «απάντησε» σε αστυνομικό έλεγχο Αρχιμανδρίτης Μητρόπολης της Στερεάς Ελλάδας.
   
  Ο αρχιμανδρίτης σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr, σταμάτησε σε έλεγχο από κλιμάκιο της τροχαίας επειδή κινούνταν με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο.
   
  Όταν η γυναίκα αστυνομικός ζήτησε τα

  στοιχεία του κληρικού, ο οποίος είχε κατέβει από το όχημα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες άρχισε να φωνάζει και εξαγριωμένος κλώτσησε και χαστούκισε την αστυνομικό.
   
  Η αστυνομικός έχασε τις αισθήσεις της και ο κληρικός, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες και αστυνομικές πηγές, τράπηκε σε φυγή.
   
  Ο κληρικός δεν καταδιώχθηκε γιατί οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να συνεφέρουν την κοπέλα η οποία είχε λιποθυμήσει.
   
  Τέλος να αναφερθεί ότι ο κληρικός, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναζητείται ακόμα από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

   

  Ρεπορταζ: Αιμίλιος Πολυγένης

  Αναδημοσίευση από romfea.gr

  .

 • Κικίλιας στην ΠΟΑΣΥ για τα οικονομικά των ένστολων:

  Κικίλιας στην ΠΟΑΣΥ για τα οικονομικά των ένστολων: " Παρήλθε η εποχή των «παχιών αγελάδων» "

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 16:20:20 | Πηγή: Μπλόκο

  Το πλήρες κείμενο από την ενημέρωση της ΠΟΑΣΥ και από σχετική ανάρτηση στο σάιτ της ομοσπονδίας. 

  "Πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια ακολούθησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, με αποκλειστικά θέματα τις αποφάσεις του ΣτΕ, τις εμβαλωματικές παρεμβάσεις στο ισχύον μισθολόγιο που φέρεται να έχει προωθήσει το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης προς το Υπουργείο Οικονομικών και την

  εφαρμογή του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 για το ΤΕΑΠΑΣΑ.

    Στις εργασίες του Συμβουλίου, είχαν προσκληθεί και ανταποκρίθηκαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειος ΚΙΚΙΛΙΑΣ και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, ενώ για τα φλέγοντα θέματα που μας απασχολούν, όπως οι αποφάσεις του ΣτΕ και το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ, τοποθετήθηκαν ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χαράλαμπος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Νίκος Φράγκος, ο καθηγητής Οικονομικών Κοινωνικής Πολιτικής κ. Σάββας Ρομπόλης, ο επίκουρος καθηγητής Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Αλέξανδρος Ζυμπίδης και οι αναλογιστές κ.κ. Κων/νος Νικολάου και Βασίλης Μπέτσης.

  Ειδικότερα:

  Εκ μέρους της Ομοσπονδίας επισημάνθηκε η αποτελεσματικότητα των αγώνων μας, ακατάπαυστα, ολόκληρο το καλοκαίρι, αλλά και η αναγκαιότητα της κλιμάκωσής τους εφόσον τούτο απαιτηθεί και σε συνεργασία με όλες τις Ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς μεμψιμοιρίες και κινήσεις εσωστρέφειας. Ήδη υπήρξε η Τρίτη κατά σειράν συνάντηση (σχετ. Ανακοίνωση 600/14/5α από 1-10-2014) κατά την οποία χαράχθηκε η τακτική μας όσον αφορά τις αποφάσεις του ΣτΕ και κατατέθηκε η πρόταση για ενδεχόμενη ενοποίηση όλων των Ταμείων σε έναν ασφαλιστικό πυλώνα Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, απορρίπτοντας το εκβιαστικό δίλημμα ΕΤΕΑ ή Επαγγελματικά Ταμεία. Για να υπάρξει ενδελεχής ενημέρωση και διερεύνηση όλων των πιθανών σεναρίων, προκρίθηκε να ζητηθεί από την Κυβέρνηση η τροποποίηση του νόμου 4281/14, έτσι ώστε να δοθεί παράταση τουλάχιστον ως τις 30/6/2015, όπως ισχύει για άλλους κλάδους εργαζομένων.

  Στο Γενικό Συμβούλιο, επισημάνθηκε επίσης, ότι η ακύρωση του νόμου 4249/14 για την «αναδιοργάνωση», η μη εφαρμογή ψηφισμένων για το 2013 και εντεύθεν περικοπών, οι αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά και το γεγονός ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ δεν εντάχθηκε άμεσα- άκριτα στο ΕΤΕΑ, οφείλονται στις δικές μας αντιδράσεις και ουδείς δικαιούται να αρνείται τα αποτελέσματα των αγώνων μας. Το πώς θα χειριστούμε περαιτέρω τα αποτελέσματα των αγώνων μας, εξαρτάται και πάλι από τον δικό μας αγώνα, με πνεύμα ομοψυχίας και συναδελφικότητας. Να μη λησμονούμε επίσης ότι η αγωνία μας για το συνάδελφο είναι συνυφασμένη με την αγωνία μας για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και την κοινωνία και αυτό οφείλει να το λάβει υπόψη της η πολιτεία, θωρακίζοντας το λειτούργημα που επιτελούμε, με ενίσχυση του νέου προϋπολογισμού δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας. Προς τούτο, τέθηκαν προς την Ηγεσία τα εκκρεμή ζητήματα και ζητήθηκαν οι δέουσες απαντήσεις.

  Λαμβάνοντας το λόγο, ο κ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, τοποθετήθηκε στη συνέχεια ως ακολούθως:

  -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Παρήλθε η εποχή των «παχιών αγελάδων», η εποχή είναι δύσκολη, αλλά παρά ταύτα αγωνίζεται για να βρεθούν χρήματα και μάλιστα να αναγραφούν και στον υπό κατάθεση προϋπολογισμό. Πρόσθεσε δε ότι επιδιώκει να γίνει κοινή συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, αλλά το βλέμμα μας να είναι στραμμένο στην πραγματικότητα.

  -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: «Ακούω την πρότασή σας, για το ασφαλιστικό -ΤΕΑΠΑΣΑ, θεωρώ αδιανόητο αστυνομικοί να είναι στο ίδιο ταμείο π.χ. με τους υδραυλικούς και γι” αυτό βλέπω ως ανάχωμα την ίδρυση ενιαίου ταμείου ενστόλων». Επίσης, τάχθηκε υπέρ του να γίνουν από τώρα οι προβλεπόμενες μελέτες, γεγονός που ήδη έχει αποφασιστεί εκ μέρους μας.

  -ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ: δήλωσε ότι θα γίνει άμεσα η επιβαλλόμενη ρύθμιση για να υπάρξει ανακούφιση, αλλά και «για να γίνει η αστυνομία από αστυνομία απελπισίας, αστυνομία της ελπίδας». Όπως πρόσθεσε, «δεν μπορεί να συνεχιστεί το σύστημα των τοποθετήσεων όπως ισχύει σήμερα, πρέπει να δοθούν κίνητρα».

  - ΤΕΤΡΑ: Θα υπάρξει λύση, σε συμφερότερη και ασφαλέστερη για το δημόσιο, βάση.

  - ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ με τυχόν νέες προσλήψεις ειδικών φρουρών: Το όποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε σε άλλες εποχές.

  - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: Ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής και ότι ήδη υπεγράφη απόφαση για τη μεταφορά των αλλοδαπών από τη Σχολή σε άλλους χώρους.

  Ο κ. Αρχηγός, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι θα εκδοθεί λίαν προσεχώς σχετική διαταγή για την υποχρεωτική εφαρμογή του Π.Δ. 173/2013 για την έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, καθιστώντας υπεύθυνους τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές. Για την αναδιοργάνωση των αστυνομικών Υπηρεσιών είπε ότι θα προχωρήσει με συγχωνεύσεις και καταργήσεις υπηρεσιών βάσει των προτάσεών μας, ενώ ανανέωση του στόλου οχημάτων θα υπάρξει σε 4-5 μήνες, όταν ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί που τρέχουν.

  Λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις των προσκεκλημένων, τις χρήσιμες συναντήσεις που είχε το προεδρείο το προηγούμενο διάστημα με εκπροσώπους του ΕΤΕΑ και Επαγγελματικών Ταμείων, αλλά και χθες με τον υφυπουργό Εργασίας κ. Αντώνιο Μπέζα, αποφασίστηκε η Ομοσπονδία να κινηθεί προσεχτικά και συντεταγμένα τόσο με όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της όσο και με τις λοιπές Ομοσπονδίες, ενημερώνοντας τεκμηριωμένα όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σε όλη την Ελλάδα για τα πραγματικά δεδομένα, όσον αφορά το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ. Το διακύβευμα είναι τεράστιο καθώς η κυβέρνηση καλεί τον συνδικαλιστικό μας φορέα (έναν φορέα όχι όποιας κι όποιας δημόσιας υπηρεσίας), να απεμπολήσει το δικαίωμά του να υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών, όπως είναι η υγεία, η πρόνοια και η κοινωνική ασφάλιση, παραγνωρίζοντας τον κίνδυνο που υποκρύπτουν όλα αυτά και που δεν είναι άλλος από την παραπέρα ιδιωτικοποίηση τομέων δράσης και της ίδιας της αστυνομίας.

  Μια τόσο σοβαρή απόφαση, θα ληφθεί από το ανώτατο καθοδηγητικό μας όργανο, το επόμενο 24ο τακτικό συνέδριο, το οποίο αποφασίστηκε να γίνει το δεύτερο 15νθημερο του Νοεμβρίου, χωρίς να παραβλέπεται και το γενικότερο πολιτικό τοπίο, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης για σειρά εφαρμοστικών νόμων των Μνημονίων, διατυπώνουν εκ διαμέτρου αντίθετες με την κυβέρνηση θέσεις για τα μείζονα ζητήματα που μας απασχολούν.

   

  dsc003

   

  dsc002

  .

 • Πόσο χρόνο μπορούν να παραμείνουν κατόπιν αίτησης οι αστυνομικοί στην ενεργό υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας;

  Πόσο χρόνο μπορούν να παραμείνουν κατόπιν αίτησης οι αστυνομικοί στην ενεργό υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας;

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 14:25:28 | Πηγή: Μπλόκο

  Η απάντηση έρχεται δια μέσω του ερωτήματος που έθεσε η ΠΟΑΣΥ στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ και παρατίθενται, πρώτα το ενημερωτικό της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια η επίμαχη απάντηση

  "Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

  Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας

  αποστέλλουμε το υπ’αριθ. 6013/22/3774-α΄ από 30-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών Α.Ε.Α./Τμ. 1ο- Αξιωματικών, για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας.

  Εξυπακούεται ότι οι όποιες σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων για να είναι εφικτό να εξεταστούν από τα αρμόδια συμβούλια, πρέπει να έχουν περιέλθει στο Α.Ε.Α. το αργότερο μέχρι το πέρας του Β΄ δεκαημέρου μηνός Νοεμβρίου."

   

  6013-22-3774a

  .

 • ΤΟ ΣΕΦΕΑΑ για το

  ΤΟ ΣΕΦΕΑΑ για το "απαγορευτικό" εξόδου των φρουρών με μετάθεση προς την περιφέρεια

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 14:02:22 | Πηγή: Μπλόκο

  Θέση για το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται οι ειδικοί φρουροί (νυν και αστυφυλακοποιημένοι) σε ότι αφορά στο δκαίωμα της μετάθεσης προς την περιφέρεια με βάση τον νέο κώδικα, πήρε το ΣΕΦΕΑΑ που με ανακοίνωση τονίζει τα ακόλουθα:

  "Σε συνέχεια των ενεργειών του Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. αναφορικά με την τροποποίηση του Π.Δ. 211/2005 και του Π.Δ. 100/2003 θα θέλαμε να σας

  ενημερώσουμε τα εξής : Όπως αναφέραμε  και  σε προηγούμενη ανακοίνωση μας, το αρχικό σχέδιο νόμου, κατά την εκτίμηση μας αποτελεί « ταφόπλακα » των μεταθέσεων προς την επαρχεία των ειδικών φρουρών, αλλά, και των αστυφυλακοποιημένων ειδικών φρουρών.

  Με βάση τις διατάξεις  που περιγράφει καθιστά απαγορευτική  την μετακίνηση για το σύνολο του προαναφερόμενου προσωπικού .Συγκεκριμένα η τελευταία διάταξη που αναφέρεται στο π.δ. 100/2003 και προβλέπει σταδιακή μοριοδότηση με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι 1 μόριο ανά έτος όπως είναι σήμερα σε συνδυασμό με το αρθρο 13 του Ν.3886 ουσιαστικά καθιστά ανέφικτη την μετάθεση των αστυφυλακοποιημένων ειδικών φρουρών Επίσης, με την διάταξη της  μοριοδότησης των υπηρεσιών, οι ειδικοί φρουροί που υπηρετούν σε υπηρεσίες πρώτης αιχμής ( π.χ. ΔΙ.ΑΣ., Δ.Ε.Λ.Τ.Α., Ο.Π.Κ.Ε. ) θα διατηρούν τα μόρια αυτά όσο είναι ειδικοί φρουροί και με την αστυφυλακοποιησή τους θα τα χάνουν,  αλλά ακόμα και αν δεν τα χάνουν όπως προτείνουμε εμείς το όφελος θα είναι ανύπαρκτο αφού τα πέντε  πρώτα χρόνια της υπηρεσίας του θα είναι «αόρατα» .

  Συνεπώς, η μοριοδότηση των υπηρεσιών είναι «δώρο άδωρο».

  Τις θέσεις μας αυτές τις διατυπώσαμε κατ΄ επανάληψη σε αλλεπάλληλες  συσκέψεις με εκπροσώπους της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, με τελευταία αυτή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30/09/2014 μεταξύ του επιτελάρχη και του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., στην οποία παρευρέθη και ο Υπουργός δημοσίας τάξης & προστασίας του πολίτη κ. Κικίλιας Βασίλειος. Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. κατέθεσε προτάσεις οι οποίες δεν θα επιτρέψουν  να ζημιωθούν περαιτέρω τα μέλη μας , ειδικοί φρουροί & αστυφύλακες προερχόμενοι από ειδικούς φρουρούς. Δεν θα επιτρέψουμε να καταστήσουν το σύνολο των μελών που εκπροσωπούμε, μόνιμους και  μέχρι την σύνταξη τους κατοίκους Αττικής και όχι μόνο. Η θεσμική συζήτηση με την ηγεσία βρίσκεται σε εξέλιξη .

  Για την όποια κατάληξη , για το πραγματικό περιεχόμενο των συζητήσεων, αλλά, και για τις δυσμενείς συνέπειες που πιθανός θα προκύψουν, το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές συνελεύσεις  και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας . Με πνεύμα δικαιοσύνης και σεβασμού στα μέλη μας, αλλά , και στο σύνολο της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πράξουμε και θα αγωνιστούμε οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις να είναι επ’ ωφελεία του συνόλου και όχι ζημιογόνες για ένα κομμάτι του προσωπικού.          

   

  Για το Δ.Σ

                                 -O-                                        -O-       

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                            ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

  Κιν.:6945557970                                                                                                         Κιν.:6944291911

  .

   

 • "Μεταθέσεις φρουρών μετά την αστυφυλακοποίηση τέλος", Κείμενο και προτάσεις ειδικού φρουρού

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 11:50:47 | Πηγή: Μπλόκο

  Ανασύρουμε από τα σχόλια στο θέμα " Διαβάστε όλο το σχέδιο για τον κώδικα μεταθέσεων των ειδικών φρουρών " κείμενο ειδικού φρουρού, για τον "ιδιώνυμο" κώδικα μεταθέσεων, καθώς νομίζουμε ότι χρήζει επιπλέον προσοχής.

  "Καλησπέρα σας , είμαι ειδικός φρουρός και υπηρετώ σε Α.Τ. του Πειραιά. Η πρόσφατη δημοσίευση του προσχεδίου για την τροποποίηση του πδ 211/05 με

  προβλημάτισε ιδιαίτερα όπως επίσης και πολλούς συναδέλφους. Ύστερα απο προσεκτκή μελέτη του προσχεδίου το συμπέρασμα που εβγαλα είναι πως οι μεταθεσεις για εμας τους φρουρους μετα την αστυφυλακοποιηση τέλος.....

  Ναι μεν δινει μόρια σε μάχιμες υπηρεσιες και στα τμηματα του κεντρου ( Αθηνών)...ναι εχει διορθωσεις αλλοτε δικαιες αλλοτε οχι πλην ομως με την αστυφυλακοποιηση μας χανονται ολα......και οταν λεμε ολα εννοουμε ολα! Με λιγα λόγια φρουρούς η επαρχία δεν προκειται να ξαναδεί. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν ανάγκη για κάλυψη θέσεων όσο ανακριτικών υπαλλήλων τόσο και μη ανακριτικών.

  Η προτάσεις μου είναι

  Α) να αναγνωριστεί η 5ετια που χάνουμε με την αστυφυλακοποιηση δηλ τα μορια να μετρανε απο την ημερα κατάταξης στο σώμα και οχι απο την ημέρα μονιμοποίησης οπως ισχυει τωρα για να έχουμε καποιες ελπίδες για μετάθεση,

  Β) να προστεθεί και για εμάς τους Ειδικούς Φρουρούς η κατ’ εξαίρεση μετάθεση στον τόπο συμφερόντων των τρίτεκνων αστυνομικών και

  Γ) να μοριοδοτηθούν με επιπλέον μόρια όσοι συμμετέχουν σε Ο.Μ.Ε.Τ (Στον νομό Αττικής η πλειοψηφία είναι φρουροί) εφόσον δεν μπορούν να εξασφαλίσουν κάποιο επίδομα για τις ομάδες αυτές Απο τις ανωτέρω προτάσεις απ΄οσο γνωρίζω έχετε ήδη αποστείλει πρόταση για την περίπτωση Β , η περίπτωση Α όμως πιστεύω είναι εξίσου σημαντική αλλα και επιτακτική.

  Βάσει αυτών των αλλαγών περισσότεροι συνάδελφοι θα έχουν ελπίδα να επιστρέψουν στον τόπο συμφερόντων τους και δεν θα εγκλωβιστούν στα δεσμά του νομού Αττικής. Πιστέυω πως εάν πιέσουμε όλοι μαζί για την τροποποίηση του πδ με ευνοικούς προς εμάς όρους θα οφεληθούν πολλοί συνάδελφοι. Αρκετά έχουν αδικηθεί οι ειδικοί φρουροί. Ας κάνουμε κάτι όλοι μαζί."

  .

 • Πρέπει να έχουν τα ποδήλατα πινακίδες κυκλοφορίας;

  Πρέπει να έχουν τα ποδήλατα πινακίδες κυκλοφορίας;

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 10:53:18 | Πηγή: Μπλόκο

  Η ερώτηση είναι συνηθισμένη. Η απάντηση είναι: ΟΧΙ !

  Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. πινακίδες κυκλοφορίας πρέπει να έχουν μόνο τα

  μηχανοκίνητα οχήματα.

  Κ.Ο.Κ. / ΑΡΘΡΟ 90

  Δεν επιτρέπεται σε κανένα μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή ζωήλατο όχημα να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη Χώρα, αν δεν φέρει τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα. Οι χορηγούμενες πινακίδες πρέπει να είναι αντανακλαστικές.

   

  πηγή: taxalia.blogspot.gr, policeoline.gr

  .

 • Έβρος και Κιλκίς όλη ... η Ελλάδα, του Γιάννη Τοτονίδη

  Έβρος και Κιλκίς όλη ... η Ελλάδα, του Γιάννη Τοτονίδη

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 10:35:28 | Πηγή: Μπλόκο

  Το κείμενο που ακολουθεί από τη σελίδα του Γιάννη Τοτονίδη στο facebook, με αφορμή την ανακοίνωση των κατολικων της Ειδομένης για το μείζον θέμα της παράτυπης μετανάστευσης.

  "Ποιος είναι αυτός που ακόμη και σήμερα δεν έχει αντιληφθεί το μέγα θέμα για την χώρα μας με τα μεταναστευτικά κύματα που διασχίζουν την χώρα μας. Είτε κατά την είσοδό τους, είτε κατά την έξοδό τους και είτε κατά την παραμονή τους στην χώρα μας τα

  προβλήματα είναι τεράστια. Όταν όμως αυτοί που δεν το έχουν αντιληφθεί ΑΚΟΜΗ, είναι υπηρεσιακοί παράγοντες και προϊστάμενοι Διευθύνσεων Αστυνομίας τότε πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εντός της ΕΛ.ΑΣ. . Οι μετανάστες δεν σταματάνε όλοι στον Έβρο, δεν παραμένουν όλοι στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη. Αρχίζουν να γεμίζουν και οι επαρχιακές πόλεις εντός της ηπειρώτικης χώρας. Και τελικά ; Ποιός νοιάζεται σήμερα ; Πάντως όχι οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αστυνομίας που επιστρατεύουν όλες τις δυνάμεις της περιφέρειας για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες αλλά ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ παντελώς για το μεταναστευτικό. Το Κιλκίς είναι ένα απλό παράδειγμα. Έρχονται και άλλα παρόμοια με τα μυαλά που κουβαλάμε ....

  Τώρα βέβαια μεταξύ μας, φταίμε και μεις λίγο. Διαφωνώ σε αρκετά με το δημοσίευμα και την ευθύνη που έχουμε για τον τόπο μας είτε είμαστε πολίτες είτε ένστολοι. Από τους σχεδόν 300 συνοριακούς φύλακες σήμερα πόσο προσωπικό εργάζεται πραγματικά στη συνοριακή φύλαξη στο Κιλκίς ; όταν φωνάζουμε για την ενίσχυση του έβρου γιατί δεν φωνάζουμε και για την ενίσχυση των συνοριακών του τόπου μας ; πότε μίλησαν οι συνδικαλιστές εκεί για νέες προσλήψεις συνοριακών φυλάκων ; Γιατί η Διεύθυνση δεν κάλυψε με προσωπικό κάθε κατηγορίας τα κενά που δημιουργήθηκαν απο τις μετακινήσεις των αστυφυλακοποιημένων ;

  Να και κάποιοι που ενστερνίζονται τον περιορισμό της ελεύθερης κίνησης για τους παράνομους μετανάστες (δημιουργία κέντρων φιλοξενίας στον τόπο τους ) κάτω απο συγκεκριμένες συνθήκες.Εμείς ως Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. ήταν αυτο που ακριβώς είχαμε ζητήσει απο το 2011. Σήμερα απλά αυτο το αντιλαμβάνονται όλο και περισσότεροι.

  Τοτονίδης Γ
  Αντιπρόεδρος Π.ΟΣ.ΥΦ.Υ.

  .

 • Το συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ, το ΤΕΑΠΑΣΑ, το μισθολόγιο, οι μεταθέσεις και οι μεταθέσεις με όρους μπασκετικούς. του Νίκου Καραδήμα

  Το συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ, το ΤΕΑΠΑΣΑ, το μισθολόγιο, οι μεταθέσεις και οι μεταθέσεις με όρους μπασκετικούς. του Νίκου Καραδήμα

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 09:41:32 | Πηγή: Μπλόκο

  Το κείμενο του Νίκου Καραδήμα, αναρτήθηκε χθες στη σελίδα του στο facebook

  "Στο γενικό συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ σήμερα 1/10/14 ο Υπουργός μας ακουλούθησε μπασκετική τακτική! Σ 'ένα ball fake , επιχείρησε να ξεγελάσει τον "αντίπαλο " Μέ άψογο pick and roll πότε με τον άρχηγό και πότε με τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. απ το high post επιχειρούσε jam shout .Προσωπικά δεν

  με πεισατε ,για τα θέματα της αναδιάρθρωσης,του μισθολογίου, της απόφασης του Σ.τ.Ε, του κώδικα μεταθέσεων κ.λ.π. Μας αντιμετωπίσατε σε μία back screen επίθεση !!!

  Αν και επιχειρήθηκαν πολλές assist, καλάθι δεν μπήκε. Δηλαδή δεν βγήκε είδηση. Οι γενικότητες μας αποπροσανατόλισαν ακόμα περισσότερο.Το σχέδιο του μισθολόγιου που είδε το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Τα αναδρομικά είναι υπο αίρεση και η ασυρματική επικοινωνία ,μάθαμε ότι εκτός του κόστους , είναι και θέμα κλειδιών (λέτε κι αν τελειώσει η σύμβαση, ο πάροχος δεν μπορει ν'αλλάξει τα κλειδιά). Για τα ταμεία δεν μας τα είπατε καθόλου καλά και γι'αυτό αντιδράσαμε με μια coast to coast "επίθεση" (επιθετικός αιφνιδιασμός- απο κοντούς και γρήγορους παίχτες).

  Απο χθές βράδυ μάθαμε ότι, λειτουργεί εκ νέου η σχολή αστυφυλάκων της Κομοτηνής όπως και σεις μας ειπατε! Δηλαδη θα εισαχθουν άμεσα οι επιτυχόντες δοκιμοι αστυφυλακες των ετών 2013 και 2014; Ελπίζουμε σε μια επόμενη συναντησή μας απ το low post και εντος baseline πλέον ,να κατακτήσουμε το ρόζ φύλλο του αγώνα.
  ΤΈΛΟΣ οι αναλογιστές για ακόμη φορά με έπεισαν ότι το επαγγελματικό επικουρικό ταμείο με τους κλάδους υγείας και αλληλοβοηθείας , όσο κι αν φαίνεται δύσκολο με εμπνέει περισσότερο απο ένα χωρίς καταστατικό Ε.Τ.Ε.Α. με αβέβαιο μέλλον.

  Ο Νίκος Καραδήμας

  .

 • 5+1 ερωταπαντήσεις των πολιτικών υπαλλήλων για το ΤΕΑΠΑΣΑ, Γιατί θα γίνουν μειώσεις στις συντάξεις και αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης

  5+1 ερωταπαντήσεις των πολιτικών υπαλλήλων για το ΤΕΑΠΑΣΑ, Γιατί θα γίνουν μειώσεις στις συντάξεις και αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 08:51:00 | Πηγή: Μπλόκο

  Με μια ανακοίνωση που τιτλοφορείται "Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα" η Ομοσπονδία των Πολιτικών Υπαλλήλων θέτει 5+1 ερωτήματα και δίνει τις δέουσες απαντήσεις αναφορικά με το παρόν και το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ.

  "Η απόφαση της Κυβέρνησης για ένταξη των επικουρικών ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ σε συνδυασμό με τον

  συντελεστή βιωσιμότητας, τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και τη ρήτρα αξιόμαχου από 1-1-2015 σπρώχνουν τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις στο γκρεμό.
       Η επιλογή  μετατροπής σε επαγγελματικά ταμεία, που θα δημιουργήσουν αν και εφόσον το αποφασίσουν οι αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι το «ρέμα» αφού θα μετατρέψουν την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση σε προαιρετική  ιδιωτική πρωτοβουλία των εργαζομένων, με την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
      Απ΄την απόφαση και την επιλογή που αναφέραμε πιο πάνω προκύπτουν σοβαρά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

    Θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε λίγο τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.
      Ερώτημα 1ον : Γιατί η Κυβέρνηση επιλέγει την μετακύλιση όλων των επικουρικών στο ΕΤΕΑ.
      Η απάντηση είναι ότι το κάνει επειδή είναι ελλειμματικά και προσπαθεί να αποφύγει το πολιτικό κόστος της χρεωκοπίας του καθενός ξεχωριστά απ΄τα επικουρικά ταμεία, που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑ.
      Ερώτημα 2ον : Μπορεί το ΕΤΕΑ , ως άθροισμα ελλειμματικών ταμείων να συνεχίσει να λειτουργεί στο μέλλον, χωρίς κρατική χρηματοδότηση;
       Απαντούμε ευθέως. Δεν μπορεί, αφού δεν επιτρέπεται κρατική χρηματοδότηση και στα σχέδια της Κυβέρνησης είναι η ένταξη της επικουρικής σύνταξης στην κύρια απ΄το 2017 και η υποκατάστασή της απ΄την προαιρετική ασφάλιση σε επαγγελματικά ταμεία, τα οποία θα συστήσουν οι εργαζόμενοι και θα λειτουργούν χωρίς την εγγύηση του δημοσίου.
        Ερώτημα 3ον : Υπάρχει εναλλακτική λύση σήμερα;
        Όχι, αφού είναι πολύ περιορισμένες οι πιθανότητες επιτυχίας, αν κατατεθεί προσφυγή για αντισυνταγματικότητα του ν.4281 και ισχύουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις.
       Ερώτημα 4ον : Πρέπει να κατατεθεί προσφυγή για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4281. Τουλάχιστον σε ότι αφορά τους ένστολους;
       Απάντηση: Ασφαλώς και πρέπει να κατατεθεί, αφού ισχύει το σκεπτικό της απόφασης του Σ.τ.Ε. για τις περικοπές στα μισθολόγια των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
        Ερώτημα 5ον : Μπορεί με άλλο τρόπο να αποκατασταθεί η οργανωτική και διοικητική αυτοτέλεια του ΤΕΑΠΑΣΑ;
        Δεν μπορεί να δοθεί καταφατική απάντηση, γιατί δεν υπάρχει πουθενά εκφρασμένη βούληση για κάτι τέτοιο, υπάρχει κατακερματισμός των τομέων και μακροπρόθεσμα οι μνημονιακές δεσμεύσεις, προβλέπουν τρία μόνο ταμεία για τους ασφαλισμένους του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα και η προοπτική ρύθμισης του χρέους δεν φαίνεται στο ορατό μέλλον, πέρα απ΄το γεγονός ότι η εγγυημένη σύνταξη είναι μόλις 360 ευρώ και η σχέση ασφαλισμένου / συνταξιούχου είναι κοντά 1/1,1 και το ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού αγγίζει το 35%.     Απ΄όλα αυτά προκύπτουν άμεσα μειώσεις συντάξεων και αύξηση των ηλικιακών ορίων μαζί με κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που ισχύουν ακόμη σήμερα.
      Ερώτηση: Πρέπει να εκπονήσουν αναλογιστικές μελέτες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και να συγκροτήσουν επαγγελματικά ταμεία;
      Οφείλουν να εκπονήσουν αναλογιστικές μελέτες και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά τους.
    Αν τα ταμεία είναι ελλειμματικά μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα σύστασης επαγγελματικού ταμείου με ιδιαίτερη προσοχή και προαιρετική βάση.
    Αν  τα ταμεία είναι πλεονασματικά οφείλουν να πιέσουν την Κυβέρνηση να αποδεχθεί την ανεξαρτητοποίηση του ΤΕΑΠΑΣΑ, με ενιαία όμως συγκρότηση όλων των ταμείων και παράλληλη δυνατότητα διατήρησης ανταποδοτικών πόρων και πιθανή χρηματοδότηση του Δημοσίου σε αντιστάθμισμα των απωλειών από το κούρεμα του αποθεματικού του, λόγω PSI.  

  Η δρομολογημένη κυβερνητική επιλογή για υπαγωγή στο ΕΤΕΑ πρέπει να είναι η τελευταία εκδοχή στις προτιμήσεις μας και να μη τύχει της συναίνεσής μας.
                                                          ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ         

 • «Απάνθρωπη και εξευτελιστική η χρήση ηλεκτροσοκ κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας», Είναι ενδεδειγμένη ή όχι η αστυνομική χρήση;

  «Απάνθρωπη και εξευτελιστική η χρήση ηλεκτροσοκ κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας», Είναι ενδεδειγμένη ή όχι η αστυνομική χρήση;

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 08:16:58 | Πηγή: Μπλόκο

  Το θέμα που ακολουθεί και αλιεύσαμε από το newsbeast.gr, θεωρούμε ότι αποτελεί την καλύτερη δυνατή ευκαρία για ν' ανοίξει μέσα από το bloko.gr η δημόσια συζήτηση για το αν και κατά πόσο είναι ενδεδειγμένη η χρήση τους από αστυνομικούς. Μπορεί να υπάρξει κάποιου είδους ιδιώνυμη χρήση σε εξαιρετικές περιπτώσεις; Έχει τέτοια όπλα η Ελληνική Αστυνομία και αν ναι ποιες υπηρεσίες; έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ και γιατί θεωρείται το τέιζερ ως όπλο ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και όργανο βασανισμού; Θεωρούμε ότι το

  ρεπορτάζ που σε λίγο θα διαβάσετε μας δίνει την ευκαιρία για δημόσιες τοποθετήσεις, τις οποίες αναμένουμε με ενδιαφέρον για να τις δημοσιοποιήσουμε. Όχι μόνο για το τέιζετ, αλλά και για άλλα όπλα που η χρήση τους προξενεί δημόσιασυζήτηση κα προβληματισμό.

  "Καταδικαστική ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο έκρινε πως η Βουλγαρία είναι ένοχη για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, διότι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ηλεκτροσόκ (συσκευές τέιζερ) σε πολίτες κατά τη διάρκεια έρευνας στα γραφεία εταιρείας του Διαδικτύου.

  Η απόφαση του ΕΔΑΔ, η οποία ήταν ομόφωνη, ήταν καταδικαστική σε βάρος της Βουλγαρίας για παραβίαση του Άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο απαγορεύει την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, αλλά και για ανεπαρκή έρευνα, μετά την εκδίκαση της προσφυγής των Άνζελο Γκεοργκίεβ κ.ά. κατά Βουλγαρίας.

  Η προσφυγή αφορούσε τις καταγγελίες περί χρήσης δυσανάλογης βίας από την αστυνομία, και ιδίως της χρήσης όπλων που προκαλούν ηλεκτροσόκ. Οι προσφεύγοντες, Βούλγαροι υπήκοοι που εργάζονταν τη χρονική στιγμή που σημειώθηκε το επεισόδιο σε έναν πάροχο πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISP) στη Βάρνα, κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση από μασκοφόρους, ένοπλους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια εφόδου της αστυνομίας σε δύο γραφεία της εταιρείας για να ερευνηθούν οι υπολογιστές και να κατασχεθεί τυχόν παράνομο λογισμικό.

  Στο επεισόδιο αυτό, την 18η Ιουνίου 2008, οι ένοπλοι, μασκοφόροι αστυνομικοί εισέβαλαν στα γραφεία της εταιρείας, υποχρέωσαν τους πέντε παριστάμενους υπαλλήλους της να πέσουν στο έδαφος, έκαναν χρήση ηλεκτροσόκ, τους χτύπησαν και τους κλώτσησαν, προκειμένου να αποσπάσουν μαρτυρία για του πού βρίσκονταν το λογισμικό της εταιρίας που ήθελαν να κατασχέσουν, ενώ κατέστρεψαν εξοπλισμό.

  Μετά την καταγγελία που υπέβαλαν οι προσφεύγοντες, διενεργήθηκε προκαταρκτική έρευνα αλλά τον Οκτώβριο του 2008, οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν να μην ασκηθεί δίωξη κατά των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση, κρίνοντας ότι οι εργαζόμενοι είχαν παρακούσει τις εντολές των αξιωματικών να ξαπλώσουν στο έδαφος και να μην αγγίξουν τίποτα. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό, τον Απρίλιο του 2009. Κατόπιν τα θύματα της αστυνομικής βίας προσέφυγαν στο ΕΔΑΔ, την 1η Σεπτεμβρίου 2009, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωση τους είχε παραβιασθεί το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  Το Δικαστήριο έκανε δεκτές τις καταγγελίες τους, καταδίκασε την Βουλγαρία για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και ανεπαρκή έρευνα και την υποχρέωσε να καταβάλει 2.500 ευρώ για ηθική βλάβη στους τρεις από τους πέντε προσφεύγοντες (Καμέλια Ντέκοβα, Γκεόργκι Κόσεφ και Πάβελ Τσέκοφ).

  newsbeast.gr

  .

 • ΑΕΕΠ: Ο επικουρικός και προνοιακός τομέας στις συμπλιγάδες

  ΑΕΕΠ: Ο επικουρικός και προνοιακός τομέας στις συμπλιγάδες

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 07:59:46 | Πηγή: Μπλόκο

  Το θέμα της υπαγωγής ή όχι του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ είναι μείζον κι έτσι ακρβώς το βλέπει η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών όπως διαπιστώνουμε από το κείμενο που ακολουθεί:

  "Η φράση που χρησιμοποιείται κατά κόρον τελευταία απ' αυτούς που καλούνται να πάρουν πρωτοβουλίες -αποφάσεις σε μια ομολογουμένως κρίσιμη στιγμή για το μέλλον των ταμείων μας είναι:''Διαλέξτε λύκος ή αρκούδα''.  Έτσι

  περιγράφουν το δίλημμα στο οποίο επιχειρούν να μας εγκλωβίσουν οι σωτήρες της χώρας.

  Ένταξη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. και της περιουσίας του  στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.(βαρέλι δίχως πάτο)και για το προνοιακό ταμείο μας,υπολογισμός του εφάπαξ με τεχνική βάση και εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας(νέα μείωση ή καθόλου εφάπαξ)ή μετατροπή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού  δικαίου Ν.Π.Ι.Δ.(προάγγελος ιδιωτικής ασφάλισης) Ψιλά γράμματα η κλοπή περίπου 105.000.000.ευρώ με το περίφημο P.S.I. Ψιλά γράμματα ο τζόγος με τα χρήματα των ασφαλισμένων Ψιλά γράμματα ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ ακόμα και μέσα σ΄αυτή τη μνημονιακή λαίλαπα παραμένει υγείες,βιώσιμο,και πλεονασματικό  χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς βασίζεται σε δικούς του πόρους. Οι εντολοδόχοι σωτήρες της χώρας εκτός των άλλων έχουν ένα ακόμα ελάττωμα.

  Όπου βλέπουν χρήματα που προκύπτουν έντιμα με κόπο και αίμα και ανήκουν σ' αυτούς που εργάζονται σκληρά για χρόνια,τρέχουν και τα αρπάζουν για να καλύψουν τρύπες που δημιουργεί  η αδιέξοδη πολιτική τους.Όταν βλέπουν κάτι υγιές και εύρυθμο το ακουμπούν,το μολύνουν και το διαλύουν για να μας πουν μετά ότι χρειάζεται ξανά φτιάξιμο επειδή έτσι επιθυμούν οι ξένοι εντολοδότες. Έτσι λοιπόν οι ντόπιοι εντολοδόχοι μας παρουσίασαν το δίλημμα : ''Σκύλα ή Χάρυβδη''

  Πολύ σύντομα αυτό και τα άλλα ψευτοδιλήματα θα τους επιστραφούν.

   

    Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.     

  .

 • Φάκελος ΜΤΣ: Κύριε Μητσοτάκη, «Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν» με άρμα τη νομιμότητα, για την «εύρεση» των χαμένων, Επιστολή αστυνομικών

  Φάκελος ΜΤΣ: Κύριε Μητσοτάκη, «Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν» με άρμα τη νομιμότητα, για την «εύρεση» των χαμένων, Επιστολή αστυνομικών

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-02 07:28:55 | Πηγή: Μπλόκο

  Η Ομάδα Υψηλής Αστυνόμευσης, μετά το κείμενο καταπέλτη για το ΤΕΑΠΑΣΑ, επανέρχεται με ένα νέο εξίσου δριμύ κείμενο γιατο ΜΤΣ.

  "Μετά το ΤΕΑΠΑΣΑ ( όπου τις επόμενες ημέρες η πολυσέλιδη μήνυση κατά παντός υπευθύνου θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης – στα υψηλά κλιμάκια  ) , ας δούμε ένα άλλο «γνωστό » μας  ταμείο , το ΜΤΣ .

  Σεβόμαστε την έρευνα που διεξάγει εδώ και μήνες η  εισαγγελέας κατά της διαφθοράς κ Ελένη Ράικου στην οποία συμμετέχουν και άλλοι εισαγγελείς που

  ερευνούν από κοινού τα αίτια αυτής της «μαύρης τρύπας» του Μετοχικού Ταμείου Στρατού .
  Μέχρι όμως να έχουμε «συλλήψεις» ή όχι  , μπορούμε να «βοηθήσουμε λίγο ».

  Κατά τον ίδιο πάλι τρόπο λοιπόν, ζητάμε πληροφορίες( πρόσωπα και πραγματικά περιστατικά ) από οποιονδήποτε μπορεί να γνωρίζει , για τα παρακάτω θέματα :

  Α- To   2005 , το Μετοχικό Ταμείο Στρατού φαίνεται να δανείστηκε 10,5 εκατ. ευρώ  από το πρώην ΤΑΣ ήτοι , τον Ειδικό λογαριασμό αλληλοβοήθειας Στρατού ( ΕΛΟΑΣ ). Το ποσό αυτό στην συνέχεια κατατέθηκε  σαν εγγύηση στην ΤτΕ και με βάση την εγγύηση αυτή στην συνέχεια έλαβε ισόποσο δάνειο από την Alpha Bank.
  Γιατί  αυτό « το έξυπνο κόλπο »; για να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου … μόνο ;

  B- Σε ποιες περιπτώσεις, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μεγαλύτερου από τα κέρδη προκειμένου να αποκρύψει συσσωρευμένες ζημίες και έτσι να « δεσμεύεται » η μελλοντική του περιουσία;

  Κλασικό κόλπο ….

  Γ- Γνωστό είναι το κτίριο  attica ( Πολυκατάστημα πλέον Αttica ) το οποίο καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο επί των οδών Πανεπιστημίου-Βουκουρεστίου-Σταδίου-Αμερικής κοντά στην πλατεία Συντάγματος . Τον Φεβρουάριο του 2000 ( όπου στο τιμόνι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρισκόταν τότε ο Άκης Τσοχατζόπουλος ) για το κτίριο αυτό  ( διατηρητέο ) έκτασης 25.000 τμ ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού , προκηρύχτηκε διαγωνισμός από το Ταμείο  για την παραχώρηση του .
  Νικητής αναδείχθηκε η PICAR, θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς. Όπως προκύπτει από ανακοίνωση της εταιρείας ανέλαβε τελικά την  αποκατάσταση και εκμετάλλευση του διατηρητέου Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού μέχρι και το έτος 2052.
  Ερωτάται :
  1-      Υπήρχε έγκριση του ΥΠΕΘΑ ; και εάν όχι τι έπραξε δεδομένου ότι τέτοιες συμβάσεις δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα χωρίς την έγκρισή του ;
  2-      Έχει τελικά υποστεί ζημία το ταμείο  ύψους 39.263.321,63 ευρώ», εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο τροποποιήθηκε  η αρχική σύμβαση, ή όχι ;
  3-      Υπάρχει αυτή την στιγμή σχέδιο για την εξυγίανση του ταμείου το οποίο να έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΘΑ και το Δ.Σ του Ταμείου ;

  Δ- Καταγράφηκαν μέχρι  την  31 Δεκεμβρίου 2011, ζημίες ύψους 432 εκατ. ευρώ από κακοδιαχείριση και όχι μόνο ; Εάν ναι , ποια είναι η σημερινή κατάσταση των «οφειλών» του ;

  Ε- Έχουν τελικά εισπραχθεί οι ( γνωστές ) οφειλές ύψους 3.780.532 ευρώ από παράβολα της Αστυνομίας ; ή είναι τελικά «λογιστικό λάθος ».
  Σκοπός μας στη φάση αυτή είναι να εντοπίσουμε  την  καταβολή μερισμάτων σε μη δικαιούχους και όχι μόνο .

  Είναι προφανές ότι , εάν στο τέλος οι όποιες ευθύνες αποδοθούν σε κακοδιαχείριση και κακοδιοίκηση , οι υπαίτιοι π.χ ανώτατοι αξιωματικοί τοποθετημένοι με κομματικά κριτήρια ,  χωρίς να έχει γίνει αξιολόγηση και κατά συνέπεια ( ανειδίκευτοι στα οικονομικά ) , θα πέσουν στα πολύ μαλακά ελλείψει « υπερχειλή » δόλου .

  Κύριοι Αξιωματικοί του Ένδοξου Ελληνικού Στρατού « είμαστε σε πόλεμο» ,σε παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο .

  Ο πόλεμος αυτός είναι ύπουλος , υπομονετικός και αδίστακτος . Τα θύματά του αρχικά, εξουθενώνονται ηθικά και ψυχικά , ύστερα , προσηλυτίζονται  στην «θρησκεία του χρήματος » και τέλος , προδίδουν « όσια και ιερά ».

  Ο Ελληνικός Λαός πίστευε και πιστεύει    στην στρατιωτική σας τιμή . Μια τιμή , που δεν αποτιμάται σε χρήμα ."


  ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  .

 • Οι κάτοικοι της Ειδομένης για τα προβλήματα που δημιουργεί η παράτυπη μετανάστευση

  Οι κάτοικοι της Ειδομένης για τα προβλήματα που δημιουργεί η παράτυπη μετανάστευση

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 21:54:39 | Πηγή: Μπλόκο

  Διαβάστε το δελτίο Τύπου της ομαδας διαχειρισης ιστοσελίδας της Ειδομένης

  "Την τελευταία εβδομάδα σε κάποιες διαδικτυακές σελίδες ενημέρωσης (και σε Μ.Μ.Ε.) αναρτήθηκαν ειδήσεις που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των προσωρινά φιλοξενούμενων αλλοδαπών και τους ανύπαρκτους κανόνες υγιεινής που παραβιάζονται κατά την

  κράτησή τους. (άρθρο 1)

  Υπήρξε αναφορά για κρούσματα φυματίωσης που, όπως είναι φυσικό, δημιούργησε αναστάτωση και ανησυχία σε αστυνομικό προσωπικό και κατοίκους της Ειδομένης. (άρθρο 2)

  Σε όλα αυτά προστίθενται οι δεκάδες φωνές των κατοίκων της Ειδομένης για τη ανησυχητική παρουσία μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή (μείωση αίσθησης ασφάλειας των κατοίκων) που εκφράστηκαν μέσω των άρθρων της ομάδας διαχείρισης ιστοσελίδας της Ειδομένης (άρθρο ομάδας διαχείρισης ιστοσελίδας της Ειδομένης) αποσαφηνίζοντας το μείζον πρόβλημα φύλαξης των συνόρων.

  Πέραν, βέβαια, της καταγραφής των όποιων προβλημάτων που απορρέουν από τους μετανάστες στην ευρύτερη περιοχή, δίνουμε μεγάλη σημασία στην οριστική επίλυση του θέματος χωρίς ημίμετρα και μπαλώματα.

  Οι κάτοικοι δε θέλουν να βλέπουν να κυκλοφορούν μετανάστες στους δρόμους, οι σιδηροδρομικοί απαιτούν να βρεθεί λύση σε περιστατικά λαθραίας μετακίνησης μεταναστών με το σιδηρόδρομο, οι αστυνομικοί να προστατεύονται ως προς τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην φύλαξη των λαθρομεταναστών και τα κρατητήρια να είναι φτιαγμένα για να δέχονται ικανοποιητικό αριθμό κρατουμένων.

   

  Δημιουργία κέντρου φύλαξης (σε άδειο στρατόπεδο)

  Με τη δημιουργία Κέντρου Φύλαξης σε άδειο χώρο στρατοπέδου (ή φυλακίου) στην περιοχή:

  1.    Θα οδηγούνται εκεί όλοι οι λαθρομετανάστες που κινούνται στην περιοχή και θα γίνεται ο περαιτέρω έλεγχος.

  2.    Θα υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού ατόμων, κάτι που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τα υπάρχοντα κρατητήρια των τμημάτων συνοριακής φύλαξης.

  3.    Θα τηρούνται οι προϋποθέσεις κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη φιλοξενία.

  4.    Θα υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης ειδικευμένου προσωπικού (π.χ. ιατροί και ψυχολόγοι).

  5.    Η φύλαξη θα πραγματοποιείται από τα άτομα που καλούνται αποσπώμενοι να στηρίξουν άλλους νομούς που διατηρούν κέντρα φιλοξενίας. Έτσι θα σταματήσουν οι αποσπάσεις που έχουν επιπτώσεις στο οικογενειακό περιβάλλον των αστυνομικών.

  Προσδοκούμε να υπάρξει συνεργασία όλων των αρχών, του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς, των βουλευτών του νομού, της Δημοτικής Αρχής Παιονίας, της Αστυνομίας, του Κέντρου Υγείας, των αρμοδίων υπηρεσιών και των κατοίκων της περιοχής για να δοθεί λύση σε ένα μείζον πρόβλημα της περιοχής μας που αφορά όλους μας και όχι καθέναν ξεχωριστά.

  .

  .

 • ΠΕΝΑΑ:Φωτογραφίες - Ρεπορτάζ από την εκδήλωση

  ΠΕΝΑΑ:Φωτογραφίες - Ρεπορτάζ από την εκδήλωση "Τρέχω με ασφάλεια"

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 21:21:02 | Πηγή: Μπλόκο

  Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών και δείτε αναλυτικό φωτορεπορτάζ και σχετικό βίντεο.  

  Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας μέλος του forum "Οδηγούμε με ασφάλεια", συμμετείχε στον 8ο Διεθνή Κνώσειο Δρόμο που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28/9/2014, στέλνοντας το

  μήνυμα της ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς προς τους συμπολίτες μας.

   

  2

   

  3

   

  4

   

  5

   

  6

   

  7

   

  8

   

  9

   

  10

   

  11

   

  12

  Δείτε το ρεπορτάζ του TV Creta από την εκδήλωση "Τρέχω με Ασφάλεια" 

  .

   

   

 • Προκήρυξη ενδιαφέροντος από την ΠΟΕΥΠΣ για την αναλογιστική μελέτη μετατροπής του ΤΕΑΠΑΣΑ σε επαγγελματικό ταμείο

  Προκήρυξη ενδιαφέροντος από την ΠΟΕΥΠΣ για την αναλογιστική μελέτη μετατροπής του ΤΕΑΠΑΣΑ σε επαγγελματικό ταμείο

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 19:22:10 | Πηγή: Μπλόκο

  Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση- πρόσκληση διαγωνισμού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πυροσβεστών και στη συνέχεια ενημερωθείτε για τους όρους της συμμετοχής. 

  ΘΕΜΑ: «Διενέργεια διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών.» 

    I.1.Ανακοινώνουμε τη διενέργεια διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την

  εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, με σημείο αναφοράς το νόμο 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφοι 1 & 3, ο οποίος θα λάβει χώρα στα γραφεία μας, Αγ. Κωνσταντίνου 57 – Αθήνα, την Δευτέρα 06-10-2014 και ώρα 10:00 π.μ. και συγκεκριμένα: 

  1.1.     Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τους σκοπούς του ν. 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφος 1, περί της δυνατότητας αυτοδίκαιης μετατροπής του ΤΕΑΥΠΣ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160). 

  1.2.     Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τους σκοπούς του ν. 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφος 3, περί της δυνατότητας αυτοδίκαιης μετατροπής του ΤΠΥΠΣ (Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160). 

  1.3.     Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφος 3, περί εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α’ 50), καθώς και της Υπουργικής Απόφασης Φ.80000/1093/26/12-02-2014 (Β’ 313), η οποία ενσωματώνει ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου.

    I.2.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, η οποία είναι καταληκτική. II.3.Μετά το πέρας τις ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές. III.4.Για την υποβολή φακέλου – προσφοράς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όρους που επισυνάπτονται στην παρούσα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της και είναι δεσμευτικοί. IV.5.Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.poeyps.gr

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   

   

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  . I.1.Για την εκπόνηση του όλου αναλογιστικού έργου, τα ακόλουθα να αποτελέσουν σημεία αναφοράς:

  1.1.    Τα ευρύτερα ισχύοντα στην ασφαλιστική νομοθεσία.

  1.2.    Οι βασικές καταστατικές διατάξεις των ΤΕΑΥΠΣ και ΤΠΥΠΣ, όπως αυτές είναι σε ισχύ.

  1.3.    Παραμετρική αναλογιστική ανάπτυξη, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων ευαισθησίας, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των μεταβολών των αναλογιστικών αποτελεσμάτων.

  1.4.    Τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές που ισχύουν για αναλογιστικές μελέτες κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης.

  1.5.    Οι τεχνικές προδιαγραφές, παραδοχές και τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στους ν. 4281/2014, ν. 4242/2014 και στην Υπουργική Απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 και όπως απαιτούνται για αυτοδίκαιη μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).

    I.2.Η κάθε αναλογιστική μελέτη να εκπονηθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κατά την ημερομηνία έναρξης εκπόνησής της και να περιλαμβάνει:

  2.1.    Το σκοπό και τη στρατηγική της μελέτης.

  2.2.    Να παραθέτει εισαγωγικές παρατηρήσεις και να γίνεται αναφορά στα Διανεμητικά – Κεφαλαιοποιητικά Συστήματα.

  2.3.    Να παραθέτει σύνοψη του θεσμικού πλαισίου των ανά παροχή, καταστατικών διατάξεων, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία εκπόνησης της μελέτης.

  2.4.    Να παραθέτει στατιστικά στοιχεία υπό μορφή πινάκων και διαγραμμάτων, που αφορούν στα μέλη.

  2.5.    Να κατηγοριοποιηθούν κα να αναπτυχθούν οι εσωτερικές και εξωτερικές παραδοχές του συστήματος και ειδικότερα οι αναφερόμενες στο οικονομικό και αναλογιστικό περιβάλλον του αντίστοιχου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφάλειας καταγράφοντας και αξιολογώντας:

  α) τις οικονομικές μεταβλητές (π.χ. πληθωρισμός, επιτόκια, αποδοχές, οικονομική ανάπτυξη κλπ.)

  β) τις δημογραφικές μεταβλητές (π.χ. γεννήσεις, θνησιμότητα, αναπηρίες κλπ)

  γ) τις δημοσιονομικές μεταβλητές (π.χ. δαπάνες διαχείρισης κλπ)

  δ) τις κοινωνιολογικές μεταβλητές (π.χ. νεοεισερχόμενοι, ηλικία εισόδου – εξόδου γυναικών – ανδρών κλπ)

  2.6.    Αναλογιστική ανάπτυξη.

  2.7.    Αποτιμήσεις των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των αντίστοιχων αναλογιστικών ισοζυγίων.

  2.8.    Η μακροχρόνια πορεία των περιουσιακών / αποθεματικών στοιχείων υπό μορφή διαγραμματική.

  2.9.    Οι δημογραφικές προβολές, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και η συγκεντρωτική δημογραφική και οικονομική εξέλιξη για τα έτη 2014 – 2064, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της κάθε μελέτης.

  2.10. Να παρατεθούν συμπεράσματα και προτάσεις που θα έχουν ως στόχο τη σύνοψη των παραδοχών και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων (αναλογιστικών ισοζυγίων και ισοζυγίων χρηματοροών ανά σενάριο, την ποιοτική τους ανάλυση, ως και την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων που θα ανακύψουν από την παράθεση των σχετικών αναλογιστικών αποτελεσμάτων.

   

  Επισημαίνεται ότι σε κάθε μελέτη θα συμπεριληφθούν τουλάχιστον τρία (3) σενάρια. Η ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου θα ληφθεί υπόψη εφόσον αυτή υποδειχθεί.

   

  Μετά την εκπόνηση και των τριών (3) μελετών, να γίνει συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και παροχή συμβουλών, σχετικά με την επιλογή της δυνατότητας αυτοδίκαιης μετατροπής σε Ν.Π.Ι.Δ. από τη μία ή εφαρμογή του ν. 4242/2014(Α’ 50) και της Φ.80000/1093/26/12-02-2014 (Β’ 313) από την άλλη, με γνώμονα τόσο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου, αλλά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων (παλαιών και νέων) και τη διατήρηση του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήματος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

    I.3.Σύνταξη καταστατικού που θα περιλαμβάνει:

  3.1.    Για τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ), το Β.Δ. 483/1966 περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και τις τροποποιήσεις του, το ν. 3232/2004 άρθρο 20 παράγραφοι 3 & 4, το ν. 3996/2011 άρθρο 41 παρ. 7, ν. 3620/2007 άρθρο 4 παρ. 9 περ. β και άρθρο 2 παρ. 5, το ν.4002/2011, το ν. 3863/2010 αρ. 13, το ν. 2084/1992 αρ. 53 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ν. 3865/2010 αρ. 20 και 22, το Π.Δ. 169/2007, προγενέστερο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την πολεμική διαθεσιμότητα που έχει συνταχθεί, μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 102 και λοιπές διατάξεις του ν. 3655/2008, κλπ.

  3.2.    Για τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος  (ΤΠΥΠΣ), το Ν.Δ. 2492/1953 περί συστάσεως Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και τις τροποποιήσεις του, το ν. 4500/1966, το ν. 2084/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ν. 2079/1992, το ν. 2335/1995, το ν. 3518/2006, το Π.Δ. 828/1977, το Π.Δ. 70/1992 την Υ.Α. Φ. 80000/26625/1319/06-12-2006, την Υ.Α. Φ. 80000/32277/2099/31-01-2012, ν. 4052/2012 άρθρο 138 περ. Γ, ν. 3586/2007 άρθρα 15 και 16, ν. 3234/2004, συνταξιοδότηση υπαλλήλων που βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης πολεμικής διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που έχει σταλεί για υπογραφή και δημοσίευση, μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 102 και λοιπές διατάξεις του ν. 3655/2008,  κλπ.

  3.3.    Να ληφθούν υπόψη και για τους δύο τομείς οι διατάξεις περί δανείων σε τέως μετόχους, επενδύσεις και παρακράτησης οφειλών από τη Διαχείριση Χρηματικού, καθώς επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές, παραδοχές και τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στους ν. 4281/2014, ν. 4242/2014 και όπως απαιτείται για αυτοδίκαιη μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).

    I.4.Πέραν των αποτελεσμάτων, σε περίπτωση επιθυμίας για αυτοδίκαιη μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), να παρασχεθούν όλες οι υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την κατάθεση πλήρους φακέλου προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, καθώς και στις συζητήσεις με αυτήν.

    I.5.Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των μελετών.

  5.1.    Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, Δευτέρα 06-10-2014 και ώρα 10:00 π.μ.

  5.2.    Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, σημείο αναφοράς – έναρξης των μελετών,  έως την Παρασκευή 10-10-2014.

  5.3.    Ημερομηνία ολοκλήρωσης – παράδοσης των μελετών, έως την Δευτέρα 01-12-2014και ώρα 09:00 π.μ.

  5.4.    Ημερομηνία παρουσίασης – ενημέρωσης των ολοκληρωμένων μελετών, έως την Τρίτη02-12-2014.

  5.5.    Ημερομηνία έναρξης – σημείο αναφοράς κατάρτισης – σύνταξης καταστατικού, έως την Πέμπτη 04-12-2014, μόνο στην περίπτωση που προκριθεί η μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002.

  5.6.    Ημερομηνία ολοκλήρωσης – παράδοσης καταστατικού, έως την Δευτέρα 29-12-2014 και ώρα 14:00 μ.μ., μόνο στην περίπτωση που προκριθεί η μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002.

  5.7.    Ημερομηνία υποβολής – κατάθεσης πλήρη φακέλου προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, έως την Τρίτη 30-12-2014, μόνο στην περίπτωση που προκριθεί η μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002.

   

  Επισημαίνεται ότι:

   

  α) Λόγω των στενών χρονικών προθεσμιών που προβλέπεται από τη νομοθεσία για μετατροπή ή μη των ταμείων σε Ν.Π.Ι.Δ., οι ανωτέρω προθεσμίες είναι δεσμευτικές και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

  β) Σε περίπτωση υπόδειξης της ρήτρας αξιόμαχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης και πριν την τελική εξαγωγή των αναλογιστικών ισοζυγίων και των ισοζυγίων χρηματοροών, θα γίνει ενσωμάτωση αυτής στις υφιστάμενες μελέτες. Στην περίπτωση που η ρήτρα υποδειχθεί ύστερα από την τελική εξαγωγή των αναλογιστικών ισοζυγίων και των ισοζυγίων χρηματοροών, θα επαναϋπολογιστούν τα αναλογιστικά ισοζύγια και τα ισοζύγια χρηματοροών, εφόσον επαρκεί ο χρόνος, έτσι ώστε να παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα στην παρουσίαση της Τρίτης 02-12-2014.

    I.6.ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Στην Οικονομική Προσφορά να αναγράφεται η τιμή αριθμητικά και ολογράφως για την κάθε μελέτη ξεχωριστά και θα περιλαμβάνει ένα τίμημα για τη μελέτη και ένα τίμημα για τη συνέχιση των διαδικασιών, σε περίπτωση που προκριθεί η μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης καθώς και ο τρόπος πληρωμής.

   

  Β.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ I.1.Στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα προσμετρηθούν συντελεστές βαρύτητας στα παρακάτω ουσιώδη κριτήρια:

  1.1.    Επιτυχής μετατροπή Ταμείου/Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης από Ν.Π.Δ.Δ. σε Επαγγελματικό Ταμείο (Ν.Π.Ι.Δ.), τουλάχιστον για ένα Ταμείο/Τομέα υποχρεωτικής προσχώρησης, που συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή στις ακόλουθες ενέργειες:

  α. Αναλογιστική μελέτη.

  β. Διαμόρφωση – σύνταξη καταστατικού.

  γ. Κατάθεση φακέλου και αποδοχής του από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης.

  1.2.    Εκπόνηση τουλάχιστον τριών (3) αναλογιστικών μελετών για μετατροπή Ταμείου/Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης από Ν.Π.Δ.Δ. σε Επαγγελματικό Ταμείο (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής προσχώρησης.

  1.3.    Συμμετοχή στη σύνταξη τουλάχιστον πέντε (5) καταστατικών Επαγγελματικών Ταμείων, υποχρεωτικής και μη υποχρεωτικής προσχώρησης.

  1.4.    Εμπειρία στην Αναλογιστική διαχείριση Επαγγελματικών Ταμείων, τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.

  1.5.    

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό το κριτήριο της παρ. 1.1. είναι προαπαιτούμενο.

    I.2.Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

  Π Ι Ν Α Κ Α Σ

  Κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών.

   

  Α/Α   Κ ρ ι τ ή ρ ι ο   Βαθμολογία   Συντελεστής βαρύτητας - προσαύξησης  

  1   Παρ. 1.1. κεφ. Β Ειδικοί όροι   100 - 110   10 %  

  2   Παρ. ψ1.2. κεφ. Β Ειδικοί όροι   100 - 110   30%  

  3   Παρ. 1.3. κεφ. Β Ειδικοί όροι   100 - 110   30 %  

  4   Παρ. 1.4. κεφ. Β Ειδικοί όροι   100 - 110   30%  

  ΣΥΝΟΛΟ   100%  

   

  Κάθε κριτήριο βαθμολογείται μεταξύ 100 και 110, με την τιμή 100 για την περίπτωση ακριβούς κάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου, και μέχρι 110 εάν υπερκαλύπτει τα απαιτούμενα. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.

  Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   1.      Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής που θα προκύψει από την οικονομική προσφορά, προς την σταθμισμένη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς.

   

  Λ =   Συγκριτική Τιμή  

  Άθροισμα Σταθμισμένης Βαθμολογίας  

   

  2.      Η συγκριτική τιμή υπολογίζεται αθροίζοντας τα ποσά που αναγράφονται στην οικονομική προσφορά του συμμετέχων μόνο για τη σύνταξη των τριών μελετών και το κόστος σύνταξης των καταστατικών, προ Φ.Π.Α., όπως ορίζεται στην παρ. 5, Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των μελετών και στην παρ. 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

  3.      Το άθροισμα σταθμισμένης βαθμολογίας προκύπτει από την αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης όπως ορίζεται στην παρ. 2, του κεφ. Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

   

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  .

 • «Καμιά ταυτότητα, κανενός αστυνομικού, δε βρίσκεται στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά»

  «Καμιά ταυτότητα, κανενός αστυνομικού, δε βρίσκεται στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά»

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 19:22:09 | Πηγή: Μπλόκο

  «Η όποια έκταση πήρε η συζήτηση, βασίζεται σε λάθος πληροφορίες, που οδήγησαν σε λάθος δημοσιεύματα», τονίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά δίνοντας τέλος σε «σε ένα ανύπαρκτο θέμα» όπως χαρακτηρίζει το θέμα που προέκυψε με την "κατοχή" ή όχι ταυτότητας αστυνομικού.

  Ολόκληρη η

  ανακοίνωση της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά:

  "Σε καμιά Οργάνωση και σε κανένα γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, δε λειτουργεί Τμήμα Ταυτοτήτων, ούτε υπάρχουν συρτάρια, με αντίστοιχο περιεχόμενο. Αν στις 18 Σεπτέμβρη, στην Αντιφασιστική Πορεία του Κερατσινίου ή οπουδήποτε αλλού, είχαμε βρει ταυτότητα αστυνομικού – «διαδηλωτή», θα καλούσαμε δημόσια την Υπηρεσία του να την παραλάβει, δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις, για το ρόλο του. Αν είχαμε βρει ταυτότητα πολίτη, θα την παραδίδαμε αμέσως, στον ίδιο. Η όποια έκταση πήρε η συζήτηση, βασίζεται σε λάθος πληροφορίες, που οδήγησαν σε λάθος δημοσιεύματα. Υποχρεωμένοι να τοποθετηθούμε ρητά για το αυτονόητο, το κάνουμε σήμερα, για να δοθεί επιτέλους τέλος, σε ένα ανύπαρκτο θέμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο Κίνημα, δεν υπάρχει νομίζουμε χρόνος, για να παίζουμε με ταυτότητες. Άλλωστε για εμάς, ταυτότητα του κάθε ανθρώπου, είναι οι πράξεις του".

  Θυμίζουμε ότι το θέμα ανακινήθηκε μετά από την καταγγελία μέλους του ΣΥΡΙΖΑ Νίκαιας στην Εφημερίδα των Συντακτών πως,"μέλη από το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ απέσπασαν από κουκουλοφόρο αστυνομική ταυτότητα, την ώρα που αυτός συμμετείχε στην επίθεση στο ΚΕΠ. Η ταυτότητα έχει κρατηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ Κερατσινίου" σύμφωνα πάντοτε με όσα φέρεται ότι είπε για τα επεισόδια που συνόδευσαν την αντιφασιστική διαδήλωση στη μνήμη του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου το απόγευμα.

  .

 • Κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)

  Κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 18:57:58 | Πηγή: Μπλόκο

  Όπως είναι γνωστό, με τη διάταξη 220 του ν.4281/2014 (160 Α’/8-8-2014), το οποίο ψηφίσθηκε στις 6/8/2014 από τη Βουλή των Ελλήνων, στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α’ 50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.    Με την ίδια διάταξη δίνεται η δυνατότητα μετατροπής του ΤΑΛΣ σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (επαγγελματικό ταμείο) και ουσιαστικά καλούμαστε, μέχρι και την 30-6-2015, να αποφασίσουμε εάν

  το ΤΑΛΣ θα μετατραπεί σε επαγγελματικό Ταμείο με αξιώσεις, καθολικός διάδοχος ενός ΝΠΔΔ ώστε να μην υπαχθεί με τα υπόλοιπα επικουρικά Ταμεία στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).  

  του Τσιάνου Παναγιώτη

  Γ.Γ. ΕΠΛΣ Αττικής-Πειραιά & Νήσων      

  Μέλους Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

   

  Αυτό ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική η οποία προέκυψε από κάποια διαβούλευση ή την πίεση των συνδικαλιστικών μας εκπροσώπων και αυτό γιατί αυτή η ίδια «εναλλακτική» έχει έτσι κι αλλιώς προβλεφθεί και για τη συγχώνευση άλλων ταμείων στο παρελθόν (άρθρο 36 του ν.4052/12), συνεπώς περισσότερο ως εκβιασμός μπορεί να εκληφθεί.        

  Βρισκόμαστε λοιπόν απέναντι στο δίλημμα: Εντασσόμαστε στο ΕΤΕΑ ή μπορούμε όχι μόνο να υποκαταταστήσουμε το κράτος αλλά να διασφαλίσουμε και τη συνέχιση των εφάπαξ αποζημιώσεων και στις επόμενες δεκαετίες.       Η βάση για την διαμόρφωση της εικόνας σε ότι αφορά την μετατροπή του ΤΑΛΣ ή μη σε επαγγελματικό ταμείο, αποτελεί η αναλογιστική μελέτη για τον καθορισμό της ρήτρας βιωσιμότητας του ταμείου, διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη.

            Τι ισχύει για τα Επαγγελματικά Ταμεία Η διάταξη 220 δίνει τη δυνατότητα μετατροπής του ΤΑΛΣ σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (επαγγελματικό ταμείο) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002. Από τη στιγμή που το ΤΑΛΣ μετατραπεί σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει στην πραγματικότητα επανιδρυθεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης.

  Διαδικασία

  α. Λήψη απόφασης - σύμφωνη γνώμη, των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων, η οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μαζί με αναλογιστική μελέτη και προσχέδιο καταστατικού. β. Η αναλογιστική μελέτη διαβιβάζεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για σύμφωνη γνώμη. γ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το καταστατικό από άποψη νομιμότητας (προέγκριση), προκειμένου να συνταχθεί το τελικό καταστατικό των Ταμείων υπό μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου.    Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση για τη μετατροπή σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002.

  Στο καταστατικό ρυθμίζονται υποχρεωτικά: α) Η σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Διοίκησης του Ταμείου, η διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου καθώς και ο τρόπος λειτουργίας. β) Οι πόροι του Ταμείου, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η διαδικασία μεταβολής ή αναπροσαρμογής του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, τα αποθεματικά, ο τρόπος επένδυσης, η αντασφάλιση ή αμοιβαία ασφάλιση γ) Οι όροι εγγραφής και διαγραφής των ασφαλισμένων δ) Οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι ε) Τα είδη και το ύψος παροχών προς τους ασφαλισμένους καθώς και η διαδικασία αναπροσαρμογής τους, θέματα διαδοχικής ασφάλισης στ) Η έδρα και οι εκπρόσωποι του Ταμείου ζ) Η διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης

  Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι πόροι του Ταμείου, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η διαδικασία μεταβολής ή αναπροσαρμογής του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, τα αποθεματικά, τον τρόπο επένδυσης, την αντασφάλιση ή αμοιβαία ασφάλιση, τα είδη και το ύψος παροχών προς τους ασφαλισμένους καθώς και η διαδικασία αναπροσαρμογής τους, διαμορφώνονται ανάλογα με το οικονομικό σύστημα που θα ακολουθεί το Ταμείο.

  Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι εκτός των όσων προβλέπονται για τα επαγγελματικά ταμεία, στη δική μας περίπτωση ενσωματώθηκε ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου του Σώματος η οποία καθορίζεται μετά από πρόταση του εκάστοτε Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου.

  Τα κρίσιμα ερωτήματα Είναι λογικό το νέο εγχείρημα να εγείρει κρίσιμα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να δοθούν και σαφείς απαντήσεις από τους συνδικαλιστικούς φορείς οι οποίοι θα αποτελούν ισχυρό πυλώνα στην περίπτωση που επιλεγεί η σύσταση επαγγελματικού ταμείου. Θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο «νέο» Ταμείο; Σύμφωνα πάντα με τη διάταξη 220, η δυνατότητα μετατροπής του ΤΑΛΣ σε επαγγελματικό ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης, θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002, τα οποία ωστόσο αναφέρουν (παρ. 9, άρθ. 8) ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης είναι προαιρετική. Το ΤΑΛΣ μέχρι σήμερα χορηγεί εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα χρηματικά ποσά στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία εξέρχονται από το Σώμα και στα μέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση θανάτου. Θα διατηρήσει αυτή τη μορφή ή το «νέο» Ταμείο θα χορηγεί και συνταξιοδοτικές ή άλλες παροχές; Άλλο ερώτημα είναι αν οι πόροι του «νέου» Ταμείου οι οποίοι θα προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μετόχων, θα παραμένουν σταθεροί, αν δηλαδή οι αναλογικές εισφορές-κρατήσεις των μετόχων θα κυμαίνονται ανάλογα με την κατάσταση του ταμείου και τη βιωσιμότητά του. Άλλη εκκρεμότητα αφορά τη σχέση του νέου Ταμείου με την Τράπεζα της Ελλάδος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποθεματικών. Θα υποχρεούται ή όχι να καταθέτει ένα επαγγλεματικό Ταμείο αυτής της μορφής την περιουσία του στο κοινό κεφάλαιο της Κεντρικής Τράπεζας. Θυμίζω ότι το ΤΑΛΣ υπέστη «κούρεμα» των αποθεματικών πριν 2 χρόνια λόγω PSΙ.  Το αποθεματικό του θα επενδύεται μετά από αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου ή θα υποχρεούται να προβεί σε επενδύσεις όπως αγορές ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου; Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί στο θέμα της εισφοροδιαφυγής. Θα ισχύσει και για το επαγγελματικό μας Ταμείο ο κανονισμός είσπραξης δημοσίων εσόδων, έτσι ώστε να αποκλείονται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όσοι διαφεύγουν την υποχρέωση καταβολής εισφορών; Οι διατάξεις του ΠΔ 1/2014 (ΦΕΚ 1 Α’) θα έχουν ισχύ και στο επαγγελματικό ταμείο και αν ναι ποιον τρόπο; Οι απαντήσεις στα ανοικτά ερωτήματα επαγγελματικής (επικουρικής) ασφάλισης στον κλάδο μας είναι κρίσιμες, γιατί σύντομα και καθώς τα αποθεματικά μειώνονται σε πολλούς κλάδους, θα αναζητηθούν μοντέλα πρόσθετων παροχών.

  Τέλος, έχει ιδιαίτερη σημασία να καταγραφεί ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν θα είχε προταθεί ως ένα εναλλακτικό μοντέλο επικουρικής ασφάλισης εάν η κυβέρνηση δεν επεδείκνυε μια ισοπεδωτική αντιμετώπιση.

  Ήδη αρκετοί διατυπώνουν την άποψη ότι ήρθε το τέλος του ΤΑΛΣ, ιδιαίτερα εάν η ασφάλιση σε αυτό είναι προαιρετική και αυτό γιατί πολλοί νέοι συνάδελφοι, θα επιλέξουν να μη μετέχουν σε αυτό, προκαλώντας καίριο πλήγμα στην αλληλεγγύη των γενεών, αρχή στην οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό το ασφαλιστικό μας σύστημα.           Το σίγουρο είναι πως τίποτα δεν θα είναι όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να απαντήσουμε στοιχειοθετημένα σε όλα ερωτήματα ώστε να γνωρίζουμε που οδηγούμαστε με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται και να είμαστε σε θέση να πάρουμε και τις ορθές αποφάσεις.         

   

  limenikos.gr

  .

 • Και επίσημα η... αλλαγή σκυτάλης στη Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας

  Και επίσημα η... αλλαγή σκυτάλης στη Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 18:37:32 | Πηγή: Μπλόκο

  Παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Βασίλη Κικίλια πραγματοποιήθηκε σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2014, η τελετή παράδοσης και ανάληψης καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

  , κ. Σεραφείμ Τσόκα, από τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και νυν Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης, κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη.

  O κ. Βασίλης Κικίλιας, ευχαρίστησε τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για το έργο που προσέφερε, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο, ιδιαίτερα στους τομείς της πυροπροστασίας και παράνομης μετανάστευσης. Κατά την ομιλία του, ο κ. Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η πολιτική προστασία, αλλά και η παράνομη μετανάστευση είναι τομείς που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις τόσο για την ασφάλεια, όσο και για την κοινωνική συνοχή και την ευημερία της χώρας. Ο κ. Γεωργιάδης προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους τομείς της αρμοδιότητάς του. Και το κατάφερε αυτό με άξιους συνεργάτες, τους οποίους και εγώ οφείλω να συγχαρώ και σίγουρα με την άριστη συνεργασία που είχε με τους δύο Αρχηγούς του Σώματος. Η αποτίμηση του έργου του κ. Γεωργιάδη αφήνει μόνο θετικό πρόσημο».

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

  Ειδικότερα ο κ. Υπουργός ανάφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Κύριε Γενικέ, δεν έχετε έρθει σε ένα εύκολο πόστο, δεν έχετε έρθει σε ένα εύκολο Υπουργείο. Γνωρίζω, ωστόσο, πολύ καλά πόσο μαχητής και δίκαιος άνθρωπος είστε με πολυετή εμπειρία στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Γνωρίζω ότι δεν φοβηθήκατε να αναλάβετε και δύσκολες αποστολές στο παρελθόν, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι προτερήματα για τη νέα θέση που αναλαμβάνετε. Είμαστε όλοι στο πλευρό σας. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχετε μία άριστη συνεργασία με όλους. Πιστεύω ότι το ομαδικό πνεύμα είναι η βάση κάθε επιτυχημένης συνεργασίας. Καλή επιτυχία, καλή πορεία και στους δύο».

 • Τί έγραψε η Σταυρούλα Τζατζανά στο facebook για τον επαναχαρακτηρισμό της αστυνομικής σχολής Κομοτηνής

  Τί έγραψε η Σταυρούλα Τζατζανά στο facebook για τον επαναχαρακτηρισμό της αστυνομικής σχολής Κομοτηνής

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 18:12:55 | Πηγή: Μπλόκο

  Πανηγυρικό τόνο και απολύτως δικαιολογημένα έδωσε νωρίτερα στο κείμενο ικανοποίησης και ευχαριστιών που ανάρτησε στη σελίδα της στο facebook η πρόεδρος της Ένωσης Ροδόπης Σταυρούλα Τζατζανά, λίγη ώρα μετά τον αποχαρακτηρισμό ως στρατόπεδο συγκέντρωση και αποκατάσταση του ως αστυνομικής σχολής, της Σχολής Κομοτηνής.  

  "ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ,ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

  ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ, ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΗΥΘΥΝΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ! ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ.Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ!ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΗΚΑΜΕ! ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΜΑΣ Η ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΏΝ.

  ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΣ,ΣΤΌ ΑΡΧΗΓΟ ...ΜΑΣ,ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΩΣ ΑΠΙΑΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ,ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ.ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ! "

  .

 • Κοινό συνδικαλιστικό αγώνα ετοιμάζουν Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις

  Κοινό συνδικαλιστικό αγώνα ετοιμάζουν Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 16:21:56 | Πηγή: Μπλόκο

  Την κλιμάκωση ενός κοινού συνδικαλιστικού αγώνα αποφάσισαν σήμερα οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων σε κοινή συνεδρίασή τους. Οι συνδικαλιστές απαιτούν την μισθολογική επαναφορά τους στα επίπεδα του 2012 και την απόσυρση όλων των "αντιασφαλιστικών" άρθρων των νόμων.

   

  Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου:

   

  Πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, στην Αθήνα, η τρίτη κατά σειράν κοινή συνάντηση των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών - Ενώσεων- Οργανώσεων των υπηρετούντων και των αφυπηρετησάντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

  1) Διαπιστώθηκε από όλους η αναγκαιότητα της κλιμάκωσης του κοινού αγωνιστικού μας μετώπου, λόγω της παρελκυστικής πολιτικής της κυβέρνησης και των επικοινωνιακών τεχνασμάτων που χρησιμοποιεί, ώστε να αποφύγει να συμμορφωθεί πλήρως στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς καμία συζήτηση για νέο μισθολόγιο.

  2) Aπαιτούμε άμεσα τη νομοθετική ρύθμιση για την επαναφορά των μισθών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012 και την καταβολή των αναδρομικών, όπως ακριβώς έπραξε η κυβέρνηση για τους δικαστές και τα μέλη του ΝΣΚ με τον Ν.4270/2014, άρθρο 181.

  3) Η νομοθέτηση των καθοριστικών για την επιβίωση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ρυθμίσεων, προϋποθέτει ειλικρινή διάλογο και όχι αιφνιδιασμούς. Προς τούτο, απαιτούμε άμεση συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών.

  4) Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά μας ταμεία, μας τρομάζει το γεγονός ότι στις κυβερνητικές αποφάσεις δεν επικρατεί η λογική ούτε η ηθική, διότι προωθείται ο«ξαφνικός θάνατός» τους και η απεμπόληση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Επειδή μια τέτοια μεταχείριση δεν περιποιεί τιμή στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, εκφράστηκε η βούληση για δημιουργία Ασφαλιστικού Πυλώνα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

   

  Προς τούτο αποφασίστηκε να συζητηθεί το σοβαρότατο αυτό θέμα στα Διοικητικά Συμβούλια μετά από την εκπόνηση μελετών και τη στάθμιση όλων των δεδομένων. Στην παρούσα φάση προκρίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί από την κυβέρνηση η απόσυρση όλων των αντιασφαλιστικών άρθρων των νόμων που «βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό» των ασφαλισμένων και να δοθεί τουλάχιστον παράταση, ως τις 30/6/2015, ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος για τη λήψη αποφάσεων ζωτικών για το παρόν και το μέλλον τους.

   

  Διαμηνύουμε, τέλος, στην κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμματα που τη στηρίζουν και σε κάθε βουλευτή των συγκυβερνώντων κομμάτων, να αναλάβουν προσωπικά τις ευθύνες τους με τις όποιες αποφάσεις τους, σεβόμενοι την αξιοπρέπειά μας.

   

  Στην συνάντηση πήραν μέρος οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των εν ενεργεία στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, ο αντιπρόεδρος και ο ειδικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αστυνομίας Γρηγόριος Αναγνώστου Αντιστράτηγος ε.α. επίτιμος Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας και Νικήτας Καλογιαννάκης Αστυνομικός Διευθυντής ε.α., ο Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), ο Υποπτέραρχος ε.α. Κων. Δελλής Αντιπρόεδρος της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), ο Ταξίαρχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), ο Ταξίαρχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) και ο Αρχος (Ο) ε.α. Γ. Αντωνιάδης πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ, ενώ είναι σύμφωνη και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), που δεν κατέστη δυνατόν να είναι παρούσα.

   

 • Αγωγές λιμενικών για το ΣτΕ: Αναλυτικές πληροφορίες από τη νομική σύμβουλο της ΠΕΑΛΣ

  Αγωγές λιμενικών για το ΣτΕ: Αναλυτικές πληροφορίες από τη νομική σύμβουλο της ΠΕΑΛΣ

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 16:21:56 | Πηγή: Μπλόκο

  Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η ΠΕΑΛΣ.

  "Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος ανταποκρινόμενη σε σχετικά ερωτήματα των συναδέλφων αναφορικά με το θέμα, απευθύνθηκε στη Νομική Σύμβουλο της Ένωσης, Δικηγόρο Πειραιά κ. Σοφία Αποστόλου η οποία μας

  απέστειλε Ενημερωτικό Σημείωμα που απαντά με τρόπο σαφή και αναλυτικό στα τεθέντα ερωτήματα. 

  Επίσης, μας απέστειλε σχετικά έντυπα (εξουσιοδότηση, εργολαβικό δίκης, καρτέλα στοιχείων), η συμπλήρωση των οποίων απαιτείται για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την δικαστική διεκδίκηση, με την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, της χρηματικής διαφοράς, μεταξύ των δεδουλευμένων αποδοχών που έχει λάβει το στέλεχος και εκείνων που ίσχυαν την 31-07-2012. 

  Η ΠΕΑΛΣ, προκειμένου διευκολυνθεί η διαδικασία και σε συνεργασία με το υπόψη δικηγορικό γραφείο, για όσους επιθυμούν να το επιλέξουν προς το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τη Νομική Σύμβουλό στο τηλ.  210-4539321. Εμείς από την πλευρά μας σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στην διάθεση των συναδέλφων για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνησης ή πληροφορίας."

   

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

  Δημήτριος Σαϊτάκης           Σπυρίδων Πασσάκος

 • Ένας αστυνομικός δεν φτάνει…

  Ένας αστυνομικός δεν φτάνει…

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 14:46:55 | Πηγή: Μπλόκο

  Ένας και μοναδικός αστυνομικός θα ενισχύσει την Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας σύμφωνα με τις μεταθέσεις που αποφασίστηκαν πρόσφατα.

  Την ίδια ώρα η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας θα ενισχυθεί με 7 άτομα, όπως επίσης και άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις. Η μόνη που κατά την εκτίμηση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ δεν

  έχει ανάγκη από έμψυχο δυναμικό είναι η Α.Δ. Αιτωλίας. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας απέστειλε επιστολή προς τον Αρχηγό, Αντιστράτηγο Δημ. Τσακνάκη προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την άνιση αυτή μεταχείριση καθώς πρόκειται για μια περιοχή που εκτός των άλλων προβλημάτων τελευταία απέκτησε και αυτό της λαθρομετανάστευσης.

  Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται: «…ενημερωθήκαμε για την αποτίμηση που έκανε το Αρχηγείο μας, όσον αφορά τις ανάγκες της Α.Δ. Αιτωλίας, σε ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό. Αποφασίστηκε ότι οι ανάγκες της Α.Δ. Αιτωλίας καλύπτονται με ΕΝΑΝ αστυνομικό. Όπως φαίνεται, έχουμε αφεθεί στο έλεος (χωρίς στέγη, βλ. κτίρια που στεγάζεται η πλειοψηφία των υπηρεσιών της Δ.Α. με πρώτο το κτίριο της Α.Δ., τη μεγάλη έλλειψη υλικοτεχνικών μέσων, συνεχής ροή λαθρομεταναστών προς Ιταλία κ.λ.π.) για τα οποία έχουμε οχλήσεις – ικετεύσει επανειλημμένα με παλαιότερες ανακοινώσεις μας αρμοδίως, αλλά… εις μάτην.

  Σε όλα αυτά προστέθηκε και η αποκαρδιωτική, για όλους εμάς εδώ στη Α.Δ. Αιτωλίας, απόφαση ενίσχυσής μας σε έμψυχο δυναμικό. Εκτός, αν θεωρούνται ενίσχυση οι «όμηροι» της ανεργίας, συνάδελφοι πλέον, δημοτικοί αστυνομικοί, με την «καμιά» αρμοδιότητα. Δεν έχουμε παρά να προτείνουμε την πιο συμφέρουσα και ενδεδειγμένη λύση…. αναδιαρθρώστε μας. Με τα δεδομένα του αρχηγείου μας η τοποθέτηση στην Α.Δ. Αιτωλίας είναι θέμα τύχης πλέον…!

  Όσο για τους συναδέλφους που προσδοκούν επιστροφή στον τόπο συμφερόντων τους… θα τους αφιερώσουμε το τραγούδι «τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα δούμε…».»

   

  πηγή: aixmi-news.gr

  .

 • Οδηγίες για τους εργαζόμενους σε Σώματα Ασφαλείας για τον ιό Έμπολα

  Οδηγίες για τους εργαζόμενους σε Σώματα Ασφαλείας για τον ιό Έμπολα

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 14:15:26 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση από το spyth.blogspot.gr.

  "Το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής πριν λίγο καιρό έστειλε σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος έγγραφη δ/γη για να ενημερωθούν οι υπηρετούντες μέσω το ΚΕΕΛΠΝΟ, για τον Αιμορραγικό πυρετό Ebola.

  Ακολουθούν οι

  σχετικές οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και Επαγγελματίες Υγείας Δομών Υγείας Πρώτης Υποδοχής."

  .

 • Ανοίγει και πάλι η Σχολή Αστυφυλάκων στην Κομοτηνή

  Ανοίγει και πάλι η Σχολή Αστυφυλάκων στην Κομοτηνή

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 13:27:19 | Πηγή: Μπλόκο

  Με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια προχωρούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την επαναλειτουργία του Τμήματος Δοκίμων

  Αστυφυλάκων Κομοτηνής. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη τροποποιείται η 7001/2/1464 από 21-11-2012 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «ίδρυση Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών» (Β΄3091).

  Ο κ. Κικίλιας δήλωσε για τη συγκεκριμένη απόφαση: «Η δημιουργία του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών στην Κομοτηνή ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, που εκείνη τη στιγμή είχε συγκεκριμένα γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

  Σήμερα λοιπόν, που οι συνθήκες ωρίμασαν, λόγοι δημόσιας τάξης, επιχειρησιακής τακτικής του σώματος και όχι μόνο, επιβάλλουν την αποκατάσταση της πραγματικής επιθυμίας της τοπικής κοινωνίας, που δεν είναι άλλη από την επαναλειτουργία της σχολής αστυφυλάκων στην Κομοτηνή και τη μετακίνηση των μεταναστών στους άλλους υπάρχοντες χώρους.

  Και για να μην παρερμηνευτώ, λέγοντας επιχειρησιακή τακτική εννοώ την αποδέσμευση του εμπλεκόμενου αστυνομικού προσωπικού και την επιστροφή του στις πόλεις από τις οποίες μετακινήθηκε, όπου και θα ενισχύσουν το υπάρχον πλέγμα εμφανούς αστυνόμευσης σε αυτές».

 • Λιμενικός σε αμόκ έσπασε με γκλομπ δύο αυτοκίνητα επειδή του χρωστούσαν χρήματα

  Λιμενικός σε αμόκ έσπασε με γκλομπ δύο αυτοκίνητα επειδή του χρωστούσαν χρήματα

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 11:23:31 | Πηγή: Μπλόκο

  Με χειροπέδες κατέληξε ένας 38χρονος λιμενικός, που υπηρετεί στην Αττική, καθώς αποφάσισε να λύσει τις οικονομικές διαφορές που είχε, σπάζοντας αυτοκίνητα.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patratora.gr, ο γιος ενός ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων φέρεται να χρωστούσε χρήματα στον 38χρονο λιμενικό ο

  οποίος επειδή δεν έπαιρνε τα χρήματά του, αποφάσισε να λάβει άλλα... ανορθόδοξα μέτρα. Μετέβη στο πρατήριο υγρών καυσίμων στο Μενίδι Αιτωολακαρνανίας και προκάλεσε με πυτσσόμενο γκλομπ σοβαρότατες υλικές ζημιές σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από το πρατήριο.

  Ο 38χρονος φέρεται να σταμάτησε στο βενζινάδικο τη Δεύτερα ενόσω κατευθυνόταν στην Κέρκυρα και αφού έκανε ό,τι έκανε, συνέχισε κανονικά το ταξίδι του.

  Ο 68χρονος βενζινοπώλης κατέθεσε μήνυση για το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας, υποστηρίζοντας πως ο δράστης απρόκλητα προέβη σε φθορές ξένης περιουσίας.

  Ο 38χρονος λιμενικός συνελήφθη από άνδρες της Αστυνομίας στην Κέρκυρα και ομολόγησε, ισχυριζόμενος ταυτόχρονα πως προχώρησε σε αυτή την πράξη λόγω οικονομικών διαφορών που είχε με τον γιο του πρατηριούχου.

 • Πόσο αξίζει η σωματική ακεραιότητα των Αστυνομικών; του Δημήτρη Βασιλάκη

  Πόσο αξίζει η σωματική ακεραιότητα των Αστυνομικών; του Δημήτρη Βασιλάκη

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 10:23:26 | Πηγή: Μπλόκο

  Κυριακή 21-09-2014 και στο Καυταντζόγλειο Θεσσαλονίκης διεξάγεται ο ποδοσφαιρικός αγώνας Καμπανιακός- Άρης με σκορ 3-0
  Η Αστυνομία πέραν των άλλων Αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες, διέθεσε και 6 διμοιρίες (4 ΥΑΤ και 2 ΥΜΕΤ).
  Με τη λήξη του αγώνα, δόθηκε εντολή, η μία από τις 2 ΥΜΕΤ, η

  οποία αριθμούσε μόνο 10 Αστυνομικούς να μεταβεί στο πάρκιν του γηπέδου, προς  φύλαξη ενός άδειου λεωφορείου της Αστυνομίας και ενός άδειου λεωφορείου (χωρίς διακριτικά) της ομάδος του ΑΡΗ.
  Η εντολή δόθηκε κατά τον χρόνο που υπήρχε ένταση μεταξύ των φιλάθλων του ΑΡΗ καθώς είχε ηττηθεί η ομάδα τους με βαρύ σκορ.
  Η εντολή επίσης δόθηκε γνωρίζοντας ότι ο κύριος όγκος των φιλάθλων θα διερχόταν από το συγκεκριμένο σημείο που ήταν τα δύο λεωφορεία, καθώς είχαν κλείσει όλες τις άλλες εξόδους του γηπέδου, στοχεύοντας την αποχώρηση των φιλάθλων του ΑΡΗ από την συγκεκριμένη έξοδο του γηπέδου όπου υπήρχε και το πάρκιν με τα δύο λεωφορεία.

  Το αποτέλεσμα ήταν η διμοιρία αυτή των 10 ατόμων, να δεχθεί σφοδρή επίθεση από 1.000 περίπου οπαδούς του ΑΡΗ. Ο επικεφαλής της διμοιρίας με αγωνία καλούσε με τον ασύρματο «επείγον-επείγον» και επί 10 περίπου λεπτά δεν απαντούσε κανείς !!!!
  Οι 10 ήρωες Αστυνομικοί αμύνθηκαν σθεναρά με σκοπό να διαφυλάξουν την ζωή τους και την περιουσία που τους είχε ανατεθεί προς φύλαξη (λεωφορεία).
  Αποτελεί θαύμα το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα από την επίθεση αυτή.
  Όλοι οι συνάδελφοι της διμοιρίας τσαλαπατήθηκαν κυριολεκτικά, ενώ ένας εξ αυτών δέκα ημέρες μετά είναι ακόμη σε αναρρωτική άδεια !!!
  Δεν είναι η πρώτη φορά που τηρείται «άκρα του τάφου σιωπή» στον ασύρματο όταν τα πράγματα στραβώνουν.
  Δεν είναι η πρώτη φορά που Αστυνομικοί διακινδυνεύουν την σωματική τους ακεραιότητα για λαμαρίνες. Λίγες ημέρες πριν υπήρξε παρόμοια περίπτωση σε αντιφασιστική πορεία όπου διμοιρία Ο.Ε.Ε. (Ομάδα Επιχειρησιακής Ετοιμότητας) διατέθηκε μπροστά από φραγμό Αστυνομικών λεωφορείων (και όχι πίσω) προκειμένου να προστατεύσει τα λεωφορεία από φθορές.

  Αμείλικτα τα ερωτήματα σε όλους τους συναδέλφους:
  Ποιος σχεδιάζει και δίνει τόσο επικίνδυνες εντολές;
  Γιατί στο επείγον κάλεσμα από τον Ασύρματο δεν απαντούσε κανείς και επί 10 λεπτά;
  Γιατί δεν καταγράφονται οι συνομιλίες από το συγκεκριμένο κανάλι του ασυρμάτου;
  Ποιος αποφασίζει εάν οι συνάδελφοι μετά τα μέτρα θα πάνε στις οικογένειές τους ή θα καταλήξουν στην καλύτερη των περιπτώσεων στα νοσοκομεία;
  Πόσο τελικά αξίζει η σωματική ακεραιότητα των Αστυνομικών;
  Πόσο τελικά αξίζει η ζωή των Αστυνομικών;
  Καλώ το σωματείο μου, την ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, να λάβει θέση επί όλων των ανωτέρω. Το δικαιούνται οι συνάδελφοί μας. Το δικαιούνται οι οικογένειές μας.

  ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος
  Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Θεσσαλονίκης στην ΠΟΑΣΥ
  Ιδρυτικό Μέλος της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

   

  Το άρθρο μπορείτε να το βρείτε και στο σάιτ της Δύναμης Αναγέννησης ( dinamianagennisis.gr )

  .

 • Ο σκύλος του Ξάνθιππου η κακοποίηση ζώων και η αδιάφοροι αστυνομικοί, του Scepticus Batsicus

  Ο σκύλος του Ξάνθιππου η κακοποίηση ζώων και η αδιάφοροι αστυνομικοί, του Scepticus Batsicus

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 09:28:18 | Πηγή: Μπλόκο

  Το 480 π.Χ. όταν ηττήθηκαν οι Έλληνες στις Θερμοπύλες, ο δρόμος για την Αθήνα ήταν πλέον ανοιχτός για τους Πέρσες.

  Ο Θεμιστοκλής νωρίτερα, ακολουθώντας το ένστικτό του, είχε πείσει με τη ρητορική του δεινότητα και διάφορα τεχνάσματα τους Αθηναίους να επενδύσουν σε "ξύλινα τείχη", κατασκευάζοντας το

  μεγαλύτερο στόλο στον Ελλαδικό χώρο.

  Με τον ίδιο τρόπο, έπεισε τους περισσότερους να εκκενώσουν την πόλη τους, αφήνοντάς την βορά στους μαινόμενους Πέρσες, οι οποίοι ανέλαβαν όσους δεν πείστηκαν και κλείστηκαν πίσω από ξύλινα τείχη στην Ακρόπολη. 

  Μέσα σε αυτούς που πείστηκαν όμως, ήταν και ο πατέρας του νεαρού τότε Περικλή, ο Ξάνθιππος.

  Εύπορος αριστοκράτης, γνωστός πολιτικός και γενναίος στρατιωτικός, ο μύθος θέλει τον Ξάνθιππο να παίρνει στον Πειραιά -ώστε να μεταφερθούν με άλλους Αθηναίους στη Σαλαμίνα- μαζί με την οικογένειά του και τον αγαπημένο του σκύλο. 

  Εκεί όμως, επειδή οι άνθρωποι ήταν πολλοί και ο χώρος λίγος, είτε κάποιος πέταξε από την τριήρη το σκύλο, είτε τον άφησαν από την αρχή στη στεριά.

  Ο σκύλος βλέποντας τον κηδεμόνα του να απομακρύνεται πλέοντας στην απέναντι ακτή, μη αντέχοντας την ιδέα του από χωρισμού βούτηξε στο νερό και άρχισε να κολυμπά δίπλα στην τριήρη («τη τριήρει παρανηχόμενος»).

  Όταν έφτασε πια στη Σαλαμίνα, σωριάστηκε εξαντλημένος στην άμμο. 

  Κάποιοι τότε, εντυπωσιασμένοι από το κατόρθωμα και την αφοσίωσή του, φώναξαν τον Ξάνθιππο και αυτός έτρεξε κοντά στον πιστό του σκύλο.

  Το μόνο όμως που πρόλαβε το άτυχο ζώο να κάνει, ήταν να του κουνήσει για λίγο την ουρά και να αφήσει την τελευταία του πνοή στην αγκαλιά του κηδεμόνα του.

  Συγκινημένος τότε ο Ξάνθιππος, έθαψε τον αγαπημένο του σκύλο σε εκείνο ακριβώς το σημείο, το οποίο έγινε γνωστό ως "Κυνός Σήμα».

  Το ίδιο σημείο που θάφτηκαν λίγες εβδομάδες, μετά οι ήρωες Σαλαμινομάχοι. 

  Το 2014 μ.Χ. ακούμε και διαβάζουμε καθημερινά πολλές συγκινητικές ιστορίες για ζώα, σε όλη την Ελλάδα.

  Από Σητεία, Αγρίνιο, Σέρρες, Ρόδο, Στύρα και άλλα μέρη, μαθαίνουμε για αποκεφαλισμό κουταβιών, παλούκωμα γατιών και κρέμασμα κυνηγόσκυλων.

   

  Δεν πλήθυναν οι ιστορίες φρίκης όμως, ούτε οι άνθρωποι ξαφνικά εξαχρειώθηκαν.

  Από μικροί μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον που δεν πείραζε κανέναν να βασανίζουν τα παιδιά της γειτονιάς μας τις αδέσποτες γάτες, ούτε έτρεχε κάτι όταν πετούσε στον κάδο τα νεογέννητα κουτάβια η γιαγιά μας. Τουναντίον μάλιστα.

  Τα περιστατικά είναι σαφώς λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν, αλλά τώρα πια, με τη βοήθεια του διαδικτύου και των Μ.Μ.Ε. αυτά γίνονται ευρέως γνωστά και ευαισθητοποιούν όλο και περισσότερο κόσμο. 

  Επιπλέον, επίσημες πια μελέτες συνδέουν την κακοποίηση ζώων με την κακοποίηση ανθρώπων.

  Αυτός που μπορεί ανερυθρίαστα να κάψει ζωντανό ένα κουτάβι, δεν θα σταματήσει εκεί. Θα βιαιοπραγήσει πρώτα στους οικείους του και έπειτα σε όποιον άλλον πυροδοτήσει τον άρρωστο ψυχισμό του. 

  Εδώ και δύο χρόνια υπάρχει ο Νόμος 4039/12.

  Ένας σαφέστερος και αρκετά περιεκτικός νόμος αφιερωμένος στην ευζωία δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων.

  Με μετέπειτα τροποποιήσεις, αλλά και εγκυκλίους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, έγινε πλέον πιο εύκολη από ποτέ, η καταδίκη λανθασμένων συμπεριφορών κατά των πιστών μας φίλων. 

  Το μόνο εμπόδιο είναι ένα: η αδιαφορία.

  Η αδιαφορία των μαρτύρων και η αδιαφορία των διωκτικών αρχών.

  Ειδικά για το τελευταίο, δεν λείπουν οι καταγγελίες για άρνηση λήψης καταγγελιών σε διάφορα Τμήματα της Ελλάδας και για συναδέλφους μη συνεργάσιμους ή απλά αδιάφορους.

  Αυτό όμως, δυστυχώς, δεν είναι άξιο απορίας, καθώς οι Αστυνομικοί είναι κοινωνοί μιας γενικότερης μη φιλοζωικής νοοτροπίας, που χρειάζεται πολλά παραπάνω από έναν νόμο και μερικές εγκυκλίους για να αλλάξει.

  Ακόμη, τα Τμήματα Τάξης που είναι αρμόδια για τη λήψη αυτών των καταγγελιών, ασχολούνται παράλληλα με χίλια δυο αντικείμενα, από οικοδομικές εργασίες, μέχρι και εγκλεισμό ψυχασθενών και είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να μπορέσει να γίνει γνώστης ενός τόσο ευρέως νομικού πλαισίου.
   

  Αυτό που έχουν να κάνουν λοιπόν οι καταγγέλοντες, είναι να οπλιστούν με υπομονή και ψυχραιμία.

  Να είναι ευγενικά επίμονοι, σύντομοι και ξεκάθαροι, αλλά και να ζητούν ενίοτε τη βοήθεια κάποιου από τα δεκάδες φιλοζωικά σωματεία της χώρας.

  Να θυμούνται επίσης, πως δεν απαιτείται παράβολο ή οτιδήποτε σχετικό για την υποβολή μήνυσης για παραβίαση του Ν. 4039/12.

  Και κάπως έτσι, με υπομονή, επιμονή και πάταξη της αδιαφορίας, θα αλλάξουμε σιγά-σιγά, όχι μόνο τη μη φιλοζωική νοοτροπία μας, αλλά και τον κόσμο.

  Ρομαντικός; Ίσως. Εγώ το έχω δοκιμάσει όμως, και πιάνει. Εσύ;

   

  eyedoll.gr

  .

 • Ο crime map της Ασφάλειας θα καθορίζει και θα αναδιατάσσει τις αστυνομικές περιπολίες

  Ο crime map της Ασφάλειας θα καθορίζει και θα αναδιατάσσει τις αστυνομικές περιπολίες

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 08:52:18 | Πηγή: Μπλόκο

  Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Ασφάλειας ή πως με διαδραστικά πρακτικές εφαρμογές θα επιδιωχθεί η βελτίωση της κοινωνικής γαλήνης- ασφάλειας του πολίτη.

  Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, στο επόμενο διάστημα πρόκειται να λειτουργήσει στον 10ο όροφο της ΓΑΔΑ, όπου βρίσκεται και το στρατηγείο της Ασφάλειας Αττικής, μια αίθουσα μέσα στην οποία θα

  εγκατασταθεί ηλεκτρονικός χάρτης αποτύπωσης της εγκληματικότητας ( crime map ) στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ημερήσιας ή αναλόγως επιλογής σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου ώστε να αναλύεται πάνω σε στατιστικά εγκυρότερους συντελεστές το κάθε είδος του εγκλήματος ξεχωριστά, ώστε κάθε βράδυ να συνεδριάζει η επιτροπή που θα καθορίζει και θα ανακαθορίζει τις περιοχές ενδιαφέροντος όπου και θα εστιάζεται το βάρος των περιπολιών ή των "παγίδων" κατά κύριο λόγο με ΟΠΚΕ.

  Όπως επίσης  υποστηρίζεται, θα τοποθετηθεί στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης σύνδεσμος της Ασφάλειας για να επιτευχθεί η διαλετουργικότητα των υπηρεσιών και η αρμονικότερη συνεργασία με τις εμφανείς μονάδες αστυνόμευσης.

  .

 • Μπορούν να

  Μπορούν να "εξατμιστούν" δυο τόνοι ηρωίνη μέσα σε τρεις μήνες;

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 08:37:48 | Πηγή: Μπλόκο

  Τρεις μήνες και κάτι μετά... τη μεγάλη επιτυχία του λιμενικού. Μετά από μια πρωτοφανή, για την Ελλάδα, επιχείρηση το...λιμενικό  κατάφερε να κατάσχεσει στα τέλη Ιουνίου δύο τόνους ηρωίνης και να "ξεδοντιάσει" ένα από τα μεγαλύτερα καρτέλ εμπορίας ναρκωτικών στην Ευρώπη... Τα φώτα της δημοσιότητας μπορεί να έσβησαν...αλλά η υπόθεση μόλις είχε αρχίσει όταν συνελήφθησαν επί ελληνικού εδάφους ο φερόμενος ως ο εφοπλιστής της Φιλοθέης και οι

  Τούρκοι φερόμενοι ως συνεργοί του...

  Τρείς μήνες και κάτι μετά... μεγάλες ευρωπαικές χώρες αναζητούν ακόμα ίχνη του καρτέλ και ασύλληπτα μέλη καθώς πέρα από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν, τόσο στην πρώτη φάση της ελληνικής επιχείρησης, όσο και όταν εντοπίστηκε ο δεύτερος τόνος ηρωίνης, αλλά και αργότερα , υπάρχουν αρκετοί ακόμα συνδετικοί κρίκοι διάσπαρτοι. Για πρώτη φορά υπάρχουν αιτήματα για δικαστική συνδρομή. Ακόμα και οι συγγενείς των τούρκων συλληφθέντων, οι οποίοι έφεραν διαβατήρια Βελγίου και Ολλανδίας ( και τους επισκέπτονται στις φυλακές της Ελλάδας), βρίσκονται στο μικροσκόπιο, όχι μόνο των ελληνικών, αλλά και των ευρωπαικών αρχών οι οποίες μετά την τεράστια ελληνική επιτυχία βαδίζουν στα χνάρια του λιμενικού προσπαθώντας να βρουν "άκρες" στις χώρες τους.

  Τρεις μήνες και κάτι μετά... τι απέγιναν, όμως, οι δυο τόνοι της ηρωίνης; Φυλάσσονται επιμελέστατα και μάλιστα επί 24ώρου βάσεως...αλλά σε...μάλλον άκομψο σημείο, στο οποίο μπαινοβγαίνουν και πολίτες  αναμένοντας την... απόφαση για την καταστροφή τους - η οποία συναρτάται από τις δικαστικές αρχές και τη γραφειοκρατία.  Βέβαια ούτε η φύλαξη των ναρκωτικών εκεί που βρίσκονται (και για λόγους ευνόητους δεν αναφέρουμε) είναι εύκολη αλλά ούτε και η καταστροφή τους εύκολη υπόθεση. Εχουν καεί στην υψικάμινο ποσότητες χασίς, ποσότητες ηρωίνης, κοκαίνης κλπ όμως η "συμπεριφορά" αυτής της ποσότητας ηρωίνης στην καύση απαιτεί πολύ διαφορετική αντιμετώπιση και μέτρα - πολλώ δε μάλλον - όταν μιλάμε για σχεδόν δύο τόνους πεντακάθαρης ηρωίνης. Γιατί μέσα σε όλα δεν ήταν μόνο η ποσότητα και το εύρος των συλλήψεων που κατέστησαν την επιτυχία του λιμενικού πραγματικά ξεχωριστή...ήταν και η καθαρότητα της ηρωίνης την οποία όπως προβλέπεται πιστοποίησε το Γενικό Χημείο του Κράτους . Οι πληροφορίες μας ,λένε, λοιπόν,  ότι η ηρωίνη που κατασχέθηκε ήταν σχεδόν ανόθευτη. 'Ηρθε στην Ελλάδα κατευθείαν απο "καλό" εργαστήριο του Αφγανιστάν.  Πάνω από 80% καθαρότητα. Σε απλά ελληνικά οι δύο τόνοι κάλλιστα θα γίνονταν στις πιάτσες των τοξικομανών της Ευρώπης 4, ή 6 ή 8 ή και παραπάνω ανάλογα το πόσο νοθευμένη θα κατέληγε.  Υπολογίστε δε, τα κέρδη από αυτό το εμπόριο θανάτου...

  Τρεις μήνες και κάτι μετά, που είναι οι λεγόμενοι ήρωες λιμενικοί; Στις... επάλξεις. Εκεί πρέπει και εκεί είναι. Και συνεχίζουν την έρευνα γι'αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε μια.... "σεμνή" τελετή στα τέλη Ιουνίου στο Υπουργείο τους είπε, είναι η αλήθεια έναν καλό λόγο, για το...ανδραγάθημα. Υπήρξε και μια σκέψη να τους δοθεί μετάλλιο εξαιρέτου πράξεως, τουλάχιστον, σε όσους έπαιξαν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα παρακολουθώντας το καρτέλ και συλλαμβάνοντας τα μέλη του. Ιδιαίτερώς δε, και από τη στιγμή που ο ίδιος ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την υπόθεση. Λέγεται ότι η καθυστέρηση ήταν εκ των... έσω και των πολύ έσω- πάνω μάλιστα, με τη δικαιολογία ότι οι undercover ( λόγω δίωξης ναρκωτικών) λιμενικοί δεν μπορούν να τιμηθούν με τόσο μεγάλο μετάλλιο γιατί δημοσιεύεται το όνομα τους στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης - όπως προβλέπεται. Και κάποιοι απάντησαν ότι πολλά φύλλα της εφημερίδας της Κυβέρνησης έχουν μείνει κατά καιρούς κρυφά ή...παρακάμφθηκαν ή ότι προβλέπεται μυστική διαδικασία για τέτοιες τόσο ειδικές περιπτώσεις! Στο κάτω - κάτω-κάτω ο στενός πυρήνας των συμμετεχόντων στην επιχείρηση δεν ξεπερνά τα 22 άτομα! ( βεβαίως επιστρατεύθηκαν πολλοί παραπάνω για λόγους ασφάλειας όχι μόνο από το λιμενικό αλλά και από την ελληνική αστυνομία)

  Δεν πάνε δυο τρεις μέρες που η Europol ανακοίνωσε μετά βαίων και κλάδων ότι με τη συνεργσία αμερικανικών και κολομβιανών αρχών σε 10ημερη επιχείρηση σε 28 ευρωπαικές χώρες κατέσχεσε συνολικά: 600 κιλά κοκαίνη, 1,3 τόνους κάνναβης και 200 κιλά κιλά ηρωίνη...Ε, κάτι έκανε και το ελληνικό λιμενικό - ακτοφυλακή τρεις μήνες και κάτι πριν... 

   

  της Δώρας Βογιατζάκη

  .

 • Πολλά τα τροχαία με θύματα αστυνομικούς

  Πολλά τα τροχαία με θύματα αστυνομικούς

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 07:47:24 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση από το enatokalopaidi.blogspot.gr .

  Πριν από μερικές  ημέρες, η αστυνομική στατιστική κατέγραψε έναν ακόμα θάνατο νεαρού αστυνομικού, όχι σε κάποια συμπλοκή με  κακοποιούς, αλλά σε τροχαίο ατύχημα. Δεν ήταν εν υπηρεσία, αλλά αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι υπήρξε  θάνατος. Μια  ανθρώπινη απώλεια τόσο για τους δικούς του όσο και για την υπηρεσία του. Η είδηση δεν

  απασχόλησε καν τα ΜΜΕ, τόσοι  και τόσοι σκοτώνονται άλλωστε καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους... Για τα  περισσότερα, η μάστιγα των τροχαίων δεν αποτελεί πια είδηση, εκτός κι αν σκοτωθεί κάποιος δικός τους.

 • Ρατσιστικές επιθέσεις από ενστόλους κατήγγειλαν Frontex και ξένες πρεσβείες

  Ρατσιστικές επιθέσεις από ενστόλους κατήγγειλαν Frontex και ξένες πρεσβείες

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 07:30:16 | Πηγή: Μπλόκο

  Στις 26 Οκτωβρίου 2012 οκταμελής ομάδα εμφανίστηκε στη γειτονιά του Ιπποδρόμου στις Τζιτζιφιές, όπου μένουν αρκετοί Αιγύπτιοι, και αφού ξυλοκόπησε άγρια έξω από το σπίτι του έναν νεαρό Αιγύπτιο και δύο φίλους του, ελληνικής και αλβανικής καταγωγής αντίστοιχα, εισέβαλε στη συνέχεια σε παρακείμενη οικία άλλου Αιγυπτίου, σπάζοντας την πόρτα, και του επιτέθηκε μπροστά στα παιδιά του. Ενας από την ομάδα έβγαλε όπλο και τον χτύπησε με τη λαβή στο κεφάλι. Οταν εμφανίστηκε η Αστυνομία και κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησε, ο οπλοφόρος επέδειξε αστυνομική ταυτότητα και αφέθηκε ελεύθερος από τους συναδέλφους του. Στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας μεταφέρθηκαν θύματα, μάρτυρες και ένα από τα μέλη της ομάδας, καθώς τα υπόλοιπα έξι είχαν ήδη προλάβει να διαφύγουν. Ακολούθησε έρευνα του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. όπου εντοπίστηκαν οι ευθύνες οκτώ αξιωματικών και αστυνομικών.

   

  του Βασίλη Λαμπρόπουλου

  Βήμα

  .

 • "Εξατμίζονται" δυο τόνοι ηρωίνη μέσα σε τρεις μήνες;

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 03:16:56 | Πηγή: Μπλόκο

  Τρεις μήνες και κάτι μετά... τη μεγάλη επιτυχία του λιμενικού. Μετά από μια πρωτοφανή, για την Ελλάδα, επιχείρηση το...λιμενικό  κατάφερε να κατάσχεσει στα τέλη Ιουνίου δύο τόνους ηρωίνης και να "ξεδοντιάσει" ένα από τα μεγαλύτερα καρτέλ εμπορίας ναρκωτικών στην Ευρώπη... Τα φώτα της δημοσιότητας μπορεί να έσβησαν...αλλά η υπόθεση μόλις είχε αρχίσει όταν συνελήφθησαν επί ελληνικού εδάφους ο φερόμενος ως ο εφοπλιστής της Φιλοθέης και οι Τούρκοι φερόμενοι ως συνεργοί του...

  Τρείς μήνες και κάτι μετά... μεγάλες ευρωπαικές χώρες αναζητούν ακόμα ίχνη του καρτέλ και ασύλληπτα μέλη καθώς πέρα από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν, τόσο στην πρώτη φάση της ελληνικής επιχείρησης, όσο και όταν εντοπίστηκε ο δεύτερος τόνος ηρωίνης, αλλά και αργότερα , υπάρχουν αρκετοί ακόμα συνδετικοί κρίκοι διάσπαρτοι. Για πρώτη φορά υπάρχουν αιτήματα για δικαστική συνδρομή. Ακόμα και οι συγγενείς των τούρκων συλληφθέντων, οι οποίοι έφεραν διαβατήρια Βελγίου και Ολλανδίας ( και τους επισκέπτονται στις φυλακές της Ελλάδας), βρίσκονται στο μικροσκόπιο, όχι μόνο των ελληνικών, αλλά και των ευρωπαικών αρχών οι οποίες μετά την τεράστια ελληνική επιτυχία βαδίζουν στα χνάρια του λιμενικού προσπαθώντας να βρουν "άκρες" στις χώρες τους.

  Τρεις μήνες και κάτι μετά... τι απέγιναν, όμως, οι δυο τόνοι της ηρωίνης; Φυλάσσονται επιμελέστατα και μάλιστα επί 24ώρου βάσεως...αλλά σε...μάλλον άκομψο σημείο, στο οποίο μπαινοβγαίνουν και πολίτες  αναμένοντας την... απόφαση για την καταστροφή τους - η οποία συναρτάται από τις δικαστικές αρχές και τη γραφειοκρατία.  Βέβαια ούτε η φύλαξη των ναρκωτικών εκεί που βρίσκονται (και για λόγους ευνόητους δεν αναφέρουμε) είναι εύκολη αλλά ούτε και η καταστροφή τους εύκολη υπόθεση. Εχουν καεί στην υψικάμινο ποσότητες χασίς, ποσότητες ηρωίνης, κοκαίνης κλπ όμως η "συμπεριφορά" αυτής της ποσότητας ηρωίνης στην καύση απαιτεί πολύ διαφορετική αντιμετώπιση και μέτρα - πολλώ δε μάλλον - όταν μιλάμε για σχεδόν δύο τόνους πεντακάθαρης ηρωίνης. Γιατί μέσα σε όλα δεν ήταν μόνο η ποσότητα και το εύρος των συλλήψεων που κατέστησαν την επιτυχία του λιμενικού πραγματικά ξεχωριστή...ήταν και η καθαρότητα της ηρωίνης την οποία όπως προβλέπεται πιστοποίησε το Γενικό Χημείο του Κράτους . Οι πληροφορίες μας ,λένε, λοιπόν,  ότι η ηρωίνη που κατασχέθηκε ήταν σχεδόν ανόθευτη. 'Ηρθε στην Ελλάδα κατευθείαν απο "καλό" εργαστήριο του Αφγανιστάν.  Πάνω από 80% καθαρότητα. Σε απλά ελληνικά οι δύο τόνοι κάλλιστα θα γίνονταν στις πιάτσες των τοξικομανών της Ευρώπης 4, ή 6 ή 8 ή και παραπάνω ανάλογα το πόσο νοθευμένη θα κατέληγε.  Υπολογίστε δε, τα κέρδη από αυτό το εμπόριο θανάτου...

  Τρεις μήνες και κάτι μετά, που είναι οι λεγόμενοι ήρωες λιμενικοί; Στις... επάλξεις. Εκεί πρέπει και εκεί είναι. Και συνεχίζουν την έρευνα γι'αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε μια.... "σεμνή" τελετή στα τέλη Ιουνίου στο Υπουργείο τους είπε, είναι η αλήθεια έναν καλό λόγο, για το...ανδραγάθημα. Υπήρξε και μια σκέψη να τους δοθεί μετάλλιο εξαιρέτου πράξεως, τουλάχιστον, σε όσους έπαιξαν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα παρακολουθώντας το καρτέλ και συλλαμβάνοντας τα μέλη του. Ιδιαίτερώς δε, και από τη στιγμή που ο ίδιος ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την υπόθεση. Λέγεται ότι η καθυστέρηση ήταν εκ των... έσω και των πολύ έσω- πάνω μάλιστα, με τη δικαιολογία ότι οι undercover ( λόγω δίωξης ναρκωτικών) λιμενικοί δεν μπορούν να τιμηθούν με τόσο μεγάλο μετάλλιο γιατί δημοσιεύεται το όνομα τους στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης - όπως προβλέπεται. Και κάποιοι απάντησαν ότι πολλά φύλλα της εφημερίδας της Κυβέρνησης έχουν μείνει κατά καιρούς κρυφά ή...παρακάμφθηκαν ή ότι προβλέπεται μυστική διαδικασία για τέτοιες τόσο ειδικές περιπτώσεις! Στο κάτω - κάτω-κάτω ο στενός πυρήνας των συμμετεχόντων στην επιχείρηση δεν ξεπερνά τα 22 άτομα! ( βεβαίως επιστρατεύθηκαν πολλοί παραπάνω για λόγους ασφάλειας όχι μόνο από το λιμενικό αλλά και από την ελληνική αστυνομία)

  Δεν πάνε δυο τρεις μέρες που η Europol ανακοίνωσε μετά βαίων και κλάδων ότι με τη συνεργσία αμερικανικών και κολομβιανών αρχών σε 10ημερη επιχείρηση σε 28 ευρωπαικές χώρες κατέσχεσε συνολικά: 600 κιλά κοκαίνη, 1,3 τόνους κάνναβης και 200 κιλά κιλά ηρωίνη...Ε, κάτι έκανε και το ελληνικό λιμενικό - ακτοφυλακή τρεις μήνες και κάτι πριν... 

   

  της Δώρας Βογιατζάκη

   

   

   

   

 • Απέδρασε από το αστυνομικό τμήμα Προμαχώνα

  Απέδρασε από το αστυνομικό τμήμα Προμαχώνα

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 01:56:16 | Πηγή: Μπλόκο

  Απέδρασε από το αστυνομικό τμήμα Προμαχώνα, Βούλγαρος υπήκοος , που προσήχθη προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία του και να εξακριβωθεί αν είναι σε ισχύ καταδικαστική απόφαση που εκκρεμούσε εναντίον του.

  Ο Βούλγαρος υπήκοος προσπάθησε να

  περάσει των έλεγχο των διαβατηρίων που διεξάγεται στο συνοριακό σταθμό και διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε εναντίον του δικαστική απόφαση.

  Αμέσως προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα προκείμενου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων του και περαιτέρω έλεγχος της δικαστικής απόφασης που εκκρεμούσε εναντίον του.

  Μέχρι να ολοκληρωθεί όμως ο απαραίτητος έλεγχος, ο Βούλγαρος υπήκοος που κρατούνταν στο γραφείο υποδοχής, διέφυγε της προσοχής του αξιωματικού υπηρεσίας που εκείνη την ώρα ήταν μόνος του στο γραφείο και κατάφερε να εξαφανιστεί, χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν.


  ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  .

 • Καταργούν και το δικαίωμα στη μόρφωση των ενστόλων, Επιστολή αναγνώστη

  Καταργούν και το δικαίωμα στη μόρφωση των ενστόλων, Επιστολή αναγνώστη

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 01:56:16 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναγνώστης μας, μας έστειλε την επιστολή που ακολουθεί με την σχετιή παραπομπή στο enikos.gr και σε χθεσινό αναδορικό ρεπορτάζ με τίτλο "Κατατέθηκε η τροπολογία για τις μετεγγραφές" και με επισυναψη της επίμαχης τροπολογίας.

  "Μετά τις τόσες μισθολογικές περικοπές που έχουν υποστεί οι ένστολοι έρχεται και μια τροπολογία για να καταργήσει το

  δικαιωμα στη μόρφωση τόσο των ενστόλων όσο και εν γένει των δημοσίων υπαλλήλων με την κατάργηση του δικαιώματος μεταφοράς θέσης φοίτησης που προβλέπεται από το Ν. 4028/2013.

  ΥΣ: Έτσι θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα?
  Να τους χαίρεστε!!!
  Οι Ομοσπονδίες θα πρέπει να λάβουν άμεσα θέση επι του θέματος πριν την ψήφισή του!!!

   

  Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τις μετεγγραφές των φοιτητών.

  Με την τροπολογία, η οποία τροποποιεί το νόμο 4264/2014 που αφορούσε τις μετεγγραφές και ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο, κανονίζεται η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι δικαιούχοι μετεγγραφών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

  Η τροπολογία που θα συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή, εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων» και οι διατάξεις για τις μετεγγραφές θα ισχύσουν μόνο για εφέτος. Το σύστημα των μετεγγραφών θα αλλάξει συνολικά μέσα στον επόμενο μήνα.

   

  Ιδού η τροπολογία του κου. Λοβέρδου!

  Πατήστε εδώ και διαβάστε αναλυτικά την τροπολογία

  .

 • Θέσεις κι επισημάνσεις της ΠΟΕΠΛΣ για το ΠΔ των μεταθέσεων

  Θέσεις κι επισημάνσεις της ΠΟΕΠΛΣ για το ΠΔ των μεταθέσεων

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 01:56:16 | Πηγή: Μπλόκο

  Διαβάστε την επιστολή της ΠΟΕΠΛΣ στον αρχηγό του Λιμενικού Αντιναύαρχο Λ.Σ. Αθανασόπουλο Αθαν. για το ΠΔ των Μεταθέσεων.

  "Κύριε Αρχηγέ,

  Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κατά την συνεδρίασή του, την Παρασκευή 29-09-2014 συζήτησε επί των προτάσεων που θέσατε υπόψη μας για την

  τροποποίηση άρθρων του Π.Δ. μεταθέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διατυπώνοντας τις παρακάτω θέσεις απόψεις:

  1. Η διαδικασία αποσπασματικών αλλαγών και τροποποιήσεων του Π.Δ. μεταθέσεων μας βρίσκει κάθετα αντίθετους αφού εντάσσετε σε μία ευκαιριακή λογική και όχι στη βάση μία ολοκληρωμένης πρότασης που θα δίνει τα εχέγγυα μίας πραγματικά ορθής στρατηγικής επιλογής για ένα αδιάβλητο, δίκαιο και ισορροπημένο σύστημα μεταθέσεων και αποσπάσεων για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  2. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις δεν θα ήταν απαραίτητες και άμεσης εφαρμογής εάν η διαδικασία των τακτικών συμβουλίων μεταθέσεων γινόταν στους πραγματικούς χρόνους και δεν επηρεάζονταν από άλλους παράγοντες (όπως μη ύπαρξη πιστώσεων, μη υλοποίηση περσινών μεταθέσεων κλπ) που δεν έχουν καμία σχέση με αρρυθμίες ή δυσλειτουργίες του ίδιου του συστήματος των μεταθέσεων.

  Επί της ουσίας των διατάξεων έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις :


  1. Η διάταξη που αφορά μεταθέσεις ορισμένου χρόνου (24 μήνες) όπως αυτή είναι διατυπωμένη είναι μακράν διαφορετική από το σκεπτικό που συμφωνήθηκε μεταξύ Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - ηγεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΛΤ. και πολιτικής ηγεσίας Υ.Ν.Α. για την σε εθελοντική βάση μεταθέσεις ορισμένου χρόνου (18 μήνες) και επάνοδο του στελέχους στην  υπηρεσία του. Επειδή αυτό έχει διατυπωθεί και σε κείμενο και έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία θεωρούμε ότι θα επιφέρει τεράστια σύγχυση και αίσθημα αναξιοπιστίας των συναδέλφων απέναντι στην υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση εμμένουμε στην θέση μας για εθελοντική συμμετοχή κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτό έχει διατυπωθεί στην Υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί.

  2. Επίσης οι διατάξεις που επεκτείνουν τις εξαιρέσεις από τα συμβούλια μεταθέσεων των προϊσταμένων Λιμενικών Σταθμών και Υπολιμεναρχών, μας βρίσκουν αντίθετους αφού αυξάνουν κατά πολύ τις εξαιρέσεις ενώ αντίθετα θα έπρεπε αυτές να μην υπάρχουν καθόλου. Μόνο έτσι θα μπορέσει το Π.Δ. μεταθέσεων να λειτουργήσει πραγματικά και να ρυθμίσει θέματα που δημιουργούν δυσλειτουργίες και παραφωνίες στο σύστημα."

  O Πρόεδρος      ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος

  Ο Γεν. Γραμματέας ΚΑΤΣΙΝΑΣ Σωτήριος

  .

 • Αναδίφηση γνώσης, επιμόρφωσης και ουσίας στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ

  Αναδίφηση γνώσης, επιμόρφωσης και ουσίας στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 01:56:16 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση από το σάιτ της ΕΑΠΣ.

  "Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πέρα από την αυτή, καθ αυτή συνδικαλιστική της δράση, διεκδικώντας την εργασιακή βελτίωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος του Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνει μια

  εξίσου σημαντική προσπάθεια να αναβαθμίσει γενικότερα το ρόλο και τη θέση του στην ελληνική κοινωνία.
  Η παροχή πληροφοριών και γνώσεων στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, πάνω στο εξειδικευμένο και απαιτητικό περιβάλλον που καθημερινά δρουν, διαχειρίζονται και επιχειρούν, αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για την αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Η ΕΑΠΣ προς σε αυτή την κατεύθυνση, προσπαθεί με όλα τα πρόσφορα μέσα να παρέχει εξειδικευμένη γνώση και συνεχή πληροφόρηση για τις εξελίξεις στο επαγγελματικό γίγνεσθαι του Π.Σ.


  Μέχρις στιγμή, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ, έχουν αναρτηθεί  18 e books, όπου ελεύθερα μπορεί να διαβαστούν και να κατεβούν.

  H  ηλεκτρονική βιβλιοθήκη φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΕΑΠΣ  www.eaps.gr  στο link  http://www.eaps.gr/?page_id=2337.


  Παράλληλα δημιουργήθηκε και σελίδα (κοινότητα) στο  facebook  με το όνομα "Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ΕΑΠΣ", όπου υπάρχει η δυνατότητα ανακατεύθυνσης  στο calameo.com,  όπου  μπορεί κάποιος να διαβάσει ή να κατεβάσει το  e-book, που τον ενδιαφέρει

  .

 • " Κάποιοι συνδικαλιστές κατάργησαν για 11 ευρώ τους κατώτερους– ανώτερους αξιωματικούς"

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2014-10-01 01:56:16 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση από το σάιτ limenika-nea.blogspot.gr/

  Κάποιοι συνδικαλιστές  δηλώνουν  οτι  τα στελέχη του ΛΣ πρέπει να ειναι ολα “ισα” μεταξύ τους και την ιδία ωρα οι ιδιοι χωρίζουν τα στελέχη σε 2 κατηγορίες .Τελικά το πρόβλημα ειναι οι κατώτεροι και ανώτεροι Αξιωματικοί? ….Μηπως  επειδή  αυτοί δεν αποτελούν ακόμα

  συνομιλητή  τους όπως αναγκαστικά οι Ανώτατοι αξιωματικοί λόγο της θέσης που κατέχουν [επομένως αυτους πρέπει να τους έχουν απο κοντά…ας παρουν λοιπον 70 ε] .Ετσι είπαν : οτι είμαστε ολοι 1 ΑΛΛΑ να υπάρχουν  2 κατηγορίες στα  έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης  ,επομένως άλλο ποσο για  ανώτατους και αλλο ποσό αλλα  ιδιο για όλους τους υπόλοιπους και κατάργησαν τους κατώτερους–ανώτερους ΑΞ …

  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ μέρος της  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κάποιων συνδικαλιστών …
  η πρόταση με την οποία τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει να αποζημιώνονται διαφορετικά και ανάλογα του βαθμού τους, για διανυκτέρευση και εγκατάσταση, κρίνεται από μέρους μας ως απαράδεκτη, ιδιαίτερα όταν αυτή κατατίθεται από συνδικαλιστικούς φορείς, εκπροσώπους όλων των βαθμίδων.

  πρόταση

  1. Άρθρο 10 παρ. 3

  "Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία, ορίζεται κατ ανώτατο όριο ως εξής:
  α) Ανώτατοι Αξιωματικοί στα εβδομήντα ευρώ (70 €)
  β) Λοιπά στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στα πενήντα τρία ευρώ (53 €)."
  Σε κάθε περίπτωση οι κατηγορίες δεν μπορεί να είναι πάνω από δύο (2) γιατί οι τιμές που ισχύουν δεν επαρκούν πλέον για κανενός είδους κατάλυμα.

   

  Ακολουθει η πρόταση  της ΠΕΑΛΣ που τους ενόχλησε …..

  ΠΕΑΛΣ

  Άρθρο 5

  Έξοδα εγκατάστασης

  Πρόταση:

  Τα  έξοδα  εγκατάστασης  καθορίζονται στα  δύο τρίτα (2/3) των συντάξιμων αποδοχών που λαμβάνει το στέλεχος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν έχει μέλη οικογένειας και  στο  ήμισυ (1/2) του παραπάνω ποσού όταν δεν έχει μέλη οικογένειας.

  ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟ ΥΝΑ

  Σχέδιο Π.Δ.:

  Τα  έξοδα  εγκατάστασης  καθορίζονται στα  δύο τρίτα (2/3) των συντάξιμων αποδοχών που λαμβάνει το στέλεχος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν είναι έγγαμος και  στο  ήμισυ (1/2) του παραπάνω ποσού όταν είναι άγαμος.

   

  Προϋποθέσεις και δαπάνες διανυκτέρευσης

  Πρόταση ΠΕΑΛΣ :

  3. Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία,  ορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής :

  α) Αρχηγός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στα εβδομήντα ευρώ (70,00)

  β) Αντιναύαρχος Λ.Σ έως και Πλοίαρχος Λ.Σ στα εξήντα τρία ευρώ (63,00)

  γ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ έως και Υποπλοίαρχος Λ.Σ στα πενήντα τρία ευρώ (53,00)

  δ) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ έως και Λ/Φ στα σαράντα δύο ευρώ (42,00)

  4. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) κατά την θερινή περίοδο 15 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή  απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

  5. Δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας καλύπτει την συγκεκριμένη δαπάνη εφόσον αυτό προβλέπεται στην σχετική διαταγή μετακίνησης.

  τι πρότεινε το ΥΝΑ

  Σχέδιο Π.Δ.:

  3. Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία,  ορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής :

  α) Αρχηγός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά(58,69)

  β) Αντιναύαρχος Λ.Σ έως και Πλοίαρχος Λ.Σ πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά(52,82)

  γ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ έως και Υποπλοίαρχος Λ.Σ σαράντα τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά(44,02)

  δ) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ έως και Λ/Φ τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (35,22)

  4. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

  5. Δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας καλύπτει την μετακίνηση του στελέχους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ

  .

           

Σπόνσορες

φιλοξενία ιστοσελίδας

όλα τα νέα στα Ελληνικά

Live News

 • Γίνεται φόρτωση των τελευταίων νέων σε πραγματικό χρόνο