• "Οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση", της Θάλειας Χούντα

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-09 09:00:07 | Πηγή: Μπλόκο

  Όλοι ασχολούμαστε με το πολιτικό σύστημα, όλοι σχολιάζουμε και καυτηριάζουμε το πολιτικό σύστημα αλλά εν τέλει ορθώς λειτουργούμε σαν δημοκρατική κοινωνία μέσα στο πολιτικό αυτό σύστημα.

  Ότι απαιτούνται αλλαγές στην

  δομή του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος, είναι κάτι το δεδομένο αλλά ταυτοχρόνως και κάτι το δύσκολο, που περισσότερο εστιάζεται στην αναγκαστική υπέρβαση που πρέπει να γίνει εκ μέρους μας σαν πολίτες δηλ. να αφήσουμε στην άκρη το ¨εγώ¨ και να υπερτονίσουμε το ¨εμείς¨.

  Την απόλυτη εμπιστοσύνη του κόσμου στον τρόπο δομής και λειτουργίας ενός συστήματος έχει κερδίσει το ένστολο τμήμα της κοινωνίας, έχοντας αποτινάξει από πάνω του το όποιο παρελθόν. Οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, μέσα στο γενικότερο χάος που οι πολιτικοί κυβερνώντες των τελευταίων ετών δημιούργησαν στην κοινωνία, γιατί έχουν διατηρήσει τα εθνικά ιδανικά σε υψηλό επίπεδο και με άμεσο προσωπικό κόστος, το οποίο και δεν έχει την ανταποδοτικότητα που πρέπει από τις κυβερνήσεις.

  Ένα απλό παράδειγμα νομίζω θα πείσει τους πάντες: αν ένα πολιτικό κόμμα ζητήσει από τον κάθε πολίτη, να του χορηγήσει ένα (1) ευρώ για οικονομική ενίσχυση, το αποτέλεσμα θα είναι κάτι περισσότερο από απογοητευτικό. Αν αντιστοίχως οι ένοπλες δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας ζητήσουν από τον κάθε πολίτη ένα (1) ευρώ, είναι δεδομένο, ότι θα συγκεντρώσουν χρηματικό ποσό, τουλάχιστον, ίσο του συνολικού πληθυσμού.

  Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας δεν μπορεί να είναι και δεν είναι αναγκαστική. Εκπορεύεται συναισθηματικά, σαν ένα μικρό ¨ευχαριστώ¨ σε όσους το έχουν κερδίσει. Μπράβο τους!"

  Θάλεια Χούντα

  Κοινωνιολόγος - Δημοσιογράφος

   .

 • Επιστολή στον Πανούση για την ασφάλεια και την υγεία των πυροσβεστών

  Επιστολή στον Πανούση για την ασφάλεια και την υγεία των πυροσβεστών

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-09 08:25:52 | Πηγή: Μπλόκο

   

  Ακολουθεί η επιστολή της ομοσπονδίας των πυροσβεστων (ΠΟΕΥΠΣ) προς τον κ. Πανούση με θέμα την «Συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος  Υγείας  και Ασφάλειας

  Εργαζομένων  στο Π.Σ.»

   

  "Κύριε Υπουργέ

   

                  Υγεία και Ασφάλεια: Λέξεις άγνωστες αν και πάντα επίκαιρες, για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που ανά τακτά πλέον χρονικά διαστήματα μετράει δυστυχώς ανθρώπινες απώλειες, ταγμένο να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, πιστό στα καθημερινά του καθήκοντα!

                Λέξεις χιλιοειπωμένες μόνο από την πλευρά των εργαζόμενων, αφού η πολιτεία αν και προέβλεψε επαρκώς την θεσμοθέτηση τους, απεμπολεί την εφαρμογή τους, με τρόπο προκλητικό, παραβλέποντας το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, που έχει ένα και μόνο σκοπό: Να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια και το αίσθημα αλληλεγγύης της ευνομούμενης πολιτείας απέναντι σε μια κατηγορία εργαζομένων που ασκεί καθημερινά λειτούργημα κάτω από συνθήκες μεγάλης επικινδυνότητας και ανθυγιεινότητας που δυστυχώς δεν του αναγνωρίζονται.

              Η αναδρομή απαραίτητη και ενδεικτική της μέχρι σήμερα αντιμετώπισής μας:         

                  Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Υ.Α.Ε.), θεσπίστηκε με τον Ν.1568/1985 (ΦΕΚ Α΄ 177) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», με έναρξη ισχύος από 18 Οκτωβρίου 1985, αλλά δεν ίσχυε για τον Δημόσιο Τομέα, τις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) και τα Σώματα Ασφαλείας (Σ.Α.), με συνέπεια να μην ισχύει ούτε για το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.). Ίσχυε δηλαδή μόνο για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα. Σε εκτέλεση εξουσιοδοτικής του νόμου αυτού διάταξης και συγκεκριμένα του άρθρου 36, εκδόθηκαν μέχρι σήμερα δεκάδες Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) σχετικά με την Υ.Α.Ε..

                Με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α΄ 79) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις», τέθηκε ουσιαστικά από 14 Μαρτίου 1989 σε ισχύ και για το Δημόσιο Τομέα όλη η περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία που προαναφέρθηκε, αλλά και πάλι όχι για τους ένστολους των Ε.Δ. και των Σ.Α., οπότε δεν ίσχυε ούτε για τους ένστολους του Π.Σ., ενώ ίσχυε για το Πολιτικό Προσωπικό τους.

      Με τον Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» και ειδικά με την παρ.4 του άρθρου 9 αυτού, τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή και για στο ένστολο προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α., επομένως και στο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Π.Σ., όλο το ανωτέρω περί Υ.Α.Ε. Νομικό Πλαίσιο, από 8 Μαΐου 2003.

               Με τον Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Αναδιοργάνωση του Π.Σ., αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις», και ειδικά με το άρθρο 5 παράγραφος 5 εδάφιο ε αυτού, ιδρύθηκε από τον Νοέμβριο του 2006 η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας (Δ.Υ.Α.) στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), ως αποτέλεσμα εργασίας που προηγήθηκε και έγινε από Επιτροπή η οποία είχε συσταθεί από το Α.Π.Σ. με αντικείμενό της να κάνει προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής του περί Υ.Α.Ε. Νομοθετικού Πλαισίου στο Σώμα.

              Με τον Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», κωδικοποιήθηκαν αρκετές από τις διατάξεις Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων του Νομοθετικού Πλαισίου περί «Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Υ.Α.Ε.)», καθώς με τον Νόμο αυτόν αντικαταστάθηκε και ο όρος «Υγιεινή» με τον ορθό «Υγεία». Ο Νόμος αυτός, που αναφέρεται και ως «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», συμπεριλαμβάνει όπως πρέπει και τις ήδη προϊσχύουσες διατάξεις για Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής του.

      Με τον Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και της Γ.Γ.Π.Π., … κ.α.δ.», αντικαταστάθηκε ουσιαστικά η Δ.Υ.Α. από το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας, με βάση το άρθρο 88 παράγραφος 1 εδάφιο η του Νόμου αυτού και οι αρμοδιότητες του Τ.Υ.Α. ορίσθηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 100 του ίδιου αυτού Ν. 4249/2014, ορίζεται   ρητά   και   σαφέστατα, ότι θέματα Υ.Α.Ε. του Π.Σ. «ρυθμίζονται» με Π.Δ., «που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» και μόνο, χωρίς δηλαδή την προηγούμενη έγκριση του Συμβούλιου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας ή την συνυπογραφή ή/και τη συναίνεση άλλου ή και άλλων Υπουργών, κάτι που απαιτείται ακόμα για την έκδοση ομοειδών Προεδρικών Διαταγμάτων για άλλες Υπηρεσίες ή/και Οργανισμούς ή/και Επιχειρήσεις.

     Διευκρινίζεται και επισημαίνεται, ότι με την παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.3114/2003 και την όμοιά της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3850/2010, ορίζεται σαφέστατα πως όλες οι περί Υ.Α.Ε. διατάξεις, όπως ίσχυαν από 30 Σεπτεμβρίου 1988 για τους Δημόσιους μη ένστολους Υπαλλήλους, ισχύουν όμοια από 8 Μαΐου 2003 και για όλους τους ένστολους των Ε.Δ. και των Σ.Α., αλλά επιπρόσθετα και κατ’ εξαίρεση σε ό,τι αφορά εκείνες και μόνο τις “δραστηριότητες” των ένστολων των Σ.Α. και επομένως των ένστολων του Π.Σ., “που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες”, πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία να λαμβάνονται πιο εξειδικευμένα και πιο αυστηρά, από τα ισχύοντα και μη θιγόμενα μέτρα προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας των ένστολων Εργαζομένων κατά τις “δραστηριότητές τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες”.

     Το Α.Π.Σ., στις αρχές του 2005 ανέθεσε σε Επιτροπή να γνωμοδοτήσει επί της εφαρμογής της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας στο Σώμα και να υποβάλλει σχετικές προτάσεις. Όπως προαναφέρθηκε, ως αποτέλεσμα της εργασίας αυτής της Επιτροπής, ιδρύθηκε από τον Νοέμβριο του 2006 η Δ.Υ.Α. του Α.Π.Σ.. Με μέριμνα της Δ.Υ.Α., περί τα τέλη του 2008 με αρχές του 2009, συντάχθηκε ένα σχέδιο Π.Δ., το οποίο και θα αποτελούσε και την απαρχή εφαρμογής κανόνων υγείας και ασφάλειας στο Π.Σ. και αφορούσε κυρίως μέτρα Υ.Α.Ε. κατά τις επεμβάσεις του Π.Σ., που αν και εγκρίθηκε όπως εκ του Νόμου προβλεπόταν ως προϋπόθεση από το Σ.Υ.Α.Ε., ουδέποτε εξεδόθη, επειδή δεν έτυχε της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών, με το αιτιολογικό ότι δεν μπορούσαν να αναληφθούν οι παραγόμενες από αυτό το σχέδιο Π.Δ. δαπάνες (το κόστος του ανέρχονταν σε 400.000 ευρώ περίπου ετησίως !!!), ενώ επρόκειτο για δαπάνες που υποχρεωτικά έπρεπε να γίνουν, καθώς προέκυπταν από διατάξεις Νόμων.

  Με τον Ν. 4249/2014, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, η Δ.Υ.Α. αντικαταστάθηκε από το Τ.Υ.Α. της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου του Α.Π.Σ. από τον Απρίλιο του 2014, με περίπου τις ίδιες αρμοδιότητες,

           Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το Π.Σ. ως “Εργοδότης” και όπως Νόμιμα εκπροσωπείται και σε αυτήν του την ιδιότητα, έχει όλες τις προβλεπόμενες και απορρέουσες από την περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία υποχρεώσεις και ευθύνες για “Εργοδότη”, είτε αυτές είναι Διοικητικές – για Δημόσια στην περίπτωση του Π.Σ. Υπηρεσία – είτε αυτές είναι Ποινικές.

  Ως “Εργοδότης” και σύμφωνα με τις περί Υ.Α.Ε. ισχύουσες διατάξεις, το Π.Σ. υποχρεούται να παρέχει σε όλους όσους εμπλέκονται στις δραστηριότητές του ως καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπηρετούντες ή και εργαζόμενοι ή και εκπαιδευόμενοι ή και εξυπηρετούμενοι, τις μεταξύ άλλων και κατ’ ελάχιστον υπηρεσίες (1) του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.), (2) του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.) και (3) της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.).      

  Επισημαίνεται επίσης, ότι με την σχετική της παρούσας  διάταξη, η οποία ασφαλώς και δεν θίγει καθόλου, αλλά και ούτε αναστέλλει τις άλλες ισχύουσες, ανατίθεται εκ νέου στο Π.Σ. η κατ’ ελάχιστον ηθική υποχρέωση να ενεργήσει άμεσα και ταχύτατα για την έκδοση του Π.Δ. που θα “ρυθμίζει” θέματα Υ.Α.Ε. στο Π.Σ. για όλους τους “εργαζομένους του”, ένστολους ή μη και για όλες τις “δραστηριότητες αυτών είτε παρουσιάζουν είτε δεν παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες”, με την παροχή όμως τώρα, της σημαντικής “διευκόλυνσης” του να είναι δυνατή η έκδοση αυτού του Π.Δ. απλά και μόνο “με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη”, χωρίς τη συμβολή άλλου Υπουργείου ή και την έγκριση από το Σ.Υ.Α.Ε. που απαιτούντο πριν από αυτήν την διάταξη.      

  Σήμερα και επί τέλους δηλαδή, η θεσμοθέτηση και λήψη Μέτρων διαρκούς Βελτίωσης των Συνθηκών Εργασίας στο Π.Σ., δεν αποτελεί πλέον αντικείμενο οικονομικής διαπραγμάτευσης, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την βούληση και την πρόθεση του Υπουργού, καθώς η βούληση και η πρόθεση των “εργαζομένων” στο Π.Σ. – του Αρχηγού συμπεριλαμβανόμενου – είναι ασφαλώς θετική και δεδομένη.       

           Το Π.Σ. ενώ υποχρεούται ως “εργοδότης”, δεν έχει συμμορφωθεί με την περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων είναι οι Οργανωτικοί. Για να εφαρμόσει την εν λόγω Νομοθεσία, πρέπει να αποκτήσει τα κατάλληλα “οργανωτικά εργαλεία”. Η νομοθετική “διευκόλυνση” που παρέχεται στο Π.Σ. με την σχετική της παρούσας εισήγησης εξουσιοδοτική διάταξη, δίνει μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία να αποκτηθεί το βασικό “εργαλείο”, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί και θα θεσμοθετηθεί η διαρκής και πιστή χωρίς εκπτώσεις εφαρμογή της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας στο Π.Σ., ώστε με σιγουριά να δρομολογηθεί η διαρκής “βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού/Ανθρώπινων Πόρων/Έμψυχου Υλικού” στο Σώμα, “εργαλείο” που δεν είναι άλλο από το Π.Δ. με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα – Υ.Α.Ε.Π.Σ.» .

    Το σχέδιο Π.Δ. «Υ.Α.Ε.Π.Σ.», πρέπει να ανατεθεί – με απόφαση Υπουργού ή Αρχηγού Π.Σ. – σε Επιτροπή σύνταξης και εντός έξι (6) εβδομάδων παράδοσής του, Επιτροπή που θα αποτελείται τουλάχιστον από τα παρακάτω δεκαέξι (16) μέλη με δικαίωμα ψήφου :

  (α) τον Συντονιστή Π.Σ.,

  (β) Υγειονομικό Αξιωματικό του Π.Σ. ως εκπρόσωπο της ΥΓ.Υ.Π.Σ.,

  (γ) τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Π.Σ.,

  (δ) τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Επιτελείου,

  (ε) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας,

  (στ) από έναν Αξιωματικό εκπρόσωπο της Υ.ΠΛΩ.Μ. και της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., και

  (ζ) από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της Ε.Α.Π.Σ.. 

                       Προσωρινά καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντα των εργασιών της Επιτροπής θα έχει ο Συντονιστής Π.Σ., με μέριμνα του οποίου τα μέλη κατά την πρώτη συνέλευσή τους και ως πρώτο θέμα τους θα εκλέξουν – όντες όλοι τους υποψήφιοι – τον τακτικό και τον αναπληρωματικό αυτού Πρόεδρο της Επιτροπής, που θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους αμέσως από την εκλογή τους μέχρι το πέρας της εργασίας τους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εργασιών της Επιτροπής, θα καταγράφονται τουλάχιστον ηλεκτρονικά, με μέριμνα της Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής, που επίσης το ποιοι θα την απαρτίζουν να ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής αυτής. 

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ.: 

   (α) Το Αντικείμενο – Σκοπός (ο εναρμονισμός και η συμμόρφωση με το εκάστοτε επίκαιρο και ισχύον περί Υ.Α.Ε. Νομοθετικό Πλαίσιο, καθώς και μέτρα και όργανα επιβολής της εφαρμογής του σε όλες τις δραστηριότητες/εργασίες του προσωπικού του Π.Σ., είτε αυτές παρουσιάζουν είτε όχι εγγενείς ιδιαιτερότητες.) 

  (β) Η Δήλωση Πολιτικής της Υ.Α.Ε.Π.Σ. (με αναφορά διαρκούς συμμόρφωσης και εναρμονισμού της με το Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 1801 «Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας» ή όποιο πιο σύγχρονο, αλλά και με τα περί “Ποιότητας” Διεθνή και Ελληνικά Πρότυπα) 

  (γ) Οι Ορισμοί [(1) Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων του προσωπικού του Π.Σ., που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες και ρητός καθορισμός αυτών. (2) Ρητός καθορισμός των “διασωστικών δραστηριοτήτων”, δηλαδή των “Επιχειρήσεων Άμεσης Επέμβασης” σε συμβάντα, ως “αμιγώς Τεχνικές δραστηριότητες/εργασίες”, αλλά και των υπολοίπων ως Διοικητικές εργασίες ή/και εργασίες Γραφείου, ως θεωρητικές ή/και πρακτικές Εκπαιδευτικές ή/και Ασκήσεις, ως Ιατρικές, ως Μεταφορικές, ως απλά Τεχνικές, κλπ. (3) Καθορισμός – εναρμονισμένος και σύμφωνος με τη σχετική νομοθετημένη διαδικασία – των βαρέων ή/και ανθυγιεινών ή/και επικίνδυνων εργασιών/δραστηριοτήτων του προσωπικού. (4) Εγκατάσταση Υπηρεσίας/Υπηρεσιών του Π.Σ.. (5) Εργοδότης και εκπρόσωπός του στην Εγκατάσταση. (6) Εκπρόσωπος/Αντιπρόσωπος Εργαζομένων στην Εγκατάσταση. (7) Τεχνικός Ασφάλειας (Τ.Α.) στην Εγκατάσταση. (8) Ιατρός Εργασίας (Ι.Ε.) στην Εγκατάσταση. (9) Ο Αξιωματικός Ασφάλειας Συμβάντος (Α.Α.Σ.). (10) Ιατρός Επέμβασης-Συμβάντος (Ι.Ε.Σ.). (11) Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης του Π.Σ. (ΕΣ.Υ.Π.Π.Π.Σ.). (10) Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του Π.Σ. (Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.) και αντιπροσωπευτική σύνθεσή του. (11) Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στο Π.Σ. (ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.). (12) λοιποί απαραίτητοι ή/και απαιτούμενοι ορισμοί.]  

  (δ) Η θεσμοθέτηση του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στο Π.Σ. (ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.),  που  θα  τίθεται  σε  εφαρμογή  και  θα  αναθεωρείται  τακτικά  αλλά  και  έκτακτα με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., κατόπιν τακτικής  ή/και  έκτακτης  εισήγησης  του  Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.,  που  επίσης  θα θεσμοθετείται. Το ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ. θα είναι διαρκώς εναρμονισμένο και σε συμμόρφωση με το Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 1801 ή όποιο πιο σύγχρονο Ελληνικό ή Διεθνές όμοιο Πρότυπο, αλλά και με τα περί “Ποιότητας” Διεθνή και Ελληνικά Πρότυπα. 

  (ε) Η θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του Π.Σ. (Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.), η αντιπροσωπευτική σύνθεσή του (που πρέπει να είναι περίπου όπως της Επιτροπής Σύνταξης του Σχεδίου αυτού του Π.Δ.), οι αρμοδιότητές του, ο τρόπος λειτουργίας του, οι τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις/διαβουλεύσεις του, κλπ.. Το Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ. θα λειτουργεί αποκλειστικά για το Π.Σ., τουλάχιστον κατ’ αναλογία με το Σ.Υ.Α.Ε. του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο λειτουργεί γενικά με πανελλαδική αρμοδιότητα, αλλά κατόπιν της σχετικής της παρούσας, όχι πλέον απαραίτητα για θέματα Υ.Α.Ε του Π.Σ.. 

  (στ) Η θεσμοθέτηση της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης του Π.Σ. (ΕΣ.Υ.Π.Π.Π.Σ.) και οι ρυθμίσεις σχετικά με αυτήν, σύμφωνα πάντα με την περί Εξωτερικών ή/και Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π. / ΕΣ.Υ.Π.Π.) Νομοθεσία. Η ΕΣ.Υ.Π.Π.Π.Σ. θα υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό, και σε αυτήν θα υπάγονται απ’ ευθείας οι Τ.Α., Ι.Ε., Α.Α.Σ. και Ι.Ε.Σ.. 

  (ζ) Οι διατάξεις από το παλαιότερο Σχέδιο Π.Δ. για Υ.Α.Ε. κατά τις Επεμβάσεις του Π.Σ. (το οποίο αν και είχε εγκριθεί από το Σ.Υ.Α.Ε. ποτέ δεν εκδόθηκε), αφού γίνει επανεξέταση για εναρμόνιση και επικαιροποίηση αυτών. Τροποποίηση του άρθρου 17 «οργάνωση χρόνου εργασίας» του παλαιότερου σχεδίου Π.Δ. του έτους 2009 για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων όταν το συμβάν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης με ορισμό εντός των ορίων που θα πρέπει να καθοριστούν.

   (η) Να ορίζεται το ποιοι από το προσωπικό του Π.Σ. και με ποια κριτήρια (πιστοποίηση, τυπικά προσόντα, εμπειρία, προϋπηρεσία, εκπαίδευση, κλπ.) θα έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), αλλά και Αξιωματικού Ασφάλειας Συμβάντος (Α.Α.Σ.) και Ιατρού Επέμβασης-Συμβάντος (Ι.Ε.Σ.). Να ορίζεται και ο τρόπος, η διαδικασία ανάθεσης και ανάληψης των αντίστοιχων σχετικών καθηκόντων, καθώς και το ότι αυτά τα καθήκοντα θα έχουν προτεραιότητα έναντι τυχόν άλλων που θα έχουν ανατεθεί στο αυτό πρόσωπο. Επίσης να ορίζεται και το ότι η απαλλαγή από αυτά τα καθήκοντα θα είναι δυνατή μόνο με τη συναίνεση ή μόνο με αιτιολογημένο αίτημα αυτού που τα έχει αναλάβει.

  (θ) Να ορίζεται και η διαδικασία, κατά την οποία όταν ο “Εκπρόσωπος του Εργοδότη” σε μία “Εγκατάσταση Υπηρεσίας/Υπηρεσιών” του Π.Σ. δεν μπορέσει να αναθέσει καθήκοντα Τ.Α. και Ι.Ε. σε άτομα από το προσωπικό του Π.Σ., να μπορεί να αναθέτει αυτά κατά σειρά προτεραιότητας σε άτομα από το – ένστολο ή μη – προσωπικό άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου και αν αυτό αποδεικνύεται μη εφικτό, να μπορεί ως ύστατη λύση να τα αναθέτει με σύμβαση σε ιδιώτες και πάντοτε όπως από την περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία προβλέπεται. 

  (ι) Σαφώς να ορίζεται ότι η ανάληψη καθηκόντων Τ.Α., Ι.Ε., Α.Α.Σ. και Ι.Ε.Σ. από άτομα του προσωπικού του Π.Σ., θα λαμβάνεται υπόψη ως πρόσθετο προσόν ή και προϋπόθεση για βαθμολογική τουλάχιστον προαγωγή αυτών. Ο χρόνος δε της Υπηρεσίας Α.Α.Σ. και Ι.Ε.Σ. να θεωρείται ως “Μάχιμος – Επιχειρησιακός”. Σημειώνεται πως η Υπηρεσία Α.Α.Σ. προσομοιάζει με την Υπηρεσία “ΚΡΟΝΟΣ”.

  (ια) Να ενταχθεί ως υποχρεωτικό και με βαθμολογία ιδιαίτερο μάθημα, τουλάχιστον της τελευταίας πριν την αποφοίτηση εκπαιδευτικής περιόδου ή Έτους, σε όλες τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το μάθημα “Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στο Π.Σ.” (“Υ.Α.Ε.Π.Σ.”), με αντίστοιχα επίπεδα γνωστικού αντικειμένου και Υπηρεσιακών/Επαγγελματικών δικαιωμάτων/υποχρεώσεων. 

  (ιβ) Να ορισθεί ο τρόπος διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ή και αντιπροσώπων των εργαζομένων για θέματα Υ.Α.Ε. σε κάθε μία “Εγκατάσταση Υπηρεσίας/Υπηρεσιών του Π.Σ.” (οι οποίοι θα συμμετέχουν στις – τακτικές ανά τρίμηνο και έκτακτες όποτε χρειαστεί και είναι εκ του Νόμου προβλεπόμενες – τετραμερείς  συνεδριάσεις/διαβουλεύσεις με τον “Εκπρόσωπο του Εργοδότη Π.Σ.”, τον Τ.Α. και τον Ι.Ε.,  αλλά να προβλέπεται κατά περίπτωση και η συμμετοχή του Α.Α.Σ. και του Ι.Ε.Σ.), καθώς και η εμπλοκή ή όχι της “Διοίκησης” της συγκεκριμένης “Εγκατάστασης Υπηρεσίας/Υπηρεσιών του Π.Σ.” σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. 

  (ιγ) Να ορίζεται πως για τις “δραστηριότητες του προσωπικού του Π.Σ. που ΔΕΝ παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες”, όργανα “εξωτερικού ελέγχου/επιθεώρησης” της  εφαρμογής της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας είναι οι Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι επιθεωρητές του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), ενώ για τις “δραστηριότητες του προσωπικού του Π.Σ. που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες”, όργανα “εξωτερικού ελέγχου/επιθεώρησης” της εφαρμογής της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας είναι οι Επιθεωρητές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και ο Γ.Ε.Δ.Δ.. Επίσης να ορίζεται πως για όλες τις δραστηριότητες του προσωπικού του Π.Σ., τα αντίστοιχα όργανα “εσωτερικού ελέγχου/επιθεώρησης” είναι η ΕΣ.Υ.Π.Π.Π.Σ. με τους “επιθεωρητές Τ.Α., Ι.Ε., Α.Α.Σ. και Ι.Ε.Σ.” της, που θα λειτουργούν με τον συντονισμό από το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και πάντα σύμφωνα με το ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ..

                     (ιδ) Οι Πειθαρχικές, Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις παράβασης του ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ., με καθορισμό/περιγραφή αφενός της διαδικασίας διαπίστωσης και καταλογισμού των παραβάσεων αυτών και αφετέρου του τρόπου επιβολής των αντίστοιχων κυρώσεων/ποινών. 

  (ιε) Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Π.Σ. (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) για επικαιροποίησή του σύμφωνα με αυτό το σχέδιο  Π.Δ.. 

  (ιστ) Ο τρόπος τακτικής και έκτακτης αναθεώρησής του, καθώς και οι εξουσιοδοτήσεις είτε προς τον Υπουργό ΔΤ και ΠτΠ είτε προς τον Αρχηγό του Π.Σ., ώστε με αποφάσεις τους να θέτουν σε εφαρμογή επιμέρους διατάξεις του ή και να τροποποιούν αυτές, αλλά πάντα κατόπιν εισήγησης/πρότασης του Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ. ως απαραίτητη προϋπόθεση.

                   (ιζ) Οι μεταβατικές του διατάξεις και ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής του.

              Συμπερασματικά και μετά τις προτάσεις μας για το πλαίσιο του Π.Δ., διαπιστώνεται ότι το Π.Σ. δεν εφαρμόζει ως οφείλει, τις διατάξεις του περί Υ.Α.Ε. όπως ισχύει σήμερα Νομοθετικού Πλαισίου από 8 Μαΐου 2003 έως ακόμα και σήμερα.

            Για να εφαρμόσει στις Υπηρεσίες του και να συμμορφωθεί με την περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία, πρέπει πρώτα να αποκτήσει το κατάλληλο “εργαλείο εφαρμογής” της, που δεν είναι άλλο από το προβλεπόμενο από την Νομοθεσία να εκδοθεί (παρ.3 του άρθ.100 του Ν.4249/2014) σχετικό Π.Δ., με τίτλο «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα – Υ.Α.Ε.Π.Σ.», που θα είναι η θεμελίωση της ανάπτυξης του εφαρμοστέου «Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα – ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.».

            Τα δύο αυτά “εργαλεία εφαρμογής” της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας στο Π.Σ.,  πρέπει  να  σχεδιαστούν   με   τις   πιο   σύγχρονες   αντιλήψεις,   γνώσεις και πολύ-επιστημονικά δεδομένα επί του αντικειμένου, να είναι διαρκώς συμβατά τουλάχιστον με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς τέλος και να είναι διαρκώς προσαρμόσιμα στις εκάστοτε προκύπτουσες/υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες γενικά και ειδικότερα στις συνθήκες που επικρατούν στο Σώμα, μέσω της υποχρεωτικά τακτικής ανά ορισμένη περίοδο, αλλά και της έκτακτης λόγω νεώτερων δεδομένων/συνθηκών αναθεώρησής τους, από το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα – Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ. 

  Κύριε Υπουργέ 

        Προτείνεται  να συγκροτηθεί  άμεσα είτε με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. είτε με απόφαση Υπουργού κατόπιν πρότασης του Αρχηγού Π.Σ. και σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή Σύνταξης του – προβλεπόμενου από το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν.4249/2014 – Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα (Υ.Α.Ε.Π.Σ.)                          

   

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

   

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                         ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  .

 • no photo
 • Ποιος είναι ο παλιός εκαμίτης, σημερινός παγκόσμιος στρατιώτης και φύλακας κέρβερος της Λαγκάρντ

  Ποιος είναι ο παλιός εκαμίτης, σημερινός παγκόσμιος στρατιώτης και φύλακας κέρβερος της Λαγκάρντ

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-09 08:02:35 | Πηγή: Μπλόκο

  Από αναγνώστη και καλό φίλο του bloko.gr, πήραμε λίγες όπως μας είπε επεξηγηματικές σημειώσεις για το βίο και την πολιτεία του πρώην εκαμίτη που σήμερα είναι ο φύλακας άγγελος της Κριστίν Λαγκάρντ.

  Διαβάστε τί μας

  επισημαίνει στο σημείωμα που μας απέστειλε.

  "Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ.

  ΗΤΑΝ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΕΙΝΑΙ Ο ΙΚΑΝΟΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ ΜΕ ΑΠΕΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΝΑ.

  ΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ) ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΕΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ (ΕΚΑΜ) ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ. ΗΤΑΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΡ. ΠΡΕΣΒΕΩΝ.

  Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ , ΠΑΙΖΕΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ."

  Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, ο συγκεκριμένος εκαμίτης, ήταν ο ελεύθερος σκοπευτής που μια μία βολή από μεγάλη απόσταση, έδωσε τη τελική λύση στη δεύτερη κατα σειρά λεωφορειοπειρατεία που συγκλόνισαν την Ελλάδα το καλοκαίρι του 1999. Ήταν αυτός που εκτέλεσε στις 15 Ιουλίου μέσα στο λεωφορείο το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στην Παλαίστρα της Φλώρινας, τον 33χρονο δράστη Αρμπεν Σούφα. Το λεωφορείο είχε  ξεκινήσει από το Πολύκαστρο του Κιλκίς με προορισμό την Αλβανία.

  .

  .

 • Δείτε το βίντεο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Πάσχα

  Δείτε το βίντεο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Πάσχα

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-09 07:51:57 | Πηγή: Μπλόκο

  Ένα διαφημιστικό σποτ για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, που εκπέμπουν στα Ιόνια Νησιά ετοίμασε η Περιφέρεια με πρωταγωνιστές δύο αστυνομικούς, μία μητέρα και το παιδί

  της. Δείτε το βίντεο:

 • Επιστολή δημοτικών αστυνομικών προς τους βουλευτές

  Επιστολή δημοτικών αστυνομικών προς τους βουλευτές

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-09 07:31:49 | Πηγή: Μπλόκο

  Νέα επιστολή σημαντικής ομάδας πρώην δημοτικών αστυνομικών. Διαβάστε ποια ζητήματα θέτουν.

  Αξιότιμοι Βουλευτές, Είμαστε 420 Δημοτικοί Αστυνομικοί, από το σύνολο των 1542 που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και επιθυμούμε μία σημαντική αλλαγή στο άρθρο 19 του σχεδίου νόμου

  «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».Στο συγκεκριμένο άρθρο καταργούνται υποχρεωτικά οι θέσεις μας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και καλούμαστε να επιλέξουμε είτε την επιστροφή στις παλαιές μας θέσεις στη ''Νέα'' Δημοτική Αστυνομία, είτε σε προσωποπαγείς θέσεις στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών.

 • Δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΠΛΣ, Γιώργου Δριβάκου

  Δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΠΛΣ, Γιώργου Δριβάκου

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 22:22:53 | Πηγή: Μπλόκο

  Με έκπληξη διάβασα την επιστολή του Γ.Γ. ΠΟΕΠΛΣ κ. Μπερτσιά Αθ., με την οποία θέτει εαυτόν ως τροχοπέδη εξέλιξης και υλοποίησης των αποφάσεων των οργάνων της Ομοσπονδίας για πάρα πολύ σημαντικά θέματα όπως αυτά

  συζητήθηκαν κατά τις συναντήσεις με τον κ. Αν. Υπουργό Δρίτσα Θεόδωρο, παρουσία και του κ. Γ.Γ. κ. Θεοτοκά καθώς και με την φυσική μας ηγεσία παρουσία των κ.κ. Αρχηγού και των Υπαρχηγών του Σώματος και τα οποία έχουμε ήδη κοινοποιήσει.

  Σε ότι αφορά τα θέματα υπογραφών αυτά είναι λυμένα από το άρθρο 24 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας όπου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γ.Γ. τον αντικαθιστά πλήρως στα καθήκοντα του ο Αν. Γενικός Γραμματέας.

  Λυπάμαι πολύ για το ατόπημα του αυτό και εύχομαι να μην σταθεί εμπόδιο στην επίλυση σημαντικών θεμάτων που αφορούν το σύνολο των συναδέλφων.


  Δριβάκος Γιώργος
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΕΠΛΣ

  .

 • ΕΚΤΑΚΤΟ!22χρονη στο Ρέντη μαχαίρωσε τρεις συμμαθήτριες της!

  ΕΚΤΑΚΤΟ!22χρονη στο Ρέντη μαχαίρωσε τρεις συμμαθήτριες της!

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: boxer | Ημερομηνία: 2015-04-08 21:20:39 | Πηγή: Sport Dog

  Όπως αναφέρει το tanea.gr, τρεις συμμαθήτριές της μαχαίρωσε στη διάρκεια επεισοδίου εν ώρα μαθήματος μια 22χρονη, στη Σχολή Νοσηλευτών του ΟΑΕΔ.

  Το συμβάν σημειώθηκε στις 4.50 το απόγευμα της Πέμπτης, επί της Πέτρου Ράλλη 83, στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη.

  Οι τρεις μαθήτριες τραυματίστηκαν ελαφρά στα χέρια και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η 22χρονη κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

  Για την ώρα παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της πράξης της...

 • Τί λέει ο πρόεδρος των λιμενικών για το πρόβλημα τών παράτυπων μεταναστών

  Τί λέει ο πρόεδρος των λιμενικών για το πρόβλημα τών παράτυπων μεταναστών

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 20:17:59 | Πηγή: Μπλόκο

  Ο Γιώργος Δριβάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, επεσήμανε σε δηλώσεις του πως «με μπαλώματα και επιδερμικές λύσεις δεν κλείνει η πληγή», σχετικά με τις

  καθημερινές δεκάδες συλλήψεις ατόμων που προσπαθούν να μπουν παράνομα στη χώρα. Ο κ. Δριβάκος επεσήμανε επίσης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, λόγω έλλειψης προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής.

  Ο κ. Δριβάκος σημειώνει ότι:

  Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών παράνομης εισόδου μεταναστών σε όλη τη χώρα με κυριότερα σημεία αυτά του Αν. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι τις ροές αυτές είναι αδύνατο το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να συνεχίσει να τις καλύπτει με τις υπάρχουσες δυνάμεις του, την υφιστάμενη δομή και λειτουργία του και τους μειωμένους προϋπολογισμούς του, που δεν επαρκούν για να ανταποκριθούμε στον βαθμό που απαιτείται και που χρειάζεται για να δώσουμε ικανές λύσεις στο πρόβλημα.

  Με μπαλώματα και επιδερμικές λύσεις δεν κλείνει η πληγή.

  Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως κατά την διαδικασία υποδοχής, προσωρινής κράτησης και ταυτοποίησης όπου δεκάδες πολλές φορές και εκατοντάδες μετανάστες στριμώχνονται εντός λιμενικών καταστημάτων λίγων τετραγωνικών που βεβαίως δεν είναι διαμορφωμένοι γι΄ αυτόν το σκοπό θέτοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο και τις ζωές των συναδέλφων που βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι σε τυχόν μολυσματικές ασθένειες.

  Επιτέλους υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και για μας.

  Αντιλαμβανόμαστε καλύτερα από τον καθένα και το πρόβλημα και την ζωή χιλιάδων ανθρώπων που ζώντας την φρίκη, τον τρόμο και τον πόλεμο ψάχνουν μια καλύτερη ζωή.

  Όμως δεν μπορούν μόνο να απαιτούν από εμάς περισσότερα πράγματα και από την άλλη να μειώνουν τις οργανικές θέσεις και να συρρικνώνουν τις υπηρεσίες.Να μην υπάρχουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για το προσωπικό. Τα πληρώματα των σκαφών να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και ετοιμότητα χωρίς ρεπό, ωράριο, άδειες κτλ.

  Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποτελέσουμε τα εξιλαστήρια θύματα μιας ανύπαρκτης μέχρι σήμερα πολιτικής ούτε βεβαίως να αποτελέσουμε στόχο μιας δίκαιης κοινωνικής κατακραυγής εξαιτίας της ολιγωρίας των αρμοδίων.

  .

 • Επιστολή πυροσβεστών στον Πανούση για την καθυστέρηση της ΕΔΕ

  Επιστολή πυροσβεστών στον Πανούση για την καθυστέρηση της ΕΔΕ

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 20:17:59 | Πηγή: Μπλόκο

  Παραθέτουμε την επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον κ. Πανούση για την «Υπόθεση του Αρχ/στη Χριστόφα Τζαναβάρη» και το μείζον ζήτημα με τις ααπνευστικές συσκευές.
             
  "Κύριε Υπουργέ

            Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας στην

  τακτική συνεδρίαση του της 3-4-2015 ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά με την υπόθεση του συνάδελφου μας Χριστόφα Τζαναβάρη, ο οποίος κατά την διάρκεια πυροσβεστικής άσκησης υπέστη αναίτια ως προς αυτόν σοβαρότατη βλάβη της υγείας του. Διαπιστώσαμε ότι η διαταχθείσα στις 25-02-2013    Ε.Δ.Ε. βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.

          Το χρονικό διάστημα των 2 και πλέον ετών που η Ε.Δ.Ε. συνεχίζεται (;) χωρίς ολοκλήρωσή της συνιστά πλέον εξ αντικειμένου κωλυσιεργία που δημιουργεί μείζονα προβλήματα και εύλογα ερωτηματικά και ανησυχία στο σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ.

          Είναι γνωστό ότι το ατύχημα του συναδέλφου προς τον οποίο εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας συνδέεται άμεσα με χρήση αναπνευστικής συσκευής σαν αυτές που χρησιμοποιούν όλοι οι μάχιμοι υπάλληλοι του Π.Σ. σε συμβάντα και ασκήσεις.

          Ο συνάδελφος με την προς εσάς  απευθυνόμενη από 30-01-2015 εξώδικη αναφορά του θέτει με αφορμή την προσωπική του περιπέτεια υγείας, στην οποία ευχόμαστε κάθε θετική έκβαση, σειρά ιδιαίτερα σημαντικών θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των υπαλλήλων, της λήψης επιτακτικών μέτρων για την προστασία της υγείας τους και στη γενικότερη εμπέδωση κλίματος γαλήνης στους υπαλλήλους που θα τους επιτρέψει να ασκούν τα δύσκολα καθήκοντα τους σε μια περίοδο που διαπιστώνεται η απουσία ενδιαφέροντος της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας διαχρονικά για τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

   

  Άμεσα απαιτούμε:

      Την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε. που αφορά τα αίτια της βλάβης της υγείας του συναδέλφου Χριστόφα Τζαναβάρη.
      Επειδή η καθυστέρηση της Ε.Δ.Ε. οφείλεται και στο αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο που υφίσταται για τις Ε.Δ.Ε., την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού καθεστώς ώστε οι Ε.Δ.Ε. να ολοκληρώνονται στον εύλογο χρόνο των 6 μηνών κατά μέγιστο. Στη διάθεσή σας για τη διατύπωση πρότασης εκ μέρους μας.
      Την εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα με βάση τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από Επιτροπές του Π.Σ. καθώς και από την πρόταση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. όπως αυτή έχει αναλυθεί στο με αρίθμ. πρωτ.  90 από  06-04-2015 προς εσάς έγγραφό μας. Ειδικά για τις αναπνευστικές συσκευές ζητούμε την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων που να διασφαλίζουν την καταλληλότητα τους ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
      Τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής ( Υπουργείο, Α.Π.Σ., Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ.α. ) που θα συνεδριάζει τακτικά και θα αντιμετωπίζει άμεσα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια και θα επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις παραβίασης της ή περιπτώσεις σαν αυτές του συναδέλφου Τζαναβάρη ανεξαρτήτως μεγέθους, εφόσον υπάρχει σχετική καταγγελία.
      Επειδή πρώτος στόχος - επιθυμία του Χριστόφα Τζαναβάρη είναι να μην περάσει  κανένας άλλος συνάδελφος την ίδια περιπέτεια και με την διαπίστωση ότι υπάρχει έλλειψη στην γνώση του αντικειμένου που οφείλεται στην ελλιπή εκπαίδευση. Η αναφορά του συναδέλφου Χριστόφα Τζαναβάρη, προς τιμήν του περιέχει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις με τις οποίες συμφωνούμε και αποδεχόμαστε και τις οποίες  σας καλούμε να μελετήσετε και να εφαρμόσετε άμεσα.
      Επειδή επανειλημμένα διαπιστώνονται βλάβες στις αναπνευστικές συσκευές, οι οποίες οφείλονται τόσο στον πλημμελή έλεγχο-συντήρηση, όσο και στην κακή χρήση τους  αλλά και στην διχογνωμία των ειδικών  και πολλές φορές η εμπειρική γνώση αποδεικνύεται λανθασμένη  και για την διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των υπαλλήλων  ερωτάμε εάν :

      Τα υλικά και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται πληρούν  τις  προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
      Εάν τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών με τα σημερινά δεδομένα για την προμήθεια του εξοπλισμού.
      Εάν τηρείται η ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε Σταθμού  που περιλαμβάνει πάντα εκπαίδευση στην χρήση αναπνευστικών συσκευών.
      Εάν τηρείται αυστηρά ή αντικατάσταση του περιεχομένου  αέρα των φιαλών πριν παρέλθει ο χρόνος των τεσσάρων (4) μηνών.
      Εάν τηρείται η αποφυγή του γρήγορου αδειάσματος της φιάλης διότι δημιουργούνται υδρατμοί  στο εσωτερικό της με επακόλουθο την οξείδωση.
      Εάν τηρείται το ότι ποτέ μία φιάλη δεν πρέπει να αδειάζει τελείως, πάντα πρέπει να έχει πίεση 5-10 bar εντός της φιάλης.
      Εάν τηρείται η αποφυγή υπερβολικού σφιξίματος του κλείστρου.
      Εάν τηρείται η απαγόρευση για  επέμβαση στα βασικά λειτουργικά τμήματα των συσκευών (κλείστρο, μειωτήρα πίεσης, μανόμετρο) από κανέναν υπάλληλο εκτός του συνεργείου Α.Π.Σ. Δ/νση Τεχνικών Τμήμα 4ο
      Εάν τηρείται η σωστή αποθήκευση (μακριά από αποθήκες με καλοριφέρ)   η αποφυγή των βίαιων κινήσεων, η αποφυγή χτυπημάτων και η κατάλληλη σταθεροποίηση εντός των οχημάτων.
      Εάν  τηρείται το ότι οι φιάλες που έχει παρέλθει ο χρόνος επανελέγχου, δεν πρέπει να αναπληρώνονται πριν να ελεγχθούν.
      Εάν τηρείται  η προβλεπόμενη συντήρηση, συχνές επιθεωρήσεις και έλεγχοι των αεροσυμπιεστών, που περιλαμβάνει αλλαγή φίλτρων ξήρανσης στα προβλεπόμενα διαστήματα, χρήση των ενδεικνυόμενων ορυκτελαίων λίπανσης, σέρβις στις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας και να ακολουθούνται εν γένει οι οδηγίες του κατασκευαστή.
      Εάν τηρείται ότι κατά την διάρκεια της πλήρωσης της φιάλης ο αεροσυμπιεστής πρέπει να είναι τοποθετημένος σε σωστά αεριζόμενο χώρο και σε σταθερό δάπεδο.
      Εάν κατά την διάρκεια της πλήρωσης των φιαλών τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανόνες ασφαλείας διότι με τους φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς  παράγοντες που υπάρχουν (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, αναθυμιάσεις,  κλπ) επηρεάζουν την ποιότητα και την καθαρότητα του αέρα.
      Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι στο χώρο πλήρωσης φιαλών πρέπει να υπάρχουν   συσκευές ελέγχου αναπνεύσιμου αέρα για τον έλεγχο του μονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα, υγρασίας και μέτρησης ατμών λαδιού.
      Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι πρέπει να τηρείται βιβλίο ή μητρώου φιαλών σε κάθε Υπηρεσία όπου θα καταγράφεται ο αριθμός κάθε φιάλης, το είδος του περιεχομένου αερίου και η ημερομηνία ελέγχου ή προσεχούς επανελέγχου αυτής, καθώς και των αεροσυμπιεστών. Μόνο έτσι θα γνωρίζει η Υπηρεσία:

     α)πότε θα γίνει η αντικατάσταση του περιεχομένου αέρα των συσκευών (4 μήνες).

     β)πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα λάδια (κάθε 1000 ώρες ή μία φορά το χρόνο)     

     γ)τα φίλτρα των αεροσυμπιεστών (με την πλήρωση 80 φιαλών ή 1 φορά το χρόνο)

     δ) πότε πρέπει να σταλούν οι φιάλες για να γίνει ο προβλεπόμενος υδροστατικός

         έλεγχος.(κάθε 5 χρόνια)

      Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι το προσωπικό που χειρίζεται τον αεροσυμπιεστή πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις και να είναι  καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο από τους συναδέλφους Α.Π.Σ .καθώς και να έχουν πιστοποιηθεί από ειδικό ιδιωτικό κέντρο  στην χρήση αυτού.
      Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι η προσωπίδα αφού αποσυνδεθεί από την φιάλη   πλένεται με σαπούνι και χλιαρό νερό, ή μήπως χρειάζεται απολύμανση με ειδικά υγρά που δίνουν οι κατασκευαστές για την αποφυγή δηλητηριάσεων.
      Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της πλήρωσης των φιαλών πρέπει να είναι εμβαπτισμένες κατά τα 2/3 αυτής σε δοχείο με νερό.
      Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση για κάθε αεροσυμπιεστή.
      Ισχύει ή όχι  το γεγονός ότι η υπάλληλοι που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν  αναπνευστική συσκευή  πρέπει να έχουν υποβληθεί σε ειδική  ιατρική εξέταση (ακτινογραφία θώρακα, σπιρομέτρηση καρδιογράφημα υπό κόπωση) και εάν παρουσιάζουν διαταραχή να μην φέρουν αυτές.

      7.Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο επάγγελμά μας η αδιαφορία και η γνώση των πάντων έχει αποδεικτή επικίνδυνη και καταστροφική και επειδή υπάρχει  διχογνωμία των ειδικών, πεπαλαιωμένες Δ/γές  και εμπειρική γνώση γ’ αυτό ζητάμε άμεσα για την προστασία των συναδέλφων μέσω ενημέρωσης – εκπαίδευσης και τήρησης των οδηγιών και προδιαγραφών ασφαλείας όπως επιτέλους ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τις Επιτροπής του Α.Π.Σ. για την έκδοση κατάλληλων οδηγιών -εγκυκλίων  ώστε να εκσυγχρονιστεί και να επικαιροποιηθεί η εγκύκλιος 32 /και Δ/γές του Α.Π.Σ. με οδηγίες από το 1996 ώστε οι οδηγίες να αποτυπώνουν και να περιγράφουν την τεχνολογία και τα  μέσα που σήμερα χρησιμοποιούμε σχετικά με την χρήση και συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών και αεροσυμπιεστών, όπως ακριβώς αυτό το αιτήθηκε προς το Α.Π.Σ. με τον αρ. πρωτ. 182 από 25/11/2013 έγγραφο της η Ένωση Υπαλλήλων Π.Σ. Περιφέρειας  Αττικής.

   Θεωρούμε ότι η αποδοχή των παραπάνω θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην αποτροπή ανάλογων δυσμενών συμβάντων και θα εμπεδώσει κλίμα ασφάλειας στους υπαλλήλους του Π.Σ., το οποίο σήμερα μετά από σειρά συμβάντων είναι σοβαρά διαταραγμένο.

        Υπάλληλος που δεν αισθάνεται ότι η Υπηρεσία του λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την προστασία της υγείας του δεν μπορεί να αποδώσει.   Αυτό πολύ περισσότερο ισχύει για τους υπαλλήλους του Π.Σ. που καλούνται  να εργαστούν για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών από σοβαρούς κινδύνους φωτιάς και ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.

        Είναι απαραίτητο λοιπόν άμεσα να εφαρμοστεί ένα σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και συντήρησης των αναπνευστικών συσκευών και των αεροσυμπιεστών, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.       

  Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και την έγγραφη ενημέρωσή μας. "
      

   

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

   

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                         ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  .

 • no photo
 • Δείτε ποιοι αποτελούν το νέο δ.σ. της ένωσης Ημαθίας

  Δείτε ποιοι αποτελούν το νέο δ.σ. της ένωσης Ημαθίας

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 19:35:10 | Πηγή: Μπλόκο

  Οι αστυνομικοί της Ημαθίας εξέλεξαν τους εκλεκτούς αντοιπροσώπους τους κι αυτοί με τη σειρά τους το νέο δ.σ.

  Διαβάστε τη σύνθεση, αφού προηγουμένως ως είθισται ευχηθούμε καλή δύναμη και

  κουράγιο.

  "Το Σάββατο 04-04-2015 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας για την εκλογή διοικήσεως και άλλων οργάνων. Το νέο Δ.Σ. ύστερα από τη συγκρότηση του σε σώμα που έγινε την 06-04-2015 έχει ως εξής:

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μούρτης Απόστολος

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδόπουλος Βασίλειος

  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωστούλης Κωνσταντίνος

  ΤΑΜΙΑΣ: Συρσύρης Φώτιος

  ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ταχτσόγλου Βασίλειος

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Πραπαβέσης Ηλίας

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ: Σαββίδης Νικόλαος " 

   .

   

 • Στο twitter η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω του cyberalert

  Στο twitter η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω του cyberalert

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 18:57:00 | Πηγή: Μπλόκο

  Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο της πλατφόρμας των καινοτόμων δράσεων που έχει αναπτύξει για την επικοινωνία με το κοινό προχώρησε στη δημιουργία σύγχρονου ψηφιακού καναλιού

  επικοινωνίας, μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης TWITTER, με ονομασία «cyberalertGR».

  Λαμβάνοντας υπόψη τη μετεξέλιξη του κυβερνοεγκλήματος και τον αντίκτυπό του σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, καθίσταται σαφές ότι είναι άμεση η ανάγκη για αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού (παιδιών, γονέων, επιχειρηματικού κόσμου, χρηστών του διαδικτύου) σε πραγματικό χρόνο σχετικά με θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ειδικότερα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτό.

  Βασικός στόχος της λειτουργίας του λογαριασμού TWITTER με την ονομασία «cyberalertGR» είναι η άμεση και σε πραγματικό χρόνο (real time) ενημέρωση των πολιτών για νέους κινδύνους αλλά και για τάσεις στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος που ανακύπτουν καθημερινά στο διαδίκτυο. Εκμεταλλευόμενοι την αμεσότητα στην επικοινωνία που προσφέρει το TWITTER, στο «cyberalertGR» πρόκειται να αναρτώνται σε καθημερινή βάση σύντομες ενημερώσεις σχετικά με φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε πραγματικό χρόνο.

  Στόχος είναι η προστασία των πολιτώναπό κινδύνους για τους οποίους απαιτείται ουσιαστική και γρήγορη ενημέρωση προκειμένου να γίνει εφικτή η πρόληψη του κυβερνοεγκλήματος και οι χρήστες να προστατευτούν σε προσωπικό επίπεδο αλλά και εξοικονομηθούν μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία διακινούνται μέσα σε δευτερόλεπτα στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε περίπτωση κινδύνου ή απειλής στο διαδίκτυο.

  Σημειώνεται ότι το κανάλι επικοινωνίας μέσω TWITTER είναι ένα δυναμικό και διαδραστικό εργαλείο, που προσφέρει αμεσότητα, ευκολία στην διαχείριση, συντομία στις ενημερώσεις, ενώ άτομα που δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εύκολα.

  Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Ο πόλεμος στα Εξάρχεια όπως τον είδαν οι αναρχικοί, Βίντεο και φωτογραφίες

  Ο πόλεμος στα Εξάρχεια όπως τον είδαν οι αναρχικοί, Βίντεο και φωτογραφίες

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 12:12:55 | Πηγή: Μπλόκο

  Επεισόδια στα Εξάρχεια μετά τη διαδήλωση αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας.

  Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από

  ιστοσελίδες αντιεξουσιαστών  κι εναλλακτικής ενημέρωσης.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  athens.indymedia.org, social-revolution.gr

  .

 • Αξιωματικοί Κεντρικής Μακεδονίας:

  Αξιωματικοί Κεντρικής Μακεδονίας: "Τα πολιτικά συμπλέγματα και οι στοχοποιήσεις δεν μας αγγίζουν"

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 12:01:26 | Πηγή: Μπλόκο

  Ανακοίνωση της ένωσης αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας.

  "Με λύπη μας διαπιστώνουμε για πολλοστή φορά , την συνήθη πρακτική ορισμένων πολιτικών στελεχών (όντας μάλιστα Βουλευτών της Κυβερνητικής πλειοψηφίας) να προσπαθούν να

  φανούν συνεπείς όχι στην αποκλιμάκωση της έντασης στις Σκουριές Χαλκιδικής , αλλά αγωνιζόμενοι να προσπαθούν να εκπληρώσουν το πολιτικό τους καθήκον σύμφωνα με πολιτικά συμπλέγματα και αδικαιολόγητες διαχρονικές στοχοποιήσεις που πιθανώς οι ψηφοφόροι τους , τους εισηγούνται.

     Αναφερόμενοι σε δηλώσεις πολιτικών στελεχών που ομιλούν ΠΑΝΤΑ για προβλήματα που δημιουργεί η Αστυνομία και ΠΑΝΤΑ για ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ και ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ της Αστυνομίας στην συγκεκριμένη περιοχή ,   Α Π Α Ν Τ Α Μ Ε με το περιεχόμενο των δηλώσεων και τις σκέψεις του ίδιου του Αναπλ. Υπουργού μας Κου ΠΑΝΟΥΣΗ ο οποίος πρώτος αυτός εκφράζει την άποψη ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να επιλέξει μία πολιτική διαχείριση τέτοια , ώστε να ,μην υπάρξουν νεκροι!!

     Στις Σκουριές Χαλκιδικής αυτήν την στιγμή σχεδόν καθημερινά λαμβάνει χώρα ένας μικρός π ό λ ε μ ο ς και οι Αστυνομικοί αγωνίζονται καθημερινά με μόνα όπλα τους τον επαγγελματισμό την νομιμότητα και ας μην ξεχνάμε και την Εισαγγελική εποπτεία. Μακάρι το πρόβλημα των Σκουριών να ήταν πρόβλημα προσώπων. Εμείς απαντάμε πως  ε υ τ υ χ ώ ς που υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα και οι συγκεκριμένοι Διοικητές Αξιωματικοί οι οποίοι έχουνε με ψυχραιμία αποσοβήσει τα χειρότερα ! Σε μία περιοχή μάλιστα ,για την οποία πρέπει να θυμηθούμε πως το «καμμένο» Α.Τ .Ιερισσού ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΠΟΤΕ με ότι αυτό συνεπάγεται (διπλασιασμός της γεωγραφικής αρμοδιότητας χωρίς να συνοδευτεί ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό!)


  Κ α λ ο ύ μ ε τον Κο Υπουργό (διότι το πρόβλημα είναι κατ’εξοχήν πολιτικό σε μία ταλαιπωρημένη τοπική κοινωνία) να φανεί ο κύριος αρωγός στις προσπάθειες όλων  για ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ-ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ-

 • "Η αλήθεια για το ενιαίο ψηφοδέλτιο"

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 11:47:43 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση.

  Επειδή πολύς λόγος γίνεται για το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές των συνδικαλιστικών σωματείων των Αστυνομικών και για να είστε πλήρως ενήμεροι εν όψει και των

  επικείμενων εκλογών στην Ένωσή μας, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

  Οι τρεις συνδυασμοί Σ.Κ.Α.Υ., ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΑΣΠΙΔΑ, επιθυμούσαν πάντοτε την ένωση όλων σε ένα ψηφοδέλτιο. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, εκλεγμένος Αντιπρόσωπος από τη Σ.Κ.Α.Υ. στην Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ένωσης την 27 Μαρτίου 2015, στην οποία ελήφθησαν και οι τελικές αποφάσεις για την εκλογική διαδικασία, πήρε πρωτοβουλία και δημόσια ρώτησε «ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ».

  Οι απαντήσεις πολλές και οι περισσότεροι δικαιολογούνταν με τη φράση ότι «ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ» και  το Καταστατικό βέβαια.

  Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης ενημέρωσε όμως για όλη την αλήθεια και την πραγματικότητα: Ανέφερε « Ο νόμος προβλέπει και τους συνδυασμούς και τον συνδυασμό, αλλά και τον ατομικό υποψήφιο. Δηλαδή, μπορούμε ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι, ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ, να συμφωνήσουμε και να κάνουμε ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, αρκεί να το θέλουμε, όμως όλοι μας»

  Μπορούσαμε να κάνουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους ΜΑΖΙ και θα βάζαμε το όνομα της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

  Επειδή όμως οι άλλοι δύο (2) συνδυασμοί ΔΕΝ ήθελαν ενιαίο ψηφοδέλτιο, γι’ αυτούς τους λόγους, εμείς από  Σ.Κ.Α.Υ. – ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΣΠΙΔΑ, ΕΝΩΘΗΚΑΜΕ και δημιουργήσαμε το

  ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ – Σ.Κ.Α.Υ. – ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΑΣΠΙΔΑ.

  Σας καλούμε να μας στηρίξετε και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε αυτό που δεν έγινε τόσα χρόνια: Να σέβεται η ηγεσία τον εργαζόμενο Αστυνομικό.

   

  skaythess.gr

  .

 • Ερώτηση 5 βουλευτών για την μισθολογική αποκατάσταση των ένστολων

  Ερώτηση 5 βουλευτών για την μισθολογική αποκατάσταση των ένστολων

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 11:21:19 | Πηγή: Μπλόκο

  Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών κ.κ. Π. Καμμένο και Γ. Βαρουφάκη κατέθεσαν 5 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με πρώτο υπογράφοντα τον Βουλευτή Κέρκυρας Στέφανο Γκίκα, που αφορά στην αναστάτωση που

  προήλθε στα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α μετά την αποκάλυψη του εγγράφου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών προς το Συμβούλιο της Επικρατείας με το οποίο τίθεται εν αμφιβόλλω η υλοποίηση της υπ” αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

  Η ερώτηση των βουλευτών της ΝΔ:

  Κύριοι Υπουργοί,

  Τεράστια αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κόλπους των Στελεχών των Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφαλείας, έγγραφο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (αριθμ. πρωτ. 2/17317/ΔΕΠ/12-3-2015) προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, βάσει του οποίου «τυχόν περαιτέρω αύξηση των αποδοχών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τον δημοσιονομικό προγραμματισμό της χώρας, τόσο για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του Προϋπολογισμού του 2014 και του 2015, όσο και του ΜΠΔΣ (όπως αυτό εγκρίθηκε με το ν. 4263/2014) για τα επόμενα οικονομικά έτη 2016-2018».

  Επειδή, το παραπάνω έγγραφο σηματοδοτεί μία ριζική μεταστροφή των προεκλογικών αλλά και μετεκλογικών δεσμεύσεων των δύο κομμάτων που συγκροτούν την σημερινή Κυβέρνηση,

  Επειδή το εν λόγω έγγραφο επίσης αναφέρεται, σε «μέσες σταθμισμένες μηνιαίες αποδοχές» των στελεχών των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίες κατά τον συντάκτη του εγγράφου υπερβαίνουν αυτές των αμειβομένων με το Ενιαίο Μισθολόγιο,

  Επειδή, η συγκεκριμένη αναφορά στις «μέσες σταθμισμένες μηνιαίες αποδοχές» των στελεχών των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας και η σύγκριση τους με το Ενιαίο Μισθολόγιο, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες ακόμη και για πιθανές μειώσεις αποδοχών,

  Επειδή ωστόσο, ο ΥΕΘΑ με την υπ΄ αριθμ. Φ.900α/315/14220/13-3-2015 απάντησή του σε ερώτηση Βουλευτών, δεσμεύθηκε εκ μέρους της Κυβέρνησης ότι θα εφαρμοσθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα δικαιωθεί το προσωπικό των Ε.Δ.,


  ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  • Αν επιβεβαιώνουν την άποψη της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ότι τυχόν περαιτέρω αύξηση των αποδοχών και συντάξεων των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τον δημοσιονομικό προγραμματισμό της Χώρας; Εάν ναι, πώς και πότε θα υλοποιήσει η Κυβέρνηση την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, πού τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά δήλωνε σε όλους τους τόνους, ότι η υλοποίηση της είναι θέμα 30 ημερών;

  • Περαιτέρω, μπορούν να αποκλείσουν ρητά και κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μελλοντικής μείωσης των αποδοχών των Στελεχών των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας;

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

  Στέφανος Σωτ. Γκίκας – Βουλευτής ΝΔ Κέρκυρας
  Νικος Παναγιωτόπουλος – Βουλευτής ΝΔ Καβάλας
  Σίμος Κεδίκογλου – Βουλευτής ΝΔ Ευβοίας
  Γιώργος Στύλιος – Βουλευτής ΝΔ Άρτας
  Μάξιμος Χαρακόπουλος – Βουλευτής ΝΔ Λαρίσης
  Ευριπίδης Στυλιανίδης – Βουλευτής ΝΔ Ροδόπης

   

  onalert.gr

  .

 • Δεν πάει στο υπουργείο Δικαιοσύνης το Προστασίας του Πολίτη

  Δεν πάει στο υπουργείο Δικαιοσύνης το Προστασίας του Πολίτη

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 10:19:51 | Πηγή: Μπλόκο

  Προς το παρόν δεν μετακινείται στο υπουργείο Δικαιοσύνης το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως είχε ανακοινωθεί πριν από λίγες ημέρες.

  Σύμφωνα με

  όσα δήλωσε το πρωί της Μ.Τετάρτης, μιλώντας στο Mega, ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης, οι σχέσεις του με τον Γιάννη Πανούση είναι άριστες και το οργανόγραμμα του υπουργείο παραμένει ως έχει.

  Η απόφαση, όπως είπε ο κ. Βούτσης, ελήφθη σε κυβερνητική σύσκεψη χθες, Μ.Τρίτη.

  «Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα γίνουν αλλαγές στα υπουργεία» πρόσθεσε ο υπουργός.

  Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει το πρόσφατο άρθρο του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Πανούση, επαναλαμβάνοντας: «Έχω άριστες σχέσεις με τον κ. Πανούση και με την ηγεσία της Αστυνομίας. Δεν θέλω να επιμείνω. Καθένας έχει την άποψή του» είπε.

   

  in.gr

  .

 • Η αμετροέπεια της ηγεσίας της Αστυνομίας και η διαφθορά στην Αστυνομία

  Η αμετροέπεια της ηγεσίας της Αστυνομίας και η διαφθορά στην Αστυνομία

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 09:29:26 | Πηγή: Μπλόκο

  Η αλήθεια είναι πως προχθές, με όλο το χατικό πλαισιο που έβαλε ο κ Πανούσης, δεν σταθμίσαμε όπως και όσο θα έπρεπε μια αναφορά του αναφορικά με τη διαφθορά, τους μηχανισμούς αυτοκάθαρσης και τις κρίσεις στην Αστυνομία.

  Είπε λοιπόν ο

  κ καθηγητής: "Μου είπανε (το επανέλαβε δύο φορές και μάλιστα δίνοντας επιπλεον έμφαση με τη γλώσσα του σώματος ως ένδειξη επιφύλαξης) εγώ δεν ήμουνα εδώ, ότι το θέμα της διαφθοράς στην Αστυνομία και για πολλά πλοκάμια λύθηκε με τις κρισεις που έγιναν".

  Τί όμως σημαίνει αυτή η παραδοχή;

  Πρώτον ότι μέχει τον Μάρτιο (;) υπήρχει μεγάλη διαφθορά στα ανώτατα κλιμάκια της Αστυνομίας

  Και δεύτερον ότι ήταν διασυνδεδεμένη με τον κώδικα του φατριασμού, όχι μόνο μεταξύ των επικεφαής υπηρεσιών αλλά και εκτός Αττικής.

  Ποια καλύτερη ή μεγαλύτερη ομολογία θα περιμέναμε για ο γεγονός ότι τόσα χρόνια φωνάζουμε για το δίκτυο αξιωματικών που διαφεντεύει, επικυριαρχεί και διαγουμίζει στο όνομα του Μαμωνά;

  Αφού λοιπόν τα είπε αυτά η ηγεσία στον ανήξερο κ καθηγητή και προκειμέου να μην σπιλωθούν συλλήβδην υπολήψεις, δεν πρέπει τώρα να παρουσοάσει τα στοιχεια από τις δικογραφίες που υποθέτουμε πως προφανώς και ανυπερθέτως συντάσσουν οι αδιάφθοροι σε βάρος των πρώην συναδέλφων τους; Δεν πρέπει η ηγεσία να καταστήσει σαφές στην κοινή γνώμη σε ποια αδικήματα και σε τί είδους παράνομες δραστηριότητες εξαργύρωναν τα αξιώματα τους οι φαύλοι που εξοβελίστηκαν από τους αδέκαστους;

  Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μια ηγεσία της Αστυνομίας που αποτελεί φανατικό  και ορκισμένο απηνή διώκτη του κάθε είδους εγκλήματος, θα κουκουλώσει ή θα συγκαλύψει το προερχόμενο μέσα από τις τάξεις της έγκλημα. Και πως η μοναδική τιμωρία των ενοχων θα είναι μια αποστρατεία για να απολάβουν εκτός από τα κλεμμένα και το εφάπαξ τους. 

  Εάν δε το κάνουν, δύο τινά θα μπορούν να συμβαίνουν.

  Ή ότι είπαν ψέμματα

  ή ότι με τις αποστρατείες εξυπγρέτησαν άλλες επιδιώξεις

  Όμως για να ξαναδούμε λίγο το αφήγημα κάνοντας μια μίνι ανασκόπηση στους ειδούς του Μαρτίου και στα ονόματα όσων έφυγαν. Δεν θα κάνουμε συγκεκριμένες αναφορές. Είναι γνωστά τα ονόματα. Και όσοι δεν τα γνωρίζουν ας ανατρέξουν στην ετικεττα κρίσεις του bloko.gr.

  Λέμε κι εμείς, παριστάνοντας τους ανήξερους και ανασηκώνοντας τους ώμους. Μήπως όντως στις κρίσεις εγινε ένα ξεκαθάρισμα και αυτοί που είναι στο δίκτυο έβαλαν στη λαιμητόμο της αποστρατε'ίας όλους όσους αποτελούσαν τροχοπέδη ή εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση αυτού καθαυτού του δικτύου διαφθοράς; 

  Γιατι εύλογα θα μπορούσε να πει κάποιος, αφού μπορει να συμβαίνει το ένα, για να μην μπορεί να συμβαίνει και το άλλο; Μήπως κ. καθηγητά η ηγεσία σας έριξε στάχτη στα μάτια; Για ξαναδείτε λίγο το ζήτημα στις επικείμενες νέες κρίσεις που θα ξανακάνετε σε λίγους μήνες. Για να ξαναδείτε τα ονόματα από τηναρχή και της μιας, αλλά και της άλλης λίστας.

  Μέχρι τότε και βασιζόμενοι στην ομολογημένη ανιδιοτελή αμεροληψία σας, θα αναμένουμε να δημοσιοποιήσετε κάποια από τα στοιχεία από αυτά που θα σας επιδαψιλεύσει η ηγεσία που σας είπε πως εδιωξε τους διεφθαρμένους, προκειμένου να καταλάβει η κοινωνία από τί βδελυρα φαγεδαινικό δίκτυο σηψαιμικών παράσιτων την απαλλάξετε.

  Σε άλλη περίπτωση φανταζομαστε ότι θα ξαναβγείτε δημόσια για να ζητήσετε συγνώμη από όλους όσοι συγκαταλέγονται στη λίστα των καρατομημένων και τους οποίους συλλήβδην στιγματίσατε ως διεφθαρμένους.

  .

 • Αξιωματικοί ΕΛ.ΑΣ: Δεν είπαμε ποτέ ότι συμφωνούμε με την κατάργηση του

  Αξιωματικοί ΕΛ.ΑΣ: Δεν είπαμε ποτέ ότι συμφωνούμε με την κατάργηση του "κουκουλονόμου"

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 09:05:17 | Πηγή: Μπλόκο

  Άμεση είναι η αντίδραση τών συνδικαλιστών της αστυνομίας στην τροπολογία των 28 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που ζητούν την κατάργηση των διατάξεων για βαρύτερες ποινές σε όσους φορούν κουκούλα και διαπράττουν

  αδικήματα, αλλά και για τη λήψη dna από πολίτες που δεν το επιθυμούν.

  Στην αιτιολογική έκθεση τών βουλευτών αναφέρεται:
  Κατά την εφαρμογή τους, οι ως άνω αναφερόμενες διατάξεις αποδείχθηκαν εξόχως προβληματικές, καθώς ερμηνεύτηκαν κατά καιρούς ως κάλυψη ή αλλοίωση χαρακτηριστικών, τα γυαλιά ηλίου, τα μαντίλια, μπλούζες με κουκούλα κ.α... Εξάλλου σοβαρές επιφυλάξεις για τη θέσπιση των διατάξεων αυτών εξέφρασαν και τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών σημειώνοντας ότι «δεν είναι ξεκάθαρος ο επιχειρησιακός τρόπος σύλληψης αυτού που φοράει την κουκούλα και της σε βάρος του απόδοσης κατηγοριών…

  Έκπληκτοι -όπως λένε- οι αξιωματικοί πληροφορήθηκαν ότι ουσιαστικά συμφωνούν με την κατάργηση τού λεγόμενου κουκουλονόμου.
  "Όπως πληροφορηθήκαμε κατά την κατάθεση των δυο τροπολογιών από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής του νομοσχεδίου για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’, με τις οποίες μεταξύ άλλων ζητείται η κατάργηση των διατάξεων του Ν.3772/2009, αναφέρθηκε ότι αυτές τυγχάνουν της σύμφωνης γνώμης των συνδικαλιστικών ενώσεων. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα η Ομοσπονδία μας έχει εκφράσει τέτοιες θέσεις."

  Ο Νίκος Παρασκεύοπουλος από το πρωί σε τηλεοπτικές δηλώσεις του επέμεινε στον διάλογο με τους κουκουλοφόρους και ο Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε ότι τον καταγγέλει, διότι ουσιαστικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα ληστών, δολοφόνων και τρομοκρατών: «Η αριστερά των αγώνων δεν έχει καμία σχέση με την παρανοϊκή ιδεοληψία κάποιων κατά συρροή δολοφόνων».


  Το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι κρατουμένων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, όπου αποθηκεύονται και ελέγχονται τα δείγματα dna των συλληφθέντων. Οι διαμαρτυρόμενοι πέταξαν φέιγ βολάν και άνοιξαν πανό με το σύνθημα "όχι στην κατασκευή ενοχων από τα εργαστήρια της αστυνομίας".

 • Οι διαφανείς... μεταμεσονύχτιες διαδικασίες της ΠΟΑΣΥ, του Νίκου Καραδήμα

  Οι διαφανείς... μεταμεσονύχτιες διαδικασίες της ΠΟΑΣΥ, του Νίκου Καραδήμα

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 08:53:56 | Πηγή: Μπλόκο

  Το κείμενο κριτικής του κ. Καραδήμα από τη σελίδα του στο facebook

  "Ως γνωστόν η περίοδος που διανύουμε είναι για τις περισσότερες ενώσεις προεκλογική! Στις γενικές συνελεύσεις εγκρίνονται η

  μη, τα πεπραγμένα (υπάρχουν και μη εγκρίσεις) .Ως μέλος του δ.σ. τής ομοσπονδίας δεν γνωρίζω λεπτομέρειες!

  Μαθαίνω εκ των υστέρων απο αναρτήσεις σε τοπικά site η την εφημερίδα της ΠΟΑΣΥ, στην οποία καί εξακολουθώ και είμαι μέλος της συντακτικής επιτροπής (η οποία και δεν συνεδριάζει ποτέ) .
  Προφανώς στερούμαι ενεργητικής νομιμοποίησης για παράσταση!!!!

  Η αλληλογραφία που αφορά τις προσκλησεις γίνεται μεταμεσονύχτιες ώρες, χρεωνονται τα έγγραφα π.χ.στις 02:45 την νύχτα , πρωτοκολούνται άμεσα και χαρακτηρίζονται!

  Μέσα απο "διαφανείς" διαδικασίες όπως καταλαβαίνεται γίνονται όλα.
  Για να γνωρίζει λοιπόν η πλειοψηφία στο επικείμενο συνέδριο ουδεμία διοικητική και οικονομική πράξη δεν θα υπερψηφίσω.Και μή μου πει κανείς οτι ψήφισα τις επιμέρους στην θητεία μας.

  Σας προκαλώ να φέρετε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά!!!! "

  Ο κ. Καραδήμας

  .

 • Οι επιπτώσεις της μαζικής εισροής μεταναστών στην Ελλάδα στην εγκληματικότητα, στην Αστυνομία, στο έγκλημα κ.ά.

  Οι επιπτώσεις της μαζικής εισροής μεταναστών στην Ελλάδα στην εγκληματικότητα, στην Αστυνομία, στο έγκλημα κ.ά.

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 08:31:02 | Πηγή: Μπλόκο

  Μετά την παράθεση χθες από το bloko.gr για τις επιδράσεις της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα μας, παρουσιάζουμε το τρίτο τμήμα της ανάλυσης του φαινομένου όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνιαμκαι αφορά στις επιπτώσεις. Η

  συγκεκριμένη μελέτη, εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας της Αστυνομίας τον Φεβρουάριο του 2011, με συντονιστή τον τότε επιθεωρητή νότιας Ελλάδας, αντιστράτηγο Γιώργο Γαλιάτσο κι έχει γενικό τίτλο, "Οι διαστάσεις της παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα"

   

  Επιπτώσεις από την παρουσία των παράνομων Μεταναστών

  Η παράνομη μετανάστευση δυναμιτίζει τις θεμελιώδεις αρχές, που έχει θεσπίσει και υιοθετήσει σχεδόν το σύνολο των χωρών της διεθνούς κοινότητας, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργεί προβλήματα ανασφάλειας και ξενοφοβίας στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής, παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες για την κυκλοφορία των προσώπων, συντελεί στην διατήρηση της εκμετάλλευσης της εργασίας των μεταναστών, επιβαρύνει τις οικονομίες των χωρών παράνομης διαμονής και συμβάλει στη συντήρηση κοινωνικών ανισοτήτων που οδηγούν σε κοινωνικές εκρήξεις. Οι βασικότερες συνέπειες που έχουν καταγραφεί σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση, είναι συνοπτικά οι εξής:

  Δημόσια Υγεία

  Κίνδυνος μεταφοράς λοιμωδών ασθενειών

  Επιβάρυνση ΕΣΥ (μετανάστευση με σκοπό την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα)

  Εστίες μόλυνσης από την κατάληψη εγκαταλελειμμένων κτηρίων στα κέντρα των μεγάλων πόλεων.

  Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια

  Αύξηση της εγκληματικότητας (μικρο-εγκληματικότητα, κοινό & οργανωμένο έγκλημα - Μεγάλη συμμετοχή στο έγκλημα μη νόμιμων μεταναστών).

  Εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών (παρακράτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, αρπαγές – απαγωγές – κατακράτηση, trafficking)

  Δημιουργία κλίματος ανασφάλειας και κίνδυνος φαινόμενων ρατσισμού, ξενοφοβίας και ρεβανσισμού.

  Δυσκολίες ένταξης και ενσωμάτωσης. Προβλήματα κοινωνικής ένταξης και προσαρμογής στο νέο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (ρατσισμός, κοινωνικός αποκλεισμός, συνθήκες διαβίωσης, υγεία, διαμονή, παιδεία).

  Έκδοση πλαστών δικαιολογητικών νομιμοποίησης

  Προβλήματα συγκέντρωσης αλλοδαπών (νομίμων και μη) στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά και άλλων πόλεων (Πάτρα, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα κ.λπ.).

  Εθνική Οικονομία

  Επιβάρυνση της εθνικής αλλά και κοινοτικής οικονομίας εξ’ αίτιας της δέσμευσης επιπλέον πόρων.

  Οικονομική εκμετάλλευση (μαύρη αγορά εργασίας) - απώλεια ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ.

  Φαινόμενα Διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση.

  Δημιουργία συνθηκών παραοικονομίας- Παραεμπόριο.

  Ανάσχεση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές.

  Ειδικότερες συνέπειες στην αστυνομία

  Υπεραπασχόληση αστυνομικού προσωπικού στη διαχείριση μεταναστών (εκτιμάται πως 15.000 προσωπικό περίπου ασχολούνται εν όλω ή εν μέρει με μετανάστες – συνοριοφύλακες, τμήματα αλλοδαπών κτλ)

  Διαφοροποίηση της κατεύθυνσης των οικονομικών πόρων (πρόσληψη Συνοριοφυλάκων, ειδικός εξοπλισμός παρακολούθησης συνόδων, εκτός έδρας προσωπικού για εσωτερικό και εξωτερικό. Λεπτομερή ανάλυση βλέπετε στο Κεφάλαιο 11.(«11.5.1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Ελληνική Αστυνομία»)

  Εθνική Ασφάλεια

  Δυσμενείς εκθέσεις και κριτικές από Διεθνείς Οργανισμούς και ΜΚΟ (CPT).

  Δημιουργία κλειστών κοινωνικών ομάδων με διαφορετική νοοτροπία και αντίληψη από την ελληνική, σε ακραίες περιπτώσεις δε, και εχθρικών αντιλήψεων.

  Ριζοσπαστισμός, γκετοποίηση, ποιότητα ζωής, αλλοίωση πληθυσμού.

  Μεταβολή εθνολογικής σύστασης της Ελλάδος.

  Δημιουργία μεγάλων θρησκευτικών - φονταμενταλιστικών κοινοτήτων

  Δημογραφικό ζήτημα δια της αλλοιώσεως του πληθυσμού  Επιπτώσεις στη Κοινωνική Ασφάλιση

  Οι χρηματορροές συνηγορούν καταρχήν στο συμπέρασμα ότι η μετανάστευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανατροπής των δύσκολων δημογραφικών προοπτικών της χώρας καθώς η είσοδος των μεταναστών συνεπάγεται την «τόνωση» των φορέων με σημαντικό αριθμό νέων εργαζομένων που για μεγάλο διάστημα θα αποδίδουν εισφορές χωρίς να αξιώνουν κάποια παροχή, εφόσον όμως πρόκειται για νόμιμους μετανάστες.

  Θα πρέπει να καταστεί σαφές το ότι η ένταξη των μη νόμιμων μεταναστών στα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να θεωρηθεί θετική επειδή είναι δυνατόν να ανατρέψει παράλληλα και το σημερινό πρόβλημα των χαμηλότερων εισφορών σε σχέση με τις υποσχόμενες παροχές. Η επίδραση της μπορεί να θεωρηθεί θετική διότι θα ενταχθούν στο νέο και λιγότερο ευνοϊκό συνταξιοδοτικό καθεστώς, και θα περάσουν αρκετά χρόνια για να μπορέσουν να θεμελιώσουν παροχές. Δηλαδή τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια, οι μετανάστες και οι μετανάστριες θα «τροφοδοτούν» με τις εισφορές τους τα ταμεία χωρίς να «αξιώνουν» αντίστοιχο επίπεδο παροχών. Σημαντικό διάστημα για τη διαμόρφωση θετικών αλλαγών εάν παρθούν σήμερα κατάλληλα μέτρα για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.

  Επιπλέον είναι δυνατόν σημαντικός αριθμός αυτών να επαναπατριστεί πριν συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Έχοντας δηλαδή εισφέρει επί μακρόν στο σύστημα της Κοινωνικής ασφάλισης χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει αντίστοιχα κάποιο σημαντικό ποσό παροχής. Αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα της επιστροφής του μετανάστη στην χώρα καταγωγής μετά την συνταξιοδότηση, οπότε το αντίστοιχο ποσό χάνεται από την Ελληνική οικονομία.

  Επιπτώσεις σε θέματα δημοσίων δαπανών

  Δημόσιες δαπάνες είναι τα ποσά που δαπανά το κράτος στα πλαίσια της οικονομικής του δραστηριότητας για την υλοποίηση των σκοπών του. Τα ποσά αυτά αποκτώνται κυρίως από τους φόρους που επιβάλλει το κράτος στους πολίτες. Για τη συμπλήρωσή τους ανατρέχει και σε άλλες πηγές, όχι όμως τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότητα (δημόσιες επιχειρήσεις) όσο στον εσωτερικό ή εξωτερικό δανεισμό.

  Το ύψος και η κατανομή των δημοσίων δαπανών επιδρούν στη διαμόρφωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης μιας χώρας. Επίσης επιδρούν στη σύνθεση της κοινωνικής παραγωγής και στην κατανομή των παραγωγικών μέσων στους διάφορους παραγωγικούς κλάδους, ιδίως σε χώρες όπου η δημοσιονομική δραστηριότητα είναι πολύ εκτεταμένη. Τέλος, επιδρούν στην κατανομή του κοινωνικού προϊόντος ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, σε συνδυασμό με τη φορολογική πολιτική.

  Οι σύγχρονες εξελίξεις στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από μία τάση μείωσης των δημοσίων δαπανών εξαιτίας της κρίσης δημόσιου χρέους. Το χρέος αυτό προκλήθηκε κατά ένα μέρος από την συνεχή αύξηση των δημοσίων δαπανών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες την εποχή που συνέβησαν για διάφορους λόγους. Ένας βασικός παράγοντας, είναι και η παράνομη μετανάστευση που επιβαρύνει την Ελλάδα. Με βάση τη παραπάνω κατηγοριοποίηση των δημοσίων δαπανών, οι δαπάνες για τη παράνομη μετανάστευση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρέχουσες δαπάνες (τρέχων προϋπολογισμός), προσωπικές δαπάνες (μισθοί δημοσίων υπάλληλων), σε αυτές που αυξάνουν την κοινωνική παραγωγή και εξασφαλίζουν κοινωνικό προϊόν για το παρόν και το μέλλον. Μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν και κατά υπουργείο: α) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, β) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δ) Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή γενικότερα σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στρατιωτικές δαπάνες- δαπάνες αστυνομίας και β) δαπάνες οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

  Η τρέχουσα ανάλυση εξετάζει τις επιπτώσεις του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης κατά υπουργείο, ενώ δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα στην Ελληνική Αστυνομία η οποία διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο τόσο στο σχεδιασμό, τη διαχείριση, όσο και την επίλυση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης.  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Ελληνική Αστυνομία

  Όπως είναι γνωστό, η διαχείριση των λαθρομεταναστών από τη σύλληψη μέχρι την απομάκρυνση τους, προκαλεί δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

  Ο ακριβής υπολογισμός των δαπανών που σχετίζονται με την μετανάστευση δεν είναι δυνατός λόγω της φύσης του προβλήματος, καθώς οι Έλληνες πολίτες, οι νόμιμοι μετανάστες και οι παράνομοι μετανάστες ζουν στις ίδιες πόλεις και εξυπηρετούνται από τα ίδια ΑΤ και ΤΑ. Επομένως δεν μπορεί να υπολογισθεί άμεσα. Για αυτόν τον λόγο γίνεται μια προσέγγιση.

  Η προσέγγιση γίνεται με άξονα το προσωπικό. Δεχόμαστε πως τα έξοδα κάθε Διεύθυνσης εξαρτώνται από τον αριθμό του προσωπικού. Έτσι μια Διεύθυνση που έχει διπλάσιο δυναμικό από μια άλλη θα έχει αντίστοιχα διπλάσιες κτηριακές εγκαταστάσεις, διπλάσια οχήματα και γενικά διπλάσιες δαπάνες. Ας σημειωθεί μάλιστα πως η μισθολογική δαπάνη της ΕΛΑΣ έφθασε στο 89% του προϋπολογισμού της το 2009.

  Σύμφωνα με εκτίμηση της Δ/σης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά με την μετανάστευση και τους μετανάστες ανέρχεται στις 15.000. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι συνοριοφύλακες, το προσωπικό που στελεχώνει τις δ/σεις Αλλοδαπών ανά την επικράτεια, καθώς και μέρος του προσωπικού που απασχολείται σε όλες τις άλλες υπηρεσίες, καθώς ασχολείται με την εγκληματικότητα των μεταναστών.

  Οι οργανικές θέσεις ένστολου προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων ειδικών φρουρών και συνοριοφυλάκων το 2009 ήταν 57.186. Έτσι εκτιμάται πως το προσωπικό που απασχολείται με τον αντικείμενο είναι 26%. Αφού από τα υπόλοιπα στοιχεία δεν προκύπτει κάτι εξαιρετικό, υποθέτουμε πως αυτό το έτος ήταν μια τυπική χρονιά σε σχέση με την λαθρομετανάστευση.

  Ο επόμενος πίνακας δείχνει αναλυτικά την μισθολογική δαπάνη σε σχέση με την συνολική δαπάνη, η οποία φθάνει στο 89%.

   

   

   

  Κωδικός Αριθμός Φορέα ΕΛΑΣ 07/210

   

  1.878.204.801,53

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   

  1.667.033.626,24

  Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)

  0200

  30.844.094,29

  Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών

  0300

  2.619.415,75

  Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. και Αγροφυλακής

  0400

  1.351.545.338,18

  Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές

  0500

  235.358.637,33

  Πληρωμές για μετακινήσεις

  0700

  46.666.140,69

  Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  Για να υπολογισθεί το κόστος ανά μετανάστη χρειάζεται η συνολική δαπάνη και ο πληθυσμός των μεταναστών. Στον πληθυσμό των μεταναστών πρέπει να προστεθεί ο αριθμός των επαναπροωθηθέντων και απελαθέντων, καθώς και για αυτούς υπάρχει αντίστοιχη δαπάνη.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υπολογισθεί, το 2009 η κατάσταση είχε ως εξής:  Έτος

  Επαναπροωθηθέντες

  Απελαθέντες

  Μη Νόμιμοι

  Σύνολο

  2009

  42.977

  20.342

  337.163

  400.482

  Πηγή: Διεύθυνση Αλλοδαπών-ΕΛ.ΑΣ.

     Η εκτίμηση για το κόστος ανά μετανάστη, νόμιμο ή μη νόμιμο μπορεί να υπολογισθεί με τον επόμενο πίνακα. Επίσης υπολογίζεται το μέρος της εν λόγω δαπάνης που αφορά μονό το μισθολογικό κόστος του προσωπικού που ασχολείται με την παράνομη μετανάστευση.   

   

  Δαπάνη

  % Προσωπικού

  Συνολική Δαπάνη για μη-νόμιμους μετανάστες

  Μη-νόμιμοι μετανάστες

  Μέση δαπάνη ανά μετανάστη

   

   

  ΕΛΑΣ

  1.878.204.801,53 €

  26,23%

  492.653.119,44 €

  400.482

  1.230,15 €

   

   

  Μισθολογικό κόστος

  1.667.033.626,24 €

  26,23%

  437.262.920,16 €

  400.482

  1.091,84 €

   

  Πηγή Στοιχείων: Διεύθυνση Αλλοδαπών-ΕΛ.ΑΣ, Γενικό Λογιστήριο Κράτους

  Επεξεργασία στοιχείων: Αγγελίδης Γεώργιος, Τσίχλης Γεώργιος  Το εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά μετανάστη οφείλεται στο γεγονός πως η πλειοψηφία τους απλώς κρατείται για λίγες μέρες και εν συνεχεία αφήνεται ελεύθερο.

  Έχοντας υπολογίσει το μέσο όρο της δαπάνης της ΕΛ.ΑΣ. ανά συλληφθέντα το 2009 μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη του κόστους για τα επόμενα έτη. Για να παραμείνει το επίπεδο της διαχείρισης των μεταναστών ως έχει, θεωρείται πως το κόστος ανά μετανάστη παραμένει σταθερό. Επομένως η προβολή για επόμενα χρόνια βασίζεται στην πρόβλεψη των αφίξεων νέων μεταναστών:

   

  Έτος

  Επαναπροωθηθέντες και απελαθέντες

  Μη νόμιμοι

  Σύνολο

  Πρόβλεψη Κόστους

   

  2009

  63.319

  337.163

  400.482

  492.653.119

   

  2010

  52.392

  477.363

  529.755

  651.678.361

   

  2011

  59.404

  631.033

  690.437

  849.341.398

   

  2012

  58.712

  805.877

  864.589

  1.063.574.562

   

  2013

  58.020

  1.001.896

  1.059.916

  1.303.856.163

   

  2014

  57.328

  1.219.089

  1.276.417

  1.570.184.969

  Πηγή Στοιχείων: Διεύθυνση Αλλοδαπών-ΕΛ.ΑΣ, Γενικό Λογιστήριο Κράτους

   

  Επεξεργασία στοιχείων: Αγγελίδης Γεώργιος, Τσίχλης Γεώργιος

     Όπως παρατηρούμε η δαπάνη της ΕΛ.ΑΣ. βαίνει αύξουσα διαχρονικά, γεγονός που οφείλεται στη αύξηση των αναμενόμενων συλλήψεων.

  Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για τους μετανάστες αφορά την μισθοδοσία του προσωπικού. Με άλλα λόγια, ελάχιστο είναι το ποσό που αφορά τις υποδομές και την ουσιαστική διαχείριση του προβληματος.

  Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμισθεί πως οι προαναφερθείσες δαπάνες δεν είναι παρά μέρος της πραγματικής δαπάνης, καθώς αναφέρονται τα έξοδα που αφορούν στις αστυνομικές δαπάνες. Υπάρχει πληθώρα άλλων εξόδων τα οποία αφορούν την Δικαιοσύνη, την Υγεία, την Παιδεία καθώς και γενικότερα την Δημόσια Διοίκηση  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Παρά τη νοµιµοποίηση μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταναστών, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί παρανόµως διαµένοντες αλλοδαποί και οικονομικοί μετανάστες. Σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση των αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών µη νόμιμων τόσο στον προηγούμενο νόμο (1975/91, άρθρο 31, παρ. 2) όσο και στον νεότερο (2910/2001, άρθρο 51, παρ. 1) υπάρχει διάταξη σύμφωνα µε την οποία «τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να µη δέχονται για εξέταση αίτημα αλλοδαπού που βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος αν δεν είναι κάτοχος άδειας παραμονής ή δεν έχει θεώρηση εισόδου ή γενικά δεν αποδεικνύει ότι παραμένει νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται τα νοσοκομεία, τα θεραπευτήρια και οι κλινικές στις περιπτώσεις που οι αλλοδαποί εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία». Ο νεότερος νόμος συμπληρώνει την παραπάνω διάταξη προβλέποντας ότι εξαιρούνται και τα ανήλικα παιδιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να µην υπάρχει δυνατότητα παροχής ιατροφαρμακευτικής στήριξης καθώς και µη ικανοποίηση οποιουδήποτε θέματος μετανάστη αλλοδαπού, που δεν διαμένει νόμιμα στη χώρα µας.

  Όπως γίνεται φανερό, οι αλλοδαποί που ευρίσκονται παράνοµα στη χώρα µας, στερούνται ασφαλιστικών δικαιωμάτων και δεν γίνονται δεκτοί στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές. Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι διευθυντές των κλινικών και θεραπευτηρίων υποχρεούνται να ενημερώνουν την αστυνομική υπηρεσία ή την υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης για την άφιξη και αναχώρηση αλλοδαπών, που νοσηλεύονται στα ιδρύματα αυτά (Ν. 2910 άρθρο 54).

  Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών, που παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, διώκονται πειθαρχικά και τιμωρούνται σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα για παράβαση καθήκοντος.

  Βάσει των παραπάνω φαίνεται πως οι δαπάνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας που σχετίζονται με τις μη νόμιμους μετανάστες είναι περιορισμένες. Η πραγματικότητα όμως είναι πως νοσηλεύονται μετανάστες παράτυπα, καθώς ανακύπτουν βαθύτερα ηθικά ζητήματα. Πάντως είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθμός των νοσηλευομένων μεταναστών καθότι υπάρχει ελλιπής γνωστοποίηση των συγκεκριμένων περιστατικών.

  Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

  Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά σχολεία ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος παραμονής τους στην χώρα. Για την εγγραφή ενός αλλοδαπού μαθητή σε οποιαδήποτε βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και ΤΕΕ) απαιτείται μόνο πιστοποιητικό γεννήσεως, επισήμως μεταφρασμένο, ή απολυτήριο της προηγούμενης τάξης. Συνεπώς, τα παιδιά των παρανόμων μεταναστών μπορούν να εγγραφούν στα ελληνικά σχολεία εφόσον το επιθυμούν.

  Σε ότι αφορά το μαθητικό πληθυσμό αλλοδαπών μαθητών / τριών στην εκπαίδευση πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός της έλλειψης επαρκών στατιστικών στοιχείων, που θα μας έδιναν μια πλήρη εικόνα τόσο για τις ποσοτικές διακυμάνσεις του πληθυσμού από χρόνο σε χρόνο όσο και για τη σύνθεση αυτού αναφορικά με την προέλευσή τους.

  Στην ανάλυση που ακολουθεί λαμβάνουμε υπόψη μας τα στατιστικά στοιχεία εκθέσεων του ΙΠΟΔΕ (έτη 2002-2005).

  Έτος

  Συνολικές δαπάνες υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εκ. €

  Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών**

  Εκτίμηση δαπάνης υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφιερώνεται σε αλλοδαπούς μαθητές σε εκ. €

  2000

  3.611

  5,55%

  200,37

  2001

  3.849

  6,14%

  236,33

  2002

  4.193

  6,63%

  278,00

  2003

  4.579

  7,53%

  344,80

  2004

  5.176

  7,80%

  403,73

  2005

  5.498

  8,51%

  467,88

  2006

  5.798

  9,10%

  527,33

  2007

  6.180

  9,69%

  598,59

  2008

  6.693

  10,28%

  687,84

  2009

  6.933

  10,87%

  753,48

  Έτος

  Πρόβλεψη δαπανών υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εκ. €*

  Πρόβλεψη ποσοστού αλλοδαπών μαθητών***

  Πρόβλεψη δαπάνης υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα αφιερωθεί σε αλλοδαπούς μαθητές σε εκ. €

  2010

  7.344

  11,46%

  841,56

  2011

  7.723

  12,05%

  930,57

  2012

  8.101

  12,64%

  1.024,05

  2013

  8.479

  13,23%

  1.122,00

  2014

  8.858

  13,82%

  1.224,43

  2015

  9.236

  14,41%

  1.331,33

  * Η πρόβλεψη πραγματοποιήθηκε με τη συνάντηση forecast

  ** Για τα έτη 2000,2001,2006,2007,2008 και 2009 δεν υπήρχαν δεδομένα και προέκυψαν μέσω επέκτασης των σειρών των ετών 2002-2005

  *** Η πρόβλεψη του ποσοστού έγινε με τη συνάρτηση forecast και βασίστηκε στο σύνολο των ετών 2000-2009

  Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

  Επεξεργασία στοιχείων: Αγγελίδης Γεώργιος, Τσίχλης Γεώργιος

   

   .

   

   

 • Ποιον κυνηγούν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μέσα στην εθνική οδό;

  Ποιον κυνηγούν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μέσα στην εθνική οδό;

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 08:08:35 | Πηγή: Μπλόκο

  Η αστυνομία κυνηγάει τις αγελάδες στην εθνική οδό !!!

  Για μια ακόμη φορά οι αστυνομικοί κλήθηκαν να διώξουν τις αγελάδες από το οδόστρωμα της εθνικής στην είσοδο της Λαμίας, για

  να μην θρηνήσουμε θύματα.

  Οι διερχόμενοι οδηγοί τις είδαν να κόβουν βόλτες μέσα στο δρόμο και ενημέρωσαν το κέντρο της αστυνομίας.

  Αυτή τη φορά ο κλήρος έτυχε στους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να τις βγάλουν από το δρόμο, ωστόσο παρέμειναν στο σημείο να τις προσέχουν, για να μην ξαναβγούν στο δρόμο μέχρι να τις παραλάβει το δασαρχείο.

   

   

   

   

   

  .

 • Μέχρι πότε ΜΑΤ και ΥΜΕΤ θα είναι το αλεξικέραυνο της κοινωνικής έντασης;

  Μέχρι πότε ΜΑΤ και ΥΜΕΤ θα είναι το αλεξικέραυνο της κοινωνικής έντασης;

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 07:56:21 | Πηγή: Μπλόκο

  Στη σελίδα της Ενωμένης Θεσσαλονίκης στο facebook το μέλος και εκ των επικεφαλής του συνδυασμού Αλέξανδρος Καλεύρας ανάρτησε το ακόλουθο κείμενο.

  "Ένα χρόνο περίπου πρίν με ανακοίνωση μας λόγω του τραυματισμού του συναδέλφου απο

  δίκανο στην περιοχή των Σκουριών Χαλκιδικής, είχαμε τονίσει την λανθασμένη πολιτική του κράτους που πάγια τακτική του είναι να φέρνει αντιμέτωπη την αστυνομία με κάθε κοινωνική ομάδα η οποία εναντιώνεται στα σχέδια του.

  Οι δηλώσεις του κου ΠΑΝΟΥΣΗ έρχονται απλά να επιβεβαιώσουν τους φόβους μας καθώς επιτέλους οι συνάδελφοι της ΥΑΤ και της ΥΜΕΤ πρέπει να σταματήσουν να είναι το αλεξικέραυνο όλων αυτών των αντιδράσεων. Σε ποια ευνομούμενη χώρα θα είχαμε αυτό το πανηγύρι με την ευθεία στοχοποίηση τους απο ανευθυνοουπεύθυνους πολιτικούς και κοματάρχες.....

  ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ ΧΘΕΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ."

  .

 • Στην Χαλκιδική δεν ισχύουν οι κανονισμοί της Αστυνομίας;

  Στην Χαλκιδική δεν ισχύουν οι κανονισμοί της Αστυνομίας;

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-08 07:34:19 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση από το σάιτ της ΣΚΑΥ

  "Συνεχίζεται η ταλαιπωρία, δεν είναι θέμα της Αστυνομίας

  Εδώ και τρία (3) 24ωρα στην περιοχή Σκουριών Χαλκιδικής και στη γύρω περιοχή, στην οποία διαμένουν πολλοί συνάνθρωποι μας (Ιερισσός, Γομάτι, Μεγάλη Παναγία, Στρατώνι) καθημερινά

  μετακινούνται πολλοί συνάδελφοί μας από τις διμοιρίες των ΥΑΤ και ΥΜΕΤ της Δ/νσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, χωρίς να υπάρχει ένα σαφές σχέδιο δράσης και χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς το στόχο της αποστολής τους.

  Εμείς καταγγέλλουμε ότι για την εκτέλεση της υπηρεσίας στη Δ/νση Αστυνομίας Χαλκιδικής πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούνται οι κανονισμοί και ειδικότερα το π.δ. 394/01 για το ωράριο εργασίας, το π.δ. 100/03 για την μετακίνηση των αστυνομικών και το π.δ. 45/08 για την υγιεινή και την ασφάλειας των αστυνομικών ως εργαζομένων, διατάξεις οι οποίες καταστρατηγούνται στο βωμό των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

  Έχουμε τονίσει ότι το θέμα στις Σκουριές Χαλκιδικής ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. Δυστυχώς κάποιοι κατάφεραν να το αναγάγουν σε καθαρά επιχειρησιακή ενέργεια της Αστυνομίας με αποτέλεσμα να την πληρώνουν οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας.

  ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ:

  1)    Σ.Κ.Α.Υ.

  2)    Δύναμη Αναγέννησης

  3)    ΑΣΠΙΔΑ Αστυνομικών για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

  Τι είχε γράψει η  »ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»:

  Για το θέμα αυτό ο Γεν.Γραμμ.της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης είχε κάνει δηλώσεις στην εφημερίδα «ελευθεροτυπία», προκειμένου να αναδείξει το σοβαρότατο αυτό θέμα:

  Στα 1.500 ευρώ το κόστος μετακίνησης ανά διμοιρία ημερησίως

  Φωτογραφία αρχείου

  Ο Θ. Παπαδάκης σημείωσε ότι το γεγονός αυτό αποδυναμώνει την αστυνόμευση στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας, ενώ ξεκινά και η τουριστική περίοδος.

  Συνδικαλιστές ανέφεραν ότι το κόστος μετακίνησης για κάθε διμοιρία ανέρχεται ημερησίως σε 1.500 ευρώ. Προτείνουν να συσταθεί μόνιμη αστυνομική δύναμη στη Χαλκιδική, με εθελοντές αστυνομικούς αποσπασμένους στην περιοχή.

  «Γίναμε «κόκκινο πανί» για τους κατοίκους της βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μαζί τους. Η επένδυση χρυσού στις Σκουριές δεν είναι θέμα της Αστυνομίας» υποστήριξαν οι ίδιοι.

  Για πολιτικό θέμα που αφορά το υπουργείο Ανάπτυξης κι όχι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο ο Θ. Παπαδάκης.

  «Στοχοποιηθήκαμε από τους κατοίκους. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μαζί τους» σημείωσε ο γραμματέας της ΕΑΥΘ, αναφερόμενος στα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και κατοίκων που εναντιώνονται στην επένδυση χρυσού.

  Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία συνδικαλιστών των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας.

  Οι συνδικαλιστές, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον αστυνομικό διευθυντή Χαλκιδικής.

  Σοβαρές καταγγελίες για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν ορισμένοι κάτοικοι της Ιερισσού στον «πόλεμο» με τις αστυνομικές δυνάμεις για να εμποδίσουν την επένδυση χρυσού έκανε στο thestival ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόφιλος Παπαδάκης.

  Δείτε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Θεσσαλονίκης και ιδρυτικού μέλους της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Υπαλλήλων [Σ.Κ.Α.Υ.] Θεσσαλονίκης,  Θεόφιλου Παπαδάκη, έξω από το κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

  Εκεί σε συνεργασία με το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας για τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εν λόγω Υπηρεσία, όσον αφορά την έλλειψη προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και τις άσχημες εργασιακές συνθήκες που επικρατούν για το προσωπικό της."

  .

 • ΑΣΠΑ:

  ΑΣΠΑ: "Εξιλαστήριο θύμα και πάλι τα ΜΑΤ στις Σκουριές, Να αναλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες της"

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 22:27:32 | Πηγή: Μπλόκο

  Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στις Σκουριές Χαλκιδικής,  και ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους  εργαζόμενους  στα ορυχεία και κατοίκους της περιοχής που διαφωνούν με την εξόρυξη χρυσού αποτελεί

  μείζον πολιτικό θέμα.
  Θέμα για το οποίο  ο ίδιος ο αναπληρωτής  Υπουργός μας, δημόσια εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και προειδοποιεί μέχρι και για νεκρό .
  Δυστυχώς κύριε Υπουργέ , κάτι το οποίο όλοι αγνοείται , είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος στην περιοχή με αφορμή τα μεταλλεία χρυσού ,αφού πριν περίπου ένα χρόνο Αστυνομικός της Υ.Α.Τ. πυροβολήθηκε από άγνωστα άτομα και κινδύνεψε να χάσει την ζωή του. Βέβαια τότε, παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις τις ένστολες διαμαρτυρίες και τις κραυγές αγωνίας μας,κανένας δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία να δώσει λύση στο θέμα και κρυμμένοι πίσω από μικροπολιτικές σκοπιμότητες άφησαν όλοι να διαιωνίζεται το πρόβλημα, φτάνοντας στα τραγικά περιστατικά των τελευταίων ημερών.
  Με έκπληξη όμως,διαπιστώνουμε ότι  η νέα πολιτική ηγεσία της χώρας , παρά την στάση που κρατούσε όντας αντιπολίτευση και παρά τα όσα δεσμεύτηκε μετεκλογικά όσον αφορά την χρήση των δυνάμεων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, συνεχίζει την ίδια τακτική των προκατόχων της , στέλνοντας καθημερινά διμοιρίες Υ.Α.Τ. και Υ.ΜΕ.Τ. να μπουν ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα και να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, αρνούμενη πεισματικά να αναλάβει τις ευθύνες που τις αναλογούν και να λάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες  δίνοντας  ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο μεταξύ των κατοίκων της περιοχής.
  Καλούμε άμεσα την Κυβέρνηση  να δώσει  λύση  στο συγκεκριμένο θέμα , σταματώντας ταυτόχρονα την χρησιμοποίηση των ανδρών της Δ.Α.Ε.Θ. ως εξιλαστήρια θύματα.Πλέον κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε.
  Τέλος καλούμε , τους εκλεγμένους βουλευτές της περιοχής  καθώς και τους τοπικούς φορείς να δείξουν σύνεση, να συμβάλλουν στην εξομάλυνση της κατάστασης στην περιοχή και να μην στοχοποιούν τους αστυνομικούς με ανακοινώσεις και παρεμβάσεις τους.

  .

 • Σημαία μας η αλήθεια, κείμενο αστυνομικού

  Σημαία μας η αλήθεια, κείμενο αστυνομικού

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 22:08:17 | Πηγή: Μπλόκο

  Μετά το πέρα της Κυριακής των Βα΄ί΄ων εισήλθαμε στην μεγάλη βδομάδα των παθών του Κυρίου μας και θα ήταν επίκαιρο να αναλογισθούμε όλοι μας τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες μας έναντι Θεού και ανθρώπων και να διανύσουμε με

  σύνεση τις ημέρες αυτές φθάνοντας στην Ανάσταση με αισιοδοξία για το μέλλον.Εμείς ως νέος και καθαρός συνδικαλιστικός συνδυασμός έχοντας επίγνωση της βαρύτητας των ευθυνών απέναντι στους συναδέλφους χτίζουμε με μεράκι τον δρόμο μιας ξεκάθαρης πορείας και συγκεκριμένων στόχων,χωρίς υποχωρήσεις και προσκυνήματα.
  Ευρισκόμενοι σε μάχιμες υπηρεσίες και έχοντας διαρκή επικοινωνία με τους συναδέλφους που υπηρετούν επι σειρά ετών σε ‘’δύσκολες’’υπηρεσίες έχουμε διαπιστώσει την πικρία τους για τον συνδικαλισμό,που εκτός ελαχίστων περιπτώσεων τους έχει εγκαταλείψει και κανένα ενδιαφέρον δεν επιδεικνύει για τα σοβαρά προβλήματά τους.
  Η λαχτάρα τους για κάτι διαφορετικό και καινούριο είναι έκδηλη και μαρτυρά τον αποτροπιασμό τους για την παλιομοδίτικη συνδικαλιστική τακτική.Αλήθεια,πότε ενδιαφέρθηκαν γι’αυτούς τους συναδέλφους οι πολιτικάντηδες συνδικαλιστές και τα φερέφωνα τους;Ουδέποτε,εκτός ελαχίστων περιπτώσεων.Ποιά λοιπόν πρόσωπα χωρίς υπεκφυγές και άνευ σημασίας υπομνήματα με λίστα διεκδικήσεων εν όψει εκλογών θα αναλάβουν υπεύθυνα την υποχρέωση να επιλύσουν τόσο τα εσωτερικά όσο και τα ευρείας απήχησης θέματα που απασχολούν τις υπηρεσίες μας;Τα θέματα είναι γνωστά,γιατί προυπάρχουν επι πολλά χρόνια και συνεχώς ανακυκλώνονται και δεν χρειάζεται να τα αναμασούμε ούτε για λόγους εντυπωσιασμού να υποσχόμαστε σαν πολιτικοί πως θα τα διεκδικήσουμε.Πότε επιτέλους οι πολιτικοί θα καταλάβουν ότι η αστυνομία δεν είναι τριτοκοσμική και πως έχει μεγάλες δυνατότητες να προχωρήσει εμπρός πετυχαίνοντας τεράστια οφέλη στην κοινωνία,αρκεί να έχει τα απαραίτητα μέσα.Πότε επιτέλους θα καταλάβουν πως τα περιθώρια και η υπομονή μας έχει εξαντληθεί;
  Είναι ποτέ δυνατόν να επιλυθούν τα όποια προβλήματα ,εάν μια μερίδα του συνδικαλιστικού κατεστημένου όποιας μορφής ,ανεξαρτήτου κομματικής ταμπέλας δεν έχει σύνεση και υπευθυνότητα;Οι ταμπέλες και οι υποσχέσεις δεν καλύπτουν τους τριπλούς τομείς ευθύνης των αστυνομικών τμημάτων ούτε επανδρώνουν υπηρεσίες με περιπολικά οχήματα και προσωπικό.Χρειάζονται έργα υποδομής και χρηστή διοίκηση σε συνάρτηση με ενεργό και επιθετικό συνδικαλισμό με ζωντανή παρουσία εκεί που χωλαίνει η διοίκηση.Αρκετά ως σήμερα η εκμετάλλευση του αστυνομικού από διάφορα συνδικαλιστικά κυκλώματα που δυστυχώς συνεχίζουν την ίδια τακτική με υποσχέσεις και θεάματα με παρελθοντολογίες και βιώματα.
  Έτσι θα συνεχιστεί η κατάσταση εάν όλοι δεν αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και δεν πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας πίσω από μια νέα και καθαρή μορφή συνδικαλισμού χωρίς κωλύματα και οπισθογυρίσματα,αλλά με την ελπίδα στο μέλλον για ένα καλύτερο αύριο.Αρκετά πλέον τα πειράματα από τους διάφορους μάγους της πολιτικής.
  Η αστυνομία περνάει δύσκολες στιγμές λόγω της οικονομικής κρίσης και καλείται με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει να ανταποκριθεί στον αναντικατάστατο ρόλο της διασφάλισης της έννομης τάξης,της δημοκρατίας και της ελευθερίας.Είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε να την ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε όλοι μαζί μέσα από τη συμμετοχή μας σ’αυτές τις εκλογές και να προχωρήσουμε ενωμένοι,για να έλθει το ποθητό και το καλύτερο.Απαραίτητη προϋπόθεση για να καθαρίσει το τοπίο είναι όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι αστυνομικοί να ενωθούν από κοινού και να αγωνισθούν καταγγέλλοντας όλους τους πλάνους,καιροσκόπους και ευκαιριακούς συνδικαλιστές ή μη,για να προφυλαχθεί η όλη προσπάθεια και να παύσει επιτέλους η εκμετάλλευση του συνδικαλιστικού χώρου.
  Με την ίδρυση του συνδυασμού μας βάλαμε στόχο να ταράξουμε τα λιμνάζοντα ύδατα,να ξεσκεπάσουμε τα ενδόμυχα σαθρά σχέδια κάποιων και να δώσουμε ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις.Επειδή κάποιοι θέλουν τον αστυνομικό να ζεί στο σκότος και σε ένα αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον,να επιβιώνει με ψεύτικες υποσχέσεις και να εθελοτυφλεί δε θα τους κάνουμε τη χάρη,γιατί το χρωστάμε στην πατρίδα που υπηρετούμε και στην κοινωνία που ακόμα μας επιδεικνύει σε μεγάλο βαθμότην εμπιστοσύνη της.Είμαστε νέα πρόσωπα με όραμα και ελπίδα για καλύτερο μέλλον και σας προσκαλούμε να μας εμπιστευθείτε.
  Μεγάλη Βδομάδα λοιπόν ,περίοδος σκέψεως,μετανοίας,ανασυγκρότησης ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων και συνέχεια της ζωής μας για κάτι το καλύτερο και δικαιότερο.Εμείς οι απλοί αστυνομικοί που πονάμε την Αστυνομία και τον τόπο μας θα αγωνιστούμε για μια νέα πορεία που θα φέρει δικαιοσύνη,ευημερία,δημοκρατία και μόνο αλήθεια.

  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Βασίλειος Μέλος ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  enomenithessaloniki.gr

  .

 • Το ΣΕΦΕΑΑ για τα οδοιπορικά της 6ης σειράς

  Το ΣΕΦΕΑΑ για τα οδοιπορικά της 6ης σειράς

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 20:28:11 | Πηγή: Μπλόκο

  Μετά της αλλεπάλληλες αστοχίες της Διοίκησης σχετικά με την μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης του συνόλου συναδέλφων

  της έκτης σειράς πρόσληψης και άλλων αστυνομικών, συνεχίζεται η ολιγωρία και προχειρότητα με έκδοση διαταγών οι οποίες όχι μόνο δεν εξυπηρετούν την επίλυση του προβλήματος αλλά δημιουργούν σύγχυση, ταλαιπωρία  και ενδεχομένως τυπικά κωλύματα στη διαδικασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

                  Συγκεκριμένα  η αριθ.πρωτ.2742/15/400757 διαταγή από 03/03/2015 του 6ου Τμήματος Προελέγχου Δαπανών και εν συνεχεία οι υπηρεσίες αποδέκτες της διαταγής, κάλεσαν το σύνολο των συναδέλφων που στερήθηκαν οδοιπορικών εξόδων προκειμένου λάβουν την Πράξη του Κλιμακίου και υποβάλλουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Άρθρου 77 παρ 4 Ν.4055/12 (ΦΕΚ 15) αίτηση ανάκλησης. Η διαδικασία αυτή και με προηγούμενο υπόμνημα μας καταδείχθηκε άσκοπη και ενδεχομένως βλαπτική, για αυτό και ζητήσαμε διόρθωση. Ουδείς εκ των Συναδέλφων νομιμοποιείται, να καταθέσει αίτηση ανάκλησης  αφού δεν προκύπτει ατομικό έννομο συμφέρον, για το λόγο αυτό το ΣΕΦΕΑΑ θα καταθέσει παρέμβαση για λογαριασμό ΟΛΩΝ, χωρίς να διακυβεύσουμε βλάβη για την υπόθεση.

                  Την διαδικασία καταβολής των οδοιπορικών όλων,  εμπόδισε η άρνηση  της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης  να θεωρήσει χρηματικό ένταλμα πληρωμής  σε έναν αστυνομικό υπάλληλο για ποσό 1.715 ,64 ευρώ. Ως αιτιολογία προβλήθηκε ότι η δαπάνη έχει υποπέσει σε διετή παραγραφή.

                  Όμως ,έννομο συμφέρον υποβολής αίτησης ανάκλησης έχει μόνο ο αστυνομικός που του απορρίφθηκε το ένταλμα πληρωμής και ως εκ τούτου   θα υποβάλλει ένας την αίτηση ανάκλησης. Το ΣΕΦΕΑΑ θα πραγματοποιήσει δικαστική παρέμβαση υπέρ του αιτήματος  δια του Νομικού του Συμβούλου, μαζί με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας όπως αυτό έχει δεσμευτεί.

                  Εάν γίνει δεκτή η αίτηση ανάκλησης στη μια περίπτωση του συναδέλφου, τότε ακολούθως "ξεμπλοκάρουν" όλες οι παρόμοιες υποθέσεις (οδοιπορικά έκτης σειράς)

                  Σε κάθε περίπτωση όμως, παράλληλα ,προτείνεται στη Διοίκηση η   αναδιατύπωση της προηγούμενης άστοχης  Νομοθετικής ρύθμισης, ώστε  να συμπεριληφθούν ρητά οι παραγεγραμμένες αξιώσεις όλου του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

                  Δυστυχώς παρατυπίες της παρελθούσας ηγεσίας στερούν οικονομικές αξιώσεις και δικαιώματα εργαζομένων που προσπαθούμε σήμερα  να επανακτήσουμε, σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι εφόσον το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. χειρίζεται την υπόθεση συνδικαλιστικά και νομικά , θα γίνει ότι είναι απόλυτα απαραίτητο μέχρι της πλήρους δικαίωσης. 

 • «Δεν είδε, δεν ξέρει» η ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση έξω από το Savoy

  «Δεν είδε, δεν ξέρει» η ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση έξω από το Savoy

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 14:15:48 | Πηγή: Μπλόκο

  Κάτι από τα παλιά θυμίζει η στάση της αστυνομίας στο περιστατικό ξυλοδαρμού ενός φοιτητή στις 14 Μαρτίου έξω από το ξενοδοχείο Savoy στον Πειραιά, όπου έκανε εκδήλωση η Χρυσή Αυγή.

  Όπως καταγγέλλει η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Πολιτών και Συλλογικοτήτων Πειραιά κατά του Φασισμού, δύο αστυνομικοί ήταν μπροστά στο περιστατικό και ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες, αλλά δεν έκαναν καμία κίνηση ούτε να τους σταματήσουν ούτε να τους συλλάβουν. Μάλιστα, η Πρωτοβουλία αναρωτιέται αν βρίσκονταν τυχαία στο σημείο ή αν αποτελούσαν την... αστυνομική δύναμη που θα επέβλεπε την εκδήλωση, προκειμένου να μην σημειωθούν βίαιες επιθέσεις, όπως αυτές που έχουν συνδεθεί με εκδηλώσεις της ναζιστικής οργάνωσης.

  Τα ερωτήματα αυτά τα έθεσε η Πρωτοβουλία στον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά ταξίαρχο Τσαρνιδάκη, αλλά, όπως λέει σε ανακοίνωσή της, δεν πήρε καμία απάντηση, πέρα από το γενικό «όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους και θα γίνουν όσα θα πρέπει να γίνουν». Είχε προηγηθεί παράσταση διαμαρτυρίας της Πρωτοβουλίας προς το διοικητή του Α.Τ. Καλλίπολης κ. Μπούζα.

  «Οι ερωτήσεις, δυστυχώς, παραμένουν ακόμα αναπάντητες.  Στον δε κόσμο του Πειραιά ο φόβος έχει διπλασιαστεί γιατί από την μια δεν βλέπει τους ενόχους να συλλαμβάνονται και να τιμωρούνται, κι απ' την άλλη  αμφιβάλλει για το αν μπορεί πλέον να ζητάει προστασία από την Αστυνομία  Πειραιά - η οποία ή δεν μπορεί ή δεν θέλει (ή και τα δύο) να συλλάβει τους δράστες - πρωτοπαλίκαρα  της Χρυσής Αυγής Πειραιά. Καλούμε τους προϊσταμένους του κ. Τσαρδινάκη - υπηρεσιακούς και πολιτικούς - να μας πείσουν ότι η παραδοσιακή σχέση συμπάθειας  και ανοχής της Αστυνομίας προς τη Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει πια πουθενά - ούτε στον Πειραιά  που έχει ιδιαίτερα υποφέρει από τη δράση της - κι ότι  η Αστυνομία σε κάθε κρούσμα επίθεσης της Χρυσής Αυγής κάνει πλέον τη δουλειά της, κι όχι τα στραβά μάτια...», καταλήγει η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας.

  Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

  Άκαρπη η συνάντησή μας με τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά ταξίαρχο Τσαρδινάκη - Ποιος θα συλλάβει τους γνωστούς- άγνωστους χρυσαυγίτες δράστες; 

  Το Σάββατο 4/4/15 στις 11.30 π.μ. η "Ανοιχτή Πρωτοβουλία Πολιτών και Συλλογικοτήτων Πειραιά κατά του Φασισμού" συνάντησε τον Ταξίαρχο  κ.Τσαρδινάκη, Αστυνομικό Διευθυντή Πειραιά, ελπίζοντας ότι θα πάρει τουλάχιστον κάποιες υπεύθυνες απαντήσεις στα τόσα ερωτήματα που δικαιολογημένα έχουν δημιουργηθεί για τη στάση της Αστυνομίας  στις 14/3/15 στον Πειραιά έξω από το ξενοδοχείο SAVOY, όταν τραμπούκοι της Χρυσής Αυγής που είχε συγκέντρωση μέσα στο ξενοδοχείο, επιτέθηκαν σε διερχόμενο φοιτητή και τον έσπασαν στο ξύλο... γιατί δεν τους άρεσαν τα μαλλιά του!

  Η συνάντηση έγινε, αλλά, δυστυχώς, μας έμεινε μόνο η ελπίδα, αφού οι απαντήσεις ήταν οι κλασικές τυπικές απαντήσεις μιας Αστυνομίας που φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες της.
  ''Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους και θα γίνουν όσα θα πρέπει να γίνουν....''
  Μάλιστα.

  Ας δούμε όμως σε ποιες ερωτήσεις ζητήσαμε να μας απαντήσει ο Ταξίαρχος  κ.Τσαρδινάκης - αλλά επί ματαίω:
  1) Υπήρχε αστυνομική δύναμη να επιβλέπει την εκδήλωση της Χρυσής Αυγής και αν ναι, τι έκανε;
  2) Αν δεν υπήρχε αστυνομική δύναμη επίβλεψης γιατί δεν υπήρχε; 
  3) Ποιανού εκτίμηση ήταν ότι σε εκδήλωση μιας οργάνωσης με βαρύ ιστορικό βίας και τραμπουκισμού δεν θα υπήρχε κίνδυνος για τους πολίτες; 
  4) Παρά  το βαρύ παρελθόν τους - που πιστεύουμε ότι γνωρίζετε - θεωρείτε κύριε Ταξίαρχε ότι είναι τόσο καλά παιδιά οι χρυσαυγίτες ώστε να μη χρειάζεται να ανησυχείτε;
  5) Οι  αστυνομικοί που περιφέρονταν εκεί έκαναν βάρδια ή πήγαν για την πάρτη τους, γιατί τους ενδιέφερε η εκδήλωση;
  6) Σύμφωνα με μαρτυρίες οι  αστυνομικοί ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους τραμπούκους της Χρυσής Αυγής και ήταν οι ίδιοι μάρτυρες στο περιστατικό ξυλοδαρμού του φοιτητή. Γιατί δεν παρενέβησαν για να προστατεύσουν έναν πολίτη που δεχόταν επίθεση; Κάλεσαν ενισχύσεις;
  7) Τελικά ποιος είναι ο ρόλος της Αστυνομίας; Προστατεύει τους πολίτες ή συνδράμει τους τραμπούκους, κλείνοντας τα μάτια στην παρανομία τους;
  8) Έχετε πάρει κατάθεση από τους αστυνομικούς που ήταν εκεί, τους έχετε ζητήσει να κάνουν αναγνώριση από φωτογραφίες υπόπτων τραμπούκων - αφού οι επαγγελματίες μπράβοι που η  Χ.Α. εξαπολύει στους δρόμους του Πειραιά για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες  είναι γνωστοί στον Πειραιά και κατά πάσα πιθανότητα σεσημασμένοι και για την επαγγελματική  δράση τους.Γιατί δεν έχει ακόμα  κληθεί  το θύμα να κάνει αναγνώριση από φωτογραφίες υπόπτων τραμπούκων της Χ.Α.;
  9) Έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία (όσον αφορά την Αστυνομία, βάρδιες κλπ) στην Εισαγγελία;
  10) Έχει ξεκινήσει ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες αμέλειας και παράβασης  καθήκοντος, ή για άλλη μια φορά η Αστυνομία θα φροντίσει για τα παραβατικά παιδιά της (εντός και εκτός), ώστε να μην τα πειράξει κανείς;

  Σύμφωνα λοιπόν με όσα μας είπε ο κύριος Ταξίαρχος, δεν ξέρει αν υπήρχε περιπολία στην εκδήλωση και ποιες ήταν οι βάρδιες, δεν ξέρει αν είχε δοθεί εντολή μη παρέμβασης, δεν έχει μαρτυρίες ότι ήταν παρόντες αστυνομικοί. Α! ναι, θα... ξεκινήσει έρευνα για το αν έγιναν λάθη από την πλευρά της Αστυνομίας....''ΘΑ!!!!'', κάποια στιγμή...όταν θα είναι πιο φρέσκια η μνήμη όλων....ίσως!!!!
  Μα είμαστε σοβαροί κύριε Ταξίαρχε, δεν ξέρετε τι γίνεται μέσα στο σπίτι σας; Θέλετε να μας πείτε ότι αν και είστε σε μια τόσο υπεύθυνη θέση δεν έχετε τον έλεγχο της υπηρεσίας σας; 
  Μας λέτε ότι υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά και ότι σε μια συγκέντρωση αριστερών ή αναρχικών στέλνετε κλούβες, στέλνετε διμοιρίες ενώ σε εκδήλωση μιας οργάνωσης που τα μέλη της δεν διστάζουν να δολοφονήσουν εν ψυχρώ, μιας οργάνωσης που περνάει σε λίγες μέρες από δίκη με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, δεν στέλνετε ούτε έναν αστυνομικό; 

  Κύριε Ταξίαρχε, θεωρείτε ότι έχετε κάνει το καθήκον που ο νόμος και κάθε φορολογούμενος πολίτης, απαιτεί από εσάς;
  Και τελικά αφού εσείς, από την θέση που είστε, δεν έχετε ξεκινήσει καμία διαδικασία για  ΕΔΕ ώστε να αποδοθούν ευθύνες, μήπως κάποιοι θα πρέπει να ξεκινήσουν ΕΔΕ για τις δικές σας ευθύνες στο όλο θέμα; Αυτή η συγκάλυψη εαυτών και αλλήλων πότε θα τελειώσει;

  Οι ερωτήσεις, δυστυχώς, παραμένουν ακόμα αναπάντητες.  Στον δε κόσμο του Πειραιά ο φόβος έχει διπλασιαστεί γιατί από την μια δεν βλέπει τους ενόχους να συλλαμβάνονται και να τιμωρούνται, κι απ'την άλλη  αμφιβάλλει για το αν μπορεί πλέον να ζητάει προστασία από την Αστυνομία  Πειραιά - η οποία ή δεν μπορεί ή δεν θέλει (ή και τα δύο) να συλλάβει τους δράστες - πρωτοπαλλήκαρα  της Χρυσής Αυγής Πειραιά

  Οι πολίτες του Πειραιά δεν θα ανεχτούμε την αναβίωση  της συγκάλυψης  και της ασυλίας που προσέφεραν οι Αρχές για χρόνια στους τραμπούκους της Χρυσής Αυγής, με αποτέλεσμα αυτοί να αποθρασυνθούν και να φτάσουν ακόμα και σε δολοφονίες.
  Καλούμε τους προϊσταμένους του κου. Τσαρδινάκη - υπηρεσιακούς και πολιτικούς - να μας πείσουν ότι η παραδοσιακή σχέση συμπάθειας  και ανοχής της Αστυνομίας προς τη Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει πια πουθενά - ούτε στον Πειραιά  που έχει ιδιαίτερα υποφέρει από τη δράση της - κι ότι  η Αστυνομία σε κάθε κρούσμα επίθεσης της Χρυσής Αυγής κάνει πλέον τη δουλειά της, κι όχι τα στραβά μάτια...

  Ανοιχτή Πρωτοβουλία Πολιτών & Συλλογικοτήτων Πειραιά κατά του Φασισμού

  Πειραιάς, 5/4/15

   

  .

 • Κινητά αστυνομικά τμήματα και «ώρα του πολίτη» στην ΕΛ.ΑΣ.

  Κινητά αστυνομικά τμήματα και «ώρα του πολίτη» στην ΕΛ.ΑΣ.

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 12:52:46 | Πηγή: Μπλόκο

  Τους βασικούς άξονες της προγραμματικής συμφωνίας στους τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας, παρουσίασαν χθες ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης και η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

  Το κείμενο της

  συμφωνίας θέτει τις βάσεις και το θεωρητικό πλαίσιο της συνεργασίας, η οποία προβλέπει κοινές δράσεις που αφορούν κυρίως την πρόληψη της εγκληματικότητας. Την περαιτέρω εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεων έχει αναλάβει το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, υπηρεσία που ανήκει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

  Μεταξύ άλλων, θα εφαρμοστεί το μέτρο των κινητών αστυνομικών μονάδων, οι οποίες είναι βαν με αστυνομικούς που θα λειτουργούν ως ένα μικρό αστυνομικό τμήμα και θα κινούνται στην περιφέρεια και κυρίως όπου δεν υπάρχει εμφανής ή επαρκής αστυνόμευση. Το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο θα ανακοινωθεί μετά το Πάσχα.

  Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σήμερα θα ανακοινωθεί και το νέο μέτρο της «ώρας του πολίτη», το οποίο προβλέπει τον καθορισμό συγκεκριμένου ωραρίου που θα δέχονται τους πολίτες οι διοικητές αστυνομικών τμημάτων σε όλη τη χώρα. Αμεσα θα θεσμοθετηθεί και ο «τοπικός αστυνομικός», που θα καλύψει όπου υπάρχουν κενά αστυνόμευσης.

  Ο κ. Πανούσης δήλωσε ότι η αστυνομία δεν έχει μόνο κατασταλτικό έργο, αλλά και προληπτικό καθώς οφείλει να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση των εγκληματογόνων καταστάσεων. Στο πλαίσιο της πρόληψης, πρέπει να υπάρξουν συνέργειες, όπως με την Περιφέρεια Αττικής, και δεν αφορούν τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της ΕΛ.ΑΣ.

  Βασικοί πυλώνες της συμφωνίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για να προστατεύονται από τους κινδύνους του Διαδικτύου, τα ναρκωτικά, την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και τα φαινόμενα bullying στα σχολεία. Επίσης, την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι μετανάστες, οι Ρομά, οι άνεργοι και οι άστεγοι κ.ά. και η αντιμετώπιση σειράς θεμάτων σε γκετοποιημένες περιοχές όπως τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και η Φυλή. Στοίχημα της συμφωνίας αποτελεί και η αναβάθμιση περιοχών που έχουν μεγάλο συμβολισμό, όπως είναι το Πεδίον του Αρεως, το οποίο έχει αφεθεί, αλλά και να φυλάσσονται αποτελεσματικά οι ΧΥΤΑ, όπως της Φυλής.

   

  ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΙΝΤΕΛΑΣ

  ΕΘΝΟΣ

  .

 • Ένας αστυνομικός συνδικαλισμός σε πλήρη σύγχυση, Το cyber bullying και η επανατοποθέτηση του bloko.gr

  Ένας αστυνομικός συνδικαλισμός σε πλήρη σύγχυση, Το cyber bullying και η επανατοποθέτηση του bloko.gr

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 11:42:04 | Πηγή: Μπλόκο

  Δημοσιοποιούμε το συμπίλημα κειμένων και απόψεων που μας καταθέτει ο συνδικαλιστής Θεσσαλονίκης κ. Αλέξανδρος Σφελινιώτης με την εισαγωγική εκ νέου τοποθέτησης μας κι επεδή πράγματι το αυτονόητο είναι δύσκολο ενίοτε α γίνει αντιληπτό και κατανοητό καθώς

  προϋπόθεση αποτελεί η ανάγνωση της άποψης και όχι η οριζόντια διέλευση της, ότι 

  Πρώτον: Δεν Δεχόμαστε υποδείξεις από κανενός είδους κήνσορα ή εξουσία.

  Δεύτερον: Τις περιτμήσεις στα σχόλια τις κάναμε και θα τις κάνουμε ούτως ή άλλως. Αυτό που είπαμε και δεν κατάλαβε ο συνδικαλιστής μας είναι ότι εφεξής φδεν δημοσιοποιούμε εμπρηστικά κείμενα.

  Τρίτον: Ο συνδικαλισμός και δη της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ξαναπεράσει από κόσκινο και ν' αναθεωρήσει την άποψη του περί της άμιλλας και του ήθους ακόμα και με όρους διαγκωνισμού.

  Τέταρτον: Όπως γράψαμε ως απάντηση στον κ. Πεχλιβανάκη, το bloko.gr είναι δημοκρατικό μέσο. Κανενός η αποψη και γνώμη δεν δημοσιοποιείται εάν εκφράσει άρνηση κοινοποίησης της στο ευρύτερο κοινό, είτε υπό το βάρος του φόβου ή της απειλής για επικείμενο cyber bullying, ή για οποιουσδήοτε άλλους δικούς του προσωπικούς λόγους. Και απευθύναμε δημόσιο κάλεσμα επ' αυτού.  Είναι πιστέψτε μας απαραβίαστα σεβαστοί.

  Μέχι στιγμής ουδείς μας έχει ζητήσει κάτι τέτοιο, είτε ως προεπισκόπηση μέλλοντος, είτε στον παρόνα χρόνο.

   

  Ακολουθεί το συμπίλλημα του κ. Σφελινιώτη

  ''Σκληρές συνδικαλιστικές καντρίλιες μεταξύ των διαγκωνιζόμενων αστυνομικών της Θεσσαλονίκης ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών. Άποψη μας είναι πως χρειάζεται ομόνοια και συνεννόηση. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται και η δική μας (του bloko.gr) μικρή συμβολή. Στο πλαίσιο αυτό και ισχύει όχι μόνο για τον αστυνομικό συνδικαλισμό της Θεσσαλονίκης, περιορίζουμε έως και σταματάμε τη δημοσίευση εμπρηστικών κειμένων και σχολίων. Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι για να έχουν το δικαίωμα της διολίθησης προς την εσωστρέφεια, ειδικά όλοι όσοι ευαγγελίζονται νεα ήθη και νέους ορίζοντες. Και στο κάτω κάτω της γραφής, το θέμα δεν είναι η ύβρις, αλλά το ποιος υβρίζει. Και ο νοών νοείτο''.

  Με βάση το άνω εισαγωγικό κείμενο της συντακτικής ομάδας του BLOKO.GR οφείλω να συγχαρώ το μέλος της ΑΣΠΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗ Ιωάννη για το άρθρο του ''Το cyber bullying σε βάρος αστυνομικών'' που στάθηκε αφορμή για την έστω καθυστερημένη κίνηση για το αυτονόητο,δηλαδή ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Ε Π Ω Ν Υ Μ Α ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

  Όσο για αυτούς που κρυβόμενοι πίσω από την υποτιθέμενη ανωνυμία του διαδικτύου εξαντλούν τον ''συνδικαλιστικό'' τους λόγο με το να βρίζουν,συκοφαντούν,λασπολογούν συναδέλφους με την αναπαράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και όχι μόνο, το μόνο που έχω να πω είναι πως ο συνδικαλισμός απαιτεί ρήξη με όλους αυτούς που καθημερινά καταστρατηγούν τα δικαιώματά μας,δηλαδή με την πλειονότητα των εκάστοτε διοικήσεων και αυτήν η ρήξη δεν γίνεται μέσω του διαδικτύου,αλλά με αυτοπρόσωπη παρουσία στον τόπο και χρόνο που διαπιστώνεται η καταστρατήγηση και όχι όταν κρίνουμε πως μας εξυπηρετεί.....

  .

 • Η διαταγή Νίτσα δεν ανακλήθηκε ποτέ,

  Η διαταγή Νίτσα δεν ανακλήθηκε ποτέ, " Όλοι οι μετανάστες με υπηρεσιακά στην Αθήνα..."

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 09:56:53 | Πηγή: Μπλόκο

  Νέο επίκαιρο όσο και καυστικό σχόλιο του προέδρου της ΠΟΣΥΦΥ Παναγιώτη Χαρέλα στη σελίδα της ομοσπονδίας στο facebook, που περιγράφει σε αδρές γραμμές την εικονική και την ... πραγματική πραγματικοτητα.

  "Τελικα μονο εμας

  ποναει αυτη η καταντια ; αντιλαμβανομαι κ εισπραττω την αγανακτηση για αυτο το καταντημα. Ανθρωπιστες ειμαστε ολοι. Αλλα οταν ωθουμε σε αυτη την κατασταση τα πραγματα τοτε εχουμε και εμεις ευθυνη.

  Γνωριζουμε πως ανακληθηκε η διαταγη Νιτσα αλλα στην πραξη εφαρμοζεται. Ολοι με υπηρεσιακα στην Αθηνα. Περιμενω πραγματικα με ιδιαιτερο ενδιαφερον τα στοιχεια Μαρτιου για τις "αφιξεις". Συναδελφοι απλα ...υπομονη.

  Εχουν γνωση οι Φυλακες...."

  .

 • Πως αντιμετωπίζει η πυροσβεστική τους πυροσβέστες που έδωσαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

  Πως αντιμετωπίζει η πυροσβεστική τους πυροσβέστες που έδωσαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 09:43:42 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσιευση από το σάιτ της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

  “Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατο του αδελφού μου” καταγγέλλει η

  αδελφή του αρχιπυροσβέστη, Μάτθαίου Μάντζιου

  .

 • Ενημέρωση για τα αναδρομικά, από τον Θεόφιλο Παπαδάκη

  Ενημέρωση για τα αναδρομικά, από τον Θεόφιλο Παπαδάκη

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 09:20:12 | Πηγή: Μπλόκο

  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 2012, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΕΑ

  Όπως όλα δείχνουν,

  προφανώς, η νέα Κυβέρνηση έπειτα από τη νέα δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, θα

  μας αποκαταστήσει πλήρως!

  Βάσει της δικαστικής απόφασης και οι μισθοί των εργαζομένων στα Σ.Α. και στις Ε.Δ. θα επιστρέψουν στα επίπεδα που ήταν τον Ιούλιο του 2012.

  - Η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου του ΣτΕ,

  - Το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών από την Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ, χρηματικού ύψους 200.000 ευρώ,

  - H νέα προσφυγή στη Ολομέλεια του ΣτΕ των Ομοσπονδιών στην Ελληνική Αστυνομία (ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ) για την (παράτυπη) εφαρμογή μόνο στο ήμισυ της αρχικής δικαστικής απόφασης (άρθρο 86 του ν. 4307/2014), γεγονός πρωτόγνωρο στην παγκόσμια ιστορία (εφαρμογή στο μισό μία αμετάκλητης και τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από το ίδιο το Κράτος) και τη χορήγηση μόνο της μισής υποχρεωτικής αύξησης των πενιχρών μισθών των ένστολων εργαζομένων, που εκδικάστηκε πρόσφατα,

  - H νέα πολιτική και η αυτονόητη Συνταγματική υποχρέωση για πιστή εφαρμογή από την Πολιτεία των αποφάσεων της δικαστικής εξουσίας,

  έχουν ως αποτέλεσμα την τελική ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΑΣ!

  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

  Γενικός Γραμματέας Ε.Α.Υ.Θ., Μέλος Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης,

  Υποψήφιος με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ – Σ.Κ.Α.Υ. – ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΑΣΠΙΔΑ

   

  skaythess.gr

  .

 • Η παραβίαση του χρόνου εργασίας των αστυνομικών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα

  Η παραβίαση του χρόνου εργασίας των αστυνομικών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 09:08:18 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση από το σάιτ της Ενωμένης Θεσσαλονίκης.

  "Δικαίωση των προσπαθειών του συνδυασμού μας ,(τα μέλη του οποίου τόσο με παρεμβάσεις στα διοικητικά συμβούλια της ΠΟΑΣΥ όσο και σε

  τοπικό επίπεδο πίεζαν και ζητούσαν την τήρηση του ωραρίου και την θωράκιση του ),  καθώς και επίσημα πλέον με διαταγή της Γ.Α.Δ.Θ την 4/4/2015 και αριθ.πρωτ 3560/15/610833 με θέμα ''Χρόνος ανακοίνωσης εκτέλεσης Υπηρεσίας προσωπικού Ελληνικής  Αστυνομίας ''

  Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ,Η ΔΕ ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ,ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ.

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ."

  enomenithessaloniki.gr

  .

 • Οι επιδράσεις της μαζικής εισροής μεταναστών στην Ελλάδα σε δημογραφικό, εργασία, οικονομία, υγεία

  Οι επιδράσεις της μαζικής εισροής μεταναστών στην Ελλάδα σε δημογραφικό, εργασία, οικονομία, υγεία

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 08:44:14 | Πηγή: Μπλόκο

  Το bloko.gr παρουσιάζει το δεύτερο τμήμα της ανάλυσης του φαινομένου της μετανάστευσης στην Ελλάδα όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Όπως γράψαμε χθες, η συγκεκριμένη μελέτη, εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας της Αστυνομίας τον Φεβρουάριο του 2011, με συντονιστή τον τότε επιθεωρητή νότιας Ελλάδας, αντιστράτηγο Γιώργο Γαλιάτσο κι έχει γενικό τίτλο, "Οι διαστάσεις της παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα" και

  πολλοί ίσως εκπλαγούν από τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

  Σήμερα, παραθέτουμε το κεφάλαιο για τις επιδράσεις της μαζικής εισροής μεταναστών στην Ελλάδα, Όπως σας έχουμε προειδοποιήσει θα εκπλαγείτε.

   

  "Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει αποφανθεί σε (παλαιότερη) έκθεση του Διοικητή ότι οι επιπτώσεις των νόμιμων μεταναστών στο ΑΕΠ είναι θετικές. Σημαντική παράμετρος για το θέμα των δεικτών είναι και η επίδραση των μεταναστών στο θέμα της κατανάλωσης, όπου τα αποτελέσματα είναι και σε αυτόν τον τομέα θετικά, όχι όμως στον αναμενόμενο βαθμό. Αυτό συμβαίνει γιατί η ροπή προς κατανάλωση των μεταναστών είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των Ελλήνων. Οι μετανάστες στέλνουν στις οικογένειές τους στις χώρες προέλευσης μέρος του εισοδήματός τους, ενώ αποταμιεύουν ένα άλλο μέρος του εισοδήματος με την προφανή επίδραση στο τραπεζικό σύστημα.

  Όσον αφορά στο δεύτερο άξονα, αυτόν της απασχόλησης, τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά καθώς είχαμε την είσοδο νέων εργαζομένων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πολλοί μετανάστες έχουν υποκαταστήσει την «εθελοντική οικογενειακή βοήθεια» με μισθωτή απασχόληση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Στον τρίτο άξονα – των δημοσίων δαπανών, η είσοδος των μεταναστών είναι σίγουρα θετική, διότι ενώ πληρώνουν έμμεσους ή άμεσους φόρους οι μετανάστες δεν παίρνουν ακόμα συντάξεις. Ακόμα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη, επειδή είναι οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας δεν τη χρησιμοποιούν όσο οι Έλληνες.

  Ωστόσο, η παραπάνω μελέτη, όπως και οι περισσότερες, δεν βασίζονται στους μη νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι ούτε ασφαλισμένοι είναι, ούτε φόρους πληρώνουν, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω εξόδων που πραγματοποιούνται για την στέγαση, διατροφή, τη νοσοκομειακή τους περίθαλψη και άλλων όπως θα αναλυθούν σε παρακάτω ενότητα, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση του βαθμού στον οποίον η παράνομη μετανάστευση επηρεάζει τα προαναφερθέντα μεγέθη στην ελληνική οικονομία.

   

  Δημογραφικές επιδράσεις

  Οι πληθυσμιακές εξελίξεις (αύξησης της αναλογίας των νέων ή των γερόντων, μεταβολές του συνολικού πληθυσμού) επηρεάζουν ολόκληρο τον εθνικό οργανισμό και την κοινωνική συνοχή.

  Οι δημογραφικές διαφορές γειτονικών κρατών ή εθνοτήτων που ζουν στην ίδια χώρα, δημιουργούν προβλήματα με βαθμιαία επικράτηση των ισχυρότερων δημογραφικών δυνάμεων. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η δήλωση του Τέως Πρωθυπουργού της Τουρκίας Τ. ΟΖΑΛ κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο “ότι το πρόβλημα του Αιγαίου και το Κυπριακό θα επιλυθούν από τις πληθυσμιακές εξελίξεις που σημειώνονται στις δύο χώρες ”. Δηλαδή θα γίνουν τόσοι πολλοί που θα αναζητήσουν χώρο εγκατάστασης στα έρημα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

      Ο λαός είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο του κράτους που προωθεί την παραγωγή, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και εγγυάται την ύπαρξη και την ασφάλεια του.

      Η δημογραφική εξασθένιση – γήρανση της κλασικής Ελλάδας και του Βυζαντίου οδήγησε σύμφωνα με ιστορικές μελέτες, τον Ελληνισμό σε υποταγή αιώνων και παρ’ ολίγον σε ολοκληρωτικό αφανισμό.

   Η χώρα μας με τη δραματική μείωση των γεννήσεων τις δύο τελευταίες δεκαετίες διατρέχει μεγάλους κινδύνους που επιτείνονται λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της έλλειψης συγγενικών λαών:

   

  Επιδράσεις στην αγορά εργασίας

  Οι δημογραφικές μεταβολές που αφορούν στον πληθυσμό των παραγωγικών ηλικιών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οι μεταβολές αυτές είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων διαδικασιών και επομένως δύσκολα μπορούν να ανατραπούν σε μια βραχεία ή και μεσοπρόθεσμη χρονική περίοδο. Στον προβληματισμό σχετικά με την μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών της οικονομίας σε εργασία πρέπει να προστεθεί και μια ακόμα διάσταση η οποία δημιουργεί την ανάγκη για αύξηση της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια. Η διάσταση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων και τις απαραίτητες προσαρμογές στην λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήματος.

  Στην χώρα μας και με την αθρόα είσοδο μεταναστών – λαθρομεταναστών την τελευταία 20ετια ο μισός μεταναστευτικός πληθυσμός εργάζεται και διαμένει παράνομα στην χώρα με πολλαπλές συνέπειες. Υπάρχουν περιοχές όπου το ¼ του πληθυσμού είναι μετανάστες. Οι μετανάστες στην πλειοψηφία τους είναι νέοι με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 40 ετών, με χαμηλό επίπεδο σπουδών και οι περισσότεροι διάγουν έγγαμο βίο. Το μεγαλύτερο αυτών έχει κλείσει πάνω από μια δεκαετία παραμονής στην χώρα μας και έχουν εισρεύσει από 27 διαφορετικές χώρες με την Αλβανία να κατέχει το 55,6% του μεταναστευτικού πληθυσμού, ενώ το υπόλοιπο 17% προέρχεται από πρώην ανατολικές χώρες. Αυτοί αρχικά εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές όπου πρόσφεραν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας καθόσον δεν υπήρχαν Έλληνες εργάτες-αγρότες για αγροτικές εργασίες (οι Έλληνες συνήθως μετά από τα 18 χρόνια τους φεύγουν από τον τόπο καταγωγής τους είτε λογω σπουδών είτε για ανεύρεση εργασίας σε μεγάλα αστικά κέντρα). 

  Γενικά οι μετανάστες προσφέρουν στην χώρα μας εργασία που οι Έλληνες απαξιώνουν κατά κάποιο τρόπο να ασχοληθούν, όπως π.χ. χειρονακτικές εργασίες, αγροτικές και κ.λπ.

   

  Επιδράσεις στην Εθνική Οικονομία

  Αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις, οι χώρες υποδοχής καθώς και οι χώρες προέλευσης μπορούν να αντλήσουν και οφέλη από τις διεθνείς μεταναστεύσεις σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές αναλύονται στο EUROPA, που  είναι ο κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διαδίκτυο (http://europa.eu, 3.12.2008). Τα εμβάσματα των μεταναστών προς την χώρα καταγωγής τους αντιπροσωπεύουν για πολλές από αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες σημαντική θετική συνεισφορά στο ισοζύγιο πληρωμών και αποτελούν σημαντική πηγή συναλλάγματος. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι κρατικές αρχές των χωρών υποδοχής μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα εμβάσματα προς τις χώρες καταγωγής μέσω ασφαλών, νομίμων και μη δαπανηρών συστημάτων.

  Από την άλλη εκφράζονται επιφυλάξεις σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης και της ανεργίας. Έτσι, μια από τις πιο σημαντικές συνέπειες της μετανάστευσης θεωρείται η επίπτωση στην ανεργία και στις αμοιβές των  εργαζομένων-μόνιμων κατοίκων της χώρας παραμονής.  Η επίπτωση αυτή είναι ένα από τα συμπτώματα της μεταναστευτικής πολιτικής όταν αυτή δεν έχει σχεδιαστεί ορθά.  Στην περίπτωση μιας σωστά σχεδιασμένης μεταναστευτικής πολιτικής οι μετανάστες που θα γίνονταν δεκτοί θα έπρεπε ενδεχομένως να καλύψουν θέσεις εργασίας οι οποίες δεν καλύπτονται από γηγενείς εργαζόμενους. Η κάλυψη αυτή θα διαρκούσε για όσο χρόνο οι θέσεις αυτές υπήρχαν και έτσι η επιβάρυνση των γηγενών εργαζομένων θα ήταν πολύ μικρή. Αντιθέτα στην περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου η μη ύπαρξη εθνικής στρατηγικής για το θέμα των μεταναστών,  ενισχύουν αυτές τις επιπτώσεις καθώς παρέχουν στους επίδοξους μετανάστες ελπίδες ότι καταφέρνοντας να εισέλθουν σε ευρωπαϊκό έδαφος , κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθούν και αυτοί όπως και άλλοι προηγουμένως.

  Ωστόσο, παρατηρείται επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης των μισθών, ιδιαίτερα όσον αφορά το βασικό μισθό. Με βάση τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας για το έτος 2003, το 78,4% των ερωτώμενων πιστεύουν ότι οι μετανάστες μειώνουν το μέσο μισθό και τα μέσα ημερομίσθια, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 80% πιστεύει ότι οι μετανάστες βλάπτουν περισσότερο την οικονομική κατάσταση των φτωχότερων νοικοκυριών.

  Με βάση αποτελέσματα της προαναφερόμενης εμπειρικής έρευνας, η μετανάστευση δε φαίνεται να δημιουργεί ανεργία  και τα  επιχειρήματα που αποδίδουν στους ξένους εργαζομένους τη μείωση της απασχόλησης αντικρούονται. Επίσης, δύο σημαντικές επιπτώσεις της εισροής ξένου εργατικού δυναμικού αφορούν τη μετάβαση από την οικογενειακή στη μισθωτή εργασία (σε τομείς όπως ο πρωτογενής για παράδειγμα), καθώς και στην αύξηση του αριθμού γυναικών στο ποσοστό συνολικής απασχόλησης. Η οικονομική θεωρία επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών παρουσιάζει επιπτώσεις ως προς την αναδιανομή του εισοδήματος. Σχετική εμπειρική μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μετανάστευση στην Ελλάδα επηρεάζει την αναδιανομή του εισοδήματος εις βάρος των εργαζομένων με ομοειδείς δεξιότητες με τους μετανάστες (δηλαδή που βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τους μετανάστες στην αγορά εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων με συμπληρωματικές δεξιότητες.

  Επιπρόσθετα, οι σχετικά χαμηλές αμοιβές και συνθήκες εργασίας των μεταναστών συνέβαλαν στην επιβίωση μιας σειράς μικρών επιχειρήσεων, των οποίων οι επιδόσεις βασίζονται κατά κύριο λόγω στην ανταγωνιστικότητα-τιμή. Αν και βραχυπρόθεσμα τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι θετικά για την παραγωγή και την απασχόληση, η εξέλιξη αυτή παρεμποδίζει τη μετάβαση σε νέες ανταγωνιστικές πρακτικές που να αποσκοπούν στην ενίσχυση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των εν λόγω επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό εμποδίζει δηλαδή τη μετάβαση από τον τεχνικό στον γνωστικό καταμερισμό της εργασίας, δηλαδή τη μετάβαση στην «οικονομία της γνώσης». Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετανάστευση μεταφράζεται σε αύξηση των κοινωνικών δαπανών ή ακόμα  σε επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών.

   

  Επιδράσεις στο Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας

  Προσεγγίζοντας το ζήτημα των πιθανών επιπτώσεων της συμμετοχής των αλλοδαπών στο σύστημα υγείας και πρόνοιας, βγαίνουν μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

  Κατ’ αρχήν, τα δεδομένα που προέρχονται από το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και το ΟΓΑ είναι ιδιαίτερα ελλιπή σε ότι αφορά τη συμμετοχή των αλλοδαπών στο σύστημα υγείας και πρόνοιας.  Έτσι, είναι αδύνατον να γνωρίζουμε με ακρίβεια αν το ισοζύγιο μεταξύ των εισφορών και δαπανών των αλλοδαπών είναι ισορροπημένο, αν παρουσιάζει έλλειμμα ή αντίθετα αν παρουσιάζει πλεόνασμα.

  Πάντως, με βάση τα περιορισμένα δεδομένα, διαπιστώθη, ότι η ένταξη των αλλοδαπών στην τοπική αγορά εργασίας βοηθά την λειτουργία του συστήματος συνταξιοδότησης βραχυπρόθεσμα, υπό την έννοια ότι οι αλλοδαποί πληρώνουν τώρα περισσότερο σε αναλογία πληθυσμού για τους Έλληνες συνταξιούχους. Η προτίμηση για το βραχυπρόθεσμο ορίζοντα σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο, συνεχίζει πάντα να υφίσταται. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλοδαποί εργάτες προτιμούν περισσότερα χρήματα εδώ και τώρα χωρίς ασφάλιση με αρνητικές επιπτώσεις μελλοντικά.

  Γενικότερα, με την υπάρχουσα κατάσταση δεν αναμένεται κάποια βασική βελτίωση τους συστήματος υγείας και πρόνοιας μέσα από την συμμετοχή των αλλοδαπών στην νόμιμη απασχόληση. Η διερεύνηση αυτών των θεμάτων απαιτεί ωστόσο λεπτομερή δεδομένα και σε βάθος μακροοικονομική ανάλυση.

  Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και γενικά η αύξηση των ποσοστών συμμετοχής στην αγορά εργασίας για τα άτομα υψηλότερης ηλικίας μπορεί να φαντάζει ως μία λογική εξέλιξη μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχούς διεύρυνσης της μέσης διάρκειας ζωής. Δεν μπορεί όμως από μόνη της αυτή η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης να δώσει λύση στο πρόβλημα. Εάν υπό το βάρος των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων δεν υπάρξει καμία αλλαγή στις υπόλοιπες παραμέτρους και μεταβλητές του συστήματος,  η μελλοντική διατήρηση του σχετικού επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων σε σταθερά επίπεδα θα απαιτήσει μία σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης που το 2050 θα είναι περίπου κατά 9 χρόνια υψηλότερη από αυτή του 2000. Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι η επίπτωση της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης δεν μπορεί από μόνη της να καταστεί ιδιαίτερα καθοριστική.

  Ίσως προσωρινή λύση για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος είναι η ασφάλιση μεταναστών οι οποίοι θα παρέχουν εισφορές στα ασφαλιστικά μας ταμεία, χωρίς να έχουν για κάποιο χρονικό διάστημα απολαβές από αυτά.  

   

  Επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία

            Οι μετακινούμενοι προς την Ευρώπη γενικότερα και την Ελλάδα λαθρομετανάστες αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό φορείς μεταδοτικών νοσημάτων και ιδιαίτερα λοιμωδών νόσων που είχαν για αρκετά χρόνια ξεχαστεί στην Ευρώπη.

            Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο λαθρομετανάστες προερχόμενους από Ασιατικά και Αφρικανικά κράτη αλλά και Ευρωπαϊκά που λόγω πολέμων, εσωτερικών εθνικιστικών και κοινωνικών συγκρούσεων, οικονομικής εξαθλίωσης, πολιτικής αστάθειας και υποβαθμισμένης οργάνωσης του κράτους, παρουσιάζουν μεταξύ των άλλων, χαρακτηριστική στέρηση στα Συστήματα Υγείας τους τόσο σ’ ότι αφορά την πρόληψη όσο και την θεραπεία.

            Σαν αποτέλεσμα, έκαναν την εμφάνισή τους στην χώρα μας ασθένειες ξεχασμένες από 10ετίας όπως πολιομυελίτιδα, διφθερίτιδα, χολέρα, ενώ ασθένειες όπως οι ηπατίτιδες και η φυματίωση είναι συνήθεις μεταξύ των μεταναστών ενώ το AIDS και άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες ελλοχεύουν παντού λόγω της λαθραία διακινούμενης πορνείας.

            Αυτονόητο είναι ότι η όλη κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και ο κίνδυνος μεταδόσεως νοσημάτων στην Ελληνική κοινωνία υπαρκτός διότι :

            Συμπερασματικά εκτιμάται ότι το πρόβλημα Δημόσιας Υγείας που προκαλείται από τους λαθρομετανάστες ετέθη εν μέρει υπό έλεγχο στα πλαίσια της όλης μεταναστευτικής πολιτικής της νομιμοποίησης  και στην έκταση του δυνατού τους ευρισκομένους στη χώρα μας λαθρομετανάστες, παραμένει όμως σοβαρό πρόβλημα αφού ούτε το σύνολο των λαθρομεταναστών έχει ενταχθεί στην διαδικασία νομιμοποιήσεως ενώ εισέρχονται συνεχώς και άλλοι μετανάστες".

  .

 • "Μην πειραματίζεστε με τη θέση του Π.Σ στο κυβερνητικό σχήμα κ. πρωθυπουργέ", Επιστολή Α. Γκουρμπάτση

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 08:21:12 | Πηγή: Μπλόκο

  Ανοιχτή επιστολή του κ. Ανδριανού Γκουρμπάτση προς τον πρωθυπουργό για τους κινδύνους που ελλοχεύουν κι εγκυμονούν από την υπαγωγή του υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο Δικαιοσύνης.

  "Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

  Τις τελευταίες μέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας η βεβιασμένη απόφαση της κυβέρνησης να

  μεταφέρει το χαρτοφυλάκιο του Δημόσιας Τάξης, από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εσπευσμένα δε όπως ανέδειξαν δημοσιεύματα, κατατέθηκε στη Βουλή και η σχετική τροπολογία.

  Το εν λόγω εγχείρημα, φοβάμαι ότι δεν έγινε για ουσιαστικούς και λειτουργικούς λόγους, όπως αυτούς που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της ως άνω τροπολογίας, ότι δηλαδή επιχειρείται να βάλει σε ενιαία διοικητική δομή τους φορείς διασφάλισης της δημόσιας ζωής, της ευνομίας, ασφάλειας και προστασίας του πολίτη με εκείνους που μεριμνούν την δικαιοσύνη. Και τούτο γιατί αν αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος όφειλε η κυβέρνηση να το είχε πράξει εξ υπαρχής με τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης και τη διαμόρφωση του ισχύοντος κυβερνητικού σχήματος και όχι μετά από 2 μήνες λειτουργίας της. Τι άλλαξε και υπήρξε αυτή η απότομη μεταστροφή; Η πολιτική αυτή απόφαση εκτιμώ, ότι είναι ένα εγχείρημα ιδιαίτερα επικίνδυνο και απορώ πως ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Πανούσης, που γνωρίζει από μέσα το ΠΣ και το προσωπικό του, δεν διαφώνησε, δημόσια τουλάχιστον, όπως συνέβη με άλλα ζητήματα αρμοδιότητας του, που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, με την προαναφερόμενη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΠΣ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

  κ. Πρωθυπουργέ,

  σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3013/2002, που αντικαταστάθηκε πρόσφατα με το άρθρο 104 παρ. 2 του Ν. 4249/2014, η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω αγαθών και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Στη Γ.Γ.Π.Π υπάγεται δε, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό της βραχίονα.

  Είναι προφανές ότι η μεταφορά της ΕΛ.ΑΣ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μπορεί εξ αντικειμένου να δικαιολογείται και ιδίως, αν υπάρχει σχετική πολιτική βούληση ή μελλοντική σκέψη στην Κυβέρνηση για την ίδρυση ''Δικαστικής Αστυνομίας''. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη μεταφορά της Γ.Γ.Π.Π και του Π.Σ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, των οποίων η αποστολή δεν συνάδει με την αποστολή των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η προσήκουσα θέση (φυσικός χώρος) του ΠΣ και της ΓΓΠΠ στο ισχύον κυβερνητικό σχήμα, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Βέβαια ιδανικότερη επιλογή και λύση θα ήταν η σύσταση αυτοτελούς Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών και η υπαγωγή τους σε αυτό, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες.

  Να σας θυμίσω, ότι και στο παρελθόν υπήρξαν και από άλλες Κυβερνήσεις πειραματισμοί στην πλάτη του Π.Σ, όπως το 1984, επί ΠΑΣΟΚ, που ήθελε να περάσει ένα παράτολμο και άκρως επικίνδυνο εγχείρημα σε βάρος του ΠΣ. Πιο συγκεκριμένα υπήρξαν τότε κάποια αστυνομικά μυαλά ''αρρωστημένα'' - όχι ότι σήμερα αποκλείεται να γίνονται παρόμοιες σκέψεις στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ - που ήθελαν να ''κατασπαράξουν'' και εξαφανίσουν την αυθύπαρκτη παρουσία, με τη δική του φυσική Ηγεσία και με την αυτόνομη δομική και λειτουργική ανεξαρτησία παρουσία του Π.Σ ειδικά από το χάρτη των Σωμάτων Ασφαλείας και γενικότερα της Δημόσιας Διοίκησης. Για το λόγο αυτόν εισηγήθηκαν στον τότε Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, να το εντάξουν στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ, που συστάθηκε με τον Ν. 1481/1984, για να αντλούν και καρπώνονται την κοινωνική του αίγλη - όχι βέβαια με ισότιμους όρους - κατά το μοντέλο της Κύπρου, δηλαδή το ΠΣ θα αποτελούσε μια εκ των Διευθύνσεων της Αστυνομίας. Δεν καρποφόρησε όμως η ανωτέρω κακοπροαίρετη και δόλια σκέψη τους, χάριν στους αγώνες κάποιων Δοκίμων Ανθυποπυραγών, οι οποίοι αντιστάθηκαν στην επιχειρούμενη ατυχή ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας (της τότε Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Π.Σ), και μάλιστα τους στοίχισε, σε άλλους την αποπομπή τους από το Σώμα και σε κάποιους άλλους την αποβολή τους από την οικεία Σχολή.

  Αξιότιμε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, κ. Αλέξη Τσίπρα,

  σε ότι αφορά το ΠΣ και την ΓΓΠΠ, είναι ατυχής η εισήγηση που Σας έγινε και πειστήκατε, για τη μεταφορά των φορέων αυτών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει έστω κάποια υποτυπώδης σχετική μελέτη, μόνον και μόνον για να εξυπηρετήσει την αποφυγή διαπροσωπικών τριβών μελών της Κυβέρνησης και γενικά άλλες πολιτικές σκοπιμότητες. Το εγχείρημα αυτό να είστε βέβαιος, ότι αποτελεί εσφαλμένη (ατυχή) πολιτική απόφαση και μπορεί στο άμεσο μέλλον, να αποβεί προβληματική αλλά κι επικίνδυνη για το κοινωνικό σύνολο και γενικά το δημόσιο συμφέρον. Μην ''πειραματίζεστε'' λοιπόν στην Κυβέρνηση με πολιτικές που μόνον σκοπιμότητες μπορεί να εξυπηρετούν, όπως είναι αυτή της μεταφοράς του Π.Σ και της Γ.Γ.Π.Π στο Υπουργείο Δικαιοσύνης! "

   

  Ανδριανού Γκουρμπάτση,

  Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού

  .

 • Αντιφατικά και πάντως δυσοίωνα τα μηνύματα από τη νέα

  Αντιφατικά και πάντως δυσοίωνα τα μηνύματα από τη νέα "Δικαστική Αστυνομία", Οι αστυνομικοί υπάλληλοι και η αμεροληψία της δικογραφίας

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 08:08:11 | Πηγή: Μπλόκο

  Η αρχικά προφορική υπαγωγή του υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο Δικαιοσύνης που σταδιακά αρχίζει να μετουσιώνεται σε πράξη με μεταμεσονύχτιες τροπολογίεςς στη Βουλή, συνέπεσε με την υπόθεση την απόδραση της Βίκυς Σταμάτη.

  Στην υπόθεση αυτή, κρίθηκε είτε επιβλήθηκε ad hoc από το

  νέο status quo, ο "διορισμός" δύο εισαγγελέων, των κ.κ. Πεπόνη και Ντογιάκου ως επικεφαλής της έρευνας και στο προανακριτικό στάδιο, οι οποίοι έκαναν διανομή ρόλων κι αρμοδιότητων και γενικά μανιπουλάρισαν το αστυνομικό προσωπικό και τους αξιωματικούς που τέθηκαν υπό τον απόλυτο έλεγχο τους.

  Χθες, συντελέστηκαν ακόμα δύο γεγονότα που δεν πρέπει να διαφύγουν της προσοχής. Το πρώτο, ότι οι δύο συγκεκριμένοι εισαγγελείς έκλεισαν το ραντεβού για να εξετάσουν την κ. Βίκυ Σταμάτη για το σκάνδαλο των εξοπλιστικών και για τα πρόσωπα που υποστηρίζει ότι θα κατονομάσει ως εμπλεκόμενους στο φαύλο κύκλο της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, στην ... ΓΑΔΑ!

  Το δεύτερο, η δήλωση του κ. Πανούση ότι προγραμματικό στόχο και επιδίωξη του αποτελεί η σταδιακή οβιδιακή μεταμόρφωση της ΕΛ.ΑΣ σε Δικαστική Αστυνομία.

  Όμως τί θα σημαίνει πλέον αυτό με όρους και τίτλους τους οποίους μόλις τώρα αρχίζουν να προβάλλονται στην οθόνη;

  Μήπως το ρόλο των επικεφαλής αξιωματικών θ' αναλάβουν οι δικαστικοί; Και πόσο νομικά ηθικό και δίκαιο θα είναι δικογραφίες που θα σχηματίζονται από δικαστικούς να κρίνονται από δικαστικούς; Δεν θα χαθεί η ανεξαρτησία της κρίσης και της ευθυδικίας; Καθώς αλλιώς είναι να κρίνει ή ν' αξιολογεί ένας εισαγγελέας κι ένας ανακριτής το περιεχόμενο ενός κατηγορητηρίου που συντάχθηκε από αστυνομικούς και αλλιώς εάν αυτό έχει γραφτεί από συναδέλφους του δικαστικούς. Μήπως κινδυνεύει έτσι να χαθεί οποιοδήποτε απόθεμα αμεροληψίας έχει απομείνει στο πιθάρι των Δαναΐδων της Δικαιοσύνης;

  Από την άλλη, ποιος θα είναι ο ρόλος των αστυνομικών; Μήπως θα μεταβληθούν σε όργανα γραμματειακής υποστήριξης των δικαστικών και σε όργανα εκτέλεσης εντολών για μεταγωγές, φύλαξη δικαστηρίων- φυλακών- δικαστών κοκ;

  Ο κ. Πανούσης είπε ότι με μια τέτοια πολιτική επιλογή, η Αστυνομία θ' απαλλαγεί από το βάρος της επίδοσης των δικογράφων. Μήπως τελικά τα πράγματα μ' ένα άλλο καθεστώς ή διευθυντήριο διοίκησης αλλάξουν δραματικά;

  Νομίζουμε πως ο ένστολος συνδικαλισμός και με το δεδομένο της έναρξης της διαδικασίας -όπως έχουμε ήδη γράψει- της αναδιάρθρωσης των τμημάτων, θα πρέπει να αναζητήσει τί κρύβει το βάθος πεδίου και να βάλει όσο είναι καιρός κόκκινες γραμμές.

  .

 • Πώς η Αστυνομία απέτρεψε μια νέα κατάληψη εγκαινιάζοντας την αλλαγή στάσης απέναντι στους αναρχικούς, Τί εισηγήσεις δέχεται ο Πανούσης

  Πώς η Αστυνομία απέτρεψε μια νέα κατάληψη εγκαινιάζοντας την αλλαγή στάσης απέναντι στους αναρχικούς, Τί εισηγήσεις δέχεται ο Πανούσης

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 07:46:56 | Πηγή: Μπλόκο

  Σε μια αποστροφή του χειμμαρώδους  λόγου του ο κ. Πανούσης αποκάλυψε χθες ότι η Αστυνομία έχει ήδη κάνει στροφή στο στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης των αντιεξουσιαστών, χωρίς πάντως να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.

  Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης αναφέρθηκε αλλά

  χωρίς να το αποκαλύψει, σ’ ένα περιστατικό που συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου κι ενείχε το στοιχείο και τις προϋποθέσεις για την γέννηση μιας νέας εστίας έντασης και κρίσης. Τι είχε γίνει;

  Μετά το πάρτι στο Πολυτεχνείο και τα επεισόδια που το ακολούθησαν, κατά την αποχώρηση των αντιεξουσιαστών μια ευάριθμη αλλά υπολογίσιμη και σίγουρα καταδρομική ομάδα αποκόπηκε  από το βασικό κορμό και κινήθηκε προς την οδό Πειραιώς.

  Αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας κατέγραψαν κι ενημέρωσαν τους επικεφαλής τους για την αλλαγή πορείας και άμεσα κινητοποιήθηκε διμοιρία των ΜΑΤ που παρατάχθηκε μπροστά στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.

  Γιατί προς τα εκεί κινήθηκαν οι αντιεξουσιαστές με πρόθεση κατά την Αστυνομία να κάνουν νέα κατάληψη στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος.

  Σε ότι αφορά στις εντολές που είχαν δοθεί, ήταν στην περίπτωση που οι επίδοξοι καταληψίες επιχειρούσαν σύγκρουση να υπάρξει δυναμική αντίδραση από τα ΜΑΤ, ενώ στις αυξημένες μετά την πρώτη κατάληψη δυνάμεις φύλαξης και ασφαλείας, ήταν να εγκλωβιστούν σε κλοιό και να συλληφθούν.

  Στη θέα του φράγματος των ΜΑΤ ωστόσο, οι αναρχικοί οπισθοχώρησαν και στη συνέχεια διαλύθηκαν.

  Σε ότι αφορά στην ουσία των καταλήψεων, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δημόσιας τάξης δέχεται εισηγήσεις από ανώτατους αξιωματικούς να προχωρήσει η Αστυνομία σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, δίνοντας όλες τις εγγυήσεις ότι η επέμβαση για την ανακατάληψη κι απελευθέρωση όλων των  χώρων θα γίνει αναίμακτα και με ήπιες κατασταλτικές τακτικές στην περίπτωση που υπάρξει ή εκδηλωθεί κάποια αντίδραση.

  .

 • Μια καθαρή φωνή, του Γρηγόρη Γερακαράκου

  Μια καθαρή φωνή, του Γρηγόρη Γερακαράκου

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-07 07:25:45 | Πηγή: Μπλόκο

  Οι θέσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτές προβλήθηκαν την Παρασκευή 3/4/2015 στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ικανοποίησαν τους εργαζομένους στην ΕΛ.ΑΣ., και έχω την αίσθηση, τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας.

  Πρέπει να

  παραδεχθούμε ότι η καταλυτική-κομβική αυτή παρέμβαση υπό τις ειδικές συνθήκες που έλαβε χώρα, περιποιούν τιμή και προσδίδουν κύρος στον κ. Αναπληρωτή Υπουργό για το σθένος και το θάρρος με τα οποία επιχειρηματολόγησε. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω αυτή την ικανοποίηση των συναδέλφων μου, ανεξαρτήτως της δικής μου, ως Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ γιατί η στάση του κ.Υπουργού είναι κορυφαία προσφορά στη δημοκρατία, στην εύρρυθμη λειτουργία των Συνταγματικών αρχών και βεβαίως στην ουσιαστική προστασία του Έλληνα πολίτη.

  Φαίνεται ότι, στη δοκιμασία που υφίσταται σήμερα το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας υπάρχουν καθαρές φωνές που μειώνουν τους κοινωνικούς κραδασμούς χωρίς να υπολογίζουν το ενδεχόμενο προσωπικό πολιτικό κόστος.

  ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης

  Πρόεδρος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ

   

  ekapolice.gr

  .

 • ΕΑΚΠ: Η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να επιστρέψει τα χρήματα που περικόπηκαν από τους ένστολους...

  ΕΑΚΠ: Η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να επιστρέψει τα χρήματα που περικόπηκαν από τους ένστολους...

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 22:38:17 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση της ανακοίνωσης καταγγελίας της Ενωτικής Αγωνιστιικής Κίνησης Πυροσβεστών.

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
  Την Παρασκευή 03 - 04 - 2015 πραγματοποιήθηκε η τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Έπειτα και από την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε από το προεδρείο
  της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που

  στελεχώνουν οι παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, προέκυψαν τα εξής:

   Σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που κοινοποιήθηκε στο συμβούλιο, αποκαλύπτεται ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει την απόφαση του
  Συμβουλίου της Επικρατείας, στο σύνολό της και να επιστρέψει όλα τα χρήματα που περικόπηκαν από το ένστολο προσωπικό της χώρας, με τον νόμο 4093/2012. (βλέπε αναλυτικά στην ιστοσελίδα της
  Ε.Α.Κ.Π.) Παρόλα αυτά, συνεχίζεται η παραπλάνηση και ο αποπροσανατολισμός των συναδέλφων από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες των σωμάτων ασφαλείας, με τη συνέχιση των δικαστικών αγωγών για
  τα αναδρομικά του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  Αποκαλύπτεται επίσης, η νέα επερχόμενη μείωση των αποδοχών των ένστολων όπως και όλων των δημοσίων υπαλλήλων με την επικείμενη σύσταση νέου μισθολογίου, στα πλαίσια των εξαγγελιών της νέας κυβέρνησης, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των αποδοχών μας, που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.
  Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν σε συνδυασμό και με την κατάρτιση νέου βαθμολογίου που θα περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της «αποτελεσματικότητας» των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και την ενίσχυση της στρατιωτικοποιημένης δομής του Π.Σ. που δεν συνάδει με τα πυροσβεστικά καθήκοντα και το υποβαθμίζει και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Αν λάβουμε υπόψη μας και την πρόταση
  που κατέθεσε το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τους χαμηλόβαθμους στη βάση των πετσοκομμένων μισθών, είναι γεγονός ότι το μόνο που θα πρέπει να περιμένουν οι υπάλληλοι του Π.Σ. εκτός από τα
  γαλόνια και τις επιπλέον ευθύνες, είναι και οι έξτρα μεταθέσεις στους προαχθέντες σε αξιωματικούς.

   Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. δεν κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για την παράνομη άρνηση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος να χορηγήσει την προβλεπόμενη βραχεία
  άδεια στους νεοεξερχόμενους από τη Σχολή Πυροσβεστών συναδέλφους μας, όπως είχε προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. και είχε αποφασιστεί ομόφωνα στο τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.
  Δεν ενημέρωσε τους νέους συναδέλφους, παρότι είχαν υποβληθεί και αιτήσεις χορήγησης της άδειας από ορισμένους δικαιούχους, δεν κατήγγειλε τη νέα αντεργατική ενέργεια της Φυσικής Ηγεσίας και με
  την ανοχή και τη συνειδητή του αδράνεια συνηγορεί και βάζει πλάτη για ακόμη μια φορά, στην αφαίρεση ενός εργασιακού δικαιώματος σε υπαλλήλους του Π.Σ.

   Στο επόμενο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θα τεθεί σε έγκριση η απόφαση του προεδρείου (στο Δ.Σ. της 3ης Μαρτίου 2015), για επαναφορά της αύξησης των συνδρομών των πρωτοβάθμιων
  σωματείων προς την Ομοσπονδία κατά 0.70 ευρώ ανά μέλος.

  Η Ε.Α.Κ.Π. κατήγγειλε τη συγκεκριμένη απόφαση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του 15ου συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης τον Μάιο του 2013, με την οποία προήλθε αντίστοιχη μείωση των
  συνδρομών προς την Ομοσπονδία. Η απόφαση του συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης είχε προέλθει μετά από πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. με την οποία συμφώνησαν και αρκετά σωματεία της χώρας.
  Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. φέρει μεγάλη ευθύνη και για την καθυστέρηση της πλήρους απόδοσης στις πρωτοβάθμιες ενώσεις, των οφειλόμενων ποσών από συνδρομές, όπως αυτές διαμορφώθηκαν
  μετά το 15ο συνέδριο.

  Όπως έχει τονίσει αλλεπάλληλες φορές η Ε.Α.Κ.Π. ουδεμία αύξηση συνδρομών δικαιολογείται από πλευράς Ομοσπονδίας, που με κύρια ευθύνη της εκάστοτε πλειοψηφίας της, στερείται αγωνιστικής
  δράσης, ενώ τα αποθεματικά του ταμείου της παρουσιάζουν εδώ και χρόνια σημαντικό πλεόνασμα και όχι έλλειμμα, εξαιτίας της απουσίας αγωνιστικού διεκδικητικού πλαισίου.
  Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. επικαλείται αύξηση των εξόδων, φέρνοντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταξύ άλλων και το κόστος των μελετών της γνωστής πλέον ιδιωτικής εταιρείας, ύψους
  20.000 ευρώ περίπου, προκειμένου να μετατρέψουν σε επαγγελματικά ταμεία τους τομείς της επικουρικής μας ασφάλισης, στα πλαίσια των αντιασφαλιστικών κυβερνητικών πολιτικών. Όπως και
  τις μελέτες για το μισθολόγιο και το βαθμολόγιο, που κατέληξαν σε προτάσεις οι οποίες συναινούν σε μειώσεις μισθών και διατήρηση του αναχρονιστικού στρατιωτικοποιημένου μοντέλου του σώματος,
  στην ίδια ρότα των αντεργατικών - αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων.

   Επίσης, το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. εξακολουθεί να μην κοινοποιεί την πρότασή του για τον κανονισμό μεταθέσεων, στις υπόλοιπες παρατάξεις του Δ.Σ. στα πρωτοβάθμια σωματεία και σε όλους
  τους συναδέλφους, ενώ την έχει καταθέσει επανειλημμένα προς την εκάστοτε κυβέρνηση και τη Φυσική Ηγεσία, κατά το διάστημα των τελευταίων ετών.

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών κατήγγειλε για ακόμα μια φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, την πλήρη απουσία αγωνιστικού - διεκδικητικού πλαισίου από πλευράς του προεδρείου
  και τη στάση και ανοχή των υπολοίπων παρατάξεων (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.) που δεν έχουν καταθέσει ούτε μία πρόταση για δυναμικές μορφές αγώνα, όπως προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. σε κάθε
  συνεδρίαση του συγκεκριμένου οργάνου.
  Οι αρνητικές εξελίξεις που διαδραματίζονται επιβεβαιώνουν συνεχώς με τον πιο αποκαλυπτικό και οδυνηρό τρόπο, τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών.
  Σας καλούμε να καταδικάσετε τις πρακτικές των παρατάξεων και των συνδικαλιστικών ηγεσιών, που απεμπολούν και ξεπουλάνε τα δίκαια αιτήματα μας και να συσπειρωθείτε σε οργανωμένο αγώνα με την
  Ε.Α.Κ.Π. για να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε.

  Για την Ε.Α.Κ.Π.
  Η Εκτελεστική Γραμματεία

  .

 • Προσκλητήριο ξεφαντώματος για

  Προσκλητήριο ξεφαντώματος για "χαροκόπους" από τους αξιωματικούς της Κρήτης

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 21:36:12 | Πηγή: Μπλόκο

  Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας διοργανώνει την ετήσια χοροεσπερίδα της την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 και ώρα 21:00΄ στο κέντρο διασκέδασης «Αγράμπελη» στις Μαλάδες Ηρακλείου.

  Ακολουθεί

  αφίσα, ενώ μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ και το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

   

  .

 • Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ώρα Μηδέν

  Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ώρα Μηδέν

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 19:37:42 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση από το σάιτ της Ενωμένης Θεσσαλονίκης

  "Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της κατάστασης που επικρατεί στην Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, και δυστυχώς αυτή η κατάσταση συνεχώς δυσχεραίνει, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στις συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού όσο και

  στο αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.

   Η κατάσταση ποτέ δεν ήταν ιδανική αλλά πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε τέτοιες δυσκολίες στην εκτέλεση της υπηρεσίας μας. Όταν μετατέθηκα με τις έκτακτες μεταθέσεις του 2011 από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Αττικής στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Έβγαιναν συνολικά 27 περιπολικά, ένα από κάθε Αστυνομικό Τμήμα, και επιπλέον 3 πεζές περιπολίες όπως και οχήματα τραπεζών και άλλων οικονομικών στόχων που είχαν ως σκοπό την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών. Στο Αστυνομικό Τμήμα όπου υπηρετώ μέχρι και σήμερα, είχαμε πλήρη γραμματεία, με γραφείο προανακρίσεων και τροχονομικών, άτομο για επιδόσεις γνησίων υπογραφής και προσκλήσεων και κανέναν κρατούμενο για φύλαξη στα κρατητήρια. Σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης βγαίνουν συνολικά 11 περιπολικά, 5 εκ των οποίων μέσα από τα όρια της περιφερειακής, όπου είναι και ο κυρίως όγκος του πληθυσμού του νομού. Οι πεζές περιπολίες, που είχαν ως κύριο μέλημα την περιπολία των περιοχών γύρω από τα Ο.Κ.Α.Ν.Α. έχουν πλέον καταργηθεί, και πεζή περιπολία πέριξ του τούρκικου προξενείου εκτελείται σε ελάχιστες περιπτώσεις και μόνο αν οι συνάδελφοι δεν διατεθούν κάπου αλλού. Στο Τμήμα , όπου Υπηρετώ, πλέον υπάρχουν μόνο 5 ανακριτικοί υπάλληλοι, πλην γραμματέα και διοίκησης, αριθμός που επαρκεί οριακά για την θέση του Αξιωματικού Υπηρεσίας και μόνο σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει άδεια ή οποιοδήποτε άλλο κώλυμα. Στα κρατητήρια της Υπηρεσίας μας φυλάσσονται καθημερινά άτομα, χωρίς να επαρκεί το προσωπικό για διάθεση σκοπού κρατητηρίων και Αστυνομικού Τμήματός ταυτόχρονα.

  Γραφεία προανάκρισης και τροχονομικών δεν υφίστανται πλέον, και μαζί με τις επιπλέον αρμοδιότητες που πέρασαν στην Ελληνική Αστυνομία από την διάλυση της Δημοτικής Αστυνομίας, έχουν «φορτωθεί» στους Αξιωματικούς Υπηρεσίας. Συχνό είναι το φαινόμενο στην γραμματεία να βρίσκεται μόνο ο γραμματέας του Τμήματος καθώς ο αρχειοθέτης και ο δακτυλογράφος εκτελούν άλλες υπηρεσίες. Τα περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης εκτελούν όλα υπηρεσία σε διπλούς, τριπλούς και σε πολλές περιπτώσεις τετραπλούς τομείς. Λόγω φόρτου εργασίας, που φτάνει και πάνω από 20 σήματα το οχτάωρο, καθυστερούν να επιληφθούν στα συμβάντα, πολλές φορές και πάνω από μία ώρα. Επίσης η επιτήρηση του τομέα ευθύνης και τον «ευαίσθητων» στόχων του είναι σχεδόν ανύπαρκτός καθώς δεν υπάρχει χρόνος. Όλα τα παραπάνω υποβαθμίζουν την ασφάλεια του ίδιου του πολίτη, που όλοι μας έχουμε ορκιστεί να προστατεύουμε. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε όσους έχουν ανάγκη, με ίσως σημαντικότερη τα γνήσια υπογραφής που γίνονται κατ’ οίκον σε άτομα με μειωμένη δυνατότητα μετακίνησης. Δεν είναι λίγες οι φορές που αυτά τα έγγραφα κάνουν μέχρι και βδομάδες να επιδοθούν λόγω του φόρτου εργασίας. Ακόμα και το αίσθημα ασφαλείας που νιώθει κάποιος, μόνο που βλέπει ένα περιπολικό να περιπολεί, έχει χαθεί πλέον. Από την άλλη υπάρχει πρόβλημα στον κίνδυνο που διατρέχουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε περιπολία αλλά και στην απόδοση τους.

  Ένας Αστυνομικός που όλο το οχτάωρο πηγαίνει από συμβάν σε συμβάν, ασταμάτητα, έχοντας στο κεφάλι του και σωρία οδηγιών-εντολών, όχι για έναν, αλλά για τέσσερις διαφορετικούς τομείς, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδώσει τα μέγιστα σε κάθε ξεχωριστό περιστατικό, βάζοντας στον κίνδυνο τόσο τον εαυτό του, όσο και τους εμπλεκόμενους σε αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια των Αστυνομικών κτιρίων, λόγω του ελάχιστου προσωπικού που διατίθεται για την περιφρούρηση αυτών, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά. Χτες για ακόμη μία φορά έτυχε περιστατικό, που χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, απαιτούσε την παρουσία του Αξιωματικού Υπηρεσίας στο σημείο του συμβάντος. Το περιπολικό του τομέα Σταυρούπολης, που περιπολεί επίσης Μενεμένη, Εύοσμο και Αμπελόκηπους, βρισκόταν σε μεταγωγή, καθώς το Α.Τ. Αμπελοκήπων, λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού δεν είχε να διαθέσει συνοδό.

  Επίσης σε μεταγωγή βρισκόταν και το όχημα του Τμήματος Ασφαλείας, αφήνοντας ουσιαστικά ακάλυπτο έναν τεράστιο τομέα, τον οποίο κάλυπτε όχημα Τμήματος Ασφαλείας διπλανού τομέα, το οποίο ανέλαβε και την μεταφορά μου, αφήνοντας ακόμα μεγαλύτερο κενό ασφαλείας. Κενό ασφαλείας δημιουργήθηκε και στην Υπηρεσία μου, όπου μετά την αποχώρηση μου παρέμεινε μόνο ο Διοικητής, ο γραμματέας και ο σκοπός κρατητηρίων/τμήματος, ο τελευταίος με ευθύνη και για τα άτομα που φυλάσσονται στα κρατητήρια της Υπηρεσίας μας. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν ευτυχώς μόνο η καθυστέρηση όλων μας να σχολάσουν. Μπορεί και αυτό να επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την καθημερινότητας μας ως Αστυνομικοί, αλλά είναι κάτι ελάχιστης σημασίας μπροστά σε όσα θα μπορούσαν πραγματικά να πάνε στραβά.

  Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι η κατάσταση μέσα σε 3 χρόνια έχει φτάσει στο απροχώρητο. Από τουλάχιστον 27 περιπολικά το οχτάωρο, τώρα κινούνται με το ζόρι 11. Οι Υπηρεσίες και οι Αστυνομικοί που υπηρετούν σε αυτές δουλεύουν στα όρια. Πρέπει επιτέλους να δοθούν λύσεις. Όχι μπαλώματα αλλά λύσεις που θα διορθώσουν την κατάσταση. Άξιον απορίας είναι που ήταν η Ε.Υ.Α.Θ. (Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης) αυτά τα 3 χρόνια και επέτρεψε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και πέρα από το να δυσφημίσει τον ίδιο τον συνδικαλισμό σαν θεσμό, κάνοντας εκατοντάδες συναδέλφους να αποστραφούν από αυτόν, τι άλλες ενέργειες έχει κάνει."

   

  Ενωμένοι για τον συνάδελφο ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΚΟΝΑΣ Αριστείδης, Μέλος της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  enomenithessaloniki.gr

  .

 • Μετά από 2 χρόνια προσπάθειας εγκρίθηκε το κονδύλιο για την απομάκρυνση του αμίαντου από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας!

  Μετά από 2 χρόνια προσπάθειας εγκρίθηκε το κονδύλιο για την απομάκρυνση του αμίαντου από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας!

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 18:59:32 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση ασνακοίνωσης της ΑΣΠΑ.

  "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από προσπάθειες που ξεκίνησαν προ διετίας και συνεχείς πιέσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς ,εγκρίθηκε το  κονδύλιο  ώστε να ξ

  εκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες για την απομάκρυνση του αμίαντου από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας.

  Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε όταν κατά την διάρκεια επίσκεψης εκλεγμένων συνδικαλιστών της Α.Σ.Π.Α. στο εν λόγω Α.Τ. ενημερωθήκαμε από τους συναδέλφους ότι το κτίριο δεν πληροί τις συνθήκες που διασφαλίζουν την σωστή λειτουργία και κυρίως την υγεία των υπηρετούντων εκεί αφού η στέγη του κτιρίου είναι από αμίαντο.

  Κατόπιν αυτής της σοβαρής καταγγελίας ,ξεκινήσαμε έναν αγώνα για την απομάκρυνση του αμιάντου ,ενημερώνοντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και τον Δήμο Πυλαίας -Χορτιάτη.Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μετρήσεων από τα αρμόδια τμήματα και την διαπίστωση του προβλήματος κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πλέον μετά και την έγκριση του κονδυλίου αναμένουμε την εκκίνηση των εργασιών.

  Η Α.Σ.Π.Α. για ακόμη μία φορά αποδεικνύει ότι βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον συνάδελφο με πράξεις και έργα."

  .

 • Στον υπαρχηγό 3 πρόεδροι ενώσεων της Αττικής για αναδιάρθρωση, γιατρούς υπηρεσίας, περιπολικά και λέσχες σίτισης

  Στον υπαρχηγό 3 πρόεδροι ενώσεων της Αττικής για αναδιάρθρωση, γιατρούς υπηρεσίας, περιπολικά και λέσχες σίτισης

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 18:35:49 | Πηγή: Μπλόκο

  Διαβάστε την ενημερωτική ανακοίνωση των τριών ενώσεων.

  "Σήμερα 06/04/2015 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του Προέδρου Νοτ/κής κ. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ  Γεωργίου, του Προέδρου Δυτικής κ. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ Αθανασίου και του Αντιπροέδρου Βορ/κής κ. ΜΑΝΙΑΤΗ Παντελή με τον Υπαρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο.            

  Αφού οι

  αντιπρόσωποι των Σωματείων συγχάρηκαν τον Υπαρχηγό και του ευχήθηκαν καλή δύναμη στα καινούργια  του καθήκοντα, συζητήθηκαν σφαιρικά, ζητήματα που απασχολούν τις τρεις ενώσεις (συνενώσεις υπηρεσιών, ιατροί εργασίας, περιπολικά, λέσχες κτλ.).            

  Ο Υπαρχηγός κατέθεσε τις απόψεις του για όλα τα θέματα και διαβεβαίωσε τα προεδρεία ότι σε κάθε ζήτημα που είναι δυνατό να προάγει αλλά και να εξελίξει το θεσμό της Αστυνομίας καθώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές που θα λειτουργήσουν ως εχέγγυο για την αναβάθμιση του ρόλου της Αστυνομίας, όσον αφορά την προστασία του πολίτη, θα σταθεί συμμέτοχος αποζητώντας τη συνεργασία του συνδικαλιστικού κινήματος, σύμφωνα φυσικά με τη στρατηγική που χαράσσει ο Αρχηγός του Σώματος αλλά και η Πολιτική Ηγεσία.             

  Εμείς συμφωνώντας απόλυτα, θεωρούμε ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να πραγματωθεί μόνο σε συνεργασία με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, καταθέτοντας προτάσεις και αναζητώντας λύσεις με γνώμονα το υπηρεσιακό συμφέρον αλλά και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, ενισχύοντας το ρόλο της για την προστασία του πολίτη." 

  .

 • Ανοιχτή πρόσκληση – κάλεσμα από την ΑΣΠΙΔΑ για δημόσιο – γόνιμο διάλογο στο κυλικείο της Δ.Α.Ε.Θ.

  Ανοιχτή πρόσκληση – κάλεσμα από την ΑΣΠΙΔΑ για δημόσιο – γόνιμο διάλογο στο κυλικείο της Δ.Α.Ε.Θ.

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 17:55:52 | Πηγή: Μπλόκο

  Αναδημοσίευση

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

  Την Παρασκευή, 17-04-2015 και ώρα 11:00, στο κυλικείο της Δ.Α.Ε.Θ. προσκαλούμε τον πρόεδρο του Σωματείου μας, αλλά και από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών παρατάξεων σε ανοιχτό, γόνιμο, δημόσιο διάλογο για

  τα εξής θέματα:

  1. ΑΠΟΤΑΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Γιατί το Σωματείο δεν πέτυχε την τροποποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου προς όφελος των συναδέλφων;

  2. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦ ΑΠΑΞ

  Ποια είναι η πρόταση των παρατάξεων για την σταδιακή καταβολή του εφ απαξ στα 20 -25 -30 έτη υπηρεσίας ;

  3. ΔΙΑΛΥΣΗ ΔΙΜΟΙΡΙΩΝ Υ.Α.Τ. – Υ.ΜΕ.Τ.

  Ποιος την προκαλεί και γιατί;

  4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Α.Δ.Θ.

  Τι έκανε το Σωματείο και γιατί δεν πέτυχε τον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 300 αστυνομικών από την Αθήνα για την ενίσχυση κενών οργανικών θέσεων της Γ.Α.Δ.Θ.;

  5. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

  Ποιος δημιούργησε τις συνδικαλιστικές παρατάξεις και γιατί δεν θέλουν το Ενιαίο –Ενωτικό ψηφοδέλτιο των συναδέλφων;

  6. ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  Γιατί το Σωματείο πληρώνει ακόμη ενοίκια για τα γραφεία του στην Πλατεία Αριστοτέλους, ενώ θα μπορούσε να έχει δικά του γραφεία, σε υπηρεσιακό χώρο εξοικονομώντας έτσι αρκετά χρήματα, τα οποία μπορούν να διατεθούν για παροχή βοήθειας σε συναδέλφους;

  7. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Ποιος και γιατί έκλεισε την εφημερίδα μας αφήνοντας τον αστυνομικό στο σκοτάδι;

  8.  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΟ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

  Γιατί το Σωματείο δεν αντέδρασε, υποτάχτηκε. δεν διεκδίκησε να σταματήσουν, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι μεταθέσεις των συναδέλφων που προάγονται στο βαθμό του Αρχ/κα (Μ.Ε.) με προαγωγικές εξετάσεις εκτός Νομού Θεσ/νίκης;

  9. ΩΡΑΡΙΟ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΡΕΠΟ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  Γιατί δεν τηρείται το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας για τους συναδέλφους των διμοιριών ΥΑΤ και ΥΜΕΤ και γενικότερα οι διατάξεις του Π.Δ. 394/01;

  ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

  Με εκτίμηση,

  ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗ

   

   

  skaythess.gr

  .

 • Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του πεσόντα Λ/Φ Μαρίνου Ζαμπάτη

  Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του πεσόντα Λ/Φ Μαρίνου Ζαμπάτη

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 17:15:26 | Πηγή: Μπλόκο

  Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Βορειοδυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών του Υπουργείου Υγείας, το Τμήμα Εθελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κέρκυρας και άλλους τοπικούς φορείς, διενεργούν την Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 - 14:00 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

   

  στη μνήμη του πεσόντα Λιμενοφύλακα ΜΑΡΙΝΟΥ ΖΑΜΠΑΤΗ, ο οποίος έχασε τη ζωή του ηρωικά μαχόμενος για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των θαλάσσιων συνόρων της πατρίδας μας κατά τη διάρκεια συμπλοκής με αλλοδαπούς κακοποιούς.

  Στον ίδιο χώρο και περί ώρα 13:00 θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του αδικοχαμένου συναδέλφου.

  Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

   

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βάσια                ΤΣΟΤΡΑΣ Σταμάτιος

 • H Τοπική ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την αντικατάσταση του αστυνομικού διευθυντή Χαλκιδικής για τα επεισόδια στις Σκουριές

  H Τοπική ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την αντικατάσταση του αστυνομικού διευθυντή Χαλκιδικής για τα επεισόδια στις Σκουριές

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 16:33:47 | Πηγή: Μπλόκο

  Την άμεση αντικατάσταση του αστυνομικού διευθυντή Χαλκιδικής και του επικεφαλής της χθεσινής επιχείρησης της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των δύο διαδηλώσεων (των κινημάτων που αντιδρούν στην εξόρυξη χρυσού και των εργαζομένων στα μεταλλεία) και των επεισοδίων που σημειώθηκαν, ζητάει από την κυβέρνηση η

  Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ στη Χαλκιδική. Παράλληλα, καλεί και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να αναλάβει τις δικές του ευθύνες.   «Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ είχε για άλλη μια φορά στόχο το κίνημα” αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ν.Ε. και υπογραμμίζει: «Οι υπάλληλοι της ELDORADO όχι μόνο δεν εμποδίστηκαν στο να προσεγγίσουν το σημείο της προαναγγελθείσας συγκέντρωσης, αλλά αφέθηκαν και ανενόχλητοι να επιτεθούν με πέτρες και καδρόνια στο συγκεντρωμένο κόσμο. Όταν οι υπάλληλοι, σε συνεργασία με την Αστυνομία, επιτέθηκαν στους κατοίκους, οι αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με χημικά και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης κατά των πολιτών του κινήματος. Για την κατάσταση που δημιουργήθηκε, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλει να αναλάβει τις δικές του ευθύνες και να αποδώσει ευθύνες, όπου αλλού υπάρχουν».

  Η ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει, επίσης, από την κυβέρνηση «να πληροφορήσει την κοινωνία της Χαλκιδικής για τους λόγους που επιβάλλουν την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης για το μέλλον της εταιρίας και να δώσει άμεσα εντολή παύσης των εργασιών στις Σκουριές, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασής της».

  «Πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα γιατί οι καθυστερήσεις και οι κωλυσιεργίες προκαλούν αφενός μη αναστρέψιμες καταστροφές στο περιβάλλον και αφετέρου εντείνουν τις κοινωνικές ταραχές εξυπηρετώντας μόνο την εταιρία, που αυτό είναι πάγια τακτική της.

  Όσοι δε επενδύουν στην ένταση και στην πολεμική, προσδοκώντας το όποιο πολιτικό όφελος, σε βάρος του κινήματος, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησής του, θα αποτύχουν» τονίζεται στην ανακοίνωση.

   

  iefimerida.gr

  .

  .

 • Γ.Γ ΠΟΕΠΛΣ:

  Γ.Γ ΠΟΕΠΛΣ: "Ο πρόεδρος έχει υποπέσει σε πλείστα συνδικαλιστικά ατοπήματα" - Γ.Δριβάκος: "Το ατόπημα είναι του Γ.Γ"

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 16:22:46 | Πηγή: Μπλόκο

  Μετά την πρόταση του για παραίτηση του προέδρου της ΠΟΕΠΛΣ Γιώργου Δριβάκου, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Λιμενικών επανέρχεται με μία επιστολή με την οποία καταγγέλει εκ νέου μεθοδεύσεις και την οποία κοινοποιεί και στον υπουργό ναυτιλίας. Τα θέματα είναι λυμένα απαντάει ο Γ.Δριβάκος και εκφράζει τη λύπη του.

  ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κ. Δριβάκο Γεώργιο  

  Με την παρούσα επιστολή μου δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν έχω καταθέσει εγγράφως ή προφορικώς κανένα κόλλημα ως προς την τέλεση των καθηκόντων μου ως Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., επομένως τα έγγραφα και οι διοικητικές πράξεις που δεν φέρουν την υπογραφή μου είναι αυτοδίκαια άκυρα. 

  Σε ότι αφορά τα θέματα υπογραφών αυτά είναι λυμένα από το άρθρο 24 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας όπου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γ.Γ. τον αντικαθιστά πλήρως στα καθήκοντα του ο Αν. Γενικός Γραμματέας.

  Λυπάμαι πολύ για το ατόπημα του αυτό και εύχομαι να μην σταθεί εμπόδιο στην επίλυση σημαντικών θεμάτων που αφορούν το σύνολο των συναδέλφων.

  Δριβάκος Γιώργος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΕΠΛΣ

   

 • Τί είπε ο Γ.Πανούσης για την

  Τί είπε ο Γ.Πανούσης για την "κάθαρση" στην ΕΛ.ΑΣ και τις κρίσεις

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 15:52:04 | Πηγή: Μπλόκο

  Στο πλαίσιο της υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας για θέματα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας με την περιφέρεια Αττικής, ο αναπληρωτήης υπουργός Προστασίας του Πολίτη ρωτήθηκε για την "αυτοκάθαρση στην

  Ελληνική Αστυνομία". Ποια ήταν η απάντηση, που έδωσε ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης;

  "Μου είπαν ότι στις κρίσεις σημαντικά πλοκάμια της διαφθοράς κόπηκαν".

   

 • Τί είπε ο Γ.Πανούσης για την

  Τί είπε ο Γ.Πανούσης για την "κάθαρση" στην ΕΛ.ΑΣ

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 14:25:49 | Πηγή: Μπλόκο

  Στο πλαίσιο της υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας για θέματα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας με την περιφέρεια Αττικής, ο αναπληρωτήης υπουργός Προστασίας του Πολίτη ρωτήθηκε για την "αυτοκάθαρση στην

  Ελληνική Αστυνομία". Ποια ήταν η απάντηση, που έδωσε ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης;

  "Μου είπαν ότι στις κρίσεις σημαντικά πλοκάμια της διαφθοράς κόπηκαν".

   

 • "Γιατί μας βρίζουν, αυτοί που θυμήθηκαν ότι είναι συνδικαλιστές 20 ημέρες πριν τις εκλογές;" του Γιώργου Δεληγιώργη και μια άποψη του bloko.gr

  Κατηγορία: Αστυνομικά | Συντάκτης: | Ημερομηνία: 2015-04-06 13:47:30 | Πηγή: Μπλόκο

  Σκληρές συνδικαλιστικές καντρίλιες μεταξύ των διαγκωνιζόμενων αστυνομικών της Θεσσαλονίκης ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών. Άποψη μας είναι πως χρειάζεται ομόνοια και συνεννόηση. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται και η

  δική μας (του bloko.gr) μικρή συμβολή. Στο πλαίσιο αυτό και ισχύει όχι μόνο για τον αστυνομικό συνδικαλισμό της Θεσσαλονίκης, περιορίζουμε έως και σταματάμε τη δημοσίευση εμπρηστικών κειμένων και σχολίων.

  Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι για να έχουν το δικαίωμα της διολίθησης προς την εσωστρέφεια, ειδικά όλοι όσοι ευαγγελίζονται νεα ήθη και νέους ορίζοντες.

  Και στο κάτω κάτω της γραφής, το θέμα δεν είναι η ύβρις, αλλά το ποιος υβρίζει. Και ο νοών νοείτο.

  Για την άρση της οποιασδήποτε παρεξήγησης, σπεύδουμε να σημειώσουμε ότι η αρχή του τέλους γίνεται με το κείμενο του Γ. Δεληγιώργη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους και όχι για λόγους που αφορούν σε αυτό καθαυτό το κείμενο του αξιόλογου μέλους της ΣΚΑΥ. Πάντοτε όμως από κάπου πρέπει να γίνεται μια αρχή. 

  "Συνάδελφοι,

  Όπως παρατηρείτε, όσο πλησιάζει η 22α Απριλίου, που θα διεξαχθούν οι εκλογές στην Θεσσαλονίκη, για την ανάδειξη των μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης,

  πολλοί συνδικαλιστές των δύο άλλων παρατάξεων μας βρίζουν, μας κατηγορούν, μερικές φορές μάλιστα και σε προσωπικό-οικογενειακό επίπεδο!

  Αναγέννηση, όχι διαχωρισμός!

  Γιατί συμβαίνει αυτό;

  Γιατί εμείς δεν διαχωρίσαμε τους Αστυνομικούς σε μάχιμους και μη,

  σε κόμματα, σε βαθμούς, σε γυναίκες και άντρες, σε ψηφοφόρους μας και μη,

  όλοι είμαστε συνάδελφοι!

  Γιατί εμείς φέραμε όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την χώρα, την αναγέννηση του ένστολου συνδικαλισμού!

  Στην ύβρη, απαντάμε με δουλειά, στην επίθεση με ενότητα, στον χλευασμό με επιτεύγματα!

  Άμεση επικοινωνία, υπηρέτης του εργαζομένου!

  Από τη πρώτη στιγμή της ύπαρξής μας, επιδιώξαμε την άμεση επικοινωνία μεταξύ συνδικαλιστή και εργαζόμενου, την άμεση ενημέρωσή και εξυπηρέτηση των δίκαιων αιτημάτων του!

  Γιατί εμείς, αντί να βγαίνουμε φωτογραφίες με τους Διοικητές στα Τμήματα όπου ζούνε πραγματικά έναν εργασιακό μεσαίωνα, καταγγείλαμε, κάναμε πάνω από 100 ερωτήσεις στους Υπουργούς στη βουλή, από την αναδιάρθρωση έως τη παρούσα δύναμη στο Α.Τ. Πανοράματος, για τα μέτρα, το βαθμολόγιο, τον οπλισμό μας, την καθαριότητα των Υπηρεσιών και την υγειονομική προστασία μας, άπειρες για την υλικοτεχνική υποδομή του Σώματος, τα σοβαρά μισθολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα που μας απασχολούν, πάντα με σκοπό την βελτίωση των εργασιακών μας συνθηκών και την αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι η καλύτερη στον κόσμο, από πλευράς αποτελεσματικότητας, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη!

  Οι προτάσεις μας προς την ηγεσία άπειρες και πρωτοποριακές!

  Βγήκαμε στα κανάλια, στις εφημερίδες και αναδείξαμε τα προβλήματα που μας απασχολούν, προκαλώντας πονοκέφαλο στην ηγεσία!

  Φτάσαμε τόσο ψηλά την αιμοδοσία του Σωματείου ώστε να βραβευτούμε, συμμετείχαμε σε όλες τις πορείες και εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, επιδιώξαμε συνεργασία με άλλες παρατάξεις-συνδυασμούς, είτε στη πόλη μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

  Δεν πίνουμε καφέδες στα γραφεία των στρατηγών!

  Φυσικά όλα αυτά έγιναν γιατί δεν πίνουμε καφέδες στα γραφεία των στρατηγών μπας και μας κάνουν καμιά μετάθεση, ούτε κουβαλήσαμε τις βαλίτσες Υπουργών, αλλά αντιθέτως κατακεραυνώσαμε τη Διοίκηση για τη συμπεριφορά της, για την αποτελεσματικότητά της, για τις παρανομίες της…και όπως είναι πλέον γνωστό δεν τους αφήσαμε σε ησυχία!

  Δεχθήκαμε αναφορές, προφορικές εξετάσεις, μεταθέσεις, ακόμα και αγωγές, αλλά δεν υποχωρήσαμε ούτε στις αξίες, ούτε στα ιδανικά μας!

  Ο αδύναμος επιτίθεται, τι ψήφο να ζητήσει;

  Ξαφνικά, μετά από 3 χρόνια και 20 ημέρες πριν τις εκλογές, κάποιοι θυμήθηκαν ότι είναι εκλεγμένοι συνδικαλιστές!

  Άρχισαν να μας βρίζουν, εμάς, τις οικογένειές μας, γιατί;…επειδή προσπαθούμε για το καλύτερο για τον συνάδελφο,

  επειδή θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας μας;

  Είναι γνωστό ότι ο αδύναμος επιτίθεται, ποιος είναι αδύναμος;…μα φυσικά αυτός που δεν έχει δείξει κανένα συνδικαλιστικό έργο τα τελευταία χρόνια, αναπαυμένος στη καρέκλα του, μακριά από τους συναδέλφους και τα προβλήματά τους, δεν νοιώθει καλά…

  Φοβάται τη ψήφο μας, τη τιμωρία μας για την ανεπάρκεια και την ανυπαρξία του!

  Μας τρέμει γιατί, ούτε τα προβλήματά μας γνωρίζει, ούτε μας ξέρει προσωπικά.

  Ξέρει μέσα του ότι πρεσβεύει το συνδικαλιστικό τίποτα, τον βολεμένο, αυτόν που όλοι μας οι συνάδελφοι απεχθάνονται.

  Είναι αυτός που ντρόπιασε το συνδικαλιστικό κίνημα στα μάτια μας και ήρθε η ώρα να τον

  αλλάξουμε!

  Εμείς σε απάντησή τους, απαντάμε με την ένωση με άλλες δύο παρατάξεις-συνδυασμούς, μακριά από διαχωρισμούς, διενέξεις, στο «Ενωτικό ψηφοδέλτιο Σ.Κ.Α.Υ.-Δύναμη Αναγέννησης-ΑΣΠΙΔΑ»,

  γιατί οι ίδιοι οι συνάδελφοι μας το ζήτησαν! "

  Γιώργος Δεληγιώργης,

  Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ., μέλος Σ.Κ.Α.Υ.

  .

           

Σπόνσορες

φιλοξενία ιστοσελίδαςLive News

 • Γίνεται φόρτωση των τελευταίων νέων σε πραγματικό χρόνο